Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1 TSKH phạm đức chính

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 1
... chức, vận hành tổ chức định thành bại tổ chức Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng tổ chức Quản trị nguồn lực khác không hiệu không quản trị tốt nguồn nhân lực Thực chất QTNNL Khái niệm Đối tượng Mục ... kế công việc Kế hoạch hóa nguồn nhân lực Biên chế Tuyển mộ tuyển chọn nhân lực Hội nhập người Bố trí lại nhân lực Đánh giá thực công việc Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Thù lao lao động Quan ... trình Quản trị Nhân lực Các tài liệu tiếng Việt khác Nguyễn Hữu Thân, Trần Kim Dung, … Các tài liệu tiếng Anh: Human resource management, personnel management, … Chương I: Tổng quan Quản trị Nguồn...
 • 50
 • 191
 • 0

Bài giảng QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Chương 1 doc

Bài giảng QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC - Chương 1 doc
... trò nhà quản trị Chương TỔNG QUAN VỀ QTNNL BẢN CHẤT HĐNNL 1. 1 1. 1 KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM  Doanh nghiệp tập hợp nguồn lực: • Con người • Máy móc • Kiến thức, khoa học kỹ thuật • Tiền  Nhân lực gồm: ... Dân- 2007 Một số tài liệu tham khảo khác CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƯƠNG MỤC TIÊU CHƯƠNG  Hiểu chất, vai trò mục tiêu QTNNL  Biết họat động chủ yếu QTNNL  Các nhân ... triển thị trường 1. 3 VAI TRÒ • Phát triển nguồn nhân lực làm tăng suất • Quản nguồn lực khác hiệu • Tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp Chương TỔNG QUAN VỀ QTNNL BẢN CHẤT HĐNNL 1. 4 MỤC TIÊU • Sử...
 • 16
 • 308
 • 4

Tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III docx

Tài liệu Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương III docx
... • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực 24 Dự đoán cung nhân lực • Trong nội tổ chức • Từ bên 25 Dự đoán cung nhân lực nội tổ chức • Phân loại lực lượng lao ... Chương KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC MBA Nguyễn Đức Kiên Cấu trúc trình bày • Vai trò KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cung nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân lực Vai trò KHH ... lượng nguồn nhân lực • Phân tích tình hình di dân • Dự đoán nguồn lao động từ nước 27 28 Cấu trúc trình bày • Vai trò KHH NNL • Dự đoán cầu nhân lực • Dự đoán cầu nhân lực • Điều hòa cung-cầu nhân...
 • 34
 • 458
 • 7

Bài giảng Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Chương Hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng Quản Trị Nguồn Nhân Lực - Chương Hoạch định nguồn nhân lực
... hoạch Marketing MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CHUNG Kế hoạch công nghệ Kế hoạch tài Kế hoạch sản xuất CƠ CẤU TỔ CHỨC CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC ... việc cụ thể?  Khi cần nhân viên này? CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC a Phương pháp định tính: 3.1 DỰ ĐOÁN CẦU NHÂN LỰC  Phương pháp từ lên: ... quy mô nào? CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC  Cần nhân viên cho vị trí công việc?  Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cá nhân công việc...
 • 19
 • 509
 • 4

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
... tạo  Tiến trình đào tạo phát triển  Đánh giá hiệu đào tạo CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN  Đào tạo: trình hoạch ... phương pháp đánh giá hiệu đào tạo, Nhân viên đào tạo chuyển nơi làm việc CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 2.PHÂN BIỆT GIỮA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN Đáp ứng nhu cầu ... thức đào tạo: Đào tạo chỗ Đào tạo tập trung CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (tt) 3.2 LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO (tt) Nhân viên tham gia khóa học ngắn hạn, ĐÀO TẠO...
 • 21
 • 1,172
 • 4

