Khảo sát một số tính chất hóa lý vật liệu polyme trộn hợp (glucomannan chitosan)

Khoá luận tốt nghiệp khảo sát một số tính chất hóa vật liệu polyme trộn hợp (glucomannan chitosan)

Khoá luận tốt nghiệp khảo sát một số tính chất hóa lý vật liệu polyme trộn hợp (glucomannan chitosan)
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC s PHẠM HÀ NỘI KHOA HÓA HỘC LÊ THỊ THẮM KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA LÝ VẬT LIỆU POLYME TRỘN HỢP • • • • (GLUCOMANNAN/ CHITOSAN) KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • • • • C huyên ngành: ... 3.2 Khảo sát tính chất học vật liệu 37 3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng khả trương nở polyme trộn hợp 37 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 MỞ ĐẦU Vật liệu polyme trộn hợp ... cứu hấp dẫn Các nghiên cứu vật liệu polyme trộn hợp khoa học tiềm ứng dụng vật liệu ngày tăng Vật liệu polyme trộn họp có tính chất vật lý, hóa học học tuyệt vời mà vật liệu truyền thống có Lĩnh...
 • 51
 • 238
 • 1

Khảo sát một số tính chất hóa và cấu trúc của dẫn xuất para phenol (p x C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para  phenol (p  x  C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học
... sống công nghiệp. Vì chọn hợp chất làm đối tượng nghiên cứu để vừa ứng dụng phương pháp lượng vừa khảo sát số tính chất hóa cấu trúc chúng Áp dụng phương pháp lượng tử gần để khảo sát đối tượng ... 1.1.Các phương pháp hóa lượng tử Sự phân bố x c định mật độ electron nguyên tử phân tử chất ảnh hưởng đến thông số hình học phân tử, tính chất quang học, điện từ nhiều tính chất khác phân tử Để x c ... - X c định thông số lượng tử phương pháp gần khác - Trên sở kết thu có so sánh với số liệu thực nghiệm, xem x t mối tương quan cấu trúc tính chất phân tử Đưa nhận x t ảnh hưởng nhóm đến tính chất...
 • 65
 • 465
 • 0

Khảo sát một số tính chất hóa và cấu trúc của dẫn xuất para phenol (p x C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất hóa lý và cấu trúc của dẫn xuất para  phenol (p  x  C6H4OH) bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử luận văn tốt nghiệp đại học
... sống công nghiệp. Vì chọn hợp chất làm đối tượng nghiên cứu để vừa ứng dụng phương pháp lượng vừa khảo sát số tính chất hóa cấu trúc chúng Áp dụng phương pháp lượng tử gần để khảo sát đối tượng ... 1.1.Các phương pháp hóa lượng tử Sự phân bố x c định mật độ electron nguyên tử phân tử chất ảnh hưởng đến thông số hình học phân tử, tính chất quang học, điện từ nhiều tính chất khác phân tử Để x c ... - X c định thông số lượng tử phương pháp gần khác - Trên sở kết thu có so sánh với số liệu thực nghiệm, xem x t mối tương quan cấu trúc tính chất phân tử Đưa nhận x t ảnh hưởng nhóm đến tính chất...
 • 26
 • 335
 • 0

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta  benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử
... phơng pháp lợng tử vừa khảo sát số tính chất hoá cấu trúc chúng Nhiệm vụ luận văn sử dụng phơng pháp lợng tử gần để khảo sát đối tợng nghiên cứu nhằm giải vấn đề sau: Chuyên ngành Hoá vô Khoá ... tử nghiên cứu Chuyên ngành Hoá vô 38 Khoá luận tốt nghiệp Đại học Phần III: kết luận chung Qua việc nghiên cứu số tính chất hoá cấu trúc dãy dẫn xuất axit meta benzoic phơng pháp lợng tử gần ... với tính chất axit Tên gọi hợp chất Nhóm NH2 OH OCH3 CH3 H F Cl Br CN NO2 Tên gọi Axit m - amino benzoic Axit m - hyđroxyl benzoic Axit m - metoxy benzoic Axit m - metyl benzoic Axit benzoic Axit...
 • 41
 • 452
 • 0

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc dãy dẫn suất axit para benzoic (p x C6H4COOH)

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc dãy dẫn suất axit para  benzoic (p  x  C6H4COOH)
... nhiễm Benzoic axit, -Hydroxyl OCH3 Benzoic axit , 4-Methoxyl CH3 Benzoic axit , 4-Metyl H Benzoic axit F Benzoic axit , 4-Fluoro Cl Benzoic axit , 4-chloro Br Benzoic axit , 4- Bromo CN Benzoic axit ... luận chung Việc khảo sát số tính chất hoá cấu trúc dãy dẫn xuất axit para benzoic phơng pháp lợng tử gần đúng,chúng có nhận x t sau: 1 .Khảo sát đối tợng nghiên cứu số tích chất hoá lý, nên dùng ... hợp chất axit benzoic có ứng dụng lớn thực tế khoa học, axit benzoic đợc nghiên cứu rộng rãi ngành hoá chất ngành công nghiệp nhuộm, y học số ngành quan trọng khác Dẫn xuất axit benzoic hoạt tính...
 • 53
 • 213
 • 0

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử

Khảo sát một số tính chất hoá lí