Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại

slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mại

slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mại
... KẾ TỐN NGÂN HÀNG Mục đích mơn học  Nắm khác biệt Kế tốn Ngân hàng & Kế tốn Doanh nghiệp  Nắm cách thức tổ chức cơng tác kế tốn Ngân hàng thương mại  Nắm phương pháp hạch ... VI: Kế tốn kinh doanh ngoại tệ Chương TỔNG QUAN KẾ TỐN NHTM KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương I: Tổng quan kế tốn NHTM Kế tốn với hoạt động Ngân hàng Tài khoản, hệ thống tài khoản KTNH Chứng từ kế tốn Ngân ... nghiệp vụ 14 Ngun tắc kế tốn áp dụng: Ngun tắc “Nhất qn” Nội dung: Kế tốn phải áp dụng qn sách phương pháp kế tốn chọn kỳ kế tốn năm (niên độ kế tốn) 15 KẾ TỐN NGÂN HÀNG Ngun tắc kế tốn áp dụng: Ngun...
 • 68
 • 787
 • 4

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại
... khảo  Những khái niệm  Kế toán Ngân hàng thương mại Kế toán ngân hàng thương mại Kế toán niệm  Phân loại  Khái Khái niệm kế toán  Tập hợp công việc: ghi chép, tính toán, phân tích, tổng ... vào hệ thống dễ bị tổn thương Kế toán ngân hàng thương mại  Hoạt động kế toán  Thực ngân hàng thương mại  Cung cấp thông tin kinh tế tài hoạt động ngân hàng thương mại cho nhà quản lý 10 GIỚI ... quản lý Phân loại hoạt động kế toán  Theo – – Kế toán tài Kế toán quản trị  Theo – – chất kinh tế phương thức tổ chức Kế toán thủ công Kế toán máy Ngân hàng thương mại  Tổ chức  Kinh doanh...
 • 20
 • 167
 • 0

Bài giảng kế toán Ngân hàng thương mại

Bài giảng kế toán Ngân hàng thương mại
... hạch toán lãi nghiệp vụ huy động vốn II Kế toán nghiệp vụ huy động vốn Kế toán tiền gửi Kế toán tiền gửi tiết kiệm Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán ... nợ) Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 42 Nội dung: Dùng để phản ánh số tiền mà khách hàng gửi NH Tài khoản 42 Khách hàng rút tiền Khách hàng gửi tiền Dư Có: Số tiền KH ... phải trả dồn tích chưa toán 10 Tài liệu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước Kết cấu tài khoản 388 Nội dung: Phản ánh chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến kqkd nhiều kỳ kế toán việc phân bổ khoản...
 • 26
 • 151
 • 3

