Nghiên cứu hoạt tính hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây trâm "Syzygium spp

Nghiên cứu hoạt tính hạ đường huyết mỡ máu của dịch chiết cây trâm syzygium spp

Nghiên cứu hoạt tính hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây trâm syzygium spp
... hiệu hạt có tầm quan trọng đặc biệt Dựa thuốc dân gian chữa bệnh ĐTĐ định chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt tính hạ đƣờng huyết mỡ máu dịch chiết Trâm (Syzygium spp) ” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên ... 2.2.5.2 Nghiên cứu tác dụng phân đoạn dịch chiết từ Trâm lý lên trọng lƣợng số số hoá sinh mô hình chuột nuôi béo phì thực nghiệm 46 2.2.5.3 Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết phân đoạn dịch chiết ... Bảng hiệu suất chiết qua cá phân đoạn dịch chiết Trâm lý 53 Bảng Đặc điểm băng vạch dịch chiết Trâm lý sắc ký đồ .55 Bảng Thành phần số hợp chất tự nhiên dịch chiết EtOAc từ Trâm lý ...
 • 95
 • 251
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền (syzygium polyanthum (wight) wamp)

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền (syzygium polyanthum (wight) wamp)
... chọn đề tài nghiên cứu "Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết mỡ máu dịch chiết Sắn thuyền (Sizygium polyanthum (Wight) Wamp) » Chương Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 ... Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết chống béo phì phân đoạn dịch chiết từ lá, vỏ cành sắn thuyền 2.3.3.1.Thử độc tính theo đường uống, xác định LD50 [32] Xác định LD50 dịch chiết lá, vỏ cành sắn ... biệt glucose máu tăng 41,17 % 3.7 Tác dụng phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền lên chuột béo phì thực nghiệm 3.7.1 Tác dụng phân đoạn dịch chiết vỏ cành sắn thuyền lên khối lượng thể chuột...
 • 20
 • 440
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của dịch chiết cây sắn thuyền
... TRNG I HC KHOA HC T NHIấN KHOA SINH HọC - NGÔ THị QUỳNH NGHIÊN CứU TáC DụNG Hạ ĐƯờng huyết mỡ màu dịch chiết sắn thuyền (Syzygium polyamthum (Wight)Walp) Chuyờn ngnh: Sinh hc Thc nghim ... vc khỏc dao ng t 2,1 2,7%, v hin cú khong triu ngi mc bnh T, nhng cú ti 65% ngi bnh khụng bit mỡnh ó mc cn bnh ny Trong 10 nm qua, s bnh nhõn T tng ln khu vc thnh th, khu vc nụng thụn trc...
 • 90
 • 616
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết mỡ máu của môt số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết dây mặt quỷ (morinda umbellata l ) (LV00411)

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và mỡ máu của môt số hợp chất tự nhiên từ dịch chiết dây mặt quỷ (morinda umbellata l ) (LV00411)
... (Lowdensity lipoprotein) hay cũn gi l mt loi cholesterol xu (cholesterol bad) HDLC cholesterol (High-density lipoprotein) hay cũn gi l mt cholesterol tt (cholesterol good) C hai loi cholesterol ny cựng ... cựng vi triglycerid v Lp(a) cholesterol to nờn cholesterol ton phn Tt c c xỏc nh bng cỏch xột nghim mỏu - LDL cholesterol (LDLC) : LDLC l mt cholesterol xu Khi cú quỏ nhiu loi ny lu thụng mỏu, ... nng glucose mỏu chn oỏn T [5] Nng ng huyt l c Nng ng huyt gi sau lm nghim phỏp tng ng huyt Kt lun CM < 5,6 mmol /l CM < 7,8 mmol /l Bỡnh thng 5,6mmol /l CM < 7mmol /l 7,8mmol /l CM < 11,1mmol /l CM...
 • 93
 • 61
 • 0

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết xác định cấu trúc hợp chất của cao chiết lá chè đắng ilex kaushe S.Y.UH hu

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết và xác định cấu trúc hợp chất của cao chiết lá chè đắng ilex kaushe S.Y.UH hu
... thuộc vào cấu trúc hóa học hợp chất mà người ta sử dụng phương pháp phổ cụ thể Cấu trúc phức tạp yêu cầu phối hợp phương pháp phổ cao Trong số trường hợp để xác định xác cấu trúc hóa học hợp chất ... đệm nồng độ đường huyết trở mức bình thường, có lô béo tiêm STZ mức cao: 22,2 mg/ml ( đường huyết tăng ổn định sau 10 ngày tiêm) 3.3 NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG HẠ ĐƯỜNG HUYẾT CỦA CAO THÔ VÀ CAO PHÂN ĐOẠN ... 8,3mmol/l (đường huyết mức tương đối cao so với chuột bình thường) So sánh tác dụng hạ đường huyết cao cồn cao nước cao nước có tác dụng hạ đường huyết tốt Điều giải thích khả tách chiết nước...
 • 46
 • 124
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn chức năng trao đổi lipid của dịch chiết từ loài đương quy (angelica sinensis (oliv) diels) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn chức năng trao đổi lipid của dịch chiết từ loài đương quy (angelica sinensis (oliv) diels) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... Từ thực tế trên, chọn đề tài: Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ loài Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) hình chuột đái tháo đƣờng thực ... Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) - Đánh giá tác dụng hạ đƣờng huyết chống rối loạn trao đổi lipid từ dịch chiết loài Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) hình chuột đái tháo ... thực nghiệm Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc tính sinh lý, sinh hóa dịch chiết từ loài Đƣơng quy (Angelica sinensis (Oliv) Diels) với tác dụng hạ đƣờng huyết chống rối loạn lipid hình chuột...
 • 48
 • 206
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn lipid của dịch chiết từ loài tục đoạn (dipsacus japonicus mid ) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn lipid của dịch chiết từ loài tục đoạn (dipsacus japonicus mid ) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... thực nghiệm 3.3 Đánh giá tác dụng hạ đƣờng huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết Tục đoạn hình chuột ĐTĐ thực nghiệm ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu - ... dịch chiết từ loài Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq .) hình chuột đái tháo đƣờng thực nghiệm Ý NGHĨA LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN - Ý nghĩa lí luận: Bổ sung vào nguồn tài liệu nghiên cứu tác dụng hạ ... Mẫu thực vật: Cây Tục đoạn (Dipsacus japonicus Miq .) - Mẫu động vật: Chuột bạch chủng Swiss nặng từ 13-17g 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid...
 • 42
 • 173
 • 1

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn lipit của dịch chiết từ lá cây dâu tằm (morus alba l )

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn lipit của dịch chiết từ lá cây dâu tằm (morus alba l )
... rối loạn lipit dịch chiết từ Dâu tằm (Morus alba L. ) Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn lipit dịch chiết từ Dâu tằm (Morus alba L. ) Nội dung nghiên cứu - ... nghiên cứu 2.1.1 Mẫu thực vật + L Dâu tằm (Morus alba L. ) + Bộ phận sử dụng: L + Địa điểm, thời gian thu mẫu: L Dâu tằm thu vào tháng năm 2012 huyện Sóc Sơn - Hà Nội Hình 2.1 Cây Dâu tằm (Morus ... (Morus alba L. ) 1.1.1 Đặc điểm sinh học Dâu tằm (Morus alba L. ) hay gọi dâu ta, dâu trắng, dâu cang thuộc họ Dâu tằm (Moraceae) loài gỗ từ nhỏ đến nhỡ, l n nhanh, cao tới 15 - 20m Cành mềm, l c...
 • 40
 • 168
 • 1

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ lá atisô (cynara scolymus l ) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ lá atisô (cynara scolymus l ) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... kinh nghiệm dân gian Chính vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ Atisô (Cynara scolymus L. ) hình chuột đái tháo đường thực nghiệm. ” ... huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ Atisô (Cynara scolymus L. ) hình chuột đái tháo đường thực nghiệm Những đóng góp đề tài Cung cấp dẫn liệu khoa học thành phần hóa học, hàm l ợng ... giá tác động chống rối loạn trao đổi lipid phân đoạn dịch chiết 3.3.1 Tạo hình chuột béo phì thực nghiệm Qua tham khảo thử nghiệm thành công việc tạo hình chuột đái tháo đường thực nghiệm...
 • 59
 • 207
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ loài vú sữa đất (euphorbia hirta l ) trên hình chuột đái tháo đường thực nghiệm

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ loài vú sữa đất (euphorbia hirta l ) trên mô hình chuột đái tháo đường thực nghiệm
... đường chưa nghiên cứu cách thỏa đáng Chính vậy, tiến hành đề tài : “ nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ loài sữa đất (Euphorbia hirta L. ,) ... đoạn dịch chiết - Nghiên cứu tác động hạ đường huyết chống rối loạn trao đổi lipid hình chuột BP ĐTĐ phân đoạn dịch chiết từ sữa đất (Euphorbia hirta L. ) Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 ... điện từ đến màu 2.2.5 Nghiên cứu tác dụng hạ đƣờng huyết dịch chiết sữa đất (Euphorbia hirta L. ) l n chuột nhắt gây ĐTĐ ằng STZ Để tìm hiểu tác dụng hạ đường huyết dịch chiết sữa đất (Euphorbia...
 • 73
 • 138
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb)

