Bài giảng quản lý đổi mới công nghệ chương 7 PGS TS nguyễn văn phúc

Bài giảng quản đổi mới công nghệ chương 4

Bài giảng quản lý đổi mới công nghệ chương 4
... định lượng công nghệ • Nội dung: Phân tích lực công nghệ sở xem xét thông số phản ánh lực công nghệ • Các bước tiến hành – Phân tích công dụng công nghệ – Phân loại công dụng công nghệ – Tìm ... hoạt động công nghệ; Trình độ kỹ thuật công nghệ ; Mức độ phự hợp cụng nghệ; Hiệu công nghệ ; Tác động môi trường ảnh hưởng kinh tế- xã hội khác công nghệ CÁC NỘI DUNG CỦA ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ Năng ... hoạt động công nghệ Hiệu công nghệ Đánh giá tính phù hợp ẢNH HƯỞNG KINH TẾXÃ HỘI Trình độ kỹ thuật công nghệ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ • Các tiêu, tiêu chí phản ánh lực công nghệ • Những...
 • 28
 • 237
 • 0

bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 4 - pgs.ts. nguyễn thu thủy

bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 4 - pgs.ts. nguyễn thu thủy
... chuẩn - 95 .44 % lợi tức năm nằm khoảng giá trị lợi tức TB + /- độ lệch chuẩn - 99. 74% lợi tức năm nằm khoảng giá trị lợi tức TB + /- độ lệch chuẩn - 192 6-2 002: Lợi tức CP cty lớn Mỹ có giá trị TB ... xung quanh giá trị TB) Year S&P 500 1981 1982 1983 19 84 1985 0. 147 1 0.10 54 0.0880 0.0985 0.0772 -0 . 049 1 0.2 141 0.2251 0.0627 0.3216 Mean return MBA - FTU U.S T-bills 10.3 24% 15 .48 8% Giới thiệu ... (r - r ) i s2 = i =1 n -1 l Độ lệch chuẩn (Standard deviation) n å (r - r ) i s = i =1 n -1 Giới thiệu rủi ro lợi tức l Calculate the std.deviation of S&P500 198 1-1 985 σ = 14. 69% (mean = 15 .49 %)...
 • 27
 • 1,034
 • 0

Quản đổi mới công nghệ trong công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Tân Kỷ Nguyên

Quản lý đổi mới công nghệ trong công ty TNHH thiết bị điện và chiếu sáng Tân Kỷ Nguyên
... Ngun đổi công nghệ 16 Đổi công nghệ chủ động thay phần đáng kể(cốt lõi, ) hay toàn công nghệ sử dụng công nghệ khác Đổi công nghệ nhân tố đóng vai trò định tồn phát triển doanh nghiệp Đổi công nghệ ... đại hoá công nghệ truyền thống có - Tự nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ - Nhập công nghệ tiên tiến từ nớc thông qua mua sắm trang thiết bị chuyển giao công nghệ Nh vậy, đổi công nghệ hình ... đến công nghệ cần nhiều lao động để giải việc làm phát triển công nghệ thiết yếu Những năm 70, họ trọng vào công nghệ lao động nhng có hàm lợng thiết bị cao đến năm 80, Nhật Bản tập trung vào...
 • 73
 • 251
 • 0

bài giảng quản dự án công nghệ thông tin

bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin
... CNTT 1.3 Qun d ỏn CNTT Cỏc bc thc hin QLDA Xác định dự án Xây dng Phác thảo công việc Lập kế hoạch DA DS công việc ớc lư ợng Lập tài liệu DA hoạt động QLDA Lập tổ d án Tổ chức dự án Công bố DA ... 1.3 Qun d ỏn CNTT Cỏc ni dung chớnh ca QLDA Qun trao i thụng tin DA - Xỏc nh nhu cu thụng tin i vi mi thnh viờn d ỏn: cn nhng thụng tin gỡ, no cn, cỏch thc v phng tin trao i thụng tin - ... Qun d ỏn CNTT Cỏc phong cỏch QLDA (1) Qun kiu i phú (2) Qun theo kiu mt phng hng (3) Qun theo kiu nc n chõn mi nhy (4) Qun cú bi bn vthuyen.uneti@moet.edu.vn CNTT 1.3 Qun d...
 • 49
 • 615
 • 0

bài giảng quản dự án công nghệ thông tin

bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin
... cụ thiết kế - Trong giai đoạn thiết kế nên cố gắng phân chia dự án thành dự án - Mỗi dự án đòi hỏi người quản dự án đội thực dự án riêng 4.4 Đặc tả thiết kế - Là tài liệu mang tính chất kỹ ... gian giá 11 4.6 Vấn đề chấp nhận dự án - Chấp nhận dự án nghĩa người sử dụng khẳng định văn sản phẩm cung cấp thoả thuận, dự án thực dạng hợp đồng cần tiến hành toán hợp đồng - Mặc dù chưa đến giai ... tục xem xét lại kế hoạch dự án, đặc biệt xem xét lại đánh giá - Mặc dù đánh giá bốn giai đoạn lại, song phần lập trình giai đoạn thực tốn thời gian công sức toàn dự án - Thiết kế cho biết số...
 • 20
 • 288
 • 1

bài giảng quản dự án công nghệ thông tin

bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin
... đủ hệ thống thông tin cần phải xây dựng so với giai đoạn xác định, cần xem xét lại kế hoạch dự án ban đầu - Trên sở xem lại viết Kế hoạch dự án cuối (Final Project Plan FPP) 3.2 Các công việc phải ... Quản dự thay đổi - Phải xử thay đổi sau DA bắt đầu thực -Thay đổi đặt tả chức gây nên thay đổi khoản mục làm chậm trễ dự án - Các thay đổi cần phải cố gắng để - Cần phải có thủ tục để quản ... tạo nguồn dự bị + Dùng hệ thống "Người bạn" - lập trình viên dự tính để làm bạn với lập trình viên chính,học tập từ lập trình viên để quản công việc người bỏ 19 3.6 Kế hoạch dự án cuối - Về...
 • 25
 • 287
 • 0

bài giảng quản dự án công nghệ thông tin

bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin
... thực dự án Xác định thời gian cho toàn dự án 27 2.5 Kế hoạch ban đầu (tt)  Bước 3: Tính giá thành dự án - Giá thành dự án bao gồm giá cố định (để mua bán thiết bị) giá công lao động - Giá công ... cứ, dẫn đến xây dựng dự án Các mục tiêu dự án 2.1 Mục tiêu dài hạn 2.2 Mục tiêu ngắn hạn Nội dung dự án 3.1 Mô tả nội dung 3.2 Các hoạt động, bước triển khai tiến độ Kết cần đạt Dự toán 5.1 ... trên, người quản dự án viết kế hoạch ban đầu, với nội dung sau: Giới thiệu nhóm dự án + Mô tả chi tiết tổ chức Ban (nhóm) dự án (không cần nêu tên cụ thể) + Chỉ rõ quan hệ thông tin thành viên,...
 • 46
 • 307
 • 0

