Đồ Án Xây Dựng Công Trình Ngầm Và Mỏ

Nghiên cứu thiết kế định mức dự toán xây dựng công trình cho công tác sản xuất, lắp đặt kênh bê tông đúc sẵn áp dụng cho dự án WB7 tại tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu thiết kế định mức dự toán xây dựng công trình cho công tác sản xuất, lắp đặt kênh bê tông đúc sẵn  áp dụng cho dự án WB7 tại tỉnh vĩnh phúc
... c tông có c Vi t Nam nhi u công trình nhà máy ng đ cao t 50-60Mpa s d ng cho tông đ t i ch 70Mpa cho c u ki n tông đúc s n, áp d ng c th c a c u ki u tông đúc s n cho công trình xây ... m tr ng Sau kh o sát nghiên c u th c đ a d c n kênh, nhi u ph xây d ng đ c đ t nh kênh xây đá, xây g ch, kênh tông, kênh đáy b ng tông thành xây g ch c S Khoa h c công ngh & môi tr S Nông ... c thay th lo i kênh đ t, kênh xây g ch ho c kênh tông đ t i ch b ng kênh tông c t s i thép, v i chi phí r h n so v i lo i kênh th kia, kênh l p ghép đ m b o chuy n n đ u kênh t i m t ru...
 • 100
 • 135
 • 0

hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng công trình 484

hoàn thiện phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng công trình 484
... TRÌNH 484 3.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 Công ty thuộc Tổng Công ty Công trình Giao thông có ... động phân tích tình hình tài Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 3.3.1 Về hệ thống tiêu Qua khảo sát thực tế Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484, công tác phân tích tình hình tài công ty ... phân tích Công tác phân tích tài Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 484 chủ yếu Kế toán Tổng hợp Kế toán trưởng thực phân tích, đánh giá Phân tích tình hình tài Công ty chủ yếu phục vụ cho công...
 • 118
 • 323
 • 2

Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình Giao Thông 512

Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần xây dựng công trình Giao Thông 512
... KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP XDCTGT 512 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CP XDCTGT 512 Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THONG 512 Tên giao dịch quốc tế: ... Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 512 Về ưu điểm - Thứ nhất, Công ty, chi phí phát sinh phân loại theo công dụng chi phí, theo chi phí xây dựng theo năm khoản mục chi phí (Chi phí ... TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 512 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CP XDCTGT 512 Thực tế Công ty CP XDCTGT 512 cho thấy vai...
 • 26
 • 231
 • 0

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình đức công

Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình đức công
... lương và các khoản trích theo lương của công ty năm 2015 Đối tượng nghiên cứu Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình ... lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây dựng công trình Đức Công Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo ... khoản trích theo lương 1.3 Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 1.3.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 19 Kế toán tiền lương...
 • 72
 • 116
 • 0

Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần đầu tư phát triển đông đô

Một số giải pháp nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại công ty cổ phần đầu tư phát triển đông đô
... công xây d ng công trình: Qu n lý ch t l công xây d ng công trình bao g m ho t đ ng qu n lý ch t l ng thi ng c a nhà th u thi công xây d ng, giám sát thi công xây d ng công trình nghi m thu công ... t k xây d ng công trình Theo đó, Công ty th c hi n vi c giám sát ch t l ng thi công xây d ng công trình m t s n i dung sau: + Ki m tra u ki n kh i công xây d ng công trình theo u 72 Lu t xây ... u t xây d ng công trình 1.2.2.1 Khái ni m D án đ u t xây d ng công trình d án b v n đ xây d ng m i, m r ng, c i t o công trình xây d ng nh m m c đích phát tri n, trì, nâng cao ch t l ng công...
 • 83
 • 98
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 10 pot

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 10 pot
... 8=(5-7)* 10= 1-2lãi suất thuế suất 9=5-7-8 3-7-8 11=6 -10 12=2+3+8 2005 1200 1200 2006 174 17 15 60 82 100 0 80 100 0 32 2007 187 19 15 60 93 100 0 80 13 100 0 34 2008 201 20 15 60 106 100 0 80 22 100 0 ... -106 9 123 121 153 132 -937 116 112 162 129 -808 107 101 174 128 -680 100 93 187 127 -553 93 85 200 126 -427 87 78 213 124 -303 80 71 210 113 -189 69 60 220 110 -79 63 54 232 107 28 57 48 243 104 ... 15 60 106 100 0 80 22 100 0 39 2009 216 22 15 60 120 100 0 80 34 100 0 42 2 010 233 23 15 60 134 100 0 80 47 100 0 46 2011 250 25 15 60 150 100 0 80 10 60 120 880 50 2012 269 27 15 60 167 880 70 14 83...
 • 22
 • 332
 • 1

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 9 pps

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 9 pps
... 431 693 2011 56 697 5 4 094 368533 3644 39 2 594 01 5732 561243 399 482 2012 5 899 74 4 094 383483 3 793 89 2411 09 5732 584243 371 297 2013 616631 23843 400810 37 696 7 21 390 1 33380 583250 33 095 2 2014 647 393 4 094 ... 220058 17 2025 1 494 637 4 094 97 1514 96 7420 140 899 5732 148 890 6 216851 18 2026 1655651 4 094 1076173 10720 79 1 394 13 5732 16 499 19 214555 19 2027 1841206 4 094 1 196 784 1 192 690 1384 79 5732 1835474 213111 ... 894 72 3431 59 70528 7 699 65 12 2020 312162 93 051 360317 67002 832532 13 2021 365230 96 773 378333 63652 90 398 7 14 2022 4273 19 100644 397 250 604 69 985681 15 2023 499 963 1046 69 417112 57446 10 791 90...
 • 27
 • 245
 • 1

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 8 ppsx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 8 ppsx
... i=6% i =8% -4600360 -4600360 -4600360 211074 199127 195439 220393 196149 188 952 230626 1936 38 183 0 78 24 186 2 1915 78 177776 23 188 4 173277 15 781 6 267 786 188 779 1 687 51 282 735 188 035 164973 299216 187 732 ... 11 187 3 27 284 4 37137 38 5 381 3 16 2024 612757 96379 280 711 3994449 44152 17 2025 663956 1040 58 289 682 4 284 131 45400 18 2026 721662 112714 29 986 5 4 583 997 4 683 5 19 2027 786 859 122494 311 387 489 5 383 ... 317419 187 880 1 587 89 315234 176025 146014 35 988 9 189 585 154350 384 6 98 191 183 152769 412327 193315 151612 443167 196013 15 088 1 455349 190001 143545 516379 203271 150726 55 989 7 207926 151323 6 089 48 213341...
 • 27
 • 321
 • 3

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 7 pps

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 7 pps
... -12,23 -13,45 -14,80 H IPMT -10,00 -9, 37 -8,68 -7, 92 -7, 09 -6, 17 -5,16 -4,05 -2,82 -1,48 I PMT -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 -16, 27 BI T P TH C HNH Bi t p 6.1 Cú cỏc ... [7] =[4-6] 24 24 19 14 178 2,4 2,4 1,9 1,4 0,9 0,4 2,6 2,6 3,1 3,6 4,1 10,6 Thu nh p Thu sau thu nh p thu v lói (TTN) (EAIT) [8]=[7x0.3] 0 ,78 0 ,78 0,93 1,08 1,23 3,18 [9]= [7- 8] 1,82 1,82 2, 17 ... i 16, 27 tr.ủ (c t I) T i nm th thỡ: 16, 27= 8,68 +7, 59 166 ủú 8,68 l ti n tr lói cũn 7, 59 l ti n tr cho v n g c 10 A rate 10% B per C nper 10 10 D pv 100 E fv F type G PPMT -6, 27 -6,90 -7, 59 -8,35...
 • 27
 • 261
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 6 ppsx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 6 ppsx
... V0 -95 -95 -95 -100 -100 -100 N 40 36. 364 36. 364 30 27.873 27.873 40 33.0 56 69.420 30 24.792 52. 065 20 15.0 26 84.4 46 40 30.052 82.117 30 20.4 96 104.492 20 13 .66 4 95.781 20 20 12.418 108.199 Thv ... bi t p vớ d 6. 8: 1 56 3.2.2 Tr ng h p khụng ủ c phộp ủi u ho PA 1: FW(CRR1) = -330(1+CRR1)4 FW(icv) = 200 x 1.053 + 200 x 1.052 + 90 x 1.05 + 80 = 62 6.53 NFW = -330(1+ CRR1)4 + 62 6.53 = CRR1 ... + 20 +2 = 16. 46 NFW2=-100*1.15 + 40*1.14 + 30*1,13 + 20*1.12 + 30*1.1 + 20 +2 = 16. 69 B c 3: So sỏnh, l a ch n NPW1 < NPW2 hay ủ i v i NFW: NFW1 < NFW2 V y ta ch n phng ỏn Bi t p vớ d 6. 2 Dựng giỏ...
 • 27
 • 316
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 5 docx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 5 docx
... ñơn v ño) theo công th c (4.10) Cho phương án 1: S1 =56 .38x0.3 75+ 47.4x0.281 +57 .22x0.219+42.86x0.1 25= 52. 35 Cho phương án 2: S2= 43.62x0.3 75+ 52.6x0.281+42.78x0.219 +57 .14x0.1 25= 47. 65 K t qu tính toán ... 0.41 0. 95 32.1 13.16 1.01 34.1 13.98 1.00 33.8 13.86 G 0.28 68.3 34.1 9 .55 70.7 35. 2 9.86 61.7 30.7 8.60 B 0.19 1860 28.4 5. 40 2340 35. 8 6.80 2340 35. 8 6.80 R 0.12 11.6 32.3 3.88 12. 05 33 .5 4.02 ... án xây d ng c u giao thông nông thôn Chi phí xây d ng (t VNð) Tu i th công trình (năm) Phương án 1: c u s t 10 Phương án 2: c u bê-tông 12 Ví d 4.6: Có phương án xây d ng m t c u nh giao thông...
 • 27
 • 204
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 4 pptx

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 4 pptx
... phí xây d ng c u Thanh trì 2.660.900 3.251.600 ð n bù ñ t ñai tái ñ nh cư 129.6 54 129.6 54 Thi t k giám sát 283.623 3 24. 972 T ng chi phí tài 4. 465.037 5.097.086 T ng chi phí kinh t 3.9 84. 452 4. 546 .512 ... ch xây d ng ñư ng 5.1.2 .4 Cơ c u kinh t - xã h i ng lai D ñoán c u kinh t - xã h i ng lai ñư c th c hi n b i T ng c c Th ng kê 5.1.3 Tình hình hi n tr ng ñư ng giao thông H th ng giao thông ... m xe ph m vi áp d ng Hi u th lư ng giao thông tăng bình thư ng, lư ng giao thông h p d n lư ng giao thông phát sinh? Trình bày phương pháp d báo lư ng giao thông? Trình bày khái ni m môi trư...
 • 27
 • 203
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 3 ppt

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 3 ppt
... ñ u xây d ng công trình 62 3. 1 .3. 1 Căn c tính toán T ng m c ñ u Các c thư ng s d ng ñ xác ñ nh T ng m c ñ u là:  Su t v n ñ u xây d ng b n, ch s giá xây d ng  Giá chu n c a công ... phê t làm s d trù k ho ch v n tri n khai th c hi n công vi c Các chi phí s ñư c tính chi phí qu n lý d án c a t ng m c ñ u 3. 1.2.5 Chi phí v n ñ u xây d ng Chi phí v n ñ u xây ... a d án ñ u xây d ng công trình ñư c xác ñ nh giai ño n l p D án ñ u xây d ng công trình ho c l p Báo cáo kinh t - k thu t ñ u xây d ng công trình Th c ch t, T ng m c ñ u m c c lư...
 • 27
 • 244
 • 0

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 2 doc

Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Giao Thông Phần 2 doc
... x2 xy 1999 6.7 1 6.7 20 00 9.3 18.6 20 01 8.6 25 .8 20 02 9.7 16 38.8 20 03 10.5 25 52. 5 C ng Σy=44.8 Σx=15 Σx2=55 Σxy=1 42. 4 năm niên l ch d báo: y = 0.8 x + 6.56 20 04 11.36 20 05 12. 16 20 06 12. 96 20 07 ... k thu t c a công trình, lo i k t c u; - L p thuy t minh, b n v , ñ th , b n ñ , ph l c tính toán 1 .2. 2 Lư ng giao thông thành ph n giao thông 1 .2. 2.1 Lư ng giao thông Lư ng giao thông lưu lư ... l p Báo cáo ñ u xây d ng công trình D án ñ u xây d ng công trình Trình bày nh ng ñi m khác bi t N i dung h sơ c a Báo cáo ñ u xây d ng công trình D án ñ u xây d ng công trình có nh...
 • 27
 • 246
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các căn cứ để lập dự toán xây dựng công trìnhquá trình thẩm định tài chính dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy bao bì containerđồ án xây dựng dhcp serverquản lý thi công xây dựng công trìnhquản lý chi phí xây dựng công trìnhdự án xây dựng công trình cấp nước sạch xã chỉ đạo huyện văn lâmgiám sát xây dựng công trình giao thôngcác dạng hư hỏng cong trình ngầmxây dựng chương trình quản lý kho vật tư của công ty máy tính an khánhxây dựng quy trình triển khai phần mềm quản lý kho tại công ty tnhh seong ji vinaxây dựng quy trình quản lý tự độngdự án xây dựng nhà máy sản xuất collagen từ da cá tra và basa của công ty vĩnh hoànbáo cáo kết quả thực hiện dự án xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển ktxh nông thônnghiên cứu xây dựng qui trình pilot sản xuất sinh khối bacillus spp làm nguyên liệu probiotic cung cấp carotenoidbáo cáo kết quả dự án xây dựng mô hình nhân giống nấmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học