Tính toán hệ số hall và từ trở hall lượng tử trong dây lượng tử hình chữ nhật

Tính toán hệ số hall từ trở hall lượng tử trong dây lượng tử hình chữ nhật

Tính toán hệ số hall và từ trở hall lượng tử trong dây lượng tử hình chữ nhật
... thuộc hệ số Hall vào chiều dài dây lượng tử hình chữ nhật CHƯƠNG I DÂY LƯỢNG TỬ VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 1.1 Dây lượng tử hình chữ nhật 1.1.1 Khái niệm dây lượng tử ... I: Dây lượng tử lý thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối Dây lượng tử hình chữ nhật 1.1, Khái niệm dây lượng tử hình chữ nhật 1.2, Hàm sóng phổ lượng dây lượng tử hình chữ nhật Hiệu ứng Hall ... trình động lượng tử biểu thức giải tích cho hệ số Hall từ trở Hall cho dây lượng tử hình chữ nhật Phương trình động lượng tử cho điện tử dây lượng tử hình chữ nhật Biểu thức giải tích hệ số Hall Biểu...
 • 46
 • 189
 • 0

Đề tài phân tích tính toán hệ số α trong việc xác định mô đun đàn hồi mặt đường bằng cần benkenman

Đề tài phân tích và tính toán hệ số α trong việc xác định mô đun đàn hồi mặt đường bằng cần benkenman
... tiêu đề tài chúng em nghiên cứu hơm : phân tích tính tốn hệ số α việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đưa hệ số α để xác định cách ... chúng em nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài : Như phân tích việc xác định đun đàn hồi chung kết cấu áo đường cách xác cần thiết : - Trị số đun đàn hồi chung mặt đường cũ có ảnh hưởng ... tốn hệ nhiều lớp : Xét tốn hệ đàn hồi lớp : Hệ lớp trường hợp đơn giản hệ đàn hồi nhiều lớp Xem đường bán khơng gian vơ hạn đàn hồi kết cấu mặt đường nằm lớp đàn hồi khác với đất , xem hệ mặt đường...
 • 49
 • 519
 • 1

Phân tích tính toán hệ số kép a trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần benkenmen theo tiêu chuẩn 22 TCN 251 98

Phân tích và tính toán hệ số kép a trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần benkenmen theo tiêu chuẩn 22 TCN 251 98
... tích tính tốn hệ số α việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đ a hệ số α để xác định cách tướng đối xác giá trị mơ đun đàn hồi đặc trưng ... x ) = a0 .x + b0 Trong : a0 , b0 số xác định , ta nói Y có hồi qui tuyến tính theo X đường thẳng xác định từ phương trình y = a0 .x + b0 gọi đường thẳng hồi quy l thuyết Y đối X Các hệ số a0 , b0 ... FWD Trị số đun đàn hồi nề tính ngược từ số liệu đo thiết bị FWD xác định theo cơng thức sau: MR = 0.24 P d r xr Trong : MR : mơ đun đàn hồi lớp đất P : taỉ trọng tác dụng thiết bị FWD, tính...
 • 49
 • 650
 • 0

Giáo trình phân tích tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 1 potx

Giáo trình phân tích và tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 1 potx
... đến việc lấy hệ số vợt tải lực trợt tĩnh tải v hoạt tải dấu lấy nt > 1, khác dấu lấy < Đối với tổ hợp phụ hệ số vợt tải hoạt tải giảm 20% Chơng IV: Thiết kế cầu dầm - 15 7 - Giáo trình Thiết ... bề dy tính toán mối hn Kiểm tra ứng suất đờng hn: ch Fh = 2hh c + 2hh bn h v = + h + h Rh với Rh l cờng độ tính toán mối hn 8.4.2.2 -Tính neo mềm: R hn h' h' R dn Hình 4.56: Tính toán ... độ dơng v co ngót Sự chênh lệch nhiệt độ âm không kể co ngót xuất Hệ số vợt tải co ngót l 1. 0 v chênh lệch nhiệt độ l 1. 1; hệ số vợt tải hoạt tải đợc giảm 20% Thông thờng cầu ôtô nhịp đơn giản,...
 • 10
 • 223
 • 0

Giáo trình phân tích tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 2 ppt

Giáo trình phân tích và tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 2 ppt
... cầu Phần hnh nên đa bên ngoi để đảm bảo an ton cho ngời B = ữ l 20 25 B Đối với cầu có đờng xe chạy trên: = ữ l 16 20 Đối với cầu có đờng xe chạy dới: 1 .2. 2-Dn liên tục v mút thừa: 1I .2. 2.1-Dn ... gối cầu (theo số liệu tính toán xác độ lún) để khắc phục đợc nhợc điểm 1 .2. 2 .2- Dn mút thừa: Kết cấu nhịp dn mút thừa có số u điểm tơng tự nh kết cấu liên tục Do có cấu tạo khớp nên l hệ tĩnh định ... dn liên tục Đây l hệ siêu tĩnh, nội lực thay đổi theo tải trọng v đổi dấu Do việc tính toán khó khăn v phải ý tính toán mỏi Cầu dn liên tục thờng lm với số nhịp 3, lm với số nhịp liên tục nhiều...
 • 10
 • 162
 • 0

Giáo trình phân tích tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 3 docx

Giáo trình phân tích và tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 3 docx
... dn chủ: biên trên, dới; đứng v xiên 2 .Hệ liên kết dọc trên, dới 3. Khung cổng cầu 4 .Hệ liên kết ngang 5 .Phần mặt cầu Đ4 .3 cấu tạo dn chủ 3. 1-Tiết diện thanh: 3I.1.1-Yêu cầu chung: Tùy theo chiều ... 174 - Giáo trình: Thiết kế cầu thép Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ Nếu mức độ sử dụng cờng độ vật liệu = phần b1 b1 , b2 nhân lên với Ro < tỷ số < 1 .35 , đồng thời đảm bảo yêu cầu 60 Trong ... thép - 1 73 - Giáo trình: Thiết kế cầu thép b1 o o b2 Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ 45 < 60, 35 < 60, b1 b2 (0 .35 + 25) 60 60 0.6 50 60 Đối với thép hợp kim: o o b1 b2 40 < 65, 30 < 60,...
 • 10
 • 167
 • 0

Giáo trình phân tích tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 4 ppt

Giáo trình phân tích và tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 4 ppt
... Giáo trình: Thiết kế cầu thép Biên soạn: Nguyễn Văn Mỹ Đ5 .4 tính toán dn chủ Kết cấu nhịp dn thép l kết cấu không gian có nhiều v nhiều nút, nút đợc cấu tạo có tính chất l nút cứng Do việc tính ... Đối với dn biên cứng, biên có thnh phần nội lực M, Q, N 4. 1-Xác định nội lực dn chủ: 4. 1.1-Tải trọng: Trọng lợng dn chủ đợc xác định theo công thức (4. 4) nhng hệ số đặc trng trọng lợng a lấy 3.5 ... 100 ) (5.6) Fng = Đối với xiên chịu kéo: Fng = Trong đó: +N: nội lực tính toán dn +0.82 v 0.6: hệ số uốn dọc lấy chừng +(Ro-100): cờng độ tính toán lấy với mức dự trữ 100kg/cm2 chịu uốn trọng...
 • 10
 • 173
 • 0

Giáo trình phân tích tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 5 pdf

Giáo trình phân tích và tính toán hệ số modun trong vật rắn phần 5 pdf
... thức (5. 19), (5. 21) v (5. 22), ta có công thức tổng quát hệ số mối nối: = F F (5. 23) Fi + Fn Trong đó: +F0: tổng diện tích phân tố +Fi: diện tích phân tố cần nối tiết diện +Fn: tổng diện tích ... thanh: = N 190000 = = 18 85. 4kg / cm < R0 = 1900kg / cm Fng 0 .51 ì 197.6 OK Kiểm tra điều kiện ổn định cục bộ: b1 46 12 .5 = 33 .5 < (0. 35 + 25) = 0. 35 ì 91. 95 + 25 = 57 .18 < 60 = b2 10 = ... +Fng: diện tích tiết diện nguyên thanh, dùng khoét lỗ ny đợc tính thêm vo nhng phải trừ lỗ +Ro: cờng độ tính toán thép +: hệ số uốn dọc mặt phẳng giằng, giằng +min: hệ số uốn dọc nhỏ hệ số uốn dọc...
 • 10
 • 155
 • 0

