Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất chương 3 biểu đồ sản xuất và hệ thống sản xuất

Bài giảng thiết kế hệ thống số - Verilog HDL.pdf

Bài giảng thiết kế hệ thống số - Verilog HDL.pdf
... Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog CHƯƠNG I TỔNG QUAN Verilog HDL hai ngôn ngữ mô phần cứng thông dụng nhất, dùng thiết kế IC, ngôn ngữ VHDL HDL cho phép mô thiết kế dễ dàng, sửa ... tham số: Wire, reg, tham số đïc dùng toán hạng biểu thức Verilog GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 15 Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog Chương VII MODULES I Khai báo modules: Một module thiết kế ... ”” Chữ số: số không đổi, nhò phân, bát phân, thập phân, số hex Cú pháp chữ số: n’F dddd… Trong đó: n : số nguyên miêu tả số bit F: bốn đònh dạng sau: b( số nhò phân), o( số bát phân), d( số thập...
 • 42
 • 4,474
 • 108

Bài giảng thiết kế hệ thống

Bài giảng thiết kế hệ thống
... con: Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống: ABC Dòng liệu vào: Dòng liệu ra: STT Hệ thống Xử lý Kho liệu Phân chia hệ thống thành hệ thống  Ví dụ: hệ thống quản lý tồn kho hệ thống Hệ quản ... Nội dung  Thiết kế hệ thống Thiết kế form & report  Thiết kế thử nghiệm Thiết kế hệ thống  Phân chia hệ thống thành hệ thống  Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống  Xây dựng cấu ... lẫn hệ thống Sự liên kết yếu tốt Phân chia hệ thống thành hệ thống  Tiêu chí phân chia: Hệ thống Hệ thống Xử lý Xử lý Xử lý Dữ liệu Xử lý Xử lý Xử lý Hệ thống Dữ liệu Xử lý Hệ thống Phân chia hệ...
 • 65
 • 488
 • 2

Bài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tử

Bài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tử
... máy tính hệ thống khí  Như hệ thống đa lónh vực có cấu trúc giống hệ thống điện tử mà ta đề cập Vậy khác hệ thống điện tử hệ thống đa lónh vực gì?   Điểm khác hệ thống điện tử hệ thống đa ... thành hệ thống điện tử Tiệm cận phương pháp thiết kế “phương pháp thiết kế hệ thống điện tử  Kỹ nhận thức: Nhận biết mối liên kết thành phần hệ thống điện tử;  Kỹ chun mơn: kỹ phân tích, thiết ... thiết kế giai đoạn thiết kế sở Nhìn chung hệ thống Điện Tử cấu thành yếu tố sau: Sự hình thành phát triển hệ thống điện tử 1.3 SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ  Sản phẩm điện tử sản phẩm công nghệ kỹ...
 • 157
 • 2,856
 • 2

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện potx

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện potx
... Giáo trình Thiết kế hệ thống điện biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ kỹ thuât nhằm: Trang bò kiến thức thiết kế mạng phân phối điện Thiết kế mạng phân phối điện cho khu công nghiệp ... ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w B- Mục tiêu môn học : Tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Cung cấp kiến thức thiết kế hệ thống phân ... dây dẫn Hệ số phụ tải dòng điện đường dây (%) lựa chọn theo đònh luật Kelvin Hình 1.16 – Sự quan hệ hệ số phụ tải hệ số tổn thất Trườ n g ĐH Sư phạ m Kỹ thuậ t Tp.HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố...
 • 133
 • 250
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1 docx

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1 docx
... g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n B- Mục tiêu: Tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Cung cấp kiến thức thiết kế hệ thống phân phối thứ cấp Trườ n g ĐH ... ng phân phối sơ cấp Thiết kế hệ thống phân phối sơ cấp ng Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n Giới thiệu hệ thống phân phối (HTPP) Generation Power Plant ... B- Mục tiêu môn học : Giáo trình Thiết kế hệ thống điện biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ kỹ thuât nhằm: Trang bò kiến thức thiết kế mạng phân phối điện Thiết kế mạng phân phối điện cho...
 • 6
 • 315
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 2 ppsx

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 2 ppsx
... Chi phí thấp Nhược điểm Tính cấp điện liên tục không cao Hình 1 .2 Mạng truyền tải trung gian hình tia Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 1.1 Đường dây truyề ... g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 10 1.1 Đường dây truyề n tải trung gian d Mạng dạng lưới Hình 1.5 Sơ đồ mạng truyền tải trung gian dạng lưới Trườ n g ĐH ... hình tia cải tiến Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 1.1 Đường dây truyề n tải trung gian c Mạng mạch vòng Ưu điểm Tính cấp điện liên tục cao Độ tin cậy...
 • 5
 • 269
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 3 ppt

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 3 ppt
... ( U ) ( U ) ' ' 2 = ∂V =0 ' ∂U1 P3l32 ( U ) ' 2 F12 P2 l2 P3 l3 ⇔ P1 = = ' ' P1 ∆U ∆U F12 F22 F32 ⇒ F1 = ⇔ = = P1 P2 P3 Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM ∂V =0 ' ∂U ( P1 F3 ; P3 F2 = ) ( ) ... (3 ,6 + j2,84 ) Z = (0 ,45 + j 0 ,35 5). 5 = (2 ,25 + j1,77 5) Z = (0 ,45 + j 0 ,35 5 ) = (1 ,35 + j1,065 ) Hình 1.18b Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 39 a Sự lựa ... dây: 31 ,5 [(4 + + ). 8 + (3 + 2). 5 + 2 .3] = 80 mm 1,16 35 chọn A – 70 ( = 31 ,5mm2/km) F= Tra bảng r0 = 0,45 /km; x0 = 0 ,35 5 /km Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố...
 • 83
 • 298
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4 pot

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4 pot
... ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n101 1.3 Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.12 : a) Công suất tổng : I = I nhánh b) SΣ = 2.1200 = 144 00 ... kVA 144 00 = 5 54, 25A 15 AC- 240 , Icp=610A (r0=0,132 /km, x0=0,315 /km) Cáp ngầm XLPE 1/0 1200 = = 92,37 A AWG (5 3,5mm 2), Icp = 155A 15 (r0=0,682 /km, x0=0,075 /km) I l (r0 cosϕ + x sin ϕ ) = 1,88 ... Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n102 1.3 Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.12 : I nhánh l (r0 cos ϕ + x sin ϕ ) nhánh = 0 ,47 % ∆U...
 • 9
 • 229
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 5 doc

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 5 doc
... X : trở kháng dây dẫn Thì điện áp rơi (IRcos φ + IXsin ) (V) (1 pha) Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n120 1.4 .5 Độ sụt áp hệ thống phân phối pha Ví dụ ... 2,0 4) = 2 25 V VD = 240 – (1 8,12 + 2 ,5 6) = 219,32 V VE = 240 – (2 2,44 + 3,6 1) = 213, 95 V Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n123 1.4.6 Dòng điện phân phối điện ... thay đổi, thiết kế hệ thống kết nối thứ cấp việc phân chia tải MBA Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n110 1.4.3 Mạng thứ cấp Hầu hết HT thứ cấp thiết kế dạng...
 • 30
 • 221
 • 0

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

BÀI GIẢNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
... (transmitter) l b chuyn i cho u l mt tớn hiu chun (1-10V; 4-20 mA, RS485) 1.2.2 Thit b iu khin (Controller) Tựy theo ng cnh, mt b iu khin cú th hiu l mt thit b iu khin n l (VD b iu khin nhit ), mt phn mm ... toỏn iu khin v a cỏc tớn hiu iu khin can thip tr li quỏ trỡnh k thut thụng qua cỏc thit b chp hnh Tựy theo dng tớn hiu vo v phng phỏp th hin lut iu khin, mt thit b cú th c xp vo loi thit b iu khin ... nhảy cấp tín hiệu vào đạt giá trị Đặc tính vào/ra y y2 y1 x1 - x2 x Phân loại: Rơle điện từ, điện động ( sử dụng lực tơng tác hai cuộn dây để đóng tiếp điểm), Rơle kiểu cảm ứng (công tơ điện), Rơle...
 • 27
 • 115
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống lương thưởng ths lê cảnh phúc

Bài giảng thiết kế hệ thống lương thưởng  ths lê cảnh phúc
... trả lương thưởng theo kết làm việc? Thiết kế hệ thống lương Cấu Trúc Hệ Thống Tiền Lương Bậc Lương THANG LƯƠNG Các Thành Phần Cơ Bản Hệ Số - Mức BẢNG LƯƠNG Thiết kế hệ thống lương Cấu Trúc Lương ... Thiết kế hệ thống lương Mục Lục Giới thiệu tiền lương Một số phương pháp trả lương Thiết kế hệ thơng trả lương theo phương pháp Hay Trao đổi thảo luận Kết thúc đánh giá Thiết kế hệ thống lương ... (Mụccđích/ đích/mụ mụcctiê tiêuu)) Kết nối Thế Hệ H Thống ThốngLương Lương& Thưởng &Thưởng Trả Tr lương lươngbao nhiêu Vấn đề quản lý nhân công ty Việt Nam Thiết kế hệ thống lương Quy Mơ Của Cơng ty Lơi...
 • 110
 • 410
 • 0

bài giảng thiết kế hệ thống vlsi

bài giảng thiết kế hệ thống vlsi
... trình thiết kế VLSI Xác định tiêu kỹ thuật hệ thống - System Specification Cũng giống trình thiết kế khác, bước chu trình thiết kế hệ thống VLSI đưa tiêu kỹ thuật hệ thống Các tiêu kỹ thuật hệ thống ... Chu trình thiết kế VLSI Chu trình thiết kế hệ thống VLSI bắt đầu việc định tiêu kỹ thuật chíp VLSI, sau trải qua loạt bước để đến cuối sản xuất đóng gói chíp Chu trình thiết kế hệ thống VLSI thông ... Hệ thống VLSI Chương 2: Các kỹ thuật thực cài đặt ràng buộc layout mạch CMOS Chương 3: Thiết kế lô-gíc mạch CMOS Chương 4: Thiết kế hệ thống CMOS Chương 5: Các phương pháp thiết kế hệ thống VLSI...
 • 193
 • 153
 • 2

BÀI GIẢNG-THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ-ĐỊA CHỈ MỞ RỘNG BỘ NHỚ

BÀI GIẢNG-THIẾT KẾ HỆ VI XỬ LÝ-ĐỊA CHỈ MỞ RỘNG BỘ NHỚ
... Slide 16 Mở rộng Bộ nhớ Ngoại vi Slide 17 Bài tập Thiết kế hệ Vi xử mở rộng nhớ port vào cho AT89C51 sau: – Bộ nhớ ROM gồm IC 2764 (8Kbytes) – Bộ nhớ RAM gồm IC 6264 (8Kbytes) – Output port ... chip vi điều khiển Slide Cấu trúc bên Slide Sơ đồ chân Slide Các chân Port dùng mở rộng nhớ Slide Cấu trúc chân port Slide Mở rộng nhớ Slide Slide Giản đồ thời gian đọc nhớ Slide Sơ đồ mở rộng nhớ ... Sơ đồ mở rộng nhớ (RAM) Slide 12 Slide 13 Giản đồ thời gian ghi nhớ RAM Giải mã địa ROM - RAM Slide 14 Chạy chương trình RAM Slide 15 Trạng thái ghi Reset Slide 16 Mở rộng Bộ nhớ Ngoại vi Slide...
 • 18
 • 150
 • 0

bài giảng thiết kế cơ sơ dữ liệu chương 1 giới thiệu tổng quan - gv. dương khai phong

bài giảng thiết kế cơ sơ dữ liệu chương 1 giới thiệu tổng quan - gv. dương khai phong
... http://sites.google.com/site/khaiphong  Chương 1: Giới thiệu tổng quan Giới thiệu Chu kỳ sống CSDL Các giai đoạn thiết kế CSDL 14 Chương 1: Giới thiệu tổng quan  http://sites.google.com/site/khaiphong Chu kỳ sống CSDL: ... theo mô hình Quan hệ 24  Chương 1: Giới thiệu tổng quan  http://sites.google.com/site/khaiphong Các giai đoạn thiết kế CSDL: Phân tích nhu cầu Thiết kế quan niệm Thiết kế logic Thiết kế vật lý ... tính K1 K2 giống - Giữa R S tồn mối quan hệ 1- n K1 K2, - s  S, r.K1=s.K2 !r  R cho 08 :11 :33 18  MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ MÔ HÌNH  Thuộc tính  Quan hệ  Bộ giá trị  Thể quan hệ Lược đồ quan...
 • 54
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thiết kế hệ thống sốbài giảng thiết kế hệ thống nhúngbài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tửbài giảng thiết kế sản phẩm với cadbài tập thiết kế hệ thống sốbai tap thiet ke he thong dienbài tập thiết kế dây chuyền sản xuấtbài tập thiết kế hệ thống mạngbài tập thiết kế hệ thống thủy lựcbài tập thiết kế hệ thống xử lý khí thảibài giảng thiết kế đường và giao thông đô thịbài 1 thiết kế hệ thống chuông báo giờbài 2 thiết kế hệ thống bơm nước dưới hầm mỏbài giảng thiết kế mạngbài giảng thiết kế cầuNghiên cứu, trồng rau thủy canh công nghệ cao trong điều kiện nhà có mái che sản xuất trong nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh miền núi phía bắc việt namBáo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyệnGiáo trình hệ điều hànhTRANG sức của PHỤ nữ VIỆT ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHXÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DIỆN bài hát DẠNG MP3 QUA đoạn GHI âm (tt)Văn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kho tài liệu môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) Loi noi dau TNKỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Kỹ thuật trồng cây Lâm nghiệp - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)Tài liệu Lâm nghiệp 1 - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) baoquanhttp: www.causeweb.org repository Minitab Minitab.pdf3 HW Descriptive statisticTài liệu thống kê - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi) ď7 Point and Interval Estimates9 HypothesisTesting SingleMeanAndSingleProportion (handout)India GuideCroatia AD_CroatiaCroatia AD Croatia - ActAD China - Act_Supp2AD China - Act_Supp3 - Act revised (Comptent Authority)