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 đãi ngộ nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 đãi ngộ nhân sự
... gi tr cng vic: - La chn cỏc cụng vic cn ỏnh giỏ - Thu thp cỏc bn mụ t cụng vic - La chn ngi ỏnh giỏ - Xỏc nh cỏc phng phỏp ỏnh giỏ - Xỏc nh cỏc tiờu thc ỏnh giỏ - Xp loi cụng vic - Tng hp phõn ... cá nhân + Có thể không phù hợp với thói quen cá nhân Thanh toỏn theo k nng - kin thc Cc cn cn nhc: Kin thc- k nng cha hn l kt qu Kin thc- k nng no l cn thit?? Khú khn vic ỏnh giỏ mc kin thc- ... trc tip ti quyn b Cỏc ch th cu thnh quan h L: - Ch s dng L ( ngi ch): - Ngi L: -Tp th ngi L (i din ngi L) -Vai trũ nh nc: to mi quan h bờn: nh nc- gii chngi L Quan h lao ng DN c Ni dung quan...
 • 38
 • 550
 • 0

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 quản trị nhân sự

bài giảng quản trị nguồn nhân lực - chương 5 quản trị nhân sự
... Định nghĩa Trong phạm vi doanh nghiệp, mối quan hệ quản trị - lao động định nghĩa cách đơn giản mối quan hệ giới quản trị ( lãnh đạo ) công nhân ( lao động ) liên quan đến vấn đề tuyển dụng, ... giới quản trị phấn đấu cho suất cao • Thúc đẩy mối quan hệ ngày tốt hơn, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao địa vị kinh tế địa vị xã hội công nhân Nguyên nhân tham gia công đoàn công nhân ... kiện làm việc tốt Sự ổn định việc làm Bất mãn với công việc Khó khăn tác động đến điều kiện làm việc Nhu cầu xã hội: Tham gia hoạt động xã hội gặp gỡ công nhân thuộc cty khác • Áp lực xã hội: người...
 • 21
 • 234
 • 0

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
... khụng ?) Tỏc ng n kt qu kinh doanh ca cụng ty: Chi phớ: - Chi phớ thc t - Chi phớ c hi Li ớch: - Cỏc k nng - S khuyn khớch ng viờn nhõn viờn - Li nhun tng thờm Ngi hc cú cm giỏc tt hn v t chc hay ... ??? o to bờn ngoi Nhng chng trỡnh o to dnh cho tt c mi ngi c t chc : - Cỏc trng i hc - Cỏc trung tõm o to - Cỏc trng dy ngh - u im??? Nhc im??? Cỏc nhõn t cn xem xột la chn phng phỏp o to ... o to khụng Bo m s phự hp gia o to v hoỏ cụng ty Phõn loi rừ kin thc cn o to: - C s /C bn - K thut, chuyờn sõu - Riờng cú ca cụng ty cỏch tip cn ỏnh giỏ nhu cu o to Chng trỡnh ỏnh giỏ ton din...
 • 34
 • 451
 • 1

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 2

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 2
... tiết  21  Trang 1-4 Tài liệu 22 Bản mô tả công việc  Bản yêu cầu công việc người thực  Bản tiêu chuẩn thực công việc  23 Khái niệm  Nội dung  Ví dụ  24 Là văn viết liệt kê yêu cầu lực, ... động khác QTNNL:  Thiết kế lại công việc  Kế hoạch hóa nguồn nhân lực  Biên chế  Đánh giá thực công việc  Đào tạo phát triển nguồn nhân lực  Thù lao lao động  Quan hệ lao động bảo vệ lao động ... đặc điểm cá nhân thích hợp cho công việc  25 Trình độ học vấn  Trình độ chuyên môn  Trình độ ngoại ngữ  Trình độ Tin học  Khả  Kỹ  Kinh nghiệm công tác  Đặc điểm cá nhân 26  Trang 5-6...
 • 43
 • 1,182
 • 0

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 5 tạo động lực trong lao động nguyễn đức kiên