Bài giảng quản dự án công nghệ thông tin chương 5

Bài giảng quản lý dự án công nghệ thông tin  chương 5
... hin v cỏc tỏc nhõn ca tin trỡnh Phi nm phm vi ca d ỏn Cu hỡnh ca tin trỡnh (Process Configuration) gm: cu trỳc x ca tin trỡnh (Work-Flow hoc Data Flow) v cỏc giao tip ca tin trỡnh (interface) ... qu 75 % Cumulative 20 50 % 10 % Cumulative 100 % 30 Amount 40 25 % Common Causes Category 34 CI TIN CHT LNG D N CNTT Lónh o thỳc y cht lng õy l thnh phn ht sc quan trng trờn cựng ca tm qun ... xy sau ny (Juran, 19 45) a s cht lng u liờn quan vi qun lý, khụng phi l k thut 35 CI TIN CHT LNG D N CNTT Hiu bit rừ v chi phớ cht lng Chi phớ m bo cht lng l: Chi phớ hp hoc cung cp nhng mt...
 • 39
 • 120
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 5: Giai đoạn thực hiện (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 5: Giai đoạn thực hiện (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... thống (tt) Những điều nên tránh - Tránh tình trạng nôn nóng, - Gây sức ép áp đặt thực công việc cụ thể từ phía cán quản lý, cán lãnh đạo cấp - Phải tuân thủ đầy đủ công đoạn trình phân tích, thiết ... thống (tt) D Hệ quản chương trình nguồn - Hệ quản chương trình nguồn (Code Management System) gọi hệ quản cấu hình (Configuration Manager) - Lưu giữ tất nguồn thông tin chương trình: ... hình dự án, tính chất quy mô dự án, yêu cầu khác - Nên chia dự thầu thành giai đoạn + Dự thầu phần cứng phần mềm hệ thống + Dự thầu phầm mềm ứng dụng 49 5.3 Mua sản phẩm (tt) 5.3.4 Đàm phán ký...
 • 59
 • 200
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 6: Giai đoạn kiểm thử hệ thống (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 6: Giai đoạn kiểm thử hệ thống (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... toàn hệ thống phơi - thông tin dùng để tạo thống kê chi phí, phục vụ cho ước lượng hệ 31 6.9 Các công cụ kiểm thử hệ thống (tt) 6.9.2 Hệ quản kiểm thử (Test Manager) - Hệ quản kiểm thử cho ... hoạch kiểm thử hệ thống - Lịch trình kiểm thử, nhân viên tham gia; yêu cầu nhân lực liệu kiểm thử - Kiểm tra cấu hình, tích hợp hệ thống công cụ trợ giúp kiểm thử sử dụng - Thứ tự kiểm thử môđun chương ... (thứ tự kiểm thử, phép thử liệu kiểm thử) - Sản phẩm sau kiểm thử toàn hệ thống làm việc tốt, sữa lỗi xong -Trong giai đoạn này, quản dự án tuý từ khía cạnh kỹ thuật - Các nhà quản cần phải...
 • 37
 • 242
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 9: Ước lượng (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 9: Ước lượng (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... môn giỏi 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) Sử dụng công thức - Công thức tiếng có tên COCOMO - Công thức dùng để ước lượng giá thành dự án, ngày công (người tháng), lịch biểu (tháng), biên chế (số nhân ... ngũ nhân viên thực tế công cụ lập trình sử dụng 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) Mẫu mốt ước lượng 10 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) 11 9.2 Kỹ thuật ước lượng (tt) - COCOMO thực ước lượng tuyệt vời khoản ... đánh giá với công việc tương tự thực khứ tới ước lượng - Cần chia dự án thành công việc thường hay lặp lại dễ so sánh - Trong lập trình, việc sinh biểu mẫu đưa vào, sinh báo cáo, tính toán công...
 • 23
 • 175
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 10: Lập lịch (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 10: Lập lịch (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... thực dự án - Điều gọi thời gian trực tiếp - Việc lập lịch ánh xạ thời gian trực tiếp vào lịch biểu thật thời hạn theo lịch, hay thời gian trôi qua - Các bước việc lập kế hoạch dự án là: + Người lập ... động khác (không găng) - Thả dự án (thả theo hoạt động nào) công việc người quản trị dự án, sử dụng tuỳ theo cân nhắc người - Một số người quản trị dự án xa không thông báo cá nhân độ thả hoạt ... găng điều chủ chốt với người quản trị dự án - Nó chiều dài toàn dự án, hoạt động cần theo dõi - Nếu hoạt động đường găng bị trượt (kéo dài kế hoạch) ngày bàn giao cuả dự án bị kéo trượt theo 10.2...
 • 19
 • 115
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 11: Quản rủi ro (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 11: Quản lý rủi ro (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... rủi ro Danh sách chia thành phần: - rủi ro thấp, - rủi ro trung bình, - rủi ro cao 13 Bốn bước quản rủi ro (tt) Rủi ro thấp 14 Bốn bước quản rủi ro (tt) Rủi ro vừa 15 Bốn bước quản rủi ... bước quản rủi ro Mọi dự án phải hạn khuôn khổ ngân sách trục trặc phải ý tới không thích hợp cố gắng tránh chúng  Điều gọi quản rủi ro - Quản rủi ro bao gồm bốn bước: + Dự đoán rủi ro ... rủi ro (tt) Rủi ro cao 16 Bốn bước quản rủi ro (tt) Bước Khử bỏ rủi ro nơi -Tại điểm ý tưởng tốt lập mức ưu tiên cho khoản mục rủi ro - Hãy lập bảng rủi ro Bảng rủi ro 17 Bốn bước quản rủi...
 • 24
 • 211
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 1: Các giai đoạn của 1 dự án công nghệ thông tin (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 1: Các giai đoạn của 1 dự án công nghệ thông tin (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... nhận vận hành (Xem mục tiêu giai đoạn giáo trình) 4/8 1. 2 Bảy giai đoạn dự án CNTT (tt) Công sức bỏ để thực bảy giai đoạn mặt quản mặt kỹ thuật 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Xác định Phân tích Thiết ... hành 5/8 1. 2 Bảy giai đoạn dự án CNTT (tt) - Mục tiêu giai đoạn: + Giải vấn đề cụ thể toàn trình; - Các hoạt động: + Là mà ta phải làm giai đoạn Có hoạt động phải thực liên tục từ giai đoạn đầu ... giai đoạn đầu đến cuối quản theo dõi dự án, tư liệu hóa " 6/8 1. 2 Bảy giai đoạn dự án CNTT (tt) - Tài liệu, sản phẩm đầu điểm mốc: + Các tài liệu sản phẩm cần có sau giai đoạn - Thời điểm mốc:...
 • 8
 • 181
 • 1

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 12: Kiểm soát dự án (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 12: Kiểm soát dự án (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... thoại công văn bắt đầu câu “tại lại không hay biết về…" 12.1 Giám sát dự án (tt)  Giám sát dự án từ phía cấp quản cao + Các kết cuối dự án; + Dự án hoàn thành thời hạn hay không? + Dự án đem ... Kiểm soát dự án tập trung xử khâu vướng mắc, không để ý đến khâu công việc trôi chảy - Chính coi dạng quản theo ngoại lệ 12.1 Giám sát dự án - Ở cấp quản lý, việc giám sát dự án đòi hỏi ... gia dự án bao gồm khách hàng cấp quản có liên quan 22 12.3 Kiểm soát thông qua họp định kỳ, họp tổng quan kỹ thuật báo cáo (tt) Các họp đặc biệt đặc biệt - Họp đánh giá rủi ro định thực dự án...
 • 25
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý đổi mới công nghệlý thuyết quản lý đổi mới công nghệgiáo trình quản lý đổi mới công nghệbài giảng quản lý dự án công nghệ thông tinbài giảng quản lý đổi mớiquản lý tri thức và quản lý đổi mới công nghệbài giảng quản trị doanh nghiệp công nghiệp chương 7 pptbài tập quản lý dự án công nghệ thông tinquản trị đổi mới công nghệquản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệpbài giảng quản lý tài chính công và công sảnbài giảng quản lý chất lượng công trìnhbài giảng quản lý hành chính côngbài giảng quản lý sức khỏe cộng đồngbài giảng quản lý tài chính côngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại