Ty suat sinh loi noi bo nghiep vu su pham

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (IRR) TỶ SUẤT SINH LỢI NỘI BỘ (INTERNAL RATE OF RETURN – IRR)

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ (IRR) TỶ SUẤT SINH LỢI NỘI BỘ (INTERNAL RATE OF RETURN – IRR)
... gấp đôi dự án C Tỷ suất sinh lợi mà hai dự án tạo giống (12%), việc xếp loại hai dự án IRR giống Nhưng dự án C tạo khoản thu nhập 12% 10.000$, dự án D 20.000$ Do đó, NPV dự án D gấp đôi dự án C ... 0$ IRR định loại bỏ hay chấp nhận dự án Trường hợp dự án độc lập lẫn nhau, dự án có: IRR > r : chấp nhận dự án IRR < r : loại bỏ dự án Trường hợp dự án loại trừ lẫn nhà đầu chọn dự án có IRR ... cho vay? Phương pháp tỷ suất thu nhập nội - IRR cho dự án đầu có IRR lớn chi hí hội vốn đầu chấp nhận NPV dự án chắn dương Do so sánh chi phí hội vốn đầu IRR cho dự án nhanh chóng biết...
 • 10
 • 1,411
 • 3

ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS Ở VIỆT NAM.PDF

ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS Ở VIỆT NAM.PDF
... (Gemadept) ROA ROE (PV Trans Corp) 2011 18% 11% 10% 0.33 7% 7% 1% 2% 1% 0.46 16.% 1% 1% 0.35 3% 5% 9% 2% 1% 0.52 -2% -10% -9% 0.02 -4% -2% -1% 0% 0% 0.06 33 ROA ROE Safi ROA ROE (Transimex SG) ROA ROE ... 33 ROA ROE Safi ROA ROE (Transimex SG) ROA ROE Vinafco ROA ROE Thuê Tàu (Vietfratch) ROA ROE Container Phía Nam (Viconship SG) ROA ROE ROA 3% 2% 30% 21% 18% 0.46 11% 19% 19% 3% 1% 35% 17 15% ... 14%, Do logistics ngành , DN logistics -5% n 35 Gemadept ): chung 4% í cao nên , , 2,382 H ty 97, 2010 l , hìn Trans): -10% Doanh thu 36 54,4 74,1 kinh doanh c 9% ROE 19% n (Transimex SG): doanh...
 • 79
 • 160
 • 0

Tác động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lời của Doanh Nghiệp

Tác động của đòn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lời của Doanh Nghiệp
... Rủi ro kinh doanh Rủi ro tài Tác động đòn bẩy kinh doanh lên rủi ro tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp Tác động đòn bẩy tài lên rủi ro tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp EPS, tính khả biến doanh thu, rủi ... tài III Tác động đòn bẩy kinh doanh lên rủi ro tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp Phân tích hòa vốn 3.1 Quan hệ độ bẩy hoạt động rủi ro doanh nghiệp 3.2 3.3 3.4 Mức độ ảnh hưởng đòn bẩy hoạt động Quan ... độ bẩy hoạt động dạng rủi ro tìm ẩn, trở thành rủi ro hoạt động xuất biến động doanh thu chi phí sản xuất IV Tác động đòn bẩy tài lên rủi ro tỷ suất sinh lợi doanh nghiệp 4.1 Mức độ ảnh hưởng đòn...
 • 60
 • 409
 • 0

Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu theo sau sự biến động giá lớn bằng chứng cho sự lạc quan quá mức của nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán việt nam

Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu theo sau sự biến động giá lớn  bằng chứng cho sự lạc quan quá mức của nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán việt nam
... liên quan đ n tâm lý chung c a ph n l n nh ng nhà đ u t tham gia TTCK; phân tích s ph thu c l n c a nh ng s thay đ i giá l n cho th y xu h giai đo n tr ng giá c phi u theo sau s ki n t ng/ gi m giá ... i nhà đ u t k v ng h p lý nh ng e ng i r i ro s d n đ n ắb ngoài” c a m u hình thay đ i giá là: - Ph n ng thái ậ overreaction, đ i v i tin x u (theo sau s suy gi m giá ch ng khoán m t s t ng giá, ... ch ng khoán m t s t ng giá, d a giá tr trung bình); - Ph n ng ch m ậ underreaction, đ i v i tin t t (theo sau s t ng giá c a ch ng khoán l i m t s t ng giá, d a giá tr trung bình) Nh ng tác gi...
 • 115
 • 108
 • 0

Phân tích các yếu tố nội tại tác động đến tỷ suất sinh lợi các công ty ngành công nghiệp chế biến và chế tạo niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh

Phân tích các yếu tố nội tại tác động đến tỷ suất sinh lợi các công ty ngành công nghiệp chế biến và chế tạo niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
... TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ CHẾ TẠO NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Các công ty ngành công nghiệp chế biến chế tạo ... TÍCH CÁC YẾU TỐ NỘI TẠI TÁC ĐỘNG ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC CÔNG TY NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN VÀ CHẾ TẠO NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM 22 2.1 Các công ty ngành công nghiệp chế biến ... suất sinh lợi công ty ngành công nghiệp chế biến chế tạo niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM 32 2.4 Phân tích yếu tố nội tác động đến tỷ suất sinh lợi công ty ngành công nghiệp chế biến chế...
 • 107
 • 162
 • 0

bai tap tai chinh doanh nghiep ty suat sinh loi

bai tap tai chinh doanh nghiep ty suat sinh loi
... thay đổi Bài tập tài Doanh nghiệp(tỷ suất sinh lợi) BT1: Công ty H dự đoán doanh thu năm sau 6triệu$.chi phí cố định dự kiến 800000$,và tỷ lệ chi phí biến đổi giá bán 0,75.công ty vay nợ 600000$ ... suất vay nợ 10%.Công ty có 20000cổ phần ưu đãi với cổ tức cổ phần ưu đãi 3$/cp 60000 cp thường lưu hành.thuê suất thuế TNDN 40%.hảy tính EPS năm sau cho công ty BT 2:Công ty A bắt đầu hoạt động ... cty A chọn phương án sau đây: PA A:Với biến phí đơn vị 6,75$/sp định phí hoạt động 675000$; PA B, với biến phí đơn vị 8,25$/sp định phí 401250$.Để hổ trợ hoat động sx cho Phương án này, công ty...
 • 2
 • 603
 • 3

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 3: THỜI GIÁ CỦA TIỀN, TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO pptx

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 3: THỜI GIÁ CỦA TIỀN, TỶ SUẤT SINH LỜI VÀ RỦI RO pptx
... + βi ( Rm - R f ) Ri : Tỷ suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư chứng khoán I Rf : Tỷ suất sinh lời phi rủi ro, thường tính tỷ suất lợi tức trái phiếu dài hạn Chính phủ Rm : Tỷ suất sinh lời kỳ vọng ... Trong đó: R tỷ suất sinh lời Dt cổ tức nhận năm Pt giá cổ phiếu dự tính thời điểm t Pt-1 giá cổ phiếu hành thời điểm (t-1) Nếu lấy cổ tức giá cổ phiếu theo giá trị thực tế có tỷ suất sinh lời thực ... tiền tệ đầu kỳ a giá trị khoản tiền đồng phát sinh vào đầu kỳ tương lai i, n ThS Nguyễn Thanh Huyền 27 3.2 Tỷ suất sinh lời rủi ro 3.2.1 Khái niệm lợi nhuận, tỷ suất sinh lời rủi ro 3.2.1.1 Khái...
 • 37
 • 696
 • 4

Ảnh hưởng của neo quyết định đến hành vi giao dịch theo quán tính giá của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và tác động của tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi mức độ doanh nghiệp ở thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng của neo quyết định đến hành vi giao dịch theo quán tính giá của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài và tác động của tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi mức độ doanh nghiệp ở thị trường chứng khoán Việt Nam
... thuộc vào sách thuế nước đầu tình trạng thuế nhà đầu 3.3.2 Tác động tỷ l sở hữu nước đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi Để xem x t ảnh hưởng sở hữu nước lên độ bất ổn tỷ suất sinh lợi mức độ doanh ... ng mức độ sở hữu nước đóng vai trò neo ảnh hưởng đến hành vi giao dịch nhà đầu tổ chức nước Sau đó, nghiên cứu tiếp tục xem xét tác động mức độ sở hữu nước đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi doanh ... 3.1.1 Tác động neo định đến hành vi giao dịch theo quán tính giá nhà đầu tổ chức nước 14 3.1.2 Tác động tỷ lệ sở hữu nước đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi 17 3.2 Mô hình ƣớc tính ...
 • 79
 • 263
 • 0

Biến động thu nhập bất thường, tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính tại thị trường chứng khoán Việt Nam

Biến động thu nhập bất thường, tính thanh khoản và tỷ suất sinh lời cổ phiếu khi công bố báo cáo tài chính tại thị trường chứng khoán Việt Nam
... khoán công b báo cáo tài H2: Bi ng thu nh p b ng chi n t su t sinh l i c phi u công b báo cáo tài H3: Tính kho n ch ng chi u t su t sinh l i c phi u công b báo cáo tài H4: K t h p c a bi ng thu ... lý thuy t v bi tài ng thu nh p b ng công b báo cáo tài chính, tính kho n ch ng khoán N t ng quan v lý thuy t nghiên c ng thu nh p b nêu lên c v m i quan h gi a bi n ng công b báo cáo tài tính ... thu nh p b t ng tính n t su t sinh l i c phi u công b báo cáo tài nh bi Bi ng tr ng thu nh p b ng, tính kho n t su t sinh l i c phi u công b báo cáo tài t i th ng ch ng khoán Vi t Nam c quy thu...
 • 106
 • 1,994
 • 6

TÁC ĐỘNG CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF

TÁC ĐỘNG CỦA VỐN LUÂN CHUYỂN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI VÀ RỦI RO CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM.PDF
... bao g m bi n ROI, ROC SDROI, SDROC 18 19 3.2.1 Các bi n o l ng t su t sinh l i r i ro c a doanh nghi p (bi n c p) Th nh t, bi n o l ng t su t sinh l i c a doanh nghi p bao g m t su t sinh l i t ... sai c a doanh thu, ROA, ROE Tobin’q Các ch s cao, ngh a bi n thiên c a doanh thu, ROA, ROE Tobin’q cao, doanh nghi p g p nhi u r i ro h n vi c qu n lý k t qu ho t ng c a Các bi n ã c tác gi nh ... v n luân chuy n m o hi m t su t sinh l i c ng nh r i ro c a doanh nghi p Nhóm tác gi tác ã nghiên c u nh h ng c a bi n TCA/TA TCL/TA ng lên t su t sinh l i c a doanh nghi p qua bi n ROA, ROE,...
 • 103
 • 225
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỚI NỔI.PDF

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ LÊN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN MỚI NỔI.PDF
... th y s t su t sinh l i c phi u u ki iv t i hình u ki n, s k t su t sinh l i c phi u ch TTCK giá lên, ng kê c a s TTCK gi ng tiêu c c u lên t su t sinh l i c phi u c tìm th y t i hình Yusof ... C A CÁC NHÂN T T SU T SINH L I C CÁC TH PHI U T I NG CH NG KHOÁN M I N I Chuyên ngành : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã s : 60340201 LU TH NG D N KHOA H C TS NGUY N TH UYÊN UYÊN TP H CHÍ MINH L v nhân ... ng c a nhân t kinh t TTCK th gi i lên thành qu TTCK c ch s c c ASEAN m i n i Các bi n ph thu c ch ng khoán Kuala Lumpur - Malaysia (KLCI), ch s ch ng khoán Singapore (STI), ch s ch ng khoán Thái...
 • 115
 • 105
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - BẰNG CHỨNG TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI VÀ TIỀN MỚI NỔI.PDF

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - BẰNG CHỨNG TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI VÀ TIỀN MỚI NỔI.PDF
... + - 10 qu c gia Châu Âu + - - - Th Nh K Giai o n 199 7-2 005 Th Nh K Giai o n 01/200310/2010 Malaysia Giai o n 01/198603/2008 - - - - + + - Không có tác ng - Không có tác ng - + + ng M - - + - ... + - - - Thái Lan - + Argentina (+: m i quan h gi a bi n quan sát giá ch ng khoán chi u; - m i quan h gi a bi n quan sát giá ch ng khoán ng c chi u) 14 D LI U VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U Ph n s ... lgbond lgIPI -1 6.0145 -1 6.4542 -2 7.1488 -1 0.1043 -9 .4435 -1 5.8253 EMERGING MARKET – qu c gia quan sát: 14 Th ng kê W – Im Pesaran Shin -1 9.0158 -1 2.4255 -1 6.8779 FRONTIER MARKET – qu c gia quan sát:...
 • 65
 • 215
 • 0

TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT.PDF

TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI TRÊN CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT.PDF
... ho ng b ng c a doanh nghi p b u v n (1) Hi u qu ho ng c a doanh nghi u v n (2) Hi u qu ho b n c ba ch t ch v i 100% Hi u qu ho ng c a doanh nghi u v n c a doanh nghi p t l ng c a doanh nghi i u ... n c xu a doanh u Trang 11 i doanh nghi p s d ng n vay Nh bi n nh t tv i di t ph t tr t ng t MM uc u ki n th thi t c - ch - Doanh nghi - nv T tc ng gi thi t phi th c t u t thu thu nh p doanh nghi ... phi v im gi a hi u qu ho doanh nghi p v qu s u v n Trong kho ng t n hi u qu ho l n hi u ng doanh nghi p T ct l i cho doanh nghi p u c a Wei Xu (2005) cho th qu ho ng c a doanh nghi (1) hi u qu...
 • 89
 • 113
 • 1

Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp Ngành Xây dựng bằng mô hình Fama - Frenc

Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp Ngành Xây dựng bằng mô hình Fama - Frenc
... dụng hình Fama – French đo lƣờng ảnh hƣởng ba nhân tố đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp ngành Xây dựng 44 2.2.1 Xây dựng hình Fama – French cổ phiếu ngành Xây dựng 44 2.2.2 ... TP.HCM - NGUYỄN ĐĂNG THANH ĐO LƢỜNG ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG BẰNG MÔ HÌNH FAMA- FRENCH Chuyên ngành : Kinh Tế - Tài Chính - Ngân Hàng ... hệ với tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp ngành xây dựng TTCK Việt Nam?  Có mối quan hệ nhân tố quy tỷ suất sinh lợi cổ phiếu doanh nghiệp ngành xây dựng?  Có mối quan hệ nhân tố giá...
 • 129
 • 307
 • 0

Ảnh hưởng của nhân tố sở hữu nước ngoài đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi cấp độ doanh nghiệp

Ảnh hưởng của nhân tố sở hữu nước ngoài đến độ bất ổn tỷ suất sinh lợi cấp độ doanh nghiệp
... ng s gi su t sinh l su t sinh l p Trung Qu su t sinh l su t sinh l ghi - cc ng ch nh c a th t s tranh lu gi i thi u c a v n n n kinh t a mang l v ng k nghi p, k n tr i quan h kinh doanh, s k t ... nh i nh p v i th gi i, ph ch su t sinh l i a doanh nghi p K t qu t h th ng v i nh ng b t n c a t su t sinh l i c a doanh nghi p c a uc a v i b d li b t n t su t sinh l i ch t quan h t i th c gi ... t n c a t su t sinh l i m doanh nghi p c a Vi t Nam, th c ti n qu n tr doanh nghi quy ch qu Vi t Nam 3.3 ki nh m i quan h gi a t l s h t su t sinh l i ch quy hi u ng c b t nc a doanh nghi ng m...
 • 77
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỷ suất sinh lợi nội bộ là gìbài tập tỷ suất sinh lời nội bộcách tính tỷ suất sinh lời nội bộphương pháp tỷ suất sinh lời nội bộtỷ suất sinh lợi nội bộ có hiệu chỉnhtỷ suất sinh lợi nội bộ irrtỷ suất sinh lời nội bộ là gìphương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ irrtiêu chuẩn tỷ suất sinh lời nội bộ the internal rate of return irrtiêu chuẩn tỷ suất sinh lời nội bộ có hiệu chỉnh modified internal rate of return mirrhiện giá thu nhập thuần npv tỷ suất sinh lời nội bộ irr và thời gian hoàn vốn thv của dự ántỷ suất doanh lợi nội bộ irrtỷ suất doanh lợi nội bộ là gìtỷ suất doanh lợi nội bộtỉ suất sinh lợi nội bộNghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán tại công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Đà Nẵng.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các DN niêm yết tại SGD chứng khoán TPHCM.Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài chính của các công ty may tại thành phố Đà Nẵng.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư SêĐỊA VẬT LÍ GIẾNG KHOAN HOANG VĂN QUÝBài 21. Ôn tậpBài 19. s, rPhát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn tỉnh Gia LaiPhát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam, CN Phú Tàitả người thân trong gia đình emcác bài văn miêu tra về thầy cô giáo hay nhấtĐỘC TỐ THỰC PHẨM HYDROCACBON THƠMPhát triển Dịch vụPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ MINH GIẢI ĐVLGK QUICK LOOKTuần 7. Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông ĐàHéc - taBài 20. k, khPhát triển kinh tế tư nhân thành phố Đà NẵngPhát triển kinh tế tưLuyện tập Trang 30