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb)
... dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi lipid dịch chiết từ Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb) Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả chống rối loạn trao đổi ... loạn trao đổi lipid dịch chiết từ Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum Thunb) Nhiệm vụ nghiên cứu Tạo mô hình chuột BP ĐTĐ Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết chống rối loạn trao đổi lipid mô hình ... Phương pháp nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết phân đoạn dịch chiết GCL (Gynostemma pentaphyllum Thunb) mô hình chuột ĐTĐ type Để tìm hiểu tác dụng dịch chiết Giảo cổ lam lên đường huyết, trước...
 • 47
 • 165
 • 0

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ cây Bông ổi (Lantana Camara L.)

Nghiên cứu tác dụng hạ đường huyết và khả năng chống rối loạn trao đổi lipid của dịch chiết từ cây Bông ổi (Lantana Camara L.)
... huyết khả chống rối loạn trao ổi lipid dịch chiết từ Bông ổi (Lantana Camara L.) Nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Tạo mô hình chuột béo phì ĐTĐ type 2.2 Nghiên cứu tác động hạ đường huyết khả chống rối loạn ... NỘI 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết dịch chiết Bông ổi (Lantana Camara L.) mô hình chuột ĐTĐ type Để tìm hiểu tác dụng dịch chiết Bông ổi lên đường huyết, trước tiên chúng ... 35 3.2 Tác dụng hạ glucose huyết dịch chiết Bông ổi mô hình chuột ĐTĐ type 38 3.3 Tác dụng dịch chiết từ Bông ổi đến khả chống rối loạn trao ổi lipid mô hình chuột ĐTĐ type ...
 • 56
 • 147
 • 0

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết chống rối loạn trao đổi lipit của dịch chiết từ cây rau muống ( Ipomoea Aquatica Forsk.)

Nghiên cứu khả năng hạ đường huyết và chống rối loạn trao đổi lipit của dịch chiết từ cây rau muống ( Ipomoea Aquatica Forsk.)
... huyết chống rối loạn trao đổi lipit dịch chiết từ rau muống ( Ipomoea Aquatica Forsk.) 2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá hoạt tính sinh dược học số phân đoạn dịch chiết từ rau muống (Ipomoea Aquatica ... Aquatica Forsk.) Nội dung nghiên cứu Đánh giá tác dụng hạ glucose huyết dịch chiết từ rau muống (Ipomoea Aquatica Forsk.) mô hình chuột gây ĐTĐ STZ Đánh giá khả ổn định rối loạn trao đổi lipit –glucid ... glucose huyết sau 72 tiêm trì mức cao, ổn định (> 17.15mmol/l) phần lớn chuột béo có khả bị ĐTĐ cao Một số dịch từ rau muống (Ipomoea aquatica Forsk) có khả hạ đường huyết chống rối loạn trao đổi lipit...
 • 45
 • 181
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tác dụng hạ glucose và lipid máu của dịch chiết vỏ quả măng cụt garcinia mangostana lphần iii kết quả nghiên cứu khảo sát khả năng bảo quản dầu ăn của dịch chiết polyphenol từ quả simnghiên cứu tác dụng hạ đường máu và đọc tính của chế phẩm morantinnghiên cứu hoạt tính sinh học và thành phần hóa học trong rễ cây thổ phục linh smilax glabra roxb của việt namtổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongbệnh hạ đường huyết và cách điều trịcấp cứu bệnh nhân hạ đường huyếthạ đường huyết và cách điều trịnghiên cứu hoạt động du lịch văn hóa tâm linh của người hà nội khảo sát trên địa bàn quận đống đanghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linnnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của một số loại thuốc trừ sâu đục thân ostrinia furnacalis guenee đến năng suất và hàm lượng đường cao lương ngọt tại thái nguyênnghien cuu ve tinh hinh thuoc la va cac yeu to lien quan den can thihạ đường huyết và cách chữa trịnghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của cà gai leonghiên cứu hoạt tính ức chế enzym glucosidase của 40 cây thuốc an giangBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 20. Vùng Đồng bằng sông HồngBài 35. Khái quát châu MĩQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Bài 1. eBài 45. Lá câyTăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Tăng cường kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển - chi nhánh Hải Vân.Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)Tăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Tổ chức kế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần Vĩnh Cửu.Bài 4. Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?Bảng chia 4