Tri thức bản địa trong phát triển

TRI THỨC BẢN ĐỊAPHÁT TRIỂN

TRI THỨC BẢN ĐỊA VÀ PHÁT TRIỂN
... thống tri thức cộng đồng dân cư địa quy mô lãnh thổ khác Tri thức địa phương hình thành Tri thức địa phát tri n 21 Bảng 1: So sánh khác tri thức địa tri thức khoa học Các lĩnh vực tri thức Tri thức ... Vốn tri thức thay đổi theo phát tri n sống nhận thức người dân cộng đồng Tầm quan trọng tri thức địa phát tri n Ngày nay, giới Việt Nam, tri thức địa (tri thức địa phương) ngày ý trình phát tri n ... giống trồng vật nuôi… Tri thức địa phát tri n 25 Do tri thức địa có tầm quan trọng lớn việc thực dự án phát tri n mang tính bền vững nước phát tri n mà nước có khoa học phát tri n cao Mỹ, Ca Na...
 • 11
 • 273
 • 3

Vai trò của tri thứctri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
... 0918.775.368 nói chung trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nói riêng 1.2 Tri thức tri thức khoa học đời sống hội Chúng ta biêt tri thức vai trò quan trọng ... phát huy tối đa vai trò, vị trí tri thức tri thức khoa học kinh tế đời sống hội, đồng thời khắc phục mặt hạn chế tồn Vận dụng tri thức tri thức khoa học trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu ... bước đầu ý tưởng công nghiệp hóa, đại hóa, đến hình thành đường lối công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với mục tiêu chủ trương phát tri n sách biện pháp thực công nghiệp hóa, đại hóa Đại hội VIII...
 • 17
 • 455
 • 0

tri thức khoa học,tri thức công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

tri thức khoa học,tri thức công nghệ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam
... tri thức khoa học công nghệ phát tri n kinh tế nước phát tri n tất nước công nghiệp phát tri n, hình thành phổ biến công nghệ mới, từ nhiều năm trở thành phận quan trọng sách công nghiệp, khoa ... trò tri thức khoa học công nghệ với phát tri n kinh tế Việt Nam Quan điểm Đảng ta vai trò tri thức khoa học công nghệ hoạt động kinh tế Ði vào giai đoạn toàn cầu hóa ngày sâu rộng kinh tế tri thức ... dung I Khái niệm tri thức khoa học, tri thức công nghệ mối quan hệ tri thức khoa học tri thức công nghệ Tri thức kết trình nhận thức người đối tượng nhận thức, làm tái tư tưởng người thuộc tính,...
 • 15
 • 232
 • 0

Bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam

Bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa trong pháp luật quốc tế và pháp luật việt nam
... 2: Những biện pháp bảo hộ chia sẻ lợi ích tri thức địa pháp luật quốc tế Chương 3: Bảo hộ chia sẻ lợi ích tri thức địa pháp luật Việt Nam Chương KHÁI NIỆM TRI THỨC BẢN ĐỊA Chương chia làm nhiều ... BIỆN PHÁP BẢO HỘ VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN CỦA MỘT SỐ NƯỚC 2.1 Một số vấn đề bảo hộ tri thức địa Mục tác giả luận văn khái quát lịch sử bảo hộ tri thức ... phương thức bảo hộ chia sẻ lợi ích tri thức địa theo pháp luật quốc tế thực trạng pháp luật Việt Nam điều chỉnh vấn đề nhằm đưa kiến nghị giải pháp cụ thể xây dựng pháp luật bảo hộ tri thức địa...
 • 19
 • 266
 • 0

vai trò của tri thứctri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam

vai trò của tri thức và tri thức khoa học trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và trong quá trình phát triển kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam
... kinh tế giới nói chung trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam nói riêng 1.2 Tri thức tri thức khoa học đời sống hội Chúng ta biêt tri thức vai trò quan trọng ... phát huy tối đa vai trò, vị trí tri thức tri thức khoa học kinh tế đời sống hội, đồng thời khắc phục mặt hạn chế tồn Vận dụng tri thức tri thức khoa học trình phát tri n kinh tế theo mục tiêu ... bước đầu ý tưởng công nghiệp hóa, đại hóa, đến hình thành đường lối công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với mục tiêu chủ trương phát tri n sách biện pháp thực công nghiệp hóa, đại hóa Đại hội VIII...
 • 25
 • 276
 • 0

báo cáo: NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG BẢO VỆ RỪNG CỦA NGƯỜI MÔNG TẠI KHU BTTN HANG KIA - PÀ CÒ, TỈNH HÒA BÌNH ppt

báo cáo: NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG BẢO VỆ RỪNG CỦA NGƯỜI MÔNG TẠI KHU BTTN HANG KIA - PÀ CÒ, TỈNH HÒA BÌNH ppt
... thuộc Trung tâm Con người Thiên nhiên Xuất năm 2009 Trích dẫn: Phạm Quốc Hùng Hoàng Ngọc Ý (2009) Nghiên cứu tri thức địa người Mông khu BTTN Hang Kia - Cò, tỉnh Hòa Bình bảo vệ rừng Dự án Thí ... nguyên rừng Dự án Trung tâm Con người Thiên nhiên Ban quản lý (BQL) KBT thiên nhiên Hang Kia- Cò phối hợp thực Hoạt động nghiên cứu tri thức địa vấn đề bảo vệ rừng người Mông hai xã Hang Kia ... tục địa mất, không phổ biến 20 3.4 Đặc điểm văn hoá vấn đề quản lý bảo vệ rừng 22 3.5 Vận dụng kiến thức địa quản lý bảo vệ rừng 23 IV ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KIẾN THỨC BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI MÔNG Ở HANG KIA...
 • 42
 • 360
 • 0

NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI XÃ SONG KHỦA, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC

NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG VIỆC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN RỪNG CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI TẠI XÃ SONG KHỦA, HUYỆN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA   LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC SINH HỌC
... hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức địa việc quản lý, bảo vệ khai thác tài nguyên rừng đồng bào dân tộc Thái Song Khủa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La" Lịch sử nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu ... - tỉnh Sơn La - Nghiên cứu đặc điểm cộng đồng dân tộc Thái Song Khủa huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La - Nghiên cứu hệ thống tri thức địa cộng đồng dân tộc Thái Song Khủa - huyện Mộc Châu - tỉnh ... lãnh đạo vấn đề liên quan tới hoạt động quản bảo vệ rừng, kiến thức địa đồng bào dân tộc Thái địa phương * Nghiên cứu hệ thống tri thức địa cộng đồng dân tộc Thái Song Khủa - huyện Mộc Châu...
 • 101
 • 1,806
 • 22

Bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam

Bảo hộ và chia sẻ lợi ích tri thức bản địa trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam
... Trung Quốc 61 Chương 3: BẢO HỘ VÀ CHIA SẺ LỢI ÍCH TRI THỨC BẢN ĐỊA 63 TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM 3.1 Bảo hộ chia sẻ lợi ích tri thức địa Việt Nam 63 3.1.1 Chính sách pháp luật bảo vệ chia sẻ lợi ích ... biện pháp bảo hộ chia sẻ lợi ích tri thức địa pháp luật quốc tế Chương 3: Bảo hộ chia sẻ lợi ích tri thức địa pháp luật Việt Nam Chương KHÁI NIỆM TRI THỨC BẢN ĐỊA 1.1 KHÁI NIỆM TRI THỨC BẢN ĐỊA ... ích tri thức địa Việt Nam 64 3.1.2 Thực trạng bảo hộ chia sẻ lợi ích từ tri thức địa 67 3.1.3 Bảo hộ chia sẻ lợi ích hình thức biểu văn hóa dân gian 71 3.1.4 Bảo hộ chia sẻ lợi ích từ tri thức...
 • 100
 • 358
 • 1

Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An

Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN BẮC TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIẾU SỐ ... 19 3.2 Tri thức địa người an Lai quản tài nguyên rừng 26 3.2.1 Các dạng tri thức địa địa bàn nghiên cứu 26 3.2.2 Phong tục, tín ngưỡng liên quan đến quản bảo vệ tài nguyên rừng 32 ... TNR, bảo tồn ĐDSH câu hỏi không dễ giải đáp đặt cho nhà làm công tác phát tri n bảo tồn Trước yêu cầu cấp thiết thực đề tài: Tri thức địa quản tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học...
 • 112
 • 434
 • 3

TÌM HIỂU PHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN VÀ TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI BRU VÂN KIỀU