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 3 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 3  nguyễn thị hải bình
...      Kế toán toán séc chuyển khoản Bên A (1) Bên B (8) (5) (2) NH A NH B (6) TK 4211A TK toán (7) TK toán (3) NH lập BKTT/lệnh toán TK 4211B (4) THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG    ... hệ thống toán vốn ngân hàng Kế toán phương thức toán vốn phổ biến Khái niệm  Là nghiệp vụ toán qua lại NH nhằm tiếp tục trình toán tiền đơn vị, TCKT, cá nhân với mà họ không mở TK NH toán vốn ... loại  Căn vào số vốn thực toán ngân hàng: toán bù trừ, toán lần  Căn vào chủ thể tham gia toán: toán NH hệ thống, toán NH khác hệ thống  Căn vào trình độ công nghệ: toán thủ công với chứng từ...
 • 27
 • 172
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 4 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 4  nguyễn thị hải bình
... thu nhập  CHƯƠNG KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ     Một số vấn đề toán quốc tế Kế toán phương thức toán chuyển tiền Kế toán phương thức toán nhờ thu Kế toán phương thức toán thư tín ... PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH GIAO NGAY VỀ NGOẠI TỆ KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH PHÁI SINH NGOẠI TỆ KẾ TOÁN NGOẠI TỆ NGÀY CUỐI THÁNG KẾ TOÁN CÁC GIAO DỊCH GIAO NGAY VỀ NGOẠI TỆ  Kế toán mua ... 6332/Có TK 47 42 Hoặc Nợ TK 47 42/ Có TK 6332  (3)  - Nợ - Nợ • - Nợ - Nợ Kết chuyển giao dịch hợp đồng chuyển đổi kỳ hạn TK 47 41 /47 42 sang ghi nhận TK mua bán ngoại tệ giao (Tk 47 11 /47 12) Ghi...
 • 64
 • 181
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 5 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 5  nguyễn thị hải bình
... xuất (10) Phương pháp kế toán Kế toán mở L/C toán L/C hàng nhập (kế toán NH nhập khẩu) • Kế toán phương thức toán L/C hàng xuất(tại NH xuất khẩu) Kế toán NH nhập • - Kế toán giai đoạn mở L/C ... • • Một số vấn đề toán quốc tế Kế toán phương thức toán chuyển tiền Kế toán phương thức toán nhờ thu Kế toán phương thức toán thư tín dụng L/C MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ Khái ... 711: phí Có TK 453 1: VAT Nếu KH có yêu cầu lĩnh VND thông qua bút toán mua bán ngoại tệ để toán tiền cho KH KẾ TOÁN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN NHỜ THU Khái niệm • • Còn gọi phương thức toán ủy thác...
 • 31
 • 128
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 7 nguyễn thị hải bình

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 7  nguyễn thị hải bình
... Được thực nhóm ngân hàng thương mại cho vay dự án vay vốn khách hàng, ngân hàng thương mại đứng làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với ngân hàng thương mại khác  Về nguyên tắc ngân hàng tham gia ... tính lãi hàng tháng Phương pháp kế toán số nghiệp vụ cấp tín dụng chủ yếu Kế toán cho vay lần Kế toán nghiệp vụ cho thuê tài Kế toán nghiệp vụ bảo lãnh Quy trình kế toán cho vay lần  Kế toán phát ... với kế toán  Nguyên tắc báo cáo kế toán áp dụng nghiệp vụ tín dụng  Phương pháp kế toán KHÁI QUÁT VỀ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI KẾ TOÁN      Khái niệm Phân loại tín dụng ngân...
 • 55
 • 160
 • 0

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 1 đặng thế tùng

Bài giảng kế toán ngân hàng thương mại chương 1  đặng thế tùng
... tiền mặt Chương V: Kế tốn tốn vốn NH Chương VI: Kế tốn kinh doanh ngoại tệ Chương TỔNG QUAN KẾ TỐN NHTM KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương I: Tổng quan kế tốn NHTM Kế tốn với hoạt động Ngân hàng Tài khoản, ... dung Chương I: Tổng quan Kế tốn Ngân hàng Chương II: Kế tốn nghiệp vụ huy động vốn Chương III: Kế tốn nghiệp vụ tín dụng Chương IV: Kế tốn nghiệp vụ ngân quỹ hình thức tốn khơng dùng tiền mặt Chương ... KẾ TỐN NGÂN HÀNG Mục đích mơn học  Nắm khác biệt Kế tốn Ngân hàng & Kế tốn Doanh nghiệp  Nắm cách thức tổ chức cơng tác kế tốn Ngân hàng thương mại  Nắm phương pháp hạch...
 • 16
 • 172
 • 0

bài tập kế toán ngân hàng thương mại

bài tập kế toán ngân hàng thương mại
... nộp 30 triệu đồng vào TK Yêu cầu: Xử lý, hạch toán kế toán để theo dõi TK tiền gửi toán KH A thời gian Biết NH hạch toán tiền lãi hàng tháng cho khách hàng vào nhóm ngày KH mở TK, lãi suất 0,3%/tháng ... Yêu cầu: Hạch toán kế toán để theo dõi TK tiền gửi toán, tiền gửi có kỳ hạn công ty Minh Tiến thời gian Biết NH hạch toán lãi tiền gửi toán, dự chi lãi tiền gửi có kỳ hạn vào ngày 25 hàng tháng ... theo dư nợ giảm dần, tiền lãi KH toán vào ngày 04 hàng quý, kỳ kế toán tháng - Ngày 04/07/2007, KH đến toán tiền lãi Do có nguồn thu nhập đột biến nên đề nghị toán trước nợ vay cho NH 100.000.000đ...
 • 16
 • 1,579
 • 18

Bài tập kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập kế toán ngân hàng thương mại
... 7 Công ty TNHH Hoà Bình nộp vào Ngân hàng 2,4 triệu đồng tiền lãi tháng vay 12 tháng Nợ gốc trả lần đáo hạn lãi đợc tính hàng tháng Yêu cầu: Hãy xử lý hạch toán nghiệp vụ nêu vào tài khoản thích ... tài khoản thích hợp Cho biết: Các tài khoản liên quan đủ tiền toán Các chi nhánh NHTM địa bàn TP Hà nội tham gia toán bù trừ trực tiếp hàng ngày ...
 • 2
 • 1,861
 • 0

Slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân

Slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mại - Đại học Kinh tế quốc dân
... Kế toán ngân hàng thương mại   Thực ngân hàng thương mại  Hoạt động kế toán Cung cấp thông tin kinh tế tài hoạt động ngân hàng thương mại cho nhà quản lý Tài liệu ... Kế toán viên, toán viên, thủ quỹ Trưởng phòng kế toán người uỷ quyền (kiểm soát viên) Luân chuyển chứng từ kế toán ngân hàng thương mại   Từ lúc ngân hàng lập tiếp nhận từ khách hàng  26 Quá ...   Đối tượng kế toán ngân hàng vận động theo dịch chuyển sở hữu sử dụng chủ thể phức tạp kinh tế  Tiền tệ vừa thước đo giá trị, vừa đối tượng kinh doanh Đối tượng kế toán ngân hàng phong phú...
 • 148
 • 5,815
 • 105

Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại doc

Bài tập tổng hợp kế toán ngân hàng thương mại doc
... Biết rằng: a Ngân hàng Techcombank tham gia toán:  Bù trừ với ngân hàng khác hệ thống, địa bàn;  Liên hàng với ngân hàng hệ thống, khác địa bàn;  Qua tài khoản gửi NHNN với ngân hàng khác hệ ... Tùng chuyển tiền toán hàng mua ngày 14/08 cho Công ty PTL, số tiền 700.000.000 đ (VCB Khánh Hòa MHB Cần Thơ toán lần qua tài khoản tiền gửi Ngân hàng Nhà nước) Ngày 10/9/2010 kế toán Công ty PTL ... gửi toán, lãi lĩnh tiền mặt 3 14/03/2010, Bà Vân Anh chấp lô đất giá trị 900.000.000 đ để vay 300.000.000 đ toán tiền mua hàng cho Công ty An My có tài khoản HD Bank Quận 3, ngân hàng giải ngân...
 • 5
 • 665
 • 5

Bài tập có lời giải Kế toán ngân hàng thương mại

Bài tập có lời giải Kế toán ngân hàng thương mại
... thích hợp Các tài khoản liên quan đủ tiền để toán Bài tập Ngày 31/8/2006 ngân hàng công thương X nghiệp vụ phát sinh ngày sau: 1.a) Công ty thương mại C đưa đến ngân hàng: Bảng kê nộp séc ... Niên triệu đồng Các ngân hàng thành phố tham gia toán bù trừ với Các trường hợp khác xử lý chế độ kế toán hành Bài tập Trong ngày 10-2-2006 Ngân hàng Công thương Nam Định phát sinh nghiệp ... trước Ngân hàng nhận lệnh toán ghi số tiền 16 triệu đồng UNC toán với HTX M Hom Ngân hàng nhận lệnh toán bổ sung 10 triệu đồng Ngân hàng lập bút toán: Nợ: TK Thu hộ, chi hộ 16 triệu đồng Có: TK...
 • 14
 • 7,989
 • 22

