xử lý bã thải GYMS bằng cacbon

Khoá luận tốt nghiệp xử thải GYMS bằng cacbon

Khoá luận tốt nghiệp xử lý bã thải GYMS bằng cacbon
... nhu cầu đặt cần tìm phương pháp xử thải hiệu Đe giảm thiểu lượng thải, tận dụng nguồn lợi từ việc xử thải Trong nhiều hướng nghiên cứu xử thải gyps, hướng ngiên cứu phân ... nhiên đế đảm bảo vấn đề môi trường thu nguồn lợi từ việc xử thải, người không ngừng tìm kiếm phương pháp hữu ích để xử thải hiệu thải gyps (phosphogypsum) biết đến sản phẩm phụ trình ... hai hợp chất hóa học có ứng dụng quan trọng công nghiệp hóa chất Theo hướng nghiên cứu này, chọn đề tài Xử thải gyps cacbon Sử dụng nguồn thải gyps nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ...
 • 57
 • 213
 • 0

Xử thải GYPS bằng lưu huỳnh

Xử lý bã thải GYPS bằng lưu huỳnh
... chất thải phosphogypsum; nghiên cứu tận dụng thải phosphogysum; khảo sát yếu tố ảnh hưởng (nhiệt độ, kích thước hạt, thời gian…) đến hiệu suất phản ứng; đề xuất hướng công nghệ xử thải ... 0,8439g lưu huỳnh + 0,1414g thải gyps (hoặc gyps tinh khiết) với sai số 0,0002g cho lên thuyền sứ Thuyền sứ chứa gyps đưa vào lò, gia nhiệt đến nhiệt độ khảo sát Còn thuyền sứ chứa lưu huỳnh ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỌC ******** NGUYỄN THỊ HUẾ XỬ LÝ BÃ THẢI GYPS BẰNG LƯU HUỲNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Hóa học vô Người hướng dẫn khoa học...
 • 60
 • 128
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp xử thải GYPS bằng lưu huỳnh

Khoá luận tốt nghiệp xử lý bã thải GYPS bằng lưu huỳnh
... NGUYỄN THỊ HUẾ XỬ LÝ BÃ THẢI GYPS BẰNG LƯU HUỲNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI • • • HỌC • C huyên ngành: H óa học vô Người hướng dẫn khoa học Th.s NGUYỄN VĂN QUANG HÀ NỘI, 2015 Khóa luận tốt nghiệp Trường ... hướng công nghệ xử thải Gyps Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: K 37C -H óa học Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 thải phosphogypsum (PG) [20] Phosphogypsum sản ... thải gyps (% khối lượng) Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHSP Hà Nội MỤC LỤC MỞ Đ Ầ U CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 thải phosphogypsum (PG) 1.1.1 Tính chất vật lý...
 • 59
 • 206
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu xử thải phóng xạ có hoạt độ thấp bằng phương pháp bitum hoá " ppt

Báo cáo
... [8] TCVN 7495:2005 Bitum Phương pháp xác ñ nh ñ kim lún [9] TCVN 7497:2005 Bi tum - Phương pháp xác ñ nh ñi m hóa m m (d ng c vòng-và-bi) [10] TCVN 7501:2005 Bitum Phương pháp xác ñ nh kh i lư ... k t qu nghiên c u v thông s k thu t cho quy trình bitum hóa gián ño n ð i tư ng phương pháp nghiên c u 2.1 ð i tư ng nghiên c u Tro t gi y, bìa, qu n áo b o h thông thư ng CTPX d ng r n ho ... ng c a bitum BWP theo TCVN: 7501:2005 theo phương pháp Pycnometer [10]; + Xác ñ nh nhi t b t l a ñi m cháy c a bitum BWP theo TCVN:7498:2005 b ng thi t b c c h Cleveland [11]; + Phương pháp xác...
 • 7
 • 299
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu xử thải phóng xạ có hoạt độ thấp bằng phương pháp bitum hoá" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... liệu, quản xử chất thải phóng xạ, Viện Công nghệ Xạ Hiếm, 2006 [7] Nguyễn Bá Tiến, “Thông tin tình hình điều tra phóng xạ môi trường Việt Nam”, Trung tâm xử chất thải phóng xạ môi trường, ... nhiệt độ bitum hoá lỏng hoàn toàn mà chưa làm bay thành phần dầu chứa bitum Bảng Hoạt độ chất PX tổng hoạt độ tro PX Thành phần chất PX tro Hoạt độ (Bq/kg) K U Th 2,88 38454 56,19 Tổng hoạt độ ... kỹ thuật cho quy trình bitum hóa gián đoạn Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Tro từ giấy, bìa, quần áo bảo hộ thông thường CTPX dạng rắn hoạt độ thấp (giấy lọc, găng...
 • 7
 • 325
 • 1

Đề tài "xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí"

Đề tài
... phản ứng trực tiếp với chất tan (P) - Thứ hai, ozone phản ứng với chất tan (P) theo chế gốc Ngoài ra, ozone tác dụng với chất khác tạo chất oxy hóa thứ cấp Chất oxy hóa chất tan Tất phản ứng xảy ... 2,4 – DCP ) - Khử màu nước thải nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp nấu kiềm không thu hồi kiềm ( ký hiệu N ) - Khử màu nước thải nhà máy sản xuất bột giấy phương pháp hấp nhiệt kết hợp ép áp ... màu nước thải nhà máy bột giấy kiểu H Nước thải tiến hành ozone hóa không keo tụ trước D0ộ màu đo theo phương pháp Kết thay đổi màu thể bảng Bảng6: Sự thay đổi độ màu khoảng thời gian xử khác...
 • 9
 • 2,438
 • 45

xử chất thải rắn bằng pp hiếu khí

xử lý chất thải rắn bằng pp hiếu khí
... nhược điểm PP ủ thông khí cưỡng    Một khối lượng lớn vật chất hữu ủ nhanh chóng với lao động Kiểm soát mùi cải thiện Chất lượng sản phẩm cuối kiểm soát tốt Chỉ xử tốt cho chất thải có cấu ... giàu chất hữu có hệ VSV phong phú, chứa nguyên tố vi lượng có lợi cho đất trồng I-Phương pháp sản xuất:  2- Sơ đồ sản xuất: Chất thải cân Đổ vào băng tải Chất hc ko lên men Phân loại Các chất ... Systems Box/Tunnel Composting Systems Tài liệu tham khảo:       Bài giảng công nghệ xử chất thải rắn: TS Nguyễn Lan Hương http://www.cwc.org/organics/organic_htms/cm976rpt.htm http://compost.css.cornell.edu/MSWFactSheets/msw.fs2.html...
 • 27
 • 742
 • 8

Xử chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
... Tiểu luận: Xử chất thải rắn phương pháp nhiệt Huỳnh Tiến Thắng  Cần khống chế nhiệt độ đốt cao 850oC có khả phá vỡ lớp đệm  Chưa sử dụng nhiều xử chất thải nguy hại Lò nhiệt phân Nhiệt phân ... phần tính chất chất thải Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa – 01/2011 3/22 Tiểu luận: Xử chất thải rắn phương pháp nhiệt Huỳnh Tiến Thắng Thành phần hóa học chất thải có ảnh hưởng tới trình nhiệt phân ... luận: Xử chất thải rắn phương pháp nhiệt Huỳnh Tiến Thắng Hình 6: Lò đốt thùng quay Đây loại lò đốt chất thải có nhiều ưu điểm • Thùng quay hoạt động nhiệt độ khoảng 1100 0C, sử dụng chất thải...
 • 22
 • 7,815
 • 15

Xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí - các hệ thống sản xuất phân compost

Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí - các hệ thống sản xuất phân compost
...   I -Phương pháp sản xuất: 1- Khái niệm 2- Sơ đồ sản xuất 3- Nhân tố ảnh hưởng II- Các hệ thống sản xuất phân compost 1- Đánh luống (windrow) 1. 1- Hệ thống tĩnh (static windrow) 1. 2- Hệ thống ... thông khí + Tốc độ thông khí + Dự đoán nhu cầu Oxy cần thiết II- Các hệ thống sản xuất phân compost    Những hệ thống sản xuất compost dùng phân làm hai loại: 1- windrow ( đánh luống) 2- in-vessel( ... sản xuất dạng windrow gồm bước:       - Trộn nguyên liệu - Đánh luống bố trí pp làm thoáng khí - Tiến hành trình ủ compost - Sàng lọc hỗn hợp sản phẩm compost - Xử sản phẩm compost -...
 • 27
 • 1,690
 • 1

xử chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí các hệ thống sản xuất phân compost

xử lý chất thải rắn bằng phương pháp hiếu khí các hệ thống sản xuất phân compost
...   I -Phương pháp sản xuất: 1- Khái niệm 2- Sơ đồ sản xuất 3- Nhân tố ảnh hưởng II- Các hệ thống sản xuất phân compost 1- Đánh luống (windrow) 1.1- Hệ thống tĩnh (static windrow) 1.2- Hệ thống ... + Độ Ph + Độ ẩm + Sự thông khí + Tốc độ thông khí + Dự đoán nhu cầu Oxy cần thiết II- Các hệ thống sản xuất phân compost    Những hệ thống sản xuất compost dùng phân làm hai loại: 1- windrow ... I -Phương pháp sản xuất:  2- Sơ đồ sản xuất: Chất thải cân Đổ vào băng tải Chất hc ko lên men Phân loại Các chất vô Qua nam châm phan loại sắt ủ thùng( bể) sàng Nghiền Tái sử Dụng Chôn lấp Phân...
 • 27
 • 1,698
 • 3

hoàn thiện công nghệ xử nước thải quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao

hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải quả bằng phương pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rượu vang chất lượng cao
... gia dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nớc Tên Dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao Thuộc chơng trình Khoa học công nghệ cấp ... Nghiên cứu Khoa học phát triển công nghệ I Thông tin chung dự án Tên Dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao Thuộc chơng trình ... vào thực tế quy trình công nghệ đại, có hiệu kinh tế, tiến hành thực dự án: Hoàn thiện công nghệ xử nớc phơng pháp công nghệ sinh học dùng cho sản xuất rợu vang chất lợng cao Dự án đợc thực với...
 • 153
 • 621
 • 0

Xử nước thải cantin bằng bề lọc sinh học nhỏ giọt giá thể xơ dừa potx

Xử lý nước thải cantin bằng bề lọc sinh học nhỏ giọt giá thể xơ dừa potx
... GI I THI U B L C SINH H C NH GI T GI I THI U B L C SINH H C NH B l c sinh h c nh gi t GI I THI U B L C SINH H C NH B l c sinh h c nh gi t GI T GI I THI U B L C SINH H C NH c i m giá th t t Tr ng ... C NH GI T GIÁ TH XƠ D A T i d a? Ph bi n Tăng giá tr s d ng s n ph m t d a Thay th giá th nh p ngo i Các nghiên c u: Nguy n Ng c Bích (Vi n Nghiên c u cao su VN) d a thô làm giá th b phân ... Thi u C m Anh sinh h c ng p nư c UNESCAP, Case studies on water and sanitation for the poor in the Philippines l c B L C SINH H C NH GI T GIÁ TH XƠ D A B L C SINH H C NH GI T GIÁ TH XƠ D A V n hành:...
 • 6
 • 644
 • 9

Công nghệ xử thải xỉ nhôm thu hồi phèn nhôm của quá trình tái chế nhôm phế liệu làng nghề Văn Môn, Bắc Ninh

Công nghệ xử lý bã thải xỉ nhôm thu hồi phèn nhôm của quá trình tái chế nhôm phế liệu làng nghề Văn Môn, Bắc Ninh
... cộng hòa x hội chủ nghĩa việt nam Bộ công thơng Viện khoa học công nghệ Mỏ - Luyện kim BO CO TNG KT TI NGHIấN CU CễNG NGH X Lí B THI X NHễM THU HI PHẩN NHễM CA QU TRèNH TI CH NHễM PH LIU ... nhit n hiu sut thu hi sn phm 25 Bng 10 nh hng ca s ln n hiu sut thu hi v cht lng sn phm 26 Bng 11 nh hng ca nng n hiu sut thu hi sn phm 27 Bng 12 nh hng ca tc np liu n hiu sut thu hi sn phm ... hiu sut thu hi v cht lng sn phm 25 Hỡnh 14 nh hng ca s ln n hiu sut thu hi v cht lng sn phm 26 Hỡnh 15 nh hng ca nng n hiu sut thu hi sn phm 27 Hỡnh 16 nh hng ca tc np liu n hiu sut thu hi sn...
 • 38
 • 1,014
 • 4

CHƯƠNG 8 XỬ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

CHƯƠNG 8 XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT
... Xử CTR phương pháp nhiệt nhằm mục đích giảm đáng kể thể tích CTR thu hồi lượng nhiệt, thành phần quan trọng hệ thống quản tổng hợp CTR I XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT : Xử ... Quá trình xử CTR phương pháp nhiệt điều kiện hoàn toàn oxy gọi trình nhiệt phân  Xử CTR CTRNH (chất thải y tế, thuốc bảo vệ thực vật, chất thải nhiễm dầu…) phương pháp đốt phương pháp hiệu ... PHÁP NHIỆT : Xử CTR phương pháp nhiệt trình sử dụng nhiệt để chuyển hóa chất thải từ dạng rắn sang dạng khí, lỏng tro đồng thời giải phóng lượng dạng nhiệt Các hệ thống xử CTR nhiệt phân loại...
 • 60
 • 715
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xử lý bã thải hoaxử lý chất thải rắn bằng phương pháp khí hóaxử lý chất thải rắn bằng phương pháp kị khíxử lý chất thải rắn bằng phương pháp kỵ khíxử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ họcxử lý chất thải rắn bằng phương pháp đốtxử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh họcxử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệtxử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấpxử lý chất thải lỏng bằng phương pháp sinh họcxử lý chất thải rắn bằng phương pháp thiêu đốtxử lý nước thải giấy bằng phương pháp sinh họcxử lý rác thải rắn bằng phương pháp sinh họcxu ly chat thai ran bang phuong phap compostxử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học kỵ khíỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 41. Thân câyBảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 23. g, ghBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 12. i, aLần đầu tiên trừ quỷBài 9. o, c