Từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Việt (tập 1)

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Việt (tập 1)
... bu, bủ, bầm, u mẹ: từ người đàn bà có má: mẹ (tiếng địa phương) mạ: mẹ (tiếng địa phương) bu: mẹ (tiếng địa phương) bủ: mẹ (tiếng địa phương) bầm: mẹ (tiếng địa phương) u: mẹ (tiếng địa phương) ... cửa, tự do, muốn tha ma, nghĩa địa, nghĩa trang tha ma: nơi chôn cất người chết (bãi tha ma) nghĩa địa: tha ma nơi quy định, có ý tôn trọng nghĩa trang: nghĩa địa, với nghĩa trang trọng tham, ... sức , giống : từ biểu quan hệ ngang tương đương, tương đồng giống: hai hay nhiều vật đem so sánh có đặc trưng, tính chất nhưng, song, mà nhưng: từ quan hệ đối lập, ngược lại song: từ thường đứng...
 • 154
 • 1,111
 • 4

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Việt (tập 2)

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Việt (tập 2)
... tin nửa ngờ) Nghĩa đen - nghĩa bóng Nghĩa đen: nghĩa từ ngữ coi có trước, vốn có ban đầu Nghĩa bóng: nghĩa từ ngữ trừu tượng cở sở phát triển từ nghĩa cụ thể Nghĩa vụ - quyền lợi Nghĩa vụ: bổn ... khổ Lá mặt - trái Lá mặt: mặt phải, để bên Lá trái: mặt trái, đặt bên thường hay nói “lá mặt trái : thiếu trung thực, hay tráo trở lật lọng ví việc gói bánh lá, người ta lấy mặt trái đặt phía ... đường hoàng tự nhiên (mạnh dạn nói thẳng chuyện) Khét tiếng - danh Khét tiếng: tiếng đến mức biết (thường xấu) - (khét tiếng tàn bạo Nổi danh: tiếng đến mức biết (thường hay, tốt) (nổi danh khắp...
 • 216
 • 1,560
 • 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt (Vietnamese Lexicology and Semantic )

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt (Vietnamese Lexicology and Semantic )
... vựng ngữ nghĩa để sunh viên vận dụng vào tiếng Việt Nội dung chi tiết môn học Phần TỪ VỰNG HỌC TIẾNG ViỆT Chương 1: DẪN NHẬP Từ vựng từ vựng học Từ vựng học tiếng Việt Chương 2: HỆ THỐNG TỪ VỰNG ... Từ điển đối chiếu Các loại từ điển khác Phần hai NGỮ NGHĨA HỌC TIẾNG VIỆT Chương 1: TỔNG LUẬN VỀ NGỮ NGHĨA HỌC Ngữ nghĩa ngữ nghĩa học 1.1.Tính có nghĩa ngữ nghĩa học Ngữ nghĩa học Việt Nam Nghĩa ... VỰNG TIẾNG VIỆT Từ hệ thống từ vựng tiếng Việt Ngữ - đơn vị từ vựng tương đương với từ tiếng Việt Chương 3: CÁC LỚP TỪ VỰNG TIẾNG VIỆT Phân tích từ vựng tiếng Việt mặt nguồn gốc Phân tích từ vựng...
 • 12
 • 968
 • 3

Góp phần tìm hiểu sự biến đổi của từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt từ 1930 đến 1960[135124][135124]

Góp phần tìm hiểu sự biến đổi của từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt từ 1930 đến 1960[135124][135124]
... sau: - àn - an tàm - già sue - ban - àn làm - già san - bàn - àn hoc - già truyén - ca - ba chi - già phong - cày - bàn chàn - giao thòng - cuéc - ba quàn - giao thùa - chi - bàn chài - gon - chèt ... chèt - ca dao - khàc - dai - ca nhae - dóng den - dao - chàn dung - dao due - - có dién - dao If - den - dàn sinh - làm còng - dành - dàn su - làm lành - dàt - duòng phèn - làm ma - gan - duòng ... Vidu: - Ca - Vàn - Kf già - V ù tiu - Nhàn sinh - Cài luang - Vàn hoà - Nghé - Dién vién - Có dòng - Dàn toc hoà 19 - Dai chùng hoà - Chién vàn hoà - Xuòng àm - Vi nghé thuàt - Vj nhàn sinh - Vó...
 • 112
 • 537
 • 0

Về một hướng dạy từ vựng ngữ nghĩa tiếng việt cho sinh viên ngành việt nam học

Về một hướng dạy từ vựng ngữ nghĩa tiếng việt cho sinh viên ngành việt nam học
... ra, học ngôn ngữ, bên cạnh việc ý học ngữ pháp, người học cần quan tâm tới thành tố văn hóa nghĩa từ người ngữ TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Hữu Châu, Giáo trình Từ vựng học tiếng Việt, Nxb Đại học Sư ... ngôn ngữ định” Trong “mỗi từ, ngữ cố định tiếng Việt tên gọi yếu tố văn hóa, văn hóa Việt Nam với ngữ nghĩa hiểu biết văn hóa (…) Mỗi từ, ngữ cố định tự yếu tố văn hóa” [2] Những nhận định cho ... nghiệp, người Việt Nam coi trọng tình nghĩa Không phải ngẫu nhiên mà người ta cho văn hóa Việt Nam văn hóa tình, trọng tình Nét văn hóa chi phối rõ việc tạo từ tiếng Việt Trong tiếng Việt, kết hợp...
 • 6
 • 211
 • 1

Đề cương môn từ vựng ngữ nghĩa Tiếng Việt

Đề cương môn từ vựng ngữ nghĩa Tiếng Việt
... Hoạt động ngữ pháp từ không tách rời ý nghĩa từ vựng từ ? Trả lời: Hoạt động ngữ pháp từ không tách rời ý nghĩa từ vựng từ do: - Đặc điểm ngữ pháp từ biểu khả tạo câu ý nghĩa từ Ý nghĩa từ sở đặc ... độc lập mang ý nghĩa từ vựng, ý nghĩa ngữ pháp Chúng ta gọi từ đơn vị trung tâm từ có đầy đủ tiieu chuẩn ngôn ngữ đơn vị quan trọng Tiếng Việt Định nghĩa Đỗ Hữu Châu: “ từ Tiếng Việt nột số âm ... phát âm, tiếng phát Trong chữ viết, tiếng viết thành chữ Vai trò tiếng ngữ pháp Tiếng Việt Hình vị đơn vị ngôn ngữ nhỏ có nghĩa Tiếng Việt cóp giá trị mặt ngữ pháp Trong Tiếng Việt, tiếng hình...
 • 16
 • 574
 • 7

Khảo sát thực trạng Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt hiện nay

Khảo sát thực trạng Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt hiện nay
... (hiện tượng đồng nghĩa từ vựng) văn (hiện tượng đồng nghĩa lời nói) Ở hai khu vực có từ ngữ cố định đồng nghĩa, từ cụm từ tự đồng nghĩa câu đồng nghĩa b) Đơn vị từ vựng đồng nghĩa từ đồng nghĩa ... trăm từ điển đồng nghĩa đời Các từ điển đồng nghĩa biên soạn theo phương pháp khác Ở Pháp, Từ điển từ đồng nghĩa cỡ lớn B Lafaye (1857), Từ điển từ đồng nghĩa (Henri Benac, 1956), từ điển đồng nghĩa ... xác định từ điển đồng nghĩa tiếng Việt Vì vậy, lấy nguồn tư liệu để khảo sát phân tích từ: i) sách tài liệu mang tính chất lí luận từ điển từ đồng nghĩa, ii) từ điển đồng nghĩa tiếng Việt Chúng...
 • 147
 • 636
 • 1

Khảo sát thực trạng từ điển đồng nghĩa tiếng Việt hiện nay

Khảo sát thực trạng từ điển đồng nghĩa tiếng Việt hiện nay
... xác định từ điển đồng nghĩa tiếng Việt Vì vậy, lấy nguồn tư liệu để khảo sát phân tích từ: i) sách tài liệu mang tính chất lí luận từ điển từ đồng nghĩa, ii) từ điển đồng nghĩa tiếng Việt Chúng ... đến nghĩa từ tượng đồng nghĩa như: khái niệm nghĩa từ, trường nghĩa, tượng đồng nghĩa, phương pháp xác lập cấu trúc dãy đồng nghĩa biên soạn từ điển đồng nghĩa tiếng Việt, v.v Thứ hai, khảo sát ... chọn đề tài Khảo sát thực trạng từ điển đồng nghĩa tiếng Việt nay làm đề tài luận văn thạc sĩ Với đề tài này, tiến hành khảo sát thực trạng số từ điển đồng nghĩa tiếng Việt lưu hành thị trường...
 • 10
 • 176
 • 0

Chuyên đề bài tập chọn từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh

Chuyên đề bài tập chọn từ đồng nghĩa, trái nghĩa tiếng Anh
... DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 18 10 brusque A cold B opulent C gracious D suspect ĐÁP ÁN PHẦN BÀI TẬP CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA A CHỌN TỪ ĐỒNG NGHĨA EX EX ... flex A bend ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH 10 tantalize A pronounce B reign C equal D flirt B CHỌN TỪ TRÁI NGHĨA  EXERCISE 1 withdraw A reduce secret ... demonstrate B muster abject most nearly means ADMIN NGUYỄN TIẾN DŨNG – CHUN ĐỀ BÀI TẬP TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TRÁI NGHĨA TIẾNG ANH A indigent B desire bespoke most nearly means A gentle B quiet diffident...
 • 20
 • 9,355
 • 538

tên đề tài phân tích nét nghĩa tiểu từ của động từ cụm ít mang tính thành ngữ trong tiếng anh và đối chiếu với nghĩa tiếng việt tương đương

tên đề tài phân tích nét nghĩa tiểu từ của động từ cụm ít mang tính thành ngữ trong tiếng anh và đối chiếu với nghĩa tiếng việt tương đương
... look, run, stand Vietnamese Main V C loanh đi, nhìn, chạy , quanh, đứng (2) denotes the sense of changing direction e.g The ship put slowly about Con tàu từ từ đổi hướng When the boat is turned ... cầm dao xông vào What exactly are you getting at ? Đúng anh nhằm ý ? Table 7 English V intrans Vietnamese prep.part Main V C at xông, đâm, hàm ý, mê, giữ, nhìn, công, chạy vào, nhằm vào come, cut, ... xen vào đặt , hấp thụ Into (1) conveys the idea of entering or joining e.g When fif Britain go into Europe ? Nước Anh gia nhập vào châu Âu ? The project is running into financial difficulties Đề...
 • 27
 • 287
 • 0

Từ đồng nghĩa tiếng việt

Từ đồng nghĩa tiếng việt
... ngữ nghĩa đa dạng, phức tạp từ gây nên.Mổi từ nghĩa Nhiều trường hợp từ có vài nghĩa khác Hiện tượng đa nghĩa dẩn đến nhiều quan niẹm khác từ đồng nghĩa I ĐỊNH NGHĨA: Từ đồng nghĩa từ gần nghĩa ... GỐC TỪ ĐỒNG NGHĨA: Các đơn vị đồng nghĩa với lập thành dãy đồng nghĩa. Căn vào mức độ giống nghĩa, dãy đồng nghĩa chia thành hai loại: đồng nghĩa hoàn toàn đồng nghĩa không hoàn toàn, gọi đồng nghĩa ... ba thường từ Hán – Việt Vì vậy, nối tượng đồng nghĩa xảy từ Việt Hán – Việt Có ba kiểu đồng nghĩa sau: • Từ việt việt (1-1) • Từ hán việt – hán việt (3-3) • Tù việt – hán – việt (1-3) VD: má,...
 • 18
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 7từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 2từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 10từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 6từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 8từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 5từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 4từ điển đồng nghĩa trái nghĩa tiếng việt downloadtừ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 10từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 6từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 8từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 5từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 4từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 2từ điển trái nghĩa đồng nghĩa tiếng việt part 7Bài giảng điều khiển mờBài giảng thông tin vệ tinhBài giảng thiết bị mayBài giảng công nghệ in thêuBài giảng kỹ thuật phối màuĐề cương bài giảng điện phân thoát kim loại3 buoc xay dung danh sach 10000 dia chi emailGetResponse tu a den zBài 8. Chiếc lá cuối cùngBài 7. Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảmĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơĐề cương bài giảng công nghệ phân bónĐề cương bài giảng hóa học hữu cơBài 10. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000Đề cương bài giảng kỹ thuật gia công và chế biến cao suĐề cương bài giảng phân tích môi trườngThông tư 11 2015 TT-NHNN hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mớiThông tư 23 2015 TT-BNNPTNT quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trườngTrắc nghiệm mũ và logaritBài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)