PHÁT TRIỂN BẢNG PHÂN LOẠI tư DUY BLOOM

Thiết kế dự án hiệu quả kỹ năng duy phân loại duy của bloom một cách nhìn mới

Thiết kế dự án hiệu quả kỹ năng tư duy phân loại tư duy của bloom một cách nhìn mới
... Phiên phân loại Bloom Vào năm 1999, Tiến sĩ Lorin Anderson đồng nghiệp xuất phiên cập nhật Phân loại Bloom Ông lưu tâm tới nhân tố ảnh hưởng tới việc dạy học phạm vi rộng Phiên Phân loại ... lý thuyết nào, phân loại Bloom có mặt mạnh mặt yếu Điểm mạnh đề cập đến chủ đề quan trọng đề cấu trúc bậc thang tiện lợi cho việc vận dụng Khi sử dụng bảng phân loại Bloom, giáo viên ... trình thông tin cách vận dụng trình cách hiệu Định lượng trình nhận thức phiên phân loại Bloom giống gốc có kỹ Chúng xếp theo mức độ từ đơn giản đến phức tạp nhất: nhớ, hiểu, vận dụng, phân...
 • 7
 • 451
 • 0

Phân loại duy của Bloom

Phân loại tư duy của Bloom
... này?” Phân tích Là khả nhận biết chi tiết, phát phân biệt phận cấu thành thông tin hay tình huống, giải thích mối quan hệ thành phần • Ở mức độ đòi hỏi khả phân loại Phân tích khả phân nhỏ đối ng ... nào? Phân tích  Hãy so sánh bánh Lang Liêu với lễ vật hoàng tử khác  Những dạng bánh em biết có thành phần ng tự bánh chưng, bánh dày? Tổng hợp  Viết vẽ câu chuyện loại bánh có ý nghĩa ng ... Các kỹ mức độ ca Đánh giá Tổng hợp Phân tích Vận dụng Hiểu Nhớ Nhớ Nhớ nhắc lại xác kiến thức học • Nhớ cần thiết cho tất mức độ • Nhớ hiểu nhớ lại kiến thức học...
 • 15
 • 379
 • 0

Phan loai tu duy cua Bloom

Phan loai tu duy cua Bloom
... tên, liệt kê, đối chiếu gọi tên Một ví dụ cho mức tư nhớ giáo viên yêu cầu học viên kể tên ngày tu n Hiểu Là khả hiểu, diễn dịch, diễn giải, giải thích kiện tượng ngôn ngữ • Hiểu mức độ gần với...
 • 14
 • 130
 • 0

Nghiên cứu mức độ thõa mãn của nhân viên đối với nhà lãnh đạo tại công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ duy mới

Nghiên cứu mức độ thõa mãn của nhân viên đối với nhà lãnh đạo tại công ty cổ phần phát triển tài năng trẻ tư duy mới
... NGHIÊN CỨU SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI NHÀ LÃNH ĐẠO TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ TƢ DUY MỚI 4.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 4.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Phát triển ... lãnh đạo, nhân tố tạo nên lực nhà lãnh đạo tác động đến thỏa mãn nhân viên nhà lãnh đạo công ty cổ phần Phát triển tài trẻ Duy Mới Các nhân tố tạo nên lực nhà lãnh đạo Thái độ/ phẩm chất nhà lãnh ... tìm nhân tố tạo nên lực nhà lãnh đạo công ty cổ phần Phát triển tài trẻ Duy Mới, nhân tố tạo nên thỏa mãn nhân viên công ty Qua nâng cao mức độ thỏa mãn nhân viên, nâng cao nỗ lực nhân viên, ...
 • 90
 • 113
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp sử dụng thang phân loại duy của benjamin bloom để xây dựng câu hỏi trong dạy học chương i, phần b sinh học 11

Khoá luận tốt nghiệp sử dụng thang phân loại tư duy của benjamin bloom để xây dựng câu hỏi trong dạy học chương i, phần b  sinh học 11
... kế câu < /b> hỏi < /b> sử < /b> dụng < /b> giảng dạy < /b> kiểm tra đánh giá, lựa chọn đề tài Sử < /b> dụng < /b> thang < /b> phân < /b> loại < /b> tư < /b> Benjamin < /b> Bloom < /b> để < /b> xây < /b> dựng < /b> câu < /b> hỏi < /b> dạy < /b> học < /b> chương < /b> I, < /b> phần < /b> B - Sinh học < /b> 11 1.3 Vai trò câu < /b> hỏi < /b> dạy < /b> học < /b> ... học < /b> sinh dạy < /b> học < /b> chương < /b> I, < /b> phần < /b> B - sinh học < /b> 11 Giả thuyết khoa học < /b> Neu xây < /b> dựng < /b> sử < /b> dụng < /b> câu < /b> hỏi < /b> dựa hệ thống phân < /b> loại < /b> tư < /b> Bloom < /b> góp phần < /b> nâng cao chất lượng dạy < /b> học < /b> chương < /b> T, phần < /b> B- sinh học < /b> 11 ... thống câu < /b> hỏi < /b> theo thang < /b> phân < /b> loại < /b> mức độ tư < /b> Bloom < /b> - Thiết kế hệ thống câu < /b> hỏi < /b> theo thang < /b> phân < /b> loại < /b> tư < /b> Bloom < /b> - Sử < /b> dụng < /b> câu < /b> hỏi < /b> vào thiết kế hoạt động học < /b> tập dạy < /b> học < /b> chương < /b> I, < /b> phần < /b> B - sinh học < /b> 11...
 • 38
 • 358
 • 0

Phân loại duy của Maslow

Phân loại tư duy của Maslow
... thời đáp ứng mục đích việc trình bày kiến thức Phân tích Phân tích mức độ phức tạp “Hiểu” đơn thuần, bao gồm năm trình nhận thức , kết nối, phân loại, phân tích lỗi sai, khái quát hóa cụ thể hóa ... cấp cho cô kĩ thuật mang mà em cần để hiểu hưỡng dẫn cô giáo Kiến thức khái niệm qui trình toán học làm cho cô bé giải vấn đề cách thành công Mỗi thành phần Phân loại góp phần vào thành ... nhận vấn đề phân tích vấn đề Thí nghiệm thực nghiệm liên quan đến việc đặt giả thuyết vật lý hay ng tâm lý, làm thí nghiệm, phân tích kết Ví dụ, lớp 3, thiết kế thí nghiệm đậu phân tích điều...
 • 6
 • 275
 • 2

Phân loại duy theo cách vận hành pptx

Phân loại tư duy theo cách vận hành pptx
... giải Biểu sáng tạo thông minh, dám thay đổi kinh nghiệm sáng tạo góp phần tạo nên kinh nghiệm  trí tuệ trí tuệ vận hành giống sáng tạo mức độ cao hơn trí tuệ vận hành sở liên ... ng phân tích tới đối ng khác phân tích đối ng, tìm thành phần tham gia vào đối ng, mối liên kết, quan hệ đối ng, xác định đặc điểm, tính chất, đặc trưng, vai trò đối ng ... với đối ng khác (gọi chung yếu tố) Với việc xác định yếu tố đối ng, phân tích mang tính theo chiều sâu Mức độ sâu sắc đánh giá qua số lượng yếu tố mà phân tích tìm  tổng...
 • 11
 • 250
 • 0

Quá trình hình thành và phát triển giáo phận vinh từ thế kỷ XIX đến năm 2005

Quá trình hình thành và phát triển giáo phận vinh từ thế kỷ XIX đến năm 2005
... qúa trình hình thành phát triển Giáo phận Vinh góp phần làm sáng tỏ thêm trình hình thành phát triển tôn giáo lớn nớc ta, đạo Thiên chúa Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, đồng bào giáo ... 2.2 Quá trình hình thành phát triển Giáo phận Vinh 29 2.2.1 Sự du nhập đạo Thiên chúa hình thành Giáo phận Vinh ( 1846 ) 29 2.2.1.1 Dòng Tên đặt móng 29 2.2.1.2 Công truyền giáo ... rộng, số lợng giáo hữu tăng nhanh xuất nhu cầu tách, chia, lập xứ đạo, giáo phận Trong vòng năm từ năm 1844 đến năm 1850 Việt Nam có giáo phận đợc thành lập, có Giáo phận Vinh Hơn thế, vùng đất...
 • 96
 • 117
 • 0

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015 pptx

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011-2015 pptx
... thủ tục đầu theo quy đinh hành Phân bổ vốn đầu phát triển huyện (Bao gồm xã, phường, thị trấn làm chủ đầu thuộc nguồn vốn ngân sách huyện bố trí) 4.1 .Vốn đầu phát triển phân bổ cho ... để phát triển kinh tế - xã hội huyện, thị xã, thành phố III NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA Thực phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ bổ sung ... mục tiêu Quyết đinh số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2010 Thủ ng Chính phủ việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức chi đầu phát triển giai đoạn 2011- 2015 định khác Thủ ng Chính...
 • 12
 • 199
 • 0

quản trị thanh toán quốc tế bằng hình thức tín dụng chứng từ tại công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ điện tử viễn thông elcom

quản trị thanh toán quốc tế bằng hình thức tín dụng chứng từ tại công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử viễn thông elcom
... trường đến hoạt động quản trị toán quốc tế tín dụng chứng từ Công ty Elcom 3.2.1 Khái quát doanh nghiệp  Tên gọi: Công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ điện tử - viễn thông TRẦN THU THẢO ... CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài nghiên cứu Quản trị toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ Công ty cổ phần đầu phát triển công nghệ điện tử viễn thông Elcom , sinh viên tiến hành tìm hiểu, ... chứng từ công ty Cổ phần đầu phát triển Nam Bắc” – Phạm Thị Hạnh – K40E6 Đề tài “ Hoàn thiện quản trị toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ hoạt động kinh doanh xuất nhập công ty Cổ phần...
 • 69
 • 144
 • 0

PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY LÂM TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI.

PHÁT TRIỂN KÊNH PHÂN PHỐI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY LÂM TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI.
... cứu: Phát triển kênh phân phối sản phẩm khăn công ty TNHH đầu sản xuất dịch vụ thương mại Duy Lâm địa bàn Nội” Khóa luận chủ yếu nghiên cứu thực trạng kênh phân phối công ty TNHH đầu sản ... ĐỐI VỚI SẢN PHẨM KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY LÂM TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI 4.1 Các kết luận phát qua nghiên cứu 4.1.1 Những thành công phát triển kênh phân phối sản ... KHĂN CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI DUY LÂM TẠI ĐỊA BÀN HÀ NỘI 3.1 Đánh giá tổng quan tình hình kinh doanh công ty TNHH đầu sản xuất dịch vụ thương mại Duy Lâm 3.1.1...
 • 47
 • 195
 • 1

Bảng phân loại cấp độ duy (SD lập ma trận đề)

Bảng phân loại cấp độ tư duy (SD lập ma trận đề)
... Nam?” Phân tích Các động từ ng ứng với mức độ PHÂN TÍCH phân tích tổ chức suy luận lựa chọn vẽ biểu đồ phân biệt đối chiếu so sánh khác biệt phân loại phác thảo liên hệ Các hoạt động phù ... nghiệm Xây dựng phân loại Phân tích (analysis) Là khả nhận biết chi tiết, phát phân biệt phận cấu thành thông tin hay tình • Ở mức độ đòi hỏi khả phân loại Phân tích khả phân nhỏ đối ng thành ... phần cấu thành để hiểu rõ cấu trúc • Các hoạt động liên quan đến mức độ phân tích vẽ biểu đồ, lập dàn ý, phân biệt chia nhỏ thành phần Một ví dụ mức độ phân tích giáo viên hỏi học sinh “Nguyên nhân...
 • 22
 • 473
 • 2

Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu video giao thông

Nghiên cứu phát triển một số thuật toán phát hiện và phân loại phương tiện từ dữ liệu video giao thông
... chủng loại phương tiện Đối tượng phạm vi nghiên cứu Vấn đề "Nghiên cứu phát triển số thuật toán phát phân loại phương tiện từ liệu video giao thông thực chủ yếu môi trường trời Dữ liệu video giao ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN VĂN CĂN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MỘT SỐ THUẬT TOÁN PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI PHƯƠNG TIỆN TỪ DỮ LIỆU VIDEO GIAO THÔNG Chuyên ... thuật toán phân loại phương tiện chuyển động + Trên sở phân tích tập thuật toán, đề xuất cải tiến, kết hợp thuật toán cho mục đích phát hiện, phân loại phương tiện giao thông điều kiện giao thông...
 • 136
 • 403
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: học vẹt không phát triển được năng lực tư duyvài nét về lịch sử phát triển và phân loại làng nghề việt namquá trình đổi mới kinh tế ở nước ta đã đưa đến sự phát triển đổi mới về tư duytrình phát triển và phân loạitrình phát triển và phân loại lớp giun trònso do tu duy ve cac nhan to anh huong den su phat trien va phan bo nong nghiepphát triển óc phân tích và tư duy sáng tạobảng phân loại sóng điện từphát triển thành phần kinh tế tư nhânbảng phân loại hóa đơn chứng từtrình bày nội dung nguyên lý về sự phát triển của phép biện chứng duy vật và nghĩa phương pháp luận rút ra từ nguyên lý này4 sự phát triển của các hình thái kinh tế xh trong lịch sử phát triển xã hội loài người là 1 quá trình lịch sử tự nhiênphân tích biểu hiện quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bảnhoàn thiện công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã cửa lòphan tich nhung net moi trong su phat trien cua chu nghia tu ban hien dai vai tro han che va xu huong van dong cua chu nghia tu banquản lý chất lượng theo mô hình 5s tại ngân hàng tmcp á châu – chi nhánh đồng naiQuy trình nuôi ếch thương phẩmXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetthấu kính mỏng VAphân tích môi trường hoạt động của doanh nghiệpTiểu luận môn mạng NGN IPv6ứng dụng của giberelin đối với cây trồngVấn đề mô hình hoá phần cứngQuy trình quản lý kho tổng fptXây dựng phần mềm quản lý siêu thịbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộisố học và logic học đồng dưthiết kế môn học xây dựng mặt đườngQuy chuẩn nước mặt nước thảitiêu chuẩn xây dựng frameworkTìm hiểu PCI express BUSTrình bày ngtắc điểu chỉnh điều áp MPĐ bằng bộ AVRđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự ántính và thiết kế đồ gáđịnh lý số dư trung hoa