TÌM HIỂU PHONG TỤC TẬP QUÁN TRONG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN VÀ TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA NGƯỜI BRU VÂN KIỀU
... 25 III Tri thc bn a liờn quan n nụng nghip v cha tr bnh bng cõy thuc nam 25 3.1 Tri thc bn a liờn quan ti trng trt 25 3.2 .Tri thc bn a liờn quan ti chn nuụi 26 3.3 Tri thc ... Cơ quan quản lý VH cấp RDPR Chính quyền địa phư ơng Phân tích tàI liẹu Phỏng vấn sâu Thẩo luận nhó m tập trung Điển c ứu PP quan s át C ộng đ ồng Br Vân Kiều xã dự án H ành đ ộng Viết báo c áo ... tỡm hiu, lu gi v phc hi mt s phong tc quỏn, tớn ngng, tri thc bn a Cỏc phỏt hin cha nhiu song l nh gi ý xõy dng d ỏn phỏt trin cng ng 1.3 ụi nột v lch s ngi ngi Bru Võn Kiu Qung Ninh Võn Kiu...
 • 30
 • 205
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
... HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG NGỌC HUẤN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.02.01 ... phát từ tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức địa quản sử dụng thuốc cộng đồng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" thực nhằm tìm giải pháp để bảo tồn phát tri n loài thuốc ... Thái Nguyên, tiến hành thực luận văn: "Nghiên cứu tri thức địa quản sử dụng thuốc cộng đồng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp, báo cáo thực...
 • 89
 • 71
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
... TRƯỜNG ĐẠI h ọ c n ô n g l â m ĐỒNG NGỌC HUẤN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN NGÀNH: l â m h ọ c MÃ SỐ: ... từ tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức đỉa quản sử dụng thuốc cộng đồng x ã M ẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn " thực nhằm tìm giải pháp để bảo tồn phát tri n loài thuốc ... - rừng cs Cộng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng loài thực vật cộng đồng dân tộc khai thác sử dụng làm thuốc Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 27 Bảng 3.4: Cây thuốc người...
 • 89
 • 126
 • 1

Báo cáo " Niềm tin vào phát triển: Một số nhận xét đối với nhận thức về tri thức bản địa " pptx

Báo cáo
... hàng Huli) Tri thức khác, phát tri n khác Nếu người dân tạo nên phân chia tri thức cách thức khác với cách thức sử dụng quan phát tri n, cách tri thức địa họ tham gia vào trình phát tri n? Nói ... can thiệp phát tri n, mức độ ẩn ý tồn gắn tri thức địa vào vấn đề phát tri n Xa nữa, đem quan điểm khác tri thức vào nghiên cứu nhằm đường phát tri n khác Những nhận thức khác tri thức gợi ý ... chất tri thức tính tương đối tri thức  Như lời nhận xét ngẫu nhiên, báo khác biệt, không đồng tình với ước định Barth tri thức địa “không phải cách thức thích hợp nhất” để nghiên cứu tìm hiểu tri...
 • 20
 • 237
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tri thức bản địa và phát triển bền vữngcâu 29 vai trò của tri thức bản địa trong bảo tồn phát triển ddsh vd thực tếtri thức bản địanghiên cứu tri thức bản địakhái niệm tri thức bản địakiến thức bản địa trong chăn nuôivai trò của tri thức bản địabảo tồn tri thức bản địaví dụ về tri thức bản địatri thức bản địa là gìtri thức bản địa vùng ven biểntri thức bản địa cây thuốcvai trò của kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên thiên nhiênnghiên cứu kiến thức bản địa trong việc sử dụng một số loài cây lsng để làm thuốc của đồng bào dân tộc người cao lan sống tại xã cấp tiến huyện sơn dương tỉnh tuyên quangquan điểm ý thức sáng tạo trong phát triển kinh tếđề thi thử Toán THPT quốc gia 2018 tạp chí toán học tuổi trẻ lần 1Tiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịQUẢN LÝ CHIA SẺ TRI THỨCTiểu luận Phát triển kỹ năng quản trịKỹ năng Khen phê bình và giải quyết mâu thuẩnBÀI tập CHƯƠNG NITƠBài giảng thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng Lê Hoài LongCAU HOI ON THI TO TUNG HINH SUKiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng trong giai đoạn sử dụngTổ chức lao động và năng suất lao động trong xây dựngĐề thi giáo viên giỏi môn toán 9 thành phố vinh năm học 2016 2017(có đáp án)Presentation about Traffic jamSACH SPEAKING FULL 3 PARTS NGOC BACH DRAFTSo gehts noch besser 2014đề cương vật liệu khí cụ điện15 TOPICS hhhhhhhhhhhhhgiai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 3 full v3giai sach bai tap XSTK DH KTQD chuong 1 full v3Đề thi giáo viên dạy giỏi phần thi kiểm tra năng lực trường tiểu học thành long, tuyên quang năm 2016 2017CONTRIBUTION à L’ÉTUDE D’EXOSQUELETTES ISOSTATIQUES POUR LA RÉÉDUCATION FONCTIONNELLE, APPLICATION à LA CONCEPTIOND’ORTHÈSES POUR LE GENOUDÒ tìm điểm làm VIỆC cực đại TRONG hệ THỐNG PIN QUANG điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP LOGIC mờGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực GIAO TIẾP CHO học VIÊN NGHỀ TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG tại học VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM