thiết kế hệ thống thu hồi NH3 bằng phương pháp bão hòa H2SO4.

Thu hồi NH3 bằng phương pháp bão hòa H2SO4 từ khí cốc

Thu hồi NH3 bằng phương pháp bão hòa H2SO4 từ khí cốc
... trình sản xuất Sunfat amon (NH4)2SO4 phương pháp bão hòa H2SO4 từ khí cốc Bằng phương pháp bão hòa khí cốc chứa NH3 sục qua dung dịch H2SO4 thiết bị bão hòa từ 60 – 80 oC, sản phẩm lấy liên tục ... tiễn đề tài xã hội Vì nhóm chúng em nghiên cứu đề tài: Thu hồi NH phương pháp bão hòa H2SO4 từ khí cốc phương pháp sản xuất Sunfat amon khí cốc acid sunfuric Trang Đồ án công nghệ GVHD:PGS.TS Nguyễn ... biện pháp để thu hồi amoniac sản xuất phan bón như: Sunfat amoni, Amoni clorua, Amoni nitrat, URE, Amoni phosphate phương pháp bão hòa H2SO4 từ khí cốc ta thu hồi hầu hết lượng amoniac có lẫn khí...
 • 43
 • 444
 • 0

Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống ĐK Máy khoan bằng phương pháp ma trận trạng thái

Đồ án môn học: Thiết kế hệ thống ĐK Máy khoan bằng phương pháp ma trận trạng thái
... VỤ THIẾT KẾ Thiết kế hệ thống điều khiển máy khoan có sơ đồ hình vẽ phương pháp ma trận trạng thái với mạch động lực dùng thiết bị khí nén mạch điều khiển dùng thiết bị điện NỘI DUNG - Thiết kế ... điều khiển công nghệ ta phải tổng hợp hàm điều khiển cho hệ thống Có nhiều phương pháp để tổng hợp hàm điều khiển ta sử dụng phương pháp GRAPCET So với phương pháp khác phương pháp hàm tác động ... ứng dụng mà đồ án thiết kế điều khiển công nghệ khoan Tự động hoá điều khiển công nghệ khoan trình tạo lỗ thủng bề mặt vật thể có kích thước chiều sâu định trước Trong công việc thiết kế, tự động...
 • 28
 • 334
 • 0

thiết kế hệ thống sấy cá bò bằng phương pháp sấy ngược chiều

thiết kế hệ thống sấy cá bò bằng phương pháp sấy ngược chiều
... Xu©n Vinh Chỉång 3: TÊNH CHN CALORIFE V QUẢT 3.1 Tênh Calorifer - Nhiãût lỉåüng m Calorifer n cung p cho tạc nhán sáúy: Q = W.q =102.3913 = 399126 kJ/h  Q =110,86 kW - Khi âọ bãư màût truưn ... tỉåüng âng sỉång m chụng ta âàût trãn âáy Trang §å ¸n sÊy TrÇn Xu©n Vinh + Lỉåüng khäng khê khä n thiãút âãø bäúc håi 1kg áøm l0 1 l0 = d − d = 0,0253 − 0,0172 = 125 kgkk/kg áøm 20  L0 = W.l0 ... ngun liãûu Nhỉ váûy khäúi lỉåüng váût liãûu sáúy mäùi xe bàòng GX = 15.8 = 120 kg * Säú xe gong n thiãút n= * Kêch thỉåïc háưm sáúy: - Chiãưu räüng háưm: G1 τ 132.8 = ≈8 xe GX 120 Bh = BX +...
 • 17
 • 123
 • 0

Tính toán - thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn 1giờ

Tính toán - thiết kế hệ thống sấy muối tinh bằng phương pháp sấy tầng sôi liên tục năng suất đầu vào 1 tấn 1giờ
... AH e f: b:] L6D fH L O L fB< p e - * 9- "9 f - /-0 -) / ) - 1} )./ )~~ )/ }- ). fB9 )} )- 11 ) .).~ )./ )- })} ).p 1/ )~ ) .1 ). ) / }) ).p 1/ ) )./ ) .- )p A E - \9 \9 r / w \9 , ? 9f pYpY :] ... > = O \9 fDY < K LG 9 A 5@9 < e K] "9 fY > = "9 f -) p 0-) / -) 1 p )- G 9 Ă H )- "9 f -~ ) }/ f- }) / -) b5 a \9 L:5 b \9 fH f- /-) H Y R < e A E < e A E < e bd L:5 ?7 /) J3 f b b FMB ... b b5 LG ) .- ). 3Bff B a LM B K 3Z ê Y Y U -) p0 -) - Ơ/Ư " LG * f: H " b H " LG ?E p /1 G B -~ )- ) / * 7D . K ô p}/ p}~ A I5 U ô ) 0 ) 1- AơA LG K3 5@9 3 U B :]5 U N3 QB LG p U -~ )~ YYY U...
 • 90
 • 249
 • 0

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU HỒI NHIỆT THẢI ĐỂ CUNG CẤP NƢỚC LẠNH BẰNG MÁY LẠNH HẤP THỤ TẠI CÔNG TY TAE KWANG VINA

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THU HỒI NHIỆT THẢI ĐỂ CUNG CẤP NƢỚC LẠNH BẰNG MÁY LẠNH HẤP THỤ TẠI CÔNG TY TAE KWANG VINA
... Tae Kwang Vina) , từ đƣa phƣơng án tối ƣu thu hồi nhiệt thải khói phân ly để cung cấp nƣớc lạnh máy lạnh hấp thụ Luận văn trình bày cách tính toán thiết kế thiết bị thu hồi nhiệt thải hệ thống nhƣ ... ÁN THU HỒI NHIỆT THẢI ĐỂ CUNG CẤP NƢỚC LẠNH 15 3.1 Tính công suất nhiệt thu hồi 15 3.1.1 Tính công suất nhiệt thu hồi phân ly 15 3.1.2 Tính công suất nhiệt thu hồi ... Tính lƣợng nƣớc qua thiết bị thu hồi nhiệt 47 5.2 Thiết bị thu hồi nhiệt phân ly 48 5.3 Thiết bị thu hồi nhiệt khói thải 53 5.3.1 Thiết bị thu hồi nhiệt khói thải lò số...
 • 128
 • 502
 • 2

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý NH3 bằng tháp đệm

Đồ án thiết kế hệ thống xử lý NH3 bằng tháp đệm
... dung dịch khỏi tháp dung dịch vào dung dịch khí khỏi tháp( T=300C) Trang 23 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: LÊ VĂN NHIỀU Trang 24 ĐỒ ÁN MÔN HỌC GVHD: LÊ VĂN NHIỀU CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH ... dụng: + Dùng trường hợp suất thấp: tháp hấp thụ khí, tháp chưng cất, + Dùng hệ thống trở lực nhỏ (như hệ thống hút chân không, ) 1.3.3 Tháp đĩa + Sơ đồ cấu tạo : - Tháp đĩa thường cấu tạo gồm thân ... thành xử hiệu xử Phải tái sinh dung môi (dòng chất thải thứ cấp ) xử dụng dung môi đắt tiền Chất thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống trở nên cồng kềnh phức tạp 1.3 Thiết bị hấp thu Thiết...
 • 39
 • 644
 • 2

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML: mô hình hóa use case

Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML: mô hình hóa use case
... m use case: ng ký thành viên; gói mua sách g m use case: Mua sách 84 Phân tích thi t k h th ng h ng it ng b ng UML Câu h i t p Câu h i hình use case gì? T i hình hoá use case h u d ng phân ... phát sinh m t use case m i ki m tra th b ng cách trích ho t ng ki m tra th th vi n t hai use case t o m t liên k t t i use case t hai use case ó t i use case m i Các use case X lý m ... ng b i m t use case khác Use case tr u t ng c ng có th có liên ho c liên k t nh ng m c khác Ví d : use case lý t ch i m n sách,… use case tr u t ng Use case c th : use case có t ng...
 • 12
 • 514
 • 2

Thiết kế hệ thống mạng và một số giải pháp bảo mật cho tập đoàn an khánh

Thiết kế hệ thống mạng và một số giải pháp bảo mật cho tập đoàn an khánh
... tài: Thiết kế hệ thống mạng số giải pháp bảo mật cho Tập đoàn An Khánh Đồ án gồm chương cụ thể sau: • Chương I: Tổng quan an ninh mạng máy tính • Chương II: Giới thiệu số công nghệ và thiết ... Thiết kế hệ thống mạng và số giải pháp bảo mật cho Tập Đoàn An Khánh 63 3.1 Giới thiệu tổng thể 63 3.2 Hiện trạng hệ thống mạng Tập Đoàn An Khánh ... gian thực tập Tập đoàn An Khánh, được tiếp xúc với hệ thống mạng Tập đoàn và nhận thấy khả bảo mật thô sơ hệ thống mạng nơi Chính vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài: “Thiết...
 • 98
 • 335
 • 0

Đề tài PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG QUẢN lý SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP học hợp tác TRÊN e LEARNING

Đề tài PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG QUẢN lý SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP học hợp tác TRÊN e LEARNING
... Conceptual Diagram -> đặt tên Model name ->OK PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC HỢP TÁC TRÊN E- LEARNING 18 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC ... LÝ SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC HỢP TÁC TRÊN E- LEARNING 16 Hình: Chú thích hình PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC HỢP TÁC TRÊN E- LEARNING 17 Quản Của Thư Viện Sách Đọc ... phí lại TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ SÁCH QUA PHƯƠNG PHÁP HỌC HỢP TÁC TRÊN E- LEARNING 37 - Giới thiệu trang E- Learning : • http:\\www.elearning.lytc.edu.vn - Sách kham...
 • 38
 • 104
 • 0

Thiết kế phân xưởng sản xuất ethylbenzene bằng phương pháp alkyl hóa

Thiết kế phân xưởng sản xuất ethylbenzene bằng phương pháp alkyl hóa
... Badger Styrene để sản xuất SM cách dehydro hóa ethylbenzene Hầu hết SM sản xuất giới dùng phương pháp Styrene sản xuất sản phẩm phụ công nghệ sản xuất propylene oxide phương pháp ethylbenzene hydroperoxide ... triệu ethylbenzene sản xuất hàng năm, gần tất dùng cho sản xuất SM Cho tới năm 1980, ethylbenzene sản xuất chủ yếu công nghệ alkyl hóa pha lỏng xúc tác AlCl3 Và năm lần ethylbenzene sản xuất quy ... khác điển hình cho hợp chất alkyl thơm Các phương pháp sản xuất Alkyl hóa Benzene với Ethylene nguồn gần để sản xuất Ethylbenzene Trong vài thập kỷ, hầu hết trình Alkyl hóa dùng axit Lewis hòa tan,...
 • 53
 • 1,239
 • 2

Thiết kế dây chuyền sản xuất Styrene bằng phương pháp dehydro hóa etylbenzen

Thiết kế dây chuyền sản xuất Styrene bằng phương pháp dehydro hóa etylbenzen
... lệ H2O/EB thích hợp cần thiết 1.4 Các công nghệ sản xuất styrene theo phương pháp dehydro hóa etylbenzen Thiết kế dây chuyền sản xuất Styrene phương pháp dehydro hóa etylbenzen [Type text] Page ... Shell Kết tỉ lệ styrene/ PO khoảng 2.5 Khoảng 15% sản phẩm styrene cung ứng giới sản xuất trình Hình Quá trình styrene- propylene oxit Thiết kế dây chuyền sản xuất Styrene phương pháp dehydro hóa etylbenzen ... nghệ dehydro hóa DOW Chemical Company Thiết kế dây chuyền sản xuất Styrene phương pháp dehydro hóa etylbenzen [Type text] Page 24 Đào Thị Hiền-20091015 Lò gia nhiệt Thiết bị dehydro hóa etylbenzen...
 • 30
 • 734
 • 1

LÝ THUYẾT CÔNG BẰNG TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÙ LAO

LÝ THUYẾT CÔNG BẰNG TRONG THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÙ LAO
... VÀ THẢO LUẬN Khái niệm thù lao ý nghĩa doanh nghiệp? Mục tiêu hệ thống thù lao? Mối liên hệ sách thù lao với sách nguồn nhân lực khác? thuyết công thiết kế hệ thống thù lao? Các phương pháp ... lòng với thù lao mà họ nhận Mục tiêu hệ thống thù lao Mục tiêu hệ thống thù lao tạo hệ thống khen thưởng hợp cho người lao động người sử dụng lao động với mong muốn khuyến khích người lao động ... quan đến công việc khác Cách tiếp cận sử dụng đánh giá công việc Quyết định liên quan đến nhóm C gọi xác định lương cá nhân Thiết kế hệ thống thù lao công Sự công phân biệt công bên trong, bên...
 • 16
 • 240
 • 0

Thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước

Thiết kế tháp hấp thu khí NH3 bằng nước
... nghiệm y học I.5 Thiết bị hấp thụ : Thiết bị sử dụng để tiến hành q trình hấp thu gọi thiết bị hấp thu cột hấp thu gọi thiếtbị hấp thu cột hấp thu , tháp hấp thu thiết bị hấp thu làm việc gián ... - Hấp thu bao gồm q trình hấp thu vạât lý hấp thu hóa học Hấp thu vật lý: dựa sở hòa tan cấu tử pha khí pha lỏng Hấp thu hóa học : hổn hợp khí dung mơi có xảy phản ứng hóa học I.2 Q trình khí ... sau: • Thiết bị hấp thụ bề mặt : dùng hấp thu lương nhỏ co ùtính hòa tan tốt • Thiết bị hấp thu loại đệm : sử dụng phổ biến khi chất lỏng chất khí tinh khiết có mât độ phun lớn • Thiết bị hấp thu...
 • 37
 • 1,856
 • 7

thiết kế hệ thống cô đặc NaOH : bảng kích thước

thiết kế hệ thống cô đặc NaOH : bảng kích thước
... Khoa Khoa Công nghệ Hóa học & Dầu khí BỘ MÔN MÁY &THIẾT BỊ _ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Quá Trình & Thiết Bò (MSMH:605040) THIẾT KẾ HỆ THỐNG CÔ ĐẶC NaOH MỘT NỒI LIÊN TỤC NĂNG SUẤT :4 TẤN/H GVHD: TS Lê ... TỤC NĂNG SUẤT :4 TẤN/H GVHD: TS Lê Phan Hoàng Chiêu SVTH : Huỳnh Thò Kim Hằng MSSV : 60000704 Lớp : HC00MB Ngành : Máy & Thiết bò Năm học :2 003-2004 ... Thân-nắp Có gờ X18H10T Kiểu 0.16677 3000 3180 P Dt mm 1900 30;68 CT3 60000 500 200 24;48 KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ PHỤ STT Thiết bò Baromet Bồn cao vò Thông số Mức độ đun nóng Số bậc Số ngăn Khoảng cách Đường...
 • 6
 • 324
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống thu catvthiết kế hệ thống thu truyền hình số vệ tinhthiết kế hệ thống tháp chưng cất bằng proiithiết kế tháp hấp thu khí nh3 bằng nướcthiết kế hệ thống tháp chưng cất bằng pro iiphan tich va thiet ke he thong thu viennhận dạng và thiết kế hệ thống xã hộiđồ án thiết kế hệ thống chưng cất methanol bằng tháp đệm luận văn đồ án đề tài tốt nghiệpthiết kế hệ thống thư viện về chức năngphân tích thiết kế hệ thống thư viện điện tửiii thiết kế hệ thống thu vô tuyến ofdmluận văn thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – nhà máy xi măng hải phòng pptthiết kế hệ thống thoát nước thị xã sầm sơn – thanh hóa kèm bản vẽban ve thiết kế hệ thống dẫn động thùng trộn phương án số 3thiết kế tối ưu máy biến áp bằng phương pháp phần tử hữu hạnBài 9. Công thức hoá họcBài 8. Bài luyện tập 1Bài 4. Nguyên tửBài 13. Điện năng - Công của dòng điệnHướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010 - 2011Unit 02. Health. Lesson 6. Skills 2Tuần 3. Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vậtBài 3. Khâu thườngBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toànĐề thi HSG lý 7Unit 02. My home. Lesson 6. Skills 2Chương I. §3. Bảng lượng giácChương I. §7. Hình bình hànhBài 3. Khí hậuUnit 9. DesertsBài 4. Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếpVai tro cua NHTW tren TTTT va kinh nghiem mot so nuocBài 13. Bài toán dân sốDự án trang trại chăn nuôi bồ câu pháp thương phẩmDự án trung tâm bảo dưỡng xe ô tô