Quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 2 thông qua môn tiếng việt

Khoá luận tốt nghiệp quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 2 thông qua môn tiếng việt

Khoá luận tốt nghiệp quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 2 thông qua môn tiếng việt
... làm học sinh, thu kết sau: Bảng 1: Kết ghi nhớ máy móc ghi nhớ ý nghĩa môn Tiếng Việt học sinh lóp 2A1 2A6 trước thử nghiệm Lớp Lóp 2A1 Lóp 2A6 Ghi nhớ máy móc ghi Ghi nhớ ý nghĩa nhớ ý nghĩa ... điểm: Ghi nhớ máy móc Ket điều tra ghi lại bảng sau: Bảng 4:Kết ghi nhớ máy móc ghi nhớ ý nghĩa môn Tiếng Việt học sinh lóp 2A1 2A6 trước thử nghiệm Ghi nhớ máy móc Ghi nhớ ý nghĩa Ghi nhớ ý nghĩa ... nghiên cún 3.1 Đối tượng nghiên cứu Quá trình ghi nhớ ý nghĩa học sinh lóp thông qua môn Tiếng Việt 3 .2 Khách nghiên cứu 92 học sinh Tiểu học Phạm vi nghiên cửu 4.1 Khách thể Chỉ nghiên CÚ01 học...
 • 71
 • 237
 • 0

Quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 2 thông qua môn tiếng Việt

Quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 2 thông qua môn tiếng Việt
... làm học sinh, thu đƣợc kết nhƣ sau: Bảng 1: Kết ghi nhớ máy móc ghi nhớ ý nghĩa môn Tiếng Việt học sinh lớp 2A1 2A6 trƣớc thử nghiệm Kết Lớp Lớp 2A1 Lớp 2A6 Ghi nhớ máy móc ghi Ghi nhớ ý nghĩa nhớ ... cho học sinh biết kết hợp hai loại ghi nhớ trình học tập 25 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG GHI NHỚ Ý NGHĨA CỦA HỌC SINH LỚP THÔNG QUA MÔN TIẾNG VIỆT 2. 1 Thực trạng ghi nhớ ý nghĩa học sinh lớp 2. 1.1.Khả ... Trí nhớ, ghi nhớ, ghi nhớ ý nghĩa, học sinh tiểu học, học sinh lớp 2, Tiếng Việt, môn Tiếng Việt - Đặc điểm hoạt động học tập số đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học 5 .2 Tìm hiểu thực trạng trình ghi...
 • 72
 • 92
 • 0

Nghiên cứu quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 3 trường tiểu học cổ loa đông anh hà nội

Nghiên cứu quá trình ghi nhớ ý nghĩa của học sinh lớp 3 trường tiểu học cổ loa  đông anh  hà nội
... nhớ ý nghĩa cho em Đối tượng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quá trình ghi nhớ ý nghĩa học sinh lớp - Khách thể nghiên cứu: 47 học sinh lớp 3D, 47 học sinh lớp 3H, trường Tiểu học Cổ ... Nghiên cứu trình ghi nhớ ý nghĩa học sinh lớp trường Tiểu học Cổ Loa - Đông Anh - Nội Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu trình ghi nhớ học sinh lớp 3, cở sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu ghi nhớ ... nghiệm 47 học sinh lớp 3H trường Tiểu học Cổ Loa Đông Anh - Nội Khách thể đối chứng 47 học sinh lớp 3D trường Tiểu học Cổ Loa Đông Anh - Nội Qua khảo sát thực trạng chương 2, thấy hai lớp...
 • 63
 • 285
 • 1

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn tiếng việt

Một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn tiếng việt
... hợp để tiết học hiệu quả, nhẹ nhàng II PHẠM VI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN - Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ kể chuyện cho học sinh lớp phân môn kể chuyện áp dụng dạy phân môn Tiếng Việt triển ... thuận lợi cho việc giảng dạy môn tiếng việt Trên “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp môn Tiếng Việt Tôi mong nhận ủng hộ, góp ý, bảo hội đồng khoa học để giúp việc dạy kể chuyện ... nói riêng.Và áp dụng cho tất trường Tiểu học III MÔ TẢ SÁNG KIẾN: * Một số biện pháp rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp 1.Tự nghiên cứu tìm hiểu tâm lý học sinh - Học sinh tiểu học mang tính tư cụ...
 • 11
 • 397
 • 0

SKKN một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn Tiếng Việt Trường TH 2 Phong Lạc

SKKN một số kinh nghiệm rèn kỹ năng kể chuyện cho học sinh lớp 2 trong phân môn Tiếng Việt Trường TH 2 Phong Lạc
... KHAI TH C HIỆN - Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ kể chuyện cho học sinh lớp phân môn kể chuyện áp dụng dạy phân môn Tiếng Việt triển khai trường nói chung khối nói riêng.Và áp dụng cho ... kinh nghiệm rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp môn Tiếng Việt Tôi mong nhận ủng hộ, góp ý, bảo hội đồng khoa học để giúp việc dạy kể chuyện tốt Ý kiến xác nhận Phong Lạc, ngày 25 th ng năm 20 13 th ... câu chuyện Do kể chuyện có tính chất tổng hợp nên tiết kể chuyện yêu cầu em rèn luyện + Kỹ ghi nhớ.+ Kỹ kể chuyện kỹ nói trước đông người.+ Kỹ đóng vai theo nội dung truyện Trong kỹ nêu kỹ kể chuyện...
 • 16
 • 359
 • 1

MỘT số KINH NGHIỆM rèn kĩ NĂNG kể CHUYỆN CHO học SINH lớp 2 TRONG PHÂN môn TIÊNG VIỆT

MỘT số KINH NGHIỆM rèn kĩ NĂNG kể CHUYỆN CHO học SINH lớp 2 TRONG PHÂN môn TIÊNG VIỆT
... Tại lớp 2A - Một số kinh nghiệm rèn kỷ kể chuyện cho học sinh lớp phân môn kể chuyện áp dụng dạy phân môn Tiếng Việt triển khai trường nói chung khối nói riêng.Và áp dụng cho tất trường Tiểu học ... thuận lợi cho việc giảng dạy môn tiếng việt Trên “ Một số kinh nghiệm rèn kỹ kể chuyện cho học sinh lớp môn Tiếng Việt Tôi mong nhận ủng hộ, góp ý, bảo hội đồng khoa học để giúp việc dạy kể chuyện ... với học sinh nữ.+ Học sinh mạnh dạn tự tin với học sinh nhút nhát, tự ti.+ Học sinh có khả diễn đạt tốt, khiếu kể chuyện hay với học sinh có khả diễn đạt yếu, khả kể chuyện 3.6 Luyện cho học sinh...
 • 8
 • 362
 • 0

tìm hiểu năng lực trí nhớ hình ảnh của học sinh lớp 2 trường tiểu học lê quý đôn thành phố huế

tìm hiểu năng lực trí nhớ hình ảnh của học sinh lớp 2 trường tiểu học lê quý đôn thành phố huế
... phố Huế chưa có công trình khoa học nghiên cứu cách cụ thể lực trí nhớ hình ảnh học sinh tiểu học Chính vậy, chọn đề tài: Tìm hiểu lực trí nhớ hình ảnh học sinh lớp trường tiểu học Quý Đôn thành ... triển trí nhớ hình ảnh cho em Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Năng lực trí nhớ hình ảnh học sinh lớp 3 .2 Khách thể nghiên cứu Học sinh lớp 2C trường tiểu học Quý Đôn thành ... Đôn thành phố Huế để nghiên cứu, từ có biện pháp nâng cao lực trí nhớ hình ảnh học sinh Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm lực trí nhớ hình ảnh học sinh lớp trường tiểu học Quý Đôn, sở...
 • 31
 • 1,709
 • 1

Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách mới của học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao hơn

Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách mới của học sinh lớp 2 đạt hiệu quả cao hơn
... giáo viên Tiểu học , nghiên cứu tìm hướng giải để tìm cách tiến hành “ Một tiết kể chuyện giúp học sinh biết kể chuyện sang tạo theo chương trình cải cách học sinh lớp đạt hiệu cao hơn ĐỐI TƯỢNG ... cần đạt tiết kể chuyện Biết cách tồ chức lớp học theo phương pháp dạy học học sinh người chủ yếu tiết kể chuyện Nghệ thuật kể chuyện góp phần không phần quan trọng trình dạy kể chuyện kể chuyện ... pháp giúp học sinh học tốt môn kể chuyện sáng tạo lớp Với nhiều năm tham gia giảng dạy lớp Trong phạm vi nghiên cứu đưa biện pháp giúp học sinh lớp biết kể chuyện sang tạo thong qua kể chuyện theo...
 • 33
 • 1,883
 • 4

