Nội dung ôn tập môn học nguyên lí kế toán

Ôn thi môn học nguyênkế toán có đáp án

Ôn thi môn học nguyên lý kế toán có đáp án
... 300 tr, phần lại toán sau Nợ TK TSCĐHH 500 tr TK TM 300 tr TK PTNB 200 tr Kế toán TH KTCT K/n - KTTH loại hạch toán kế toán mà thông tin hoạt động kinh tế tài hạch toán kế toán thu nhận xử ... 16/3/2012 NVKT sau Mua TS(HH) 300tr trả TM 200, phần lại toán vào tháng Biết kì kế toán tháng năm 2012 công ty A thực theo KTT sang kì kế toán tháng năm 2012 chuyển sang KTDT Ad nguyên tắc quán ghi ... xuất… Bảng cân đối kế toán Khái niệm: BCĐKTlà BCTC phản ánh tổng quát tình hình TS, NPT,VCSH đơn vị kế toán thời điểm Kết cấu TÊN ĐƠN VỊ KẾ TOÁN… BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày…tháng …năm… Đvt… Tài...
 • 48
 • 327
 • 0

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC pptx

Tài liệu NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ HỌC pptx
... PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÁC QÚA TRÌNH HOÁ HỌC I Nhiệt động lực học hoá học: I.1 Nguyên thứ nhiệt động lực học nhiệt hoá học Nội dung nguyên lý, biểu thức toán Entanpi, nhiệt dung công trình ... Dier: Bài tập hoá học đại cương, tập 1,2 (người dịch: Vũ Đăng Độ),NXB Đại học Quốc gia Hà Nội- 1996 Đặng Trần Phách: Hoá sở; Nxb Giáo dục - 1990 Vũ Đăng Độ: sở thuyết trình hoá học; Nxb Giáo ... dục-1991 Lâm Ngọc Thiềm, Trần Hiệp Hải: Những nguyên Hoá học Phần tập NXB Khoa học kỹ thuật-2002 10 Lê Mậu Quyền: sở thuyết Hoá học, NXB Khoa học Kỹ thuật-1999 Những người biên soạn: PGS.TS...
 • 5
 • 910
 • 13

Nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm- chi tiet

Nội dung ôn tập môn nguyên lý bảo hiểm- chi tiet
... hiểm nội dung ghi hợp đồng bảo hiểm Người ta vào giá trị bảo hiểm để xác định số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm số tiền đăng ký bảo hiểm, xác định tối đa giá trị bảo hiểm lô hàng xuất, nhập Thông ... tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm 2.2.2 Số tiền bảo hiểm: Tùy thuộc vào trường hợp cụ thể số tiền bảo hiểm lớn giá trị bảo hiểm 2.2.3 Phí bảo hiểm: Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm ... tượng bảo hiểm phạm vi bảo hiểm 1.1.1 Đối tượng bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới người thứ ba 1.1.2 Phạm vi bảo hiểm - Công ty bảo hiểm nhận bảo đảm cho rủi ro bất ngờ không...
 • 20
 • 536
 • 3

Nội dung ôn tập thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 8

Nội dung ôn tập thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 8
... Lynne said : “I will help my mum with housework this weekend” 6) We said : “We shall overcome this difficulty” 7) We said : “My father is a doctor here” 8) The teacher said to his class : “You will ... Stone Age 6) (Luck), I don’t have much homework today I’ll go with you 7) This restaurant is (fame) for its western meals 8) We had a lovely (discus) on the wild animals in class today Choose the ... every afternoon 8) We / visit / magnificent caves / beautiful limestone islands 9) I / buy / some nice souvenirs 10) I / send them / you / by post 11) What / you plan / / during this summer vacation...
 • 4
 • 861
 • 9

NỘI DUNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 12 - Mã đề thi : 358 pot

NỘI DUNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 12 - Mã đề thi : 358 pot
... of the nurses and doctors are always to be Hết - Anh 358 3/27/2006 Trang / ... could go camping in the mountain D If it wasn't raining, they could go camping in the mountain Anh 358 3/27/2006 Trang / 50 All of the nurses and doctors are ready to help A All of the nurses and ... have children D Smokers not only harm themselves but also harm others 45 What is the main idea of this passage? A Harms that smoking does to nonsmokers B The reasons for smoking C Smoking harms...
 • 3
 • 145
 • 1

NỘI DUNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 12 - Mã đề thi : 367 pdf

NỘI DUNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 12 - Mã đề thi : 367 pdf
... always happy A Wealthily B Wealthy C Wealth D Wealthiest 38 Halong is one of the most famous tourist in Vietnam A attracting B attract C attracted D attractions 39 All of us think that she has ... book was boring so that I stopped reading it Hết - Anh 367 5/5/2008 Trang / ... that B which C to which D where 76 It’s time the children to go to bed A for B in C of D with Anh 367 5/5/2008 Trang / 77 His father works much than he does A more hardly B harder C hardly D...
 • 5
 • 174
 • 1

NỘI DUNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 12 - Mã đề thi : 315 docx

NỘI DUNG ÔN TẬP NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 12 - Mã đề thi : 315 docx
... or tinned food Everything was fresh - so it must be better than the type of food I am taking now in the city City people may think people in the country miss a lot of good things about modern ... famous lake ? Anh 315 28/04/2008 Trang / C Which is the most famous lake in Hanoi ? D Which is the most lake famous in Hanoi ? 86 give/this/used/field/to/crops/those/now/better/than A This field ... to C due D from 73 This field give good crops A used at B used for C used to D used from 74 It rained heavily after only half an hour, everywhere was covered with water Anh 315 28/04/2008 Trang...
 • 6
 • 172
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC
... LIỆU THAM KHẢO: Đề cương giảng Tâm học đại cương – Hội đồng môn Tâm – Giáo dục học – Hà Nội, 1975 Phạm Minh Hạc (chủ biên), Lê Khanh, Trần Trọng Thủy, Tâm học, tập – NXB Giáo dục, ... loại giao tiếp Giao tiếp ngôn ngữ hình thức giao tiếp đặc biệt người - Ngôn ngữ ngôn ngữ - Các loại ngôn ngữ - Cơ chế hoạt động ngôn ngữ - Những đặc điểm cá nhân ngôn ngữ Mối quan hệ giao tiếp ... Uẩn (chủ biên), Trần Hữu Luyến, Trần Quốc Thành, Tâm học (Giáo trình thuộc chương trình sư phạm cốt lõi dành cho trường ĐH CĐSP), Bộ GD&ĐT, Hà Nội, 1995 ...
 • 3
 • 739
 • 3

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌ
... dạy học khác PHẦN LÝ LUẬN GIÁO DỤC I Qúa trình giáo dục Bản chất đặc điểm trình giáo dục Động lực khâu trình giáo dục II Nội dung phương pháp giáo dục Nội dung giáo dục Phương pháp giáo dục TÀI ... chất trình dạy học Động lực logic trình dạy học II Nội dung phương pháp dạy học Nội dung dạy học Phương pháp dạy học Xu hướng đổi phương pháp dạy học III Hình thức tổ chức dạy học Hình thức lên ... Đại học Quốc gia Hà Nội -2002 Hà Thế Ngữ- Đặng Vũ Hoạt Giáo dục học tập I, II NXBGD Hà Nội 1997 Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) Giáo dục học tập I, tập II NXB ĐHSP Hà Nội 2006 Thái Duy Tuyên Giáo...
 • 3
 • 956
 • 11

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: SINH HỌC)

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: TOÁN CAO CẤP THỐNG KÊ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: SINH HỌC)
... A.G Pôpôp…, Bài tập toán cao cấp phần I II, Nxb “Mir” 1983 (Tiếng Việt) Nguyễn Đình Trí…, Toán cao cấp (tập 1, 2, 3), Nxb Giáo dục, 1996 Đào Hữu Hồ, Xác suất thống kê, Nxb Đại học Quốc gia 1996, ... suất thống kê, Nxb Đại học Quốc gia 1996, 1997 Nguyễn Đình Cử, Trương Giêu, Bài tập xác suất thống toán, Đại học Kinh tế Quốc dân, 1992 Tài liệu tài liệu tham khảo ... III: THỐNG KÊ ỨNG DỤNG Mẫu ngẫu nhiên đặc trưng mẫu X , s2 Phân bố X , s2 số trường hợp Cách tính X , s2 Ước lượng 2.1 Ước lượng điểm cho kỳ vọng, phương sai xác suất 2.2 Ước lượng khoảng cho...
 • 2
 • 229
 • 0

Nội dung ôn tập môn thi toán cho vật lý (dành cho thi tuyển sinh cao học ngành vật lý)

Nội dung ôn tập môn thi toán cho vật lý (dành cho thi tuyển sinh cao học ngành vật lý)
... Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1995 Vũ Văn Hùng, Cơ học lượng tử- ĐHSPHN, 2004 Vũ Văn Hùng, Bài tập học lượng tử- ĐHSPHN, 2005 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: VẬT LÝ LÝ THUYẾT (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC ... TẬP MÔN THI: CƠ SỞ LƯỢNG TỬ (DÀNH CHO THI TUYỂN SINH CAO HỌC NGÀNH: VẬT LÝ (Chuyên ngành Vật lý thuyết) I KHÁI NIỆM CƠ BẢN: Hàm sóng cách đoán nhận vật lý, nguyên chồng chất trạng thái Giá ... Khoa học, Matscơva 1967 Yu M Otran, Bài tập phương pháp toán (bằng tiếng Nga), Nxb Đại học, Matscơva 1967 M.M Smirnov, Bài tập vật toán, Nxb Khoa học, Matscơva 1975 NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN THI: ...
 • 5
 • 116
 • 0

Nội dung ôn tập môn triết học cao học

Nội dung ôn tập môn triết học cao học
... triết học, phạm trù của các bộ môn khoa học khác có phạm vi khái quát hẹp Song điểm bản phân biệt phạm trù triết học với phạm trù của các môn khoa học khác là ở chỗ: phạm ... triết học, phạm trù của các bộ môn khoa học khác có phạm vi khái quát hẹp Song điểm bản phân biệt phạm trù triết học với phạm trù của các môn khoa học khác là ở chỗ: phạm ... vật Nó tồn tại ngoài ý muốn của người, không phụ thuộc vào ta có nhận thức được nó hay không Không có hiện tượng nào không có nguyên nhân, bất kỳ hiện tượng nào cũng...
 • 51
 • 50
 • 0

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC LỚP CCLLCT KHU VỰC IIHỆ TẬP TRUNG
... chất hệ thống Ctrị giai cấp thống trị cầm quyền Nội dung quyền lực Ctrị chế độ XH: Trong chế độ có chất Ctrị - XH khác nội dung quyền lực Ctrị biểu khác sở xuất phát quyền lực Ctrị xuất phát từ ... thức quyền lực Ctrị: Điều kiện kinh tế Ctrị XH khác qui định hình thức biểu quyền lực Ctrị khác Ở thời cổ đại, theo ông Arixtốt quyền lực Ctrị phải tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất; ... + Mọi công dân có quyền tự ngôn luận, tự báo chí phải khu n khổ của pháp luật hành + Mọi công dân có nghĩa vụ quyền lợi việc xây dựng bảo vệ tổ quốc - Nhân dân thực quyền lực Ctrị (thông qua...
 • 14
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung ôn tập môn quản trị họcnội dung ôn tập môn tin học văn phòngnội dung ôn tập môn kinh tế quốc tếnội dung ôn tập môn đường lốinội dung ôn tập môn kiến thức chungnội dung ôn tập văn học trung đại lớp 9nội dung ôn tập môn phân tích kinh doanhôn tập lý thuyết nguyên lý kế toánmẫu đồ án môn học nguyên lý kế toánđồ án môn học nguyên lý kế toánđề cương chi tiết môn học nguyên lý kế toánđề cương môn học nguyên lý kế toánmôn học nguyên lý kế toán là gìmôn học nguyên lý kế toánmục tiêu môn học nguyên lý kế toánGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiKế hoạch sơ kết học kì I12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ánGiaoTrinh kinh te cong nghiepChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngNhận thức khái niệmTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử7 thiet ke huong doi tuongCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTA