Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất chương 5 hệ thống vận chuyển vật liệu nguyên lý và mô tả thiết bị

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 5: Hoạch định tổng hợp

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 5: Hoạch định tổng hợp
... HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SP Duy trì khả sản xuất cao Nhu cầu Duy trì khả sản xuất thấp Thời gian 74 II PHƯƠNG PHÁP HĐTH 1) Các trường hợp Năng lực SX cao - Hai cách thức áp dụng: Duy trì mức sản xuất ... KHÁI QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SP Nhu cầu Thời gian 70 I KHÁI QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP (tt)  Đối tượng HĐTH: Các yếu tố khả SX • • • Khả lực lượng lao động Khả làm thêm Khả hợp đồng gia ... gia công 71 I KHÁI QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP (tt)  Các tố khả SX không đối tượng HĐTH? • • Khả máy móc thiết bị Khả sẵn sàng vật liệu 72 KHÁI QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP    Đối tượng: Các...
 • 17
 • 180
 • 1

bài giảng quản trị sản xuất - chương 5 hoạch định nhu cầu vật

bài giảng quản trị sản xuất - chương 5 hoạch định nhu cầu vật tư
... 450 LFL 30 30 40 35 45 55 50 30 30 40 35 30 450 TKCK - - - - - - - - - - - - EOQ 90 - 90 - - 90 90 - - 90 - - 450 TKCK 60 30 80 45 - 35 75 45 15 65 30 - 480 PPB 100 - - 1 35 - - 110 - - 1 05 - - ... Nhu cầu 750 1 250 1200 1100 800 900 1 150 850 8000 LFL 750 1 250 1200 1100 800 900 1 150 850 8000 TKCK - - - - - - - - - 2.EOQ 2000 - 2000 2000 - - 2000 - 8000 TKCK 1 250 - 800 1700 900 - 850 - 55 00 ... hoạch điều độ sản xuất: Là bảng xác định số lượng sản phẩm cần sản xuất thời kỳ sở để xác định nhu cầu vật b Các báo cáo vật tư: - Phản ánh tình hình tồn kho xuất nhập vật - Là sở xác định...
 • 23
 • 1,332
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 4: Quản kỹ thuật

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 4: Quản lý kỹ thuật
... NGHĨA CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT Quản kỹ thuật thực chất tổng hợp hoạt động nhằm nâng cao chất lượng trình sản xuất Mục tiêu quản kỹ thuật xí nghiệp không ngừng cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm ... phát triển sản phẩm bảo đảm cho sản xuất liên tục, an toàn, đạt hiệu cao 9/12/2015 60 II NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT  Kỹ thuật sản phẩm  Kỹ thuật sản xuất Kỹ thuật máy móc thiết bị 9/12/2015 ... Kiểm tra vô dầu mỡ thiết bị Phát phân phối lượng Thay đổi lắp đặt  Các chức phụ (quản kho tàng, quản bất động sản, chống ô nhiễm tiếng ồn, ) 9/12/2015 62 III BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ Những...
 • 10
 • 179
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 Quản trị vật liệu