SKKN Rèn tính năng động - sáng tạo trong quá trình so sánh phân số của học sinh lớp 6

SKKN Rèn tính năng động - sáng tạo trong quá trình so sánh phân số của học sinh lớp 6
... khiến tìm "Rèn tính động - sáng tạo trình so sánh phân số học sinh lớp 6" Với phương pháp so sánh phân số học sinh lớp Tôi thực với mục đích giúp học sinh lớp 6, học sinh Khá, giỏi khối động, linh ... 19 961 9 961 9 96 19 96. 1000100010001 19 96 5932 .60 01 - 69 5932 .60 01 - 69 5932 .60 01 - 69 = = =1 5932 +60 01.593 2 -6 001 60 01.593 2 -6 001+5932 5932 .60 01 - 69 199519951995 5932 .60 01 - 69 => < 19 961 9 961 9 96 5932 +60 01.593 2 -6 001 ... 19 961 9 961 9 96 5932 .60 01 - 69 5932 +60 01.593 2 -6 001 phân số tính quy luật riêng, giáo viên gợi ý cho học sinh rút gọn phân số trước so sánh 199519951995 1995.1000100010001 1995 = = ...
 • 8
 • 338
 • 1

phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch

phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng độ dung dịch
... CHƯƠNG 2: PHÁT TRI N TƯ DUY CHO H C SINH L P THÔNG QUA GI I BÀI TOÁN V N NG ð DUNG D CH Phát tri n thao tác cho HS thông qua gi i toán v NðDD 1.1 Phát tri n phân tích t ng h p: D ng toán v ... 31 96 ,88 3,12 24 75,00 25 31 96 ,88 3,12 14 43,75 18 56,25 28 87,50 12,50 32 100 0 25 78, 13 21 ,87 10 15 46 ,88 17 53,12 11 22 68, 75 10 31,25 12 14 43,75 18 56,25 13 25,00 24 75,00 14 31 96 ,88 3,12 ... C ð U Qua trình nghiên c u ñ tài “ phát tri n cho h c sinh l p thông qua gi i toán v NðDD” ñã ti n hành tìm hi u xác ñ nh ñư c nh ng bi n pháp phát tri n cho HS l p thông qua gi i toán NðDD...
 • 47
 • 5,221
 • 5

Phát triển tưduy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán vềnồng ñộdung dịch

Phát triển tưduy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán vềnồng ñộdung dịch
... 31 96 ,88 3,12 24 75,00 25 31 96 ,88 3,12 14 43,75 18 56,25 28 87,50 12,50 32 100 0 25 78, 13 21 ,87 10 15 46 ,88 17 53,12 11 22 68, 75 10 31,25 12 14 43,75 18 56,25 13 25,00 24 75,00 14 31 96 ,88 3,12 ... CHƯƠNG 2: PHÁT TRI N TƯ DUY CHO H C SINH L P THÔNG QUA GI I BÀI TOÁN V N NG ð DUNG D CH Phát tri n thao tác tư cho HS thông qua gi i toán v NðDD 1.1 Phát tri n tư phân tích t ng h p: D ng toán v ... 78, 26 26,09 43, 48 13,04 21,74 60 ,87 D PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com - 32 - 43, 48 34, 78 4,30 17,39 26,09 34, 78 8,70 69,57 8, 70 4,30 21,74 47 ,83 13,04 8, 70...
 • 47
 • 309
 • 0

Phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng ñộ dung dịch

Phát triển tư duy của học sinh lớp 8 thông qua giải các bài toán về nồng ñộ dung dịch
... CHƯƠNG 2: PHÁT TRI N TƯ DUY CHO H C SINH L P THÔNG QUA GI I BÀI TOÁN V N NG ð DUNG D CH Phát tri n thao tác cho HS thông qua gi i toán v NðDD 1.1 Phát tri n phân tích t ng h p: D ng toán v ... 31 96 ,88 3,12 24 75,00 25 31 96 ,88 3,12 14 43,75 18 56,25 28 87,50 12,50 32 100 0 25 78, 13 21 ,87 10 15 46 ,88 17 53,12 11 22 68, 75 10 31,25 12 14 43,75 18 56,25 13 25,00 24 75,00 14 31 96 ,88 3,12 ... C ð U Qua trình nghiên c u ñ tài “ phát tri n cho h c sinh l p thông qua gi i toán v NðDD” ñã ti n hành tìm hi u xác ñ nh ñư c nh ng bi n pháp phát tri n cho HS l p thông qua gi i toán NðDD...
 • 47
 • 952
 • 4

Đề xuất những biện pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 2

Đề xuất những biện pháp nhằm góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 2
... nâng cao kết học tập học sinh lớp 2E trường tiểu học Lê Quý Đôn” Với mong muốn nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm giúp học sinh biết đọc đúng, hay, có Đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao kết ... việc đọc đúng, hay 22 Đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao kết học tập học sinh lớp cho học sinh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Bởi có đọc học sinh học môn học khác Để học sinh có khả đọc đúng, ... phương pháp luyện đọc Phương pháp đựợc dùng chủ yếu Tập đọc đạo giáo viên, học sinh luyện đọc nhiều lần Đề xuất biện pháp nhằm góp phần nâng cao kết học tập học sinh lớp Phương pháp dùng phiếu tập...
 • 24
 • 156
 • 0

nâng cao chất lượng học tập lịch sử việt nam giai đoạn 1946-1954 của học sinh lớp 9 thông qua việc sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử

nâng cao chất lượng học tập lịch sử việt nam giai đoạn 1946-1954 của học sinh lớp 9 thông qua việc sử dụng một số bản đồ giáo khoa điện tử
... lch s Vit Nam giai on khỏng chin chng thc dõn Phỏp 194 6- 195 4 cú nõng cao cht lng hc hc sinh lp trng THCS Lờ Thin PHNG PHP 3.1 Khỏch th nghiờn cu: Hc sinh lp 9C - lp thc nghim v lp 9B - lp i chng ... mt s bn giỏo khoa in t dy hc lch s Vit Nam giai on khỏng chin chng thc dõn Phỏp 194 6- 195 4 cú nõng cao cht lng hc ca hc sinh lp khụng? 2.4 Gi thuyt nghiờn cu: S dng mt s bn giỏo khoa in t dy ... lp thc nghim v lp i chng iu ú chng minh rng s dng bn giỏo khoa in t dy hc lch s Vit Nam giai on 194 6- 195 4 lm nõng cao cht lng hc ca hc sinh lp trng THCS Lờ Thin GII THIU 2.1 Hin trng: Nh chỳng...
 • 63
 • 405
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi viết chữ đẹp của học sinh lớp 2những bài văn mẫu của học sinh lớp 2biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 2 thông qua dạy tiếng việtcac bai van mau cua hoc sinh lop 2nhung bai van gay soc cua hoc sinh lop 2những bài văn gây cười của học sinh lớp 2nhung bai van ngo nghinh cua hoc sinh lop 2nhung bai lam van cua hoc sinh lop 2những bài văn buồn cười của học sinh lớp 2nhung bai van hay nhat cua hoc sinh lop 2nhung bai van vui cua hoc sinh lop 2nhung bai van cuoi cua hoc sinh lop 2bài văn tả cô giáo của học sinh lớp 2nhung bai van hai huoc cua hoc sinh lop 2nhung bai van cua hoc sinh lop 2Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnứng dụng số phức để tính diện tich tam giácgiáo trình thiết bị ngoại viCác công thức Lượng giác trong Toán họcTiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTÌM HIỂU VỀ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHỐNG OXY HÓAbai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3bai giang vi dieu khienCHUYÊN đề TIÊU hóa ở ĐỘNG vậtPhát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcthuyết trình từ trường trái đấtChương 3 môi trường quản trịNguyên lý kế toán, chứng từ kế toán và kiểm kêkhúc xạ ánh sángvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmcách điều khiển động cơ bướcbài báo cáo về dầu dừaphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaxây dựng hệ thống bảo mật tmg 2010 cho doanh nghiệp