Nghiên cứu khả năng dẫn động xupap bằng thủy lực trong cơ cấu phân phối khí động cơ đốt trong

Nghiên cứu khả năng dẫn động xupap bằng thủy lực trong cấu phân phối khí động đốt trong

Nghiên cứu khả năng dẫn động xupap bằng thủy lực trong cơ cấu phân phối khí động cơ đốt trong
... là: Nghiên cứu khả dẫn động xupap thủy lực cấu phân phối khí động động đốt trong Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu dẫn động thủy lực cấu phân phối khí động đốt nhằm khắc phục hạn chế dẫn động xupap ... chuyển động xupap hệ thống dẫn động thủy lực, đánh giá kết khảo sát mô hình toán học dẫn động xupap thủy lực cấu phân phối khí động đốt Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Dẫn động ... thuật động cấu phối khí sử dụng nhiều động thường có loại là: cấu phối khí dùng xupap, cấu phối khí dùng van trượt, cấu phối khí hỗn hợp hay cấu phối khí sử dụng kết hợp xupap van trượt Trong cấu...
 • 55
 • 405
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu khả năng dẫn động xupap bằng thủy lực trong cấu phân phối khí động đốt trong

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu khả năng dẫn động xupap bằng thủy lực trong cơ cấu phân phối khí động cơ đốt trong
... khóa luận là: Nghiên cửu khả dẫn động xupap thủy lực cấu phân phối khí động động đốt trong Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu dẫn động thủy lực cấu phân phối khí động đốt nhằm khắc phục hạn chế dẫn ... phạm vi nghiên cún 4.1 Đối tượng nghiên cứu Dan động xupap thủy lực cấu phối khí động đốt 4.2 Phạm vi nghiên cứu Dan động xupap động đốt Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu luận: Sách ... LỶ ĐỎ THỊ THÚY NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG DẪN ĐỘNG XUPAP BẰNG THỦY Lực TRONG c CẤU PHÂN PHỐI KHÍ ĐỘNG C ĐỐT TRONG Chuyên ngành: Vật lí kĩ thuật KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn khoa học:...
 • 54
 • 262
 • 0

Nghiên cứu khả năng dẫn động xu páp động đốt trong bằng thuỷ lực

Nghiên cứu khả năng dẫn động xu páp động cơ đốt trong bằng thuỷ lực
... trình nghiên cứu phơng án dẫn động xu páp động Chơng 2: Mô hình hoá hệ thống dẫn động xu páp thủy lực 2.1 Lựa chọn sơ đồ dẫn động xu páp thủy lực 2.1.1 Sơ đồ nguyên lý chung hệ thống dẫn động xu páp ... phối dẫn động xu páp; c, Nhìn từ xu ng; d, Nhìn từ phía xi lanh dẫn động xu páp. 1- động dẫn động bơm dầu;2Van điều khiển trợt dẫn động xu páp; 3- Van an toàn;4-Van phân phối dẫn động xu páp; 5- ... lanh dẫn động xu páp; - Van xoay; - Bộ giảm tốc; - Động dẫn động van xoay; 10 - áp kế; 11-Van an toàn; 2.1.2 Kết cấu hệ thống dẫn động xu páp thủy lực có sử dụng van phân phối Hệ thống dẫn động...
 • 27
 • 276
 • 1

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA BẰNG MOINA MACROCOPA TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN potx

Tài liệu NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ ARTEMIA BẰNG MOINA MACROCOPA TRONG SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) THEO QUI TRÌNH NƯỚC XANH CẢI TIẾN potx
... trùng tôm nở (http://edis.ifas.ulf.edu/FAO24, 3/2010) Do đề tài: Nghiên cứu khả thay Artemia Moina macrocopa sản xuất giống tôm xanh theo qui trình nước xanh cải tiến thực nhằm nghiên cứu khả thay ... ứng dụng thay từ 50% đến 75% Moina macrocopa thay cho Artemia trình sản xuất giống tôm xanh theo qui trình nước xanh cải tiến góp phần giảm chi phí thức ăn 4.2 Đề xuất  Tiếp tục nghiên cứu cách ... Nông nghiệp, Thủy sản Công nghệ Sinh học: 25 (2013): 119-124 Như vậy, trình ương ấu trùng tôm xanh thay từ 50% đến 75% Artemia Moina macrocopa TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 4.1 Kết luận...
 • 6
 • 561
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ phenol bằng tro lục bình