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 6 Quản trị vật liệu
... 0.05 64 5 0.10 61 5 62 0 0.10 65 0 0.09 62 5 0.08 65 5 0.09 0.11 66 0 0.10 63 0 63 5 0.10 66 5 0.05 64 0 0.10 67 0 0.03  Ví dụ tìm Qstochatic (tt) Lập bảng tương quan Mpv với Lr D f(D) F(D)=Mpv D F(D)=Mpv 61 5 ... 0.05 0.05 64 5 0 .64 62 0 0.10 0.15 65 0 0.73 62 5 0.08 0.23 65 5 0.82 63 0 0.11 0.34 66 0 f(D) 0.10 0.09 0.09 0.10 Ví dụ tìm Qstochatic (tt)  EOQ = 5270  Mpv = – QH/(DaCs) ≈ 0.905  Lr = 66 0  Thế ... I KHÁI QUÁT VỀ QTVL Mục tiêu quản trị vật liệu  Mức hợp lý  Tiếp nhận hay sản xuất vào thời điểm thích hợp I KHÁI QUÁT VỀ QTVL  Dòng dịch chuyển vật liệu Kho nhà phân phối Mua sắm Các...
 • 57
 • 91
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất: Chương 7 Lập tiến độ và kiểm soát sản xuất chế tạo
... lập tiến độ kiểm soát sản xuất chế tạo Khái niệm & mục tiêu hoạch định tiến độ kiểm soát sản xuất  Khái niệm  HĐTĐ :Lập KHSX ngắn hạn, xác định nhiệm vụ cụ thể cho toàn XN, cho phận  KSSX kiểm ... III Lập KH tiến độ sản xuất lặp lại    Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Tính toán tiêu nhập lượng / xuất lượng Đường cong kinh nghiệm Lập kế hoạch tiến độ sản xuất Chỉ tiêu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 ... lao động  Giảm thiểu thời gian nhàn rỗi  Giảm thiểu tồn kho trình sản xuất Nhiều mục tiêu hoạch định kiểm soát sản xuất, sản xuất đơn Đặc điểm ảnh hưởng đến việc lập tiến độ kiểm soát sản xuất...
 • 39
 • 181
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 1: Chức năng sản xuất
... Chương 1: CHỨC NĂNG SẢN XUẤT  Khái niệm vai trò chức sản xuất  Hệ thống sản xuất Quản trị viên sản xuất  Quyết định chiến lược mối liên hệ chiến lược sản xuất với chiến lược ... tài sản 12 III QUẢN TRỊ VIÊN SẢN XUẤT Các kỹ cần thiết:   Khả kỹ thuật Khả làm việc với người 13 III QUẢN TRỊ VIÊN SẢN XUẤT Các hoạt động quản trị viên sản xuất a Vai trò quản trị viên sản xuất: ... kho để đáp ứng nhu cầu hệ thống sản xuất:  Hệ thống sản xuất để dự trữ  Hệ thống sản xuất theo đơn hàng  Hệ thống sản xuất lắp ráp đơn hàng II HỆ THỐNG SẢN XUẤT Hệ thống SX chế tạo (tt) ...
 • 26
 • 128
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất - Chương 2: Tổ chức sản xuất
... CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT   Tổ chức sản xuất trạng thái:  Hình thành cấu sản xuất hợp lý  Xác định loại hình sản xuất  Bố trí nội xí nghiệp Tổ chức sản xuất trình:  Lựa chọn ph/pháp tổ chức ... NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT Nội dung tổ chức sản xuất: Là biện pháp, phương pháp, thủ thuật kết hợp yếu tố trình sản xuất Tổ chức sản xuất Trạng thái => hình thành phận ... NỘI DUNG VÀ NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA TỔ CHỨC SẢN XUẤT Nội dung trình sản xuất: Là trình kết hợp yếu tố sản xuất Nội dung trình sáng tạo người Quá trình sản xuất chế tạo => trình công nghệ => giai...
 • 20
 • 235
 • 0

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 3: Bố trí sản xuất

Bài giảng học phần Quản trị sản xuất Chương 3: Bố trí sản xuất
... Robot công nghiệp Các kiểu bố trí cổ điển  Bố trí theo dây chuyền  Bố trí theo công nghệ  Bố trí vị trí cố định Các kiểu bố trí kết hợp  Bố trí kết hợp chế tạo  Bố trí khu vực chế tạo buồng ... tạo linh hoạt Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng    Các nhân tố ảnh hưởng Dịch vụ bổ trợ Các phương pháp phân tích – Bố trí theo sản phẩm – Bố trí theo công nghệ – Bố trí theo tiêu chuẩn chi phí ... mẫu) làm điểm xuất phát cho việc tìm kiếm Điểm mẫu x* = ∑lixi/li y* = ∑liyi/li II BỐ TRÍ NỘI BỘ NHÀ XƯỞNG Mục đích nhân tố ảnh hưởng Vận chuyển nội Các kiểu bố trí cổ điển Các kiểu bố trí kết hợp...
 • 12
 • 63
 • 0

Bài giảng: Nguyên gia công vật liệu nguyên dụng cụ gia công pot

Bài giảng: Nguyên lý gia công vật liệu nguyên lý và dụng cụ gia công pot
... môn: Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp Material Cutting & Industrial Instruments BÀI GIẢNG NGUYÊN LÝ GIA CÔNG VẬT LIỆU Nguyên Dụng cụ gia công Hà nội, 2011 -1- TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia ... TÀI LIỆU THAM KHẢO VẬT LIỆU DỤNG CỤ CẮT 1.1 Những đặc nh vật liệu làm dụng cụ cắt 1.2 Các loại vật liệu làm dụng cụ cắt (Thép cacbon dụng cụ, thép hợp kim dụng cụ, thép gió, hợp kim cứng, vật liệu ... dùng làm dụng cụ gia công ren TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp - Viện Cơ khí – Đại học Bách khoa Hà nội TS Nguyễn Tiến Đông – Bm Gia công vật liệu & Dụng cụ công nghiệp...
 • 35
 • 773
 • 12

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp chương 5 phân tích lưu chuyển tiền tệ

Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp  chương 5 phân tích lưu chuyển tiền tệ
... trò tiền 2.Mục đích phân tích lưu chuyển tiền tệ Nội dung báo cáo lưu chuyển tiền tệ Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ Phân tích lưu chuyển tiền tệ Vai trò tiền 1.1 Các khái niệm : Tiền tài ... tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh khoản thu chi tiền doanh nghiệp thời kỳ định chia làm phần : - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt ... - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài trợ (tài chính) • 3.1 Lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD (Operating cash flow) - Là dòng tiền tiền vào liên quan trực tiếp đến hoạt động tạo doanh thu bán hàng doanh...
 • 127
 • 280
 • 0

slide bài giảng môn gdcd11 bài giảng về - cạnh tranh trong sản xuất lưu thông hàng hoá

slide bài giảng môn gdcd11 bài giảng về - cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
...  Tiết Bài CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ  1- Cạnh tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a- Khái niệm cạnh tranh Các em quan sát đoạn vi deo sau đây?  1- Cạnh tranh nguyên ... chủ sở hữu Tự Kinh doanh Sản xuất Có điều kiện sản suất Dẫn đến cạnh tranh Lợi ích khác  2-Mục đích Cạnh tranh loại cạnh tranh a Mục đích cạnh tranh ? Mục đích cạnh tranh gì? Giành lợi ích nhiều ... tranh nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh a- Khái niệm cạnh tranh Qua vi deo Cạnh tranh đoạnganh đua, đấu tranh em hiểu tế sản xuất, kinh chủ thể kinh cạnh tranh? doanh hàng hóa nhằm giành điều kiện...
 • 21
 • 4,012
 • 0

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương 1 MÁY THU THANH

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông - Chương 1 MÁY THU THANH
... Tùng 11 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Mạch đổi tần dùng transistor: VCC R1 L6 L7 C3 T1 C1 C2 L1 L2 R2 VCC L4 C7 C8 L3 T2 VCC L5 Hình 1. 11 Mạch đổi tần dùng transistor Trong sơ đồ mạch T1 ... ( áp dụng thu sóng FM ) Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng 12 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông VCC L3 VCC C4 C5 10 12 C3 L1 CA3005 L4 L5 11 C1 L2 C2 VCC Hình 1. 12 Mạch đổi ... Ths Võ Đình Tùng 10 Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Xem sơ đồ mạch điện: VCC L5 Vout Lgh R1 L3 T1 CX CT C2 L1 L2 C1 R2 R2 L4 CT CX Hình 1. 10 Mạch trộn tần Trong sơ đồ T1 vừa làm nhiệm vụ...
 • 20
 • 1,925
 • 10

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 21 Chương II NGUYÊN GHI PHÁT ÂM

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 21 Chương II NGUYÊN LÝ GHI PHÁT ÂM
... giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 24 III.ĐẦU TỪ Là thiết bị biến đổi điện từ, máy thực chức ghi, đầu từ đóng vai trò nam châm điện, máy thực chức phát, đầu từ đóng vai trò cuộn cảm Cấu tạo đầu ... Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 25 Dựa vào số mạch từ số cuộn dây vỏ bọc kim loại ta chia đầu từ thành loại sau: Đầu từ mono: Khe từ Đầu Mặt trước Hình 2.5 Đầu tư mono Mặt sau Đầu ... Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 26 Sw1 Sw1 SPEAKER Sw1 Sw1 IV NGUYỆN LÝ GHI VÀ ĐỌC TỪ TÍNH Băng từ chưa ghi : Các nam châm nguyên tố lớp từ tính xếp hỗn lọan...
 • 28
 • 610
 • 9

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Chương 3: Nguyên thu phát hình

Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông Chương 3: Nguyên lý thu phát hình
... MÁY THU HÌNH Về nguyên máy thu hình gần giống với máy thu AM đổi tần SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MỘT MÁY THU HÌNH MÀU: Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông ... Hình 3.7 Tín hiệu hình tạo thông qua hệ thống thấu kính cảm biến màu camera: Hình 3.8 Nguyên tạo R, G, B Th.S Trần Viết Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông ... Thắng, chủ biên; Ths Võ Đình Tùng Bài giảng thiết bị đầu cuối viễn thông 60 Ưu điểm: hệ thông NTSC đơn giản, thiết bị mã hóa giải mã không phức tạp giá thành thiết bị thấp Khuyết điểm: dễ sai màu...
 • 23
 • 1,061
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống vận chuyển vật liệu rờixây dựng công trình giao thông có thể vận chuyển vật liệu xây dựng và bán thành phẩm cấu kiện đúc sẵn theo các đường đã có sẵn theo các đường tạm phục vụ cho nhu cầu thi côngbài giảng kinh tế các ngành sản xuấtbài giảng thiết bị đầu cuối viễn thôngbài tập kèm lời giải kế toán tài sản xuất chương nông nghiệpbài giảng môn học kỹ thuật sản xuất gốm sứbài giảng môn học công nghệ sản xuất protein2 ts đặng huy thái bài giảng phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệpbài giảng thiết bị truyền chấtbài giảng thiết bị đầu cuốibài giảng thiết bị điều khiểnbài giảng thiết bị lạnh ô tôbài giảng thiết bị hình ảnh y tếbài giảng thiết bị ghi bức xạbài giảng thiết bị chỉnh lưuthiết kế tình huống dạy học định lý COSINPh n t ch th tr ng ti u th s n ph m c a c ng ty v n ph ng ph m Tr MyC c ph ng h ng v gi i ph p n ng cao hi u qu ti u th h ng th c ng m ngh H T yTT 173 2016 TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (77KB)D n c ph sinh th iBÀI tập đề CƯƠNG THỰC tập NHA TRANGTh c tr ng xu t kh u g o c a Vi t namTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexHo n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i c ng ty c ph n XNK C ng Ngh M iQuy trinh lap de nghi xay dung luat, pL do CP trinh theo qd cua Luat BHVBQPPL 2015.docTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n S i G n H N i chi nh nh ng a trong ho t ng t n d ng ng n h nCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N iC c gi i ph p v ki n ngh nh m t ng s c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t Nam khi tham gia h i nh p kinh t qu c tGi i ph p n ng cao kh n ng c nh tranh trong ho t ng cho vay ti u d ng t i S Giao D ch Ng n h ng u t v ph t tri n Vi t Nam (1)Bài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t i