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 5 tạo động lực trong lao động  nguyễn đức kiên
... dung Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 2 Hiểu động lực lao động Nắm yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động Hiểu thuyết tạo động lực Nắm phương hướng tạo động lực lao động Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 3 Động ... 3 Động lực lao động gì? Những yếu tố ảnh hưởng tới động lực lao động? Nội dung thuyết tạo động lực gì? Có phương hướng tạo động lực lao động nào? Nội dụng cụ thể chúng gì? Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 ... 4/24/2014 Động lực lao động, tầm quan trọng yếu tố ảnh hưởng Các học thuyết tạo động lực Phương hướng tạo động lực Nguyễn Đức Kiên 4/24/2014 Khái niệm Tầm quan trọng Các yếu tố ảnh hưởng Nguyễn Đức Kiên...
 • 20
 • 1,436
 • 4

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 8:thù lao lao động nguyễn đức kiên

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 8:thù lao lao động nguyễn đức kiên
... Mục tiêu chương Thù lao lao động Câu hỏi chương Thù lao lao động Cấu trúc trình bày   Tiền lương/tiền công  Khuyến khích tài  Thù lao lao động Phúc lợi dịch vụ Thù lao lao động   Mục ... TLLĐ Mục tiêu   Thúc đẩy người lao động lại tổ chức  12 Thúc đẩy gia nhập tổ chức Thúc đẩy người lao động tổ chức thực công việc mức độ cao Thù lao lao động   Mục tiêu  Tầm quan trọng ... hưởng Môi trường bên trường ngoài Cá nhân người người lao động Thù lao Công việc việ 16 Tổ chức Yếu tố thuộc môi trường bên Thị trường Thị trường lao động Khu vực địa lý lý Mong đợi xã...
 • 37
 • 2,476
 • 2

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ - Gíao viên Lê Thị Thảo

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 Quản trị hệ thống đãi ngộ - Gíao viên Lê Thị Thảo
... chi phí không? #4: Đãi ngộ động cơ: Hệ thống đãi ngộ thoả mãn nhân viên Sự thoả mãn: thích không thích mãn: Xem “Thuyết công ” : nội bên  bằng” Hệ thống đãi ngộ thành tích nhân viên Nếu trả lương ... HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ #1: Định nghĩa đãi ngộ chức QTNNL có liên quan đến tất hình thức thưởng mà nhân viên nhận họ thực nhiệm vụ tổ chức Ý nghĩa hệ thống đãi ngộ  Đối với người lao động: động: - ... tăng Next Các vị trí ngạch lương Thành tích nhân viên Xuất sắc 1/3 1/3 1/3 1212 -1 5% 9-1 1% 5-8 % Khá 8-1 1 6-8 4-5 Trung bình 4 -7 4-5 2-3 Đạt yêu cầu 1-3 Không tăng Không tăng Không tăng Không đạt...
 • 36
 • 178
 • 1

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực chương 2 hoạch định nguồn nhân lực

Bài giảng quản trị nguồn nhân lực  chương 2 hoạch định nguồn nhân lực
... cần làm – Dư thừa nhân – Thiếu hụt nhân Hoạch định nhân  Hệ thống thông tin nhân QTNNL Chương - Hoạch định nguồn nhân lực 2 29 Bước 6: Thực hoạch định nguồn nhân lực Dư thừa nhân (cung > cầu) ... QTNNL Chương - Hoạch định nguồn nhân lực 2 2 Khái niệm Hoạch định nguồn nhân lực trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa sách thực chương trình, hoạt động bảo đảm cho DN có đủ nguồn ... đồng – Tình hình nhân khẩu: ảnh hướng để tính sẵn có nguồn cung bên QTNNL Chương - Hoạch định nguồn nhân lực 2 27 Các yếu tố xác định nguồn cung nguồn nhân lực Kiểm toán NNL Hoạch định liên tiếp...
 • 34
 • 731
 • 3

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 5: Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 5: Bố trí và sử dụng nguồn nhân lực
... hạn Nguyên tắc bố trí sử dụng nhân Bố trí sử dụng nhân phải có dự trù trước  Quy hoạch cụ thể  Đảm bảo mục đích có tính động viên  Mạnh dạn việc sử dụng nhân Bố trí sử dụng nhân theo logic ... tính chuyên môn hóa, thống  Đảm bảo tính hợp tác cá nhân nhóm  Tầm hạn quản trị phù hợp Nguyên tắc bố trí sử dụng nhân Bố trí sử dụng nhân theo logic tâm lý xã hội  Tạo thách thức lý thú ... nhân sự: Quy trình bố trí sử dụng nhân  Dự báo nhu cầu nhân lực doanh nghiệp tương lai  Đánh giá khả nhân lực  Xem xét thị trường cung ứng nhân lực  So sánh nhu cầu nhân lực khả có  Phân...
 • 24
 • 217
 • 2

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Tuyển dụng

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 2: Tuyển dụng
... Con người Năng lực động • Sự thỏa mãn •… 3 Quy trình tuyển dụng: II TUYỂN MỘ: Khái niệm: Là trình tìm kiếm thu hút ứng viên tiềm DN Nguồn tuyển mộ: 2.1 Nguồn nội 2.2 Nguồn bên 2.1 Nguồn nội bộ: ... lệ tuyển chọn: Tỷ lệ tuyển chọn = Số người tuyển Số người tham gia dự tuyển • Ý nghĩa: - Thành công công tác tuyển mộ - Sự hấp dẫn DN III TUYỂN CHỌN: Căn để tuyển chọn nhân sự: 1.1 Thông tin ... - Hạn chế số lượng ứng viên 2.2 Nguồn bên ngoài: • - Ưu điểm: Thu hút nhiều ứng viên tài Thu hút ý tưởng Chi phí tuyển dụng người quản lý thấp so với đào tạo nhân viên nội • Nhược điểm: - Khó...
 • 20
 • 1,064
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị nguồn nhân lực trần kim dungbài giảng quản trị nguồn nhân lực bài 2 ts phạm phi yênslide bài giảng quản trị nguồn nhân lựcvideo bài giảng quản trị nguồn nhân lựcđề cương bài giảng quản trị nguồn nhân lựcbài giảng quản trị nguồn nhân lực ts phạm phi yênbài tập quản trị nguồn nhân lựcbài giảng quản lý nguồn nhân lực xã hộibài giảng quản lý nguồn nhân lựcquan tri nguon nhan luc chuong 5quản trị nguồn nhân lực chương đào tạo và phát triểngiải bài tập quản trị nguồn nhân lựcbài tập quản trị nguồn nhân lực trần kim dungquản trị nguồn nhân lực chương 3tai lieu trac nghiem quan tri nguon nhan luc chuong 7Quyết định 1468 QĐ-UBND năm 2016 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỷ lệ 1 500 Khu công viên hồ Biển Bạch, phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3191 QĐ-UBND về Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải DươngQuyết định 2300 QĐ-UBND phê duyệt dự án trồng rừng sau khai thác trắng rừng trồng năm 2016 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bảo Thuận do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 45 2016 QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 45 2016 QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 3194 QĐ-UBND năm 2016 về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 1400 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Gia Lập, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3701 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhQuyết định 2307 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2315 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 5206 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa tỉnh Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2880 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọQuyết định 1211 QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phối hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sau đánh giá nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1206 QĐ-UBND-HC về dừng thực hiện đề tài tuyển chọn cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016Quyết định 2920 QĐ-UBND phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng TàuQuyết định 1450 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1417 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường vào Cụm công nghiệp Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2344 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán (Đợt 7) năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 2049 QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 2267 QĐ-BTP năm 2016 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành