Nghi lễ cúng gia tiên

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định )
... Tổng quan Đạo Mẫu, nghi lễ lên đồng Phủ Dầy Chương 2: Nghi lễ cắt giải tiền duyên Đạo Mẫu Việt Nam (Qua khảo cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Chương 3: Nghi lễ cắt ... chuyên biệt Nghi lễ cắt giải tiền duyên lên đồng Đạo Mẫu Việt Nam (Qua nghi n cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Phương pháp nghi n cứu Phương pháp nghi n cứu sử dụng ... phương đến lễ phủ lăng Mẫu nhiều[48, tr 74] Chương 2: NGHI LỄ CẮT GIẢI TIỀN DUYÊN CỦA ĐẠO MẪU VIỆT NAM (QUA NGHI N CỨU THỰC TẾ TẠI PHỦ DẦY – XÃ KIM THÁI HUYỆN VỤ BẢN - TỈNH NAM ĐỊNH) 2.1 Giải thích...
 • 27
 • 1,551
 • 6

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

Nghi lễ cắt giải tiền duyên trong lên đồng của đạo mẫu ở Việt Nam ( Qua nghiên cứu thực tế tại Phủ Dày - Xã Kim Thái - Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định
... biệt Nghi lễ cắt giải tiền duyên lên đồng Đạo Mẫu Việt Nam (Qua nghi n cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Phương pháp nghi n cứu Do nghi lễ cắt giải tiền duyên tiến ... hành nghi lễ cắt giải tiền duyên Chương 2: NGHI LỄ CẮT GIẢI TIỀN DUYÊN CỦA ĐẠO MẪU VIỆT NAM (QUA NGHI N CỨU THỰC TẾ TẠI PHỦ DẦY – XÃ KIM THÁI - HUYỆN VỤ BẢN - TỈNH NAM ĐỊNH) 31 2.1 Giải thích ... Tổng quan Đạo Mẫu, nghi lễ lên đồng Phủ Dầy Chương 2: Nghi lễ cắt giải tiền duyên Đạo Mẫu Việt Nam (Qua khảo cứu thực tế Phủ Dầy – Kim Thái Huyện Vụ Bản Tỉnh Nam Định) Chương 3: Nghi lễ cắt...
 • 102
 • 670
 • 2

vân kahán nôm cúng gia tiên các ngày mùng một ngày rằm

vân kahán nôm cúng gia tiên các ngày mùng một ngày rằm
... Ngụ tại:…………………………………………………………… Hôm ngày …………………… gặp tiết…………………… (ngày rằm, mồng một) , tín chủ nhờ đất ơn đức trời đât, chư vị Tôn thần, cù lao tiên tổ, thành tâm sắm lễ, cau trầu, hương, ... Muội, Thúc Bá Đại Huynh, Chầu Bà Tổ Cô, Cô Bé gia, Cậu Bé gia, Chân Linh thần tử Hữu danh vô thực, Hữu thực vô danh dòng Họ:…………………………………………………… Hôm ngày … Tháng …… Năm……………………… Phu thê hai ... địa, ngài Bản gia Tao quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật Chúng kính mời cụ Tổ Khảo, Tổ tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại...
 • 3
 • 147
 • 2

nghi lễ gia đình của người mảng ở việt nam bản tóm tắt tiếng anh

nghi lễ gia đình của người mảng ở việt nam bản tóm tắt tiếng anh
... people in Viet Nam as follows: The races with Southern Asian origin in Northern Vietnam by Vuong Hoan Tuyen (1963); The races with Southern Asian origin in Northwestern Vietnam by Dang Nghiem Van ... Asian language system in Northwestern Vietnam by Dang Nghiem Van, Nguyen Truc Binh, Nguyen Van Huy and Thanh Thien (1972); Ethnic minority groups in Vietnam (northern provinces) by Institute of ... of Mang people in Nam Ban commune, Sin Ho district, Lai Chau province (2007); The customs of giving a name to Mang people in Nam Ban (2007); Livelihoods of Mang people in Viet Nam and the sustainable...
 • 31
 • 247
 • 0

Khóa luận Ngoại thương Hiệu ứng tuyến J trong phá giá tiền tệ Lý thuyết, thực tiễn một số nước và những khuyến nghị rút ra cho Việt Nam.doc

Khóa luận Ngoại thương Hiệu ứng tuyến J trong phá giá tiền tệ Lý thuyết, thực tiễn một số nước và những khuyến nghị rút ra cho Việt Nam.doc
... khảo, khóa luận gồm chương sau: Chương I: Những vấn đề luận phá giá tiền tệ hiệu ứng tuyến J phá giá tiền tệ Chương II: Thực tiễn hiệu ứng tuyến J phá giá tiền tệ số quốc gia giới Chương III: Những ... Đối tượng nghiên cứu: Hiệu ứng tuyến J phá giá tiền tệ Phạm vi nghiên cứu: Thực tiễn phá giá tiền tệ hiệu ứng tuyến J phá giá tiền tệ số phá giá điển hình số nước phát triển: Mexico năm 1994, ... hiệu ứng tuyến J thực tiễn phá giá đồng thời tổng kết số học kinh nghiệm phá giá cho Việt Nam Cuối cùng, dựa nghiên cứu thuyết thực tiễn phá giá hiệu ứng tuyến J khóa luận xin đưa khuyến nghị...
 • 95
 • 1,524
 • 13

cung cầu tiền tệ trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay Lời nói đầu Tiền tệ là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản suất và lưu thông hàng hoá. Nó có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng nh

cung cầu tiền tệ trong nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay Lời nói đầu Tiền tệ là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản suất và lưu thông hàng hoá. Nó có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia, cũng nh
... luận Kinh tế thị trờng thực chất kinh tế tiền tệ đó, sách tiền tệ công cụ quản lý kinh tế vĩ mô quan trọng Nh nớc, bên c nh sách tài khoá, sách phân phối thu nh p, sách kinh tế đối ngoại Ngân hàng ... soát cung cầu tiền tệ điều tiết kinh tế vĩ mô thông qua sách tiền tệ, cung cầu tiền vai trò quan trọng kinh tế thị trơng nớc ta nay, đặc biệt công công nghiệp hoá đại hoá đất nớc Danh mục tài ... tự kinh doanh dự án lợi nhuận thấp bấp b nh với việc gửi tiền vào ngân hàng lấy lãi suất hấp dẫn ăn 4.2 Thúc đẩy chu chuyển ngoại tệ giảm sức ép cầu ngoại tệ Đ nh giá cung cầu ngoại tệ thị...
 • 29
 • 1,145
 • 2

thực trạng thực hiện nguyên tắc đảm bảo sự vô tư cũng người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và một số giải pháp

thực trạng thực hiện nguyên tắc đảm bảo sự vô tư cũng người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng và một số giải pháp
... người đaị diện người có quyền yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng Về thực trạng thực nguyên tắc đảm bảo người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng số giải ... Thứ hai: Pháp luật quy định số trường hợp người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng bị thay đổi không đảm bảo Để đảm bảo cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng việc ... pháp Nhằm đảm bảo người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tựng pháp luật tố tụng dân hành quy định rõ trường hợp phải thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, theo người...
 • 9
 • 484
 • 10

KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM

KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐƠN GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
... số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng quản đơn giá tiền lương đơn vị sản xuất giấy Tổng công ty Giấy Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn cán bộ, chuyên viên Vụ Tiền lương Tiền công ... Giấy Việt Nam Dựa sở luận thực tiễn trình xây dựng quản đơn giá tiền lương Tổng công ty Trên quan điểm đổi sách tiền lương Đảng Nhà nước, em tìm hiểu thực trạng công tác xây dựng quản đơn ... giảm trừ quỹ tiền lương 2.3 Hoàn thiện công tác quản tài doanh nghiệp Xuyên suốt trình xây dựng quản đơn giá tiền lương, ta thấy mối quan hệ chặt chẽ chế quản tiền lương quản tài doanh...
 • 20
 • 270
 • 0

Lễ khai ấn đền Trần Một nghi lễ tế tiên tổ ppt

Lễ khai ấn đền Trần Một nghi lễ tế tiên tổ ppt
... lớn lễ hội đền Trần, lễ hội Trần Hưng Đạo Lễ dâng hương với nghi thức 14 cô gái đồng trinh đội 14 mâm hoa sau làm lễ sân theo tiếng nhạc lễ thẳng vào đền dâng lên trước ngai thờ 14 vị vua sau lễ ... ấn đầu năm đền Cố Trạch Thiên Trường có lễ hội lớn mở vào dịp từ 15-20/8 âm lịch hàng năm Cũng lễ hội khác bao gồm nghi lễ sinh hoạt văn hoá dân gian từ xưa nghi lễ diễn với lễ rước từ khác đền ... triều đình trở lại làm việc bình thường Lễ khai ấn tập tục từ kỷ XIII, xác vào năm 1239 triều đại nhà Trần thực nghi lễ tế tiên tổ Tại phủ Thiên Trường, vua Trần mở tiệc chiêu đãi phong chức cho...
 • 7
 • 171
 • 0