Nghiên cứu khả năng hấp phụ phenol bằng tro lục bình
... TÀI : “NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ PHENOL BẰNG TRO LỤC BÌNH” NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: − Khảo sát vật liệu hấp phụ tro lục bình Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ phenol tro lục bình − ... học hấp phụ biểu kiến bậc phenol lên tro lục bình Động học hấp phụ biểu kiến bậc phenol lên tro lục bình Khả hấp phụ phenol tro lục bình mẫu A Khả hấp phụ phenol tro lục bình mẫu B 22 22 25 26 32 ... điểm lục bình, đề xuất đề tài Nghiên cứu khả hấp phụ phenol tro lục bình Đề tài nhằm nghiên cứu đánh giá khả hấp phụ phenol nước thải than đốt từ rễ lục bình, từ góp phần tạo thêm loại chất hấp...
 • 89
 • 549
 • 3

nghiên cứu khả năng bảo quản trứng bằng màng chitosan

nghiên cứu khả năng bảo quản trứng bằng màng chitosan
... giả bắt đầu nghiên cứu khả bảo quản trứng màng chitosan Do đặc tính màng chitosan loại màng ăn được, không độc với người tiêu dùng Một số nghiên cứu màng chitosan đối tượng trứng: - Trứng muối ... đầu nghiên cứu khả bảo quản trứng màng chitosan Đề tài thực với nội dung: - Khảo sát ảnh hưởng nồng độ chitosan (0,5; 1; 1,5 2%) trình bảo quản trứng tươi nhiệt độ thường đến chất lượng trứng ... Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng nồng độ chitosan bao màng đến khả bảo quản trứng gà tươi 16 3.2.3.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng phương pháp bao màng đến khả bảo quản trứng tươi...
 • 65
 • 388
 • 3

Nghiên cứu khả năng chiết palađi(II) bằng tác nhân chiết PDA và một số amin

Nghiên cứu khả năng chiết palađi(II) bằng tác nhân chiết PDA và một số amin
... 1.5 – Vai trò tác nhân chiết PDA amin paladi nitrat 17 1.5.1 - Đặc điểm hóa học tác nhân chiết PDA số amin 17 1.5.1.1 – Tác nhân chiết PDA 17 1.5.1.2 – Tác nhân chiết TOA amin khác …………………… ... Nghiên cứu khả chiết Pd(II) tác nhân chiết amin 3.2.1 – So sánh khả chiết Pd(II) tác nhân amin Các amin sử dụng nghiên cứu thống kê bảng Tương tự thí nghiệm tiến hành phần trên, xem xét khả chiết ... hưởng tác nhân chiết PDA tới trình chiết Pd(II) 36 3.1.6 - Ảnh hưởng nồng độ axit HNO3 tới trình chiết Pd(II) tác nhân PDA ………………………………………………… 37 3.2 – Nghiên cứu khả chiết Pd(II) tác nhân chiết amin. …...
 • 70
 • 370
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHIẾT PALAĐI(II) BẰNG TÁC NHÂN PDA VÀ MỘT SỐ AMIN

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHIẾT PALAĐI(II) BẰNG TÁC NHÂN PDA VÀ MỘT SỐ AMIN
... 1.5 – Vai trò tác nhân chiết PDA amin paladi nitrat 17 1.5.1 - Đặc điểm hóa học tác nhân chiết PDA số amin 17 1.5.1.1 – Tác nhân chiết PDA 17 1.5.1.2 – Tác nhân chiết TOA amin khác …………………… ... Nghiên cứu khả chiết Pd(II) tác nhân chiết amin 3.2.1 – So sánh khả chiết Pd(II) tác nhân amin Các amin sử dụng nghiên cứu thống kê bảng Tương tự thí nghiệm tiến hành phần trên, xem xét khả chiết ... hưởng tác nhân chiết PDA tới trình chiết Pd(II) 36 3.1.6 - Ảnh hưởng nồng độ axit HNO3 tới trình chiết Pd(II) tác nhân PDA ………………………………………………… 37 3.2 – Nghiên cứu khả chiết Pd(II) tác nhân chiết amin. …...
 • 70
 • 216
 • 0

Nghiên cứu khả năng xử lí crôm bằng phương pháp dùng chất khử và tạo kết tủa

Nghiên cứu khả năng xử lí crôm bằng phương pháp dùng chất khử và tạo kết tủa
... suất xử lý 95,363 46 Lê Thị Hoàng Khoá luận tốt nghiệp Hoá phân tích Nh sử dụng phơng pháp khử kết hợp với phơng pháp kết tủa để xử lý crom nớc thải, chất khử Na2S, chất kết tủa Ca(OH)2 Kết quả: ... chọn đề tài: Nghiên cứu khả xử crôm phơng pháp dùng chất khử tạo kết tủa Trong phạm vi khoá luận đặt số nhiệm vụ sau: - Tổng quan số vấn đề crôm số phơng pháp xử crôm nớc thải Lê Thị Hoàng ... Bang 10 : Khảo sát pH dùng NaOH Cr6+ 0,190 0,051 0,051 0,051 0,420 0,655 0,841 Hình : Khảo sát phụ thuộc mật độ quang vào pH dùng NaOH kết tủa Thảo luận kết quả: Chúng thấy pH để tạo kết tủa tối...
 • 49
 • 471
 • 0

Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì (pb) trong môi trường nước

Nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì (pb) trong môi trường nước
... đến lắng đọng vận chuyển chì bùn nước hay không? Đây vấn đề cấp thiết nhà khoa học, môi trường học toàn nhân loại Do đó, khuôn khổ luận văn thực bước đầu “ Nghiên cứu khả lắng đọng vận chuyển chì ... định chì nước lọc phương pháp dithizone - Mẫu nghiên cứu ảnh hưởng ion: Môi trường nước thải sau xử lý thường môi trường trung tính (pH=7) Do đó, khảo sát ảnh hưởng ion đến khả lắng đọng vận chuyển ... bùn môi trường nước không thay đổi Tuy nhiên, thực tế môi trường nước thay đổi làm chì lắng đọng vận chuyển Khảo sát chuyển hóa chì dạng thải PbS Khảo sát ảnh hưởng pH 0.012 Nồng độ chì (ppm) 0.01...
 • 19
 • 304
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ppt

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ppt
... khô hạn cháy rừng giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ... vấn Kết vấn 30 người dân khu vực nghiên cứu, cho biết 20 loài khu vực khả phòng cháy, chịu lửa qua, nhanh phục hồi; đó, ý kiến người dân tập trung vào số loài bảng Bảng Những loài khả ... pháp số canh tác cải tiến, với phương pháp Yij € (0 ;1) - Cho trọng số theo phương pháp chuyên gia để chọn loài tối ưu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Điều tra, phát số loài khả phòng cháy khu vực nghiên cứu...
 • 12
 • 849
 • 1

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG của PHÈN hỗn hợp TRONG xử lý COD và màu đối với nước THẢI XI mạ BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa lý

NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG của PHÈN hỗn hợp TRONG xử lý COD và màu đối với nước THẢI XI mạ BẰNG PHƯƠNG PHÁP hóa lý
... chất thải nhiều  ảnh hƣởng đến sinh thái, ngƣời NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CỦA PHÈN HỖN HỢP TRONG XỬ LÝ COD VÀ MÀU ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI XI MẠ BẰNG PHƢƠNG PHÁP HÓA LÝ MỤC TIÊU ĐỀ TÀI • Nghiên cứu ... loại phèn hỗn hợp dựa hai loại phèn có sẵn phèn nhôm (Al2(SO4)3.12H2O) phèn sắt (FeCl3) nhằm nâng cao hiệu xử COD độ màu nước thải xi mạ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI • Nghiên cứu khả xử COD, độ màu ... hiệu suất xử màu COD nước thải xi mạ phèn PAC, FeCl3, Al2(SO4)3.12H2O phèn hỗn hợp Độ màu (Pt-Co) STT Loại phèn sử dụng Đầu vào Đầu Hiệu suất (%) Hàm lƣợng COD (mgO2/l) Đầu vào Đầu Hiệu suất...
 • 35
 • 331
 • 1

nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì ( pb) trong môi trường nước

nghiên cứu khả năng lắng đọng và vận chuyển của chì ( pb) trong môi trường nước
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Thị Hoa NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LẮNG ĐỌNG VÀ VẬN CHUYỂN CỦA CHÌ (Pb) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Chuyên ngành: Hóa Môi trường Mã số: 60 44 41 ... biệt, dạng chì thải môi trường quay trở lại gây ô nhiễm môi trường nước lúc môi trường thay đổi Vì vậy, mục tiêu nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu lắng đọng vận chuyển chì môi trường nước 2.2 Phạm ... nhìn vào đồ thị ta thấy dạng thải chì Pb(OH) chì lắng đọng pH nằm khoảng (7 .5 - 10), môi trường nước không bị ô nhiễm chì Còn pH > 10 pH < 7.5 chì vận chuyển môi trường nước phát tán môi trường...
 • 64
 • 492
 • 0

Nghiên cứu khả năng hạn chế sự tạo thành Trihalogenmetan trong nước cấp đã Clo hóa bằng Hydropeoxit

Nghiên cứu khả năng hạn chế sự tạo thành Trihalogenmetan trong nước cấp đã Clo hóa bằng Hydropeoxit
... nguón: Trong nghién cùu [I] dua trén càc yéu tó ành hudng tdi su tao thành THM d o hoà, ehùng tdi dà rùt ké't luàn: càc nguón nude ngàm cùa nhà mày nude d Ha Nói ed thè chia thành nhdm nhu bang Trong ... han che dugc su tao thành THM Trong dd H2O2 dem tdi hiéu qua tuang tu nhu ddi vdi hdn hgp HjOj/Ag"^ Do vày ed the khàng dinh H2O2 tàc nhàn ehinh de dùng phàn ùng d o hoà tao thành THM Ag"^ se ddng ... dua vào uu tién tiéu tdn cho phàn ùng vdi amoni tao thành monocloramin Khà nàng phàn ùng cùa doramin sau dd vdi càc chà't hùu ca hoà tan de tao thành THM han han so vdi d o tu Cdn màu Ngge Ha, viéc...
 • 11
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu khả năng tích lũy và chống chịu as trong đất của hai loài dƣơng xỉ chọn lọcnghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ việt nam bằng phương pháp thuỷ động và thống kê hdcnghiên cứu khả năng sản xuất chất lượng thịt và phân tích đa hình gen di truyền của gen hfabp bằng phương pháp pcrrflp trên đàn lợn mẹo nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạnnghiên cứu khả năng phục hồi rừng sau nương rẫy khu vực bị tác động tại khu bảo tồn vượn cao vít xã phong nậm trùng khánh cao bằngnghiên cứu khả năng cố định đạm của đậu phộng lạc agachis hyporaea l trên đất xám bằng phương pháp đồng vị đánh dấu 15nnghiên cứu khả năng mô phỏng khí hậu cho khu vực việt nam và phụ cận bằng mô hình regcm3nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng chiết palađiii bằng tác nhân pda và một số aminnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng thử nghiệm tại cao bằng thái nguyên và bắc giangnghiên cứu khả năng thích ứng và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất cà chua vụ đông xuân 2009 2010 và 2010 2011 tại thái nguyênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học