Tổng hợp các phức chất rắn của một số ion đất hiếm Ln3+ ( La3+, Pr3+, Nd3+, Eu3+, Sm3+) với axit eugenoxyaxetic

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: Tổng hợp các phức chất rắn của một số ion đất hiếm Ln3+ ( La3+, Pr3+, Nd3+, Eu3+, Sm3+) với axit eugenoxyaxetic

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: Tổng hợp các phức chất rắn của một số ion đất hiếm Ln3+ ( La3+, Pr3+, Nd3+, Eu3+, Sm3+) với axit eugenoxyaxetic
... đặt là: 1- Tổng hợp phức chất rắn số ion đất Ln 3+ ( La3+, Pr3+, Nd3+, Eu3+, Sm3+) với axit eugenoxyaxetic Trong trình tổng hợp có ý tới điều kiện thích hợp cho phản ứng như: Nồng độ chất tham ... Tính chất nguyên tố đất hiếm ………………………………………… 11 I.4 Một số hợp chất nguyên tố đất hiếm ………………………………… 12 I.5 Số phối trí nguyên tố đất hiếm …………………………………… 13 II Khả tạo phức nguyên tố đất với axit ... trường axit mạnh phức chất bị proton hóa, tức phân tử axit cộng hợp với phân tử phức chất để tạo thành phức chất có công thức HLnA4 (A anion axit) Khi pH thấp khả tạo phức giảm anion axit kết...
 • 73
 • 212
 • 0

tổng hợp phức chất isobutyrat của một số kim loại chuyển tiếp và nghiên cứu tính chất của chúng

tổng hợp phức chất isobutyrat của một số kim loại chuyển tiếp và nghiên cứu tính chất của chúng
... tâm phức chất tạo thành làm giảm bớt trình polime hóa isobutyrat Tuy nhiên isobutyrat kim loại chuyển tiếp nghiên cứu Do tiến hành tổng hợp phức chất isobutyrat số kim loại chuyển tiếp nghiên cứu ... học phức chất cacboxylat kim loại chuyển tiếp hình thành nghiên cứu Tuy nhiên phức chất isobutyrat kim loại chuyển tiếp chưa có nhiều công trình đề cập tới Do tiến hành ' 'Tổng hợp phức chất isobutyrat ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM Trịnh Thị Thủy TỔNG HỢP PHỨC CHẤT ISOBUTYRAT CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC...
 • 66
 • 302
 • 0

tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếm

tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếm
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NÔNG THỊ BÍCH THUỶ TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT SALIXYLAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60.44.25 LUẬN VĂN ... đất đƣợc nghiên cứu Tuy nhiên phức chất có khả phát quang salixylat đất có công trình đề cập tới Do tiến hành ' 'Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất salixylat số nguyên tố đất ” Chúng hi vọng ... tạo nên phức chất vòng Tuy nhiên phức chất salixylic đất đƣợc nghiên cứu Do tiến hành tổng hợp phức chất salixylat đất nghiên cứu tính chất chúng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên...
 • 62
 • 524
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2phenoxybenzoat của một số nguyên tố đất hiếm

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2phenoxybenzoat của một số nguyên tố đất hiếm
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN QUỲNH GIANG TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT 2-PHENOXYBENZOAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60 44 01 13 ... -COOtạo nên phức chất vòng Tuy nhiên phức chất phenoxybenzoat đất nghiên cứu Do tiến hành tổng hợp phức chất phenoxybenzoat đất nghiên cứu tính chất chúng 2.2 Mục đích, nội dung nghiên cứu Với mục ... nghiên cứu vào lĩnh vực cacboxylat kim loại, tiến hành: ' 'Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất 2-phenoxybenzoat số nguyên tố đất ” Chúng hy vọng kết thu góp phần nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu...
 • 59
 • 183
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất Picolinat của một số nguyên tố đất hiếm

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất Picolinat của một số nguyên tố đất hiếm
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM PHẠM THỊ HỒNG VÂN TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT PICOLINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60 44 01 13 LUẬN ... lượng ion đất phức chất tương đối phù hợp với công thức giả thiết phức chất 3.5 Nghiên cứu phức chất phƣơng pháp phổ hấp thụ hồng ngoại Để nghiên cứu tính chất liên kết phức chất nghiên cứu phổ ... học nguyên tố lantanit giống Tuy có tính chất giống có khác số electron phân lớp 4f nên mức độ nguyên tố lantanit có số tính chất không giống Từ Ce đến Lu, số tính chất biến đổi đặn số tính chất...
 • 58
 • 250
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan, bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan, bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng
... luận án Đã nghiên cứu tổng hợp đợc hiđrazon mới, fomazan 40 bisfomazan chứa dị vòng, vòng thơm Đã nghiên cứu tổng hợp đợc 11 phức rắn fomazan phức rắn bisfomazan với số ion kim loại Bố cục ... vào thuốc thử ion kim loại Chúng nghiên cứu tạo phức dung dịch 11 fomazan với ion kim loại nh Cu2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Hg2+ ; tổng hợp đợc 11 phức rắn fomazan phức rắn bisfomazan với ion kim loại ... cấu tạo sản phẩm thu đợc B Nội dung luận án Chơng 1- Tổng quan Đã tổng kết tài liệu tình hình nghiên cứu tổng hợp, xác định cấu tạo, khả tạo phức với ion kim loại ứng dụng hợp chất fomazan, bisfomazan...
 • 19
 • 369
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất mới của dị vòng 4(3H)-Quinazolinon) có tác dụng sinh học