Nghi lễ cày Tịch điền Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam với phát triển du lịch

Nghi lễ cày Tịch điền Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam với phát triển du lịch
... 1: Nghi lễ cày Tịch điền hệ thống lễ nghi nông nghi p Việt Nam Chƣơng 2: Nghi lễ cày Tịch điền Đọi Sơn Chƣơng 3: Một số nhận xét, đánh giá lễ hội Tịch điền Đọi Sơn CHƢƠNG NGHI LỄ CÀY TỊCH ĐIỀN ... TÀI TỐT NGHI P Sinh viên: Bùi Thị Phƣơng Thúy Mã sinh viên: 110261 Lớp: VH1102 Ngành: Văn hóa du lịch Tên đề tài: Nghi lễ cày Tịch điền Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Nam với phát triển du lịch ... TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NGHI LỄ CÀY TỊCH ĐIỀN ĐỌI SƠN HUYỆN DUY TIÊN TỈNH HÀ NAM VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÓA LUẬN TỐT NGHI P ĐẠI HỌC NGÀNH: VĂN HÓA DU LỊCH Sinh viên: Bùi Thị Phƣơng Thúy...
 • 96
 • 495
 • 3

Khấn Cúng Tổ Tông Gia Tiên docx

Khấn Cúng Tổ Tông Gia Tiên docx
... vong linh gia đình, họ tộc bị giam cầm nơi địa ngục xá tội khỏi Âm Phủ lên Dương Gian Bởi vậy, gia đình Dương Gian làm cỗ bàn, vàng mã cúng gia tiên, cầu siêu độ trì cho họ Ngoài cúng gia tiên ngày ... http://motsach.info Khấn Cúng Tổ Tông Gia Tiên Khấn Nôm (Ngày rằm tháng Bảy nhà) Nam mô a di Đà Phật! lần - Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư vị Phật, Chư Phật mười phương - Con kính lạy Tổ tiên nội ... Khấn Cúng Tổ Tông Gia Tiên Khấn Nôm Lai lâm hiến hưởng từ phù trì Điều lành mang đến, mang Cháu mạnh khỏe có có Làm ăn may mắn bề Gia đình yên ấm thuận hoà an khang...
 • 3
 • 392
 • 2

NGHIÊN CỨU SƠ THẢO VỀ PHÁ GIÁ TIỀN TỆ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU SƠ THẢO VỀ PHÁ GIÁ TIỀN TỆ VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM
... sản xuất thấp số giá tiêu dùng Trong dài hạn, phát truyền dẫn tỷ giá hối đoái hoàn toàn đến số giá nhập Việt Nam Từ khóa: Phá giá tiền tệ, hệ số truyền dẫn tỷ giá, số giá, lạm phát, VAR, phân ... truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến số giá Việt Nam gồm số giá nhập khẩu, số giá sản xuất số giá tiêu dùng Kết phân tích mô hình VAR cho thấy mức truyền dẫn đến số giá nhập lớn nhất, sau đến số giá sản ... kết nghiên cứu thực nghiệm Qua nghiên cứu thảo phá giá tiền tệ khía cạnh truyền dẫn tỷ giá hối đoái, rút số kết luận sau:  Theo kết định lượng nghiên cứu, so sánh, đối chiếu với nghiên cứu...
 • 68
 • 665
 • 2

Thiết kế xây biệt thự nghỉ dưỡng và thờ cúng tổ tiên pot

Thiết kế xây biệt thự nghỉ dưỡng và thờ cúng tổ tiên pot
... Biệt thự vườn xây dựng với chức nghỉ dưỡng chủ đầu tư lựa chọn nhiều Đây nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, thờ cúng tổ tiên, có khu vườn để trồng rau, cảnh, tránh xa ồn phố thị Ngôi nhà thiết kế ... thiết kế liên thông với phòng khách, nhiên từ bên vào phòng bếp ăn nhờ sảnh phụ cửa Vệ sinh chung thiết kế gọn góc nhà, vừa kín đáo lại thuận tiện sử dụng chung Một phòng ngủ thiết kế riêng biệt ... cần cho nhiều chi tết, màu sắc, mà biệt thự bật, thu hút Giải pháp kiến trúc không gian Mẫu thiết kế nhà vườn đẹp phân chia công gồm: Phòng khách kết hợp phòng thờ, Phòng bếp ăn, Phòng ngủ có vệ...
 • 7
 • 220
 • 0

Xem thêm