Tính toán hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu dưới ảnh hưởng của trường bức xạ lazer dây lượng tử hình chữ nhật bằng phương pháp phương trình động lượng tử

Tính toán hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu dưới ảnh hưởng của trường bức xạ lazer dây lượng tử hình chữ nhật bằng phương pháp phương trình động lượng tử
... số hấp thụ sóng điện từ yếu điện tử giam cầm dây lượng tử hình chữ nhật Tính toán hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu ảnh hưởng trường xạ lazer dây lượng tử hình chữ nhật Tính toán số vẽ đồ thị kết ... điện từ yếu ảnh hưởng trường xạ lazer dây lượng tử hình chữ nhật phương pháp phương trình động lượng tử Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Dây lượng tử hình chữ nhật -Tính toán hệ số hấp thụ sóng điện ... 2.Bài toán ảnh hưởng xạ lazer hấp thụ sóng điện từ yếu bán dẫn khối Chƣơng Phương trình động lượng tử biểu thức giải tích hệ số hấp thụ sóng điện từ yếu điện tử giam cầm dây lượng tử hình chữ nhật...
 • 49
 • 150
 • 0

Tính toán hệ số K

Tính toán hệ số K
... tăng hệ số k nhỏ - Ngành may sản xuất theo mùa hàng, việc tỷ lệ biến thiên ngày công chính, tăng ca, chủ nhật khỏi hệ số k tháng không giống - Trong chuyền tỷ lệ tăng ca khác nhau, hệ số k khác ... chuyền tỷ lệ tăng ca khác nhau, hệ số k khác - Khi áp dụng hệ số k, có mã hàng sản xuất nhiều chuyền đơn giá cho chuyền lại khác nhau? - Hệ số k thực ổn đònh tỷ lệ ngày công chính, ngày công ... trưởng phải chia lương cho Quản đốc, Phó quản đốc, nên hệ số k với trường hợp không lập phương trình tính toán (lương sản phẩm Quản đốc Phó QĐ khoảng 000 000 đồng) waj1352357496.doc - Page of - 08/11/12...
 • 2
 • 474
 • 0

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô 2
... 122 2. 2.3 .2 Nghiên cứu xây dựng hệ thống BKGrid 20 05 131 2. 2.3.3 Sản phẩm phần mềm 144 2. 2.4 Kết nghiên cứu triển khai vật liệu 153 2. 3 Tổng kết đánh giá kết thu 159 2. 4 ... Tính toán Hiệu cao, Đại học Bách Khoa Hà Nội thực đề tài Nghiên cứu Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu cao ứng dụng vật liệu vi , nhằm mục tiêu hướng tới làm chủ công cụ tính toán ... thực .91 2. 2.1 Kết nghiên cứu triển khai tính toán hiệu cao 91 Trung tâm Tính Toán Hiệu Năng Cao - HUT Báo cáo tổng kết dự án 2. 2.1.1 Kết nghiên cứu, thiết lập hệ thống tính toán song song...
 • 171
 • 385
 • 1

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô

Nghiên cứu các hệ thống tính toán hệ năng cao và ứng dụng mô phỏng vật liệu vi mô
... Tính toán Hiệu cao, Đại học Bách Khoa Hà Nội thực đề tài Nghiên cứu Hệ thống Tính toán lưới, Tính toán hiệu cao ứng dụng vật liệu vi , nhằm mục tiêu hướng tới làm chủ công cụ tính toán ... ĐẦU Tính toán hiệu cao tính toán lưới lĩnh vực nghiên cứu quan tâm giới Hiểu cách đơn giản, tính toán lưới tính toán hiệu cao cho phép tận dụng tối đa tài nguyên tính toán lưu trữ để tạo hệ thống ... hiệu cao, tính toán lưới cung cấp ứng dụng tính toán hiệu cao cho đơn vị nghiên cứu, triển khai ứng dụng có nhu cầu Đề tài hướng tới nội dung là: • Làm chủ công nghệ tính toán hiệu cao, tính toán...
 • 171
 • 385
 • 0

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng khóa ngày 21/06/2008 (chuyên Toán - hệ số 2) đáp án

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên THPT Lê Quý Đôn Đà Nẵng khóa ngày 21/06/2008 (chuyên Toán - hệ số 2) và đáp án
... SỞ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Khóa ngày 21 tháng năm 2008 ……………… ……………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN TOÁN (Chuyên Toán - Hệ số 2) Bản hướng ... CHUNG Nếu thí sinh làm không theo cách nêu đáp án mà cho đủ điểm phần hướng dẫn quy định Điểm toàn tổng số điểm toán không làm tròn số II ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM BÀI Bài (2,00 điểm) ĐÁP ÁN a (0,75 ... = y hệ vô nghiệm  Khi x ≠ y ta có: x + = 3a - ⇔ x =  Kết luận: Nghiệm (3; 2) b (1,00 điểm)  (x - 1)(x - 4) = x −1  Đặt t = x −1 ≥ ta có pt: t[t(t2 - 3) - 2] =  t3 - 3t - = t = ⇔ t = -1 (loại)...
 • 4
 • 1,247
 • 38

Tính toán hệ số nội phối Có hai cách ước tính hệ số nội phối, đó là

Tính toán hệ số nội phối Có hai cách ước tính hệ số nội phối, đó là
... thấy hệ số nội phối (F) hàm tỷ số mức dị hợp tử quan sát (H) mức dị hợp tử kỳ vọng (2pq) Trường hợp nội phối, H nhỏ 2pq, F > Nếu không dị hợp (H = 0), hệ số nội phối Nhều loài thực vật hệ ... 0,26 Ta ước tính hệ số nội phối sau : Trước tiên, tính tần số allele A a (p q ): p = 0,70 + ½ (0,04) = 0,72 q = – p = 0,28 Vậy hệ số nội phối F = – ( 0,04/2 x 0,72 x 0,28 ) = 0,901 Trị số F cao, ... thụ phấn số nhỏ tạp giao · Phương pháp thứ hai để thu nhận hệ số nội phối cho đời từ phả hệ xảy giao phối cận huyết (consanguineous mating) Trong trường hợp ta sử dụng phả hệ để tính xác xuất...
 • 6
 • 358
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tính toán hệ số tưới sơ bộ và hệ số tưới thiết kế của hệ thốngtính toán hệ số chuyển khối và cấp khối của thiết bị hấp thụ2 6 tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua tràn b 0 352 7 tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua tràn b 0 42 8 tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua tràn b 0 45tính toán hệ số phân bố ngangthiết kế tính toán hệ truyền động và mô phỏng hoạt động xe điện ba bánh và file đính kèmnghiên cứu biến đổi một số cytokine và vai trò của glucocorticoid trong pha đáp ứng viêm toàn thân ở bệnh nhân tứ chứng fallot sau phẫu thuật sửa chữa toàn thântính toán hệ thống cấp phôi tự độngtính toán hệ số nội phốitính toán hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệtính toán hệ số nam châm điệntính toán hệ số tướiphương pháp tính toán hệ số tiêutính toán hệ số tiêu cho cây lúaPh n t ch th c tr ng hi u qu kinh doanh c a ho t ng nh p kh u ho ch t thi t b y t trong C ng ty SELA SELACOTổng hợp lý thuyết hóa học 11M t s gi i ph p nh m n ng cao ho t ng ti u th s n ph m t i c ng ty tr ch nhi m h u h n t Vi tVan ban sao luc 665 (CV 16047)TT 173 2016 TT-BTC sđbs về chứng từ thanh toán qua ngân hàng (77KB)Van ban sao luc 682 (CV 17024)Van ban sao luc 683 (QD 1810)D n c ph sinh th ichuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamNh ng thay c b n c a ph p lu t h p ng mua b n h ng ho trong kinh doanh th ng m i khi Vi t Nam tr th nh th nh vi n c a WTOT nh h nh th c t c ng t c k to n v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty TNHH S i G n Xanh IIT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngHo n thi n k to n nghi p v b n h ng t i C ng ty i n m y xe p xe m y120 c u tr c nghi m KHO NG C CH File word c h ng d n gi iTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankTh c tr ng kh n ng c nh tranh c a c c ng n h ng th ng m i Vi t NamCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N i