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất mới của dị vòng 4(3H)-Quinazolinon) có tác dụng sinh học
... chống viêm, tác dụng chống ung thư… Thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất vòng 4(3H)-quinazolinon tác dụng sinh học mong muốn đạt mục tiêu sau: Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất 4(3H)-quinazolinon ... quan tâm tác dụng sinh học phong phú như: tác dụng an thần gây ngủ, tác dụng giảm đau, tác dụng chống động kinh, tác dụng làm mềm cơ, tác dụng kháng khuẩn, tác dụng trò tiểu đường, tác dụng chống ... methaqualon Từ kết nghiên cứu bàn luận mối liên quan cấu trúc - tác dụng gây ngủ hợp chất 140d KẾT LUẬN Thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất vòng 4(3H)-quinazolinon tác dụng sinh học đạt mục...
 • 27
 • 233
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan. bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng tt

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan. bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng tt
... ciia fomazan, bisfomazan va phi'rc cua chung 1.1.1 Cau tao ciia fomazan va bisfomazan 1.1.2 Tinh chat hoa hoc ciia fomazan va bisfomazan 11 1.1.3 Cau lao cua phuc fomazan vai cac ion kim loai 12 ... xac dinh cau tao ciia cac bisfomazan 72 2.3.1 Kei qua long hgp cac bisfomazan 72 2.3.2 Pho hong ngoai va tu ngocai ciia cac bisfomazan 77 2.3.3 Pho khoi lugng cua cac bisfomazan 80 2.3.4 Ph6 cong ... ngoai cua fomazan, bisfomazan va phiic 24 1.4.2 Ph6 lii ngoai ciia fomazan, bisfomazan va phuc 25 1.4.3 Pho cong hudng tii hat nhan 'H va ''C 27 1.4.4 Pho khoi lugng cua fomazan, bisfomazan 28 Chuang...
 • 3
 • 182
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan. bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo của một số fomazan. bisfomazan chứa dị vòng và phức kim loại của chúng
... cập đến việc tổng hợp tạo phức fomazan chứa vòng thơm mà hầu nh- ch-a nghiên cứu fomazan chứa dị vòng thơm Do đó, qua công trình nghiên cứu tổng hợp số fomazan, bisfomazan chứa dị vòng, b-ớc đầu ... trình tạo phức fomazan với ion kim loại Trong hầu hết công trình nghiên cứu phức fomazan với ion kim loại dung dịch, tác giả quan tâm nghiên cứu yếu tố ảnh h-ởng đến trình tạo phức nh-: pH dung dịch, ... 1.1.3 Cấu tạo phức fomazan với ion kim loại 1.1.3.1 Phức fomazan 1:2 (kim loại: phối tử) Các phức fomazan bisfomazan với ion kim loại hấp thụ vùng khả kiến th-ờng hấp thụ b-ớc sóng dài, chuyển dịch...
 • 143
 • 411
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất mới của dị vòng 4(3h) quinazolinon có tác dụng sinh học

Nghiên cứu tổng hợp các dẫn chất mới của dị vòng 4(3h) quinazolinon có tác dụng sinh học
... Thử tác dụng an thần gây ngủ 47 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1 Tổng hợp dẫn chất 4(3H)- quinazolinon 49 3.2 Thử sàng lọc tác dụng sinh học 102 Chương BÀN LUẬN 112 4.1 Tổng hợp dẫn chất 4(3H)- quinazolinon ... tổng hợp với hy vọng tìm kiếm phân tử 4(3H)- quinazolinon tác dụng sinh học Xuất phát từ điểm trình bày nêu trên, với đề tài Nghiên cứu tổng hợp dẫn chất vòng 4(3H)- quinazolinon tác dụng ... Trong nghiên cứu gần dẫn chất 4(3H)- quinazolinon tác dụng giảm đau kháng viêm đáng ý công trình nghiên cứu Akgul Y cộng [12] Các tác giả tổng hợp sàng lọc tác dụng kháng viêm giảm đau dẫn chất...
 • 246
 • 83
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng pheromon của một số côn trùng hại cây ăn trái ở Việt Nam
... dịch hại vừa không gây hại cho môi trờng sinh thái sức khỏe cộng đồng Mục tiêu luận án - Nghiên cứu tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái quan trọng: Kiến vơng, Đuông dừa, sâu đục trái sâu ... nh vi sóng siêu âm số phản ứng tổng hợp hữu nh phản ứng Grignard, bảo vệ gỡ bỏ bảo vệ nhóm chức, este hóa giúp mang lại kết tốt cho tổng hợp pheromon số côn trùng hại ăn trái - Thông qua kết ... trùng pheromon tổng hợp đợc, thống kê liệu thử nghiệm để ứng dụng vào thực tiễn dự báo kiểm soát dịch hại ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án Góp phần phát triển đờng tổng hợp pheromon côn trùng ứng...
 • 16
 • 357
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất Salixylat của một số nguyên tố đất hiếmphức chất hỗn hợp của chúng o Phenantronlin

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất Salixylat của một số nguyên tố đất hiếm và phức chất hỗn hợp của chúng o Phenantronlin
... kết kim loại-phối tử thực qua nhóm –COO- t o nên phức chất vòng Tuy nhiên phức chất salixylic đất nghiên cứu Do chúng tơi tiến hành tổng hợp phức chất salixylat đất nghiên cứu tính chất chúng 1.2.2 ... nghiên cứu Với mục đích hướng v o việc tổng hợp nghiên cứu ứng dụng salixylat đất hiếm, luận văn bao gồm nội dung sau: Tổng hợp phức chất salixylat đất Tb(III), Ho(III), Er(III), Yb(III) Tổng hợp phức ... Er(III) có màu hồng Phức chất salixylat Yb(III) có màu trắng 28 3.4 Tổng hợp phức chất hỗn hợp phức chất salixilat đất với o- phenantrolin Quy trình tổng hợp phức chất hỗn hợp mơ theo tài liệu [26]...
 • 75
 • 333
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của Thiosemicacbazon

Tổng hợp và nghiên cứu cấu tạo một số phức chất của kim loại chuyển tiếp với dẫn xuất thế N(4) của Thiosemicacbazon
... ion kim loi nh Pt(II), Co(II), Ni(II), Cu(II) vi mt s thiosemicacbazon Kt lun c a l cỏc phc cht ca Pt(II) vi N(4)- phenylthiosemicacbazon isatin, salixylanehit, N(4)- phenylthiosemicacbazon thiosemicacbazon ... Heck) [17] Mt s thiosemicacbazon cng ó c s dng lm cht c ch quỏ trỡnh n mũn kim loi Offiong O E ó nghiờn cu tỏc dng chng n mũn kim loi ca N(4) - metylthiosemicacbazon, N(4) - phenylthiosemicacbazon ... chung tng hp cỏc phi t thiosemicacbazon a Tng hp phi t N(4)- metylthiosemicacbazon axetophenon (Hmthacp) v N(4)phenylthiosemicacbazon axetophenon (Hpthacp) Hũa tan 0,01 mol (N(4) - metyl thiosemicacbazit...
 • 68
 • 169
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếm2 5 tổng hợp kết quả chất lượng theo một số mục dịch vụ chính năm 2009 theo inflight surveytổng hợp và nghiên cứu các phức rắn của một số ntđh với l phenylalanintổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp và tính chất từ của các hạt nano fe3o4 có kích thước khác nhau66tổng hợp các bài hát hay của trịnh công sơntổng hợp các bài hát hay của bích phươngtổng hợp các ca khúc hay của đàm vĩnh hưngtổng hợp các bài hát hay của quang lênghiên cứu tổng hợp các tác chất cần thiếtphương pháp đo kiểm đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của một số dịch vụ 3g có thể áp dụng tại việt namtổng hợp các ca khúc hay của quang lêtình hình xử lý chất thải rắn của một số nướcmối tương quan gia hệ số trầm tích tổng hợp và tính chất colectơ của đá cát kếtảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ anDanh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Các hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSTài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPX y d ng th ng hi u PROMEXCO th nh m t th ng hi u m nh nh m kh ng nh v th c a C ng ty tr n th ng tr ngTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.20174002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)52 (sau khi thong qua UBND tinh)02 chau doc.doc (354 Kb)01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)02 UB Chi thi 2010 PC SXH04 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)09 DIEU CHINH QUY DINH CUA SO NOI VUĐáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa DiệnĐề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 giai đoạn 1919-1930 trường THPT DTNT tỉnh Hòa Bình PTDTNT hòa bìnhBKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)BKC.Bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2017BKC Bao cao quan tri cong ty ban nien 2017 (ban cong bo ra thi truong)