bài tập môn kế toán ngân hàng thương mại

bài tập môn kế toán ngân hàng thương mại
... Các ngân hàng thành phố tham gia toán bù trừ với Các trường hợp khác xử lý chế độ kế toán hành `- - Viện NH-TC Bài tập môn Kế toán Ngân hàng TM Bài tập Trong ngày 10-2-2011 Ngân hàng Công thương ... tiền để toán `- 10 - Viện NH-TC Bài tập môn Kế toán Ngân hàng TM Bài tập Ngày 31/3/2011 ngân hàng công thương X có nghiệp vụ phát sinh ngày sau: 1.a) Công ty thương mại C đưa đến ngân hàng: Bảng ... liên quan đủ số dư để toán `- - Viện NH-TC Bài tập môn Kế toán Ngân hàng TM Bài tập Ngày 15/10/2011, Ngân hàng công thương N có nghiệp vụ phát sinh ngày sau: 1.a- Ngân hàng nhận lệnh chuyển tiền...
 • 16
 • 581
 • 1

Kế toan Ngân hang thương mại - Giảng viên: Ths Đinh Đức Thịnh ppsx

Kế toan Ngân hang thương mại - Giảng viên: Ths Đinh Đức Thịnh ppsx
... 24/08/05 9.600.000 27/08/05 - - Tổng tích số * l/s (tháng) ng tích số = 31 Tổ Lãi tháng = 30 15 Tích số (=2*3) Tai liêu dùng cho lớp Kiểm toán Nhà nước ̀ ̣ Kế toan Tiên gửi tiêt kiêm KKH ... trước ̃ Chi phi tra lai ́ ̉ ̃ HT lai hang thang ̃ ̀ ́ 1011 Thoái chi lãi Loại trả lãi sau: Trả lãi     Lai phai trả ̃ ̉ Chi phi tra lai ́ ̉ ̃ Lai dự trả hang thang ̃ ̀ ́ Thoái chi số lãi dự trả ... nhanh chong, an toan ̣ ̉ ̣ ̣ ́ ̀  Có nhiêu san phâm dựa nên tang CNTT hiên đai ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣  Mở rông mang lưới hợp lý ̣ ̣  Thai đô, phong cach giao dich cua can bộ ngân hang ́ ̣ ́ ̣ ̉...
 • 26
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng kế toán ngân hàng thương mạibài tập kế toán ngân hàng thương mạibài tập kế toán ngân hàng thương mại có lời giảigiải bài tập kế toán ngân hàng thương mạibài tập và bài giải kế toán ngân hàng thương mạibài giải kế toán ngân hàng thương mạibài giảng kiểm toán ngân hàng thương mạisách bài tập kế toán ngân hàng thương mạibai tap kế toán ngân hàng thương mại co dap anbai tap ke toan ngan hang thuong mai 1slide bài giảng môn kế toán ngân hàng thương mạibài giảng môn kế toán ngân hàng thương mạibài tập thực hành kế toán ngân hàng thương mạibài tập về kế toán ngân hàng thương mạibài tập tình huống kế toán ngân hàng thương mạiHỗ trợ tài liệu cho thầy cô!Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻMidterm speaking testKẾ HOẠCH CÁ NHÂN: 2017-2018pp Các bản đồ kinh tế xã hộiBÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH GIẢI PHẨU VÀ SINH LÝ HỌC 1 IBF IUH 2017Phép cộng trong phạm vi 6Luyện tập chung Trang 92FOR ALL YOU TEACHđề kiểm tra truyện trung đạiTiết 28: Đề và ma trận bài kiểm tra 1 tiết ngữ văn lớp 6 HKI( Mới nhất)bài kiểm tra định kỳ lần 2 hóa 9ĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018ĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018REVISION UNIT 1-2-3đề kiêm tra 1 tiêt lớp 8FOR ALL YOU TEACH111Nghi quyet DHCD 2011thong bao ngay dang ky cuoi cungnghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017