Tìm hiểu nghi lễ cưới hỏi thờ cúng trong dân gian

Tìm hiểu nghi lễ thờ cúng của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Kiến An Hải Phòng

Tìm hiểu nghi lễ thờ cúng của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Kiến An Hải Phòng
... hội tín ngưỡng, tôn giáo 47 Chương 2: THỰC HÀNH NGHI LỄ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU KIẾN AN – HẢI PHÒNG 50 2.1 Một số đặc điểm nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng thờ Mẫu Kiến An Hải Phòng ... MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU VÀ 12 ĐỊA BÀN NGHI N CỨU KIẾN AN – HẢI PHÒNG 12 1.1 Tín ngưỡng thờ Mẫu nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng thờ Mẫu 12 ... chia +) Không gian thờ cúng Không gian thờ cúng hiểu địa điểm thực nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng Cũng giống loại hình tín ngưỡng khác tín ngưỡng thờ Mẫu xây dựng cho không gian thờ cúng riêng với...
 • 98
 • 2,199
 • 3

Tìm hiểu nghi lễ thờ cúng của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Kiến An – Hải Phòng

Tìm hiểu nghi lễ thờ cúng của tín ngưỡng thờ Mẫu ở Kiến An – Hải Phòng
... hội tín ngưỡng, tôn giáo 47 Chương 2: THỰC HÀNH NGHI LỄ CỦA TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU KIẾN AN HẢI PHÒNG 50 2.1 Một số đặc điểm nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng thờ Mẫu Kiến An Hải Phòng ... MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU VÀ 12 ĐỊA BÀN NGHI N CỨU KIẾN AN HẢI PHÒNG 12 1.1 Tín ngưỡng thờ Mẫu nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng thờ Mẫu 12 ... tín đồ thực công trình khóa luận đại học tín ngưỡng thờ Mẫu Chính lý trên, học viên lựa chọn đề tài luận văn Tìm hiểu nghi lễ thờ cúng tín ngưỡng thờ Mẫu Kiến An Hải Phòng Với mong muốn nghi n...
 • 25
 • 142
 • 0

Tìm hiểu nghi lễ vòng đời người của tộc người tày tại thôn tân lập – xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang để phục vụ hoạt động du lịch

Tìm hiểu nghi lễ vòng đời người của tộc người tày tại thôn tân lập – xã tân trào huyện sơn dương tỉnh tuyên quang để phục vụ hoạt động du lịch
... ngƣời Tày thôn Tân Lập để phục vụ hoạt động du lịch SINH VIÊN: PHẠM QUANG HƢNG - VHL 101 Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời tộc ngƣời Tày thôn Tân Lập Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để ... PHẠM QUANG HƢNG - VHL 101 17 Tìm hiểu nghi lễ vòng đời ngƣời tộc ngƣời Tày thôn Tân Lập Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch A.V.Gennep, tác giả Nghi lễ ... Tân Lập Tân Trào huyện Sơn Dƣơng tỉnh Tuyên Quang để phục vụ hoạt động du lịch CHƢƠNG GIÁ TRỊ VĂN HOÁ CÁC NGHI LỄ THEO CHU KỲ ĐỜI NGƢỜI CỦA TỘC NGƢỜI TÀY Ở THÔN TÂN LẬP - XÃ TÂN TRÀO - HUYỆN...
 • 103
 • 571
 • 0

KH 29 - kh Thi tim hieu nghi quyet dai hoi doan cac cap

KH 29 - kh Thi tim hieu nghi quyet dai hoi doan cac cap
... lên đáp án - Phần thi tự luận: Trả lời trọng tâm, tránh dài dòng Có thể viết tay đánh máy, kh ng giới hạn số lượng từ Khuyến kh ch việc sử dụng ảnh để minh họa cho dự thi - Bài dự thi kh ng hợp ... tham gia làm dự thi; có danh sách đoàn viên chi đoàn tham gia làm dự thi kèm theo chữ ký đoàn viên - Phần thi trắc nghi m: Sau khoanh tròn vào đáp án (mỗi câu hỏi có 01 đáp án đúng), kh ng gạch xóa, ... lợi ích niên địa bàn dân cư, doanh nghi p Nhà nước C Thành lập tổ chức Đoàn, Hội với mô hình phù hợp niên công nhân khu chế xuất, khu công nghi p, niên lao động doanh nghi p nhà nước, niên học tập,...
 • 15
 • 510
 • 0

Bài Dự Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại Hội đoànn lần X

Bài Dự Thi tìm hiểu Nghị quyết Đại Hội đoànn lần X
... sinh hoạ t định kỳ chi đoà n theo hướ n g đồ n g hà n h X y dựng khối đoàn kết, thống Chi đoàn giữ đoàn viên với Tạo gắn kết mật thi t nhằm hoạt động nhịp nhàng Luôn sự quan tâm, chỉ đạ ... Để công tá c sinh hoạ t chi đoà n và đoà n viên đạ t chấ t lượ n g, hiệ u quả cao, xin đề xuất số giải pháp sau: Chú trọ n g bồi dưỡng, nâng cao chấ t lượ ng cá n bộ bí thư chi ... Câu 2: Từ thực tiễn công tác Đoàn phong trào thi u nhi, nguyện vọng, mong muốn đoàn viên niên, chi đoàn đề xuất giải pháp, hiến kế nội dung sáng tạo, cách làm nhằm nâng cao...
 • 3
 • 3,192
 • 14

Góp phần bảo tồn tục lệ cưới hỏi truyền thống của dân tộc mường huyện kim bôi tỉnh hoà bình

Góp phần bảo tồn tục lệ cưới hỏi truyền thống của dân tộc mường huyện kim bôi tỉnh hoà bình
... bảo tồn phong tục, tập quán mang tính tích cực khắc phục hủ tục tái diễn lễ cưới vùng dân tộc, miền núi bây giờ, chọn đề tài góp phần bảo tồn tục lệ cưới hỏi truyền thống dân tộc Mường huyện Kim ... thực tiễn đảm bảo tính xác trung thực Đề tài phần công trình " Góp phần bảo tồn tục lệ cưới hỏi truyền thống dân tộc Mường huyện Kim Bôi tỉnh Hoà Bình" Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2010 Tác giả ... thống dân tộc Mường huyện Kim Bôi tỉnh Hòa Bình Mục đích đề tài - Mục đích nghiên cứu đề tài tìm hiểu tục lệ cưới xin truyền thống dân tộc Mường huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình - Từ có kết luận giải...
 • 45
 • 211
 • 0

Tài liệu Tìm hiểu sự biến động của lãi suất trong thời gian qua thông qua cơ chế điều hành lãi suất docx

Tài liệu Tìm hiểu sự biến động của lãi suất trong thời gian qua thông qua cơ chế điều hành lãi suất docx
... II TÌM HIỂU SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT QUA CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH LÃI SUẤT: Trong thập kỷ gần đây, thị trường tài - tiền tệ giới có phát triển vượt bậc quy mô chiều sâu, chế điều hành lãi suất Ngân ... dụng chế điều hành lãi suất bản: - Thực chế điều hành lãi suất bản, mà theo đó, NHTM ấn định lãi suất cho vay tối đa 150% lãi suất NHNN công bố thời kỳ Đây công cụ trực tiếp để kiểm soát lãi suất ... dụng hiệu Xu hướng, thời điểm cường độ thay đổi lãi suất mối quan tâm lớn thị trường, Nhà đầu tư dân cư 1- Lãi suất huy động: Lãi suất huy động lãi suất tiền gửi ,lãi suất huy động lớn nhiều người...
 • 16
 • 435
 • 2

Tìm hiểu về lế hội trò trám xã tứ xã, huyện lâm thao, tỉnh phú thọ

Tìm hiểu về lế hội trò trám xã tứ xã, huyện lâm thao, tỉnh phú thọ
... hƣớng đến “ Tìm hiểu lễ hội Trò Trám Tứ - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ Hy vọng khóa luận cung cấp thêm thông tin lễ hội Trò Trám vị trí lòng ngƣời dân Tứ nói riêng tỉnh Phú Thọ nói ... sâu lễ hội Trò Trám mối quan hệ với đời sống kinh tế tín ngƣỡng ngƣời dân Tứ - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ Chỉ đƣợc ảnh hƣởng lễ hội Trò Trám đời sống ngƣời dân Tứ vị trí lễ hội lòng ... tổng quan Chƣơng 2: Lễ hội Trò Trám Tứ Lâm Thao – Phú Thọ NỘI DUNG CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TỨ XÃ – LÂM THAO – PHÚ THỌ 1.1.1 Vị trí địa lý Làng Tứ (Tục gọi Kẻ Gáp)...
 • 64
 • 536
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu về lế hội trò trám xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ

Khoá luận tốt nghiệp tìm hiểu về lế hội trò trám xã tứ xã huyện lâm thao tỉnh phú thọ
... tươi tốt bội thu Tất lý từ phương diện lý luận thực tiễn khiến hướng đến “ Tìm hiểu lễ hội Trò Trảm Tứ - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ Hy yọng khóa luận cung cấp thêm thông tin lễ hội Trò Trám ... chuyên sâu lễ hội Trò Trám mối quan hệ với đời sống kinh tế tín ngưỡng người dân Tứ - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ Chỉ ảnh hưởng lễ hội Trò Trám đời sống người dân Tứ vị trí lễ hội lòng ... tổng quan Chương 2: Lễ hội Trò Trám Tứ - Lâm Thao - Phú Thọ NÔIDUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 KHẮT QUÁT VÈ TỨ XÃ - LÂM THAO - PHÚ THỌ 1.1.1 Vị trí địa lý Làng Tứ (Tục gọi Kẻ Gáp)...
 • 58
 • 659
 • 7

Tìm hiểu về lễ hội tại Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch

Tìm hiểu về lễ hội tại Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch
... du lịch Tên đề tài: Tìm hiểu du lịch lễ hội Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch Sinh viên : Bùi Thị Diễm Lớp : VH902 -4 - Tìm hiểu du lịch lễ hội Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển ... VH902 -27 - Tìm hiểu du lịch lễ hội Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch 1.2: Du lịch lễ hội truyền thống 1.2.1: Quan niệm Du lịch lễ hội hoạt động du lịch khai thác giá trị lễ hội truyền ... đầu t khai thác phục vụ du lịch nghỉ dỡng Từ Sinh viên : Bùi Thị Diễm Lớp : VH902 -33 - Tìm hiểu du lịch lễ hội Đồ Sơn để phục vụ khai thác phát triển du lịch mạng lới phục vụ du lịch phát triển...
 • 81
 • 396
 • 2

Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng

Tìm hiểu về lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng
... tài Tìm hiểu lễ hội du lịch, nghiên cứu điển hình lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đã có nhiều công trình nghiên cứu lễ hội nói chung Đối với đề tài lễ hội du lịch, ... đáo hấp dẫn du khách Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Lễ hội du lịch, cụ thể Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng Phạm vi nghiên cứu: Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng tổ chức ... khai thác có hiệu Lễ hội Hoa phượng đỏ phục vụ phát triển du lịch Hải Phòng CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ LỄ HỘI VÀ LỄ HỘI DU LỊCH 1.1 Lễ hội 1.1.1 Khái niệm lễ hội Từ bao đời nay, lễ hội giữ vai trò sợi...
 • 102
 • 1,399
 • 4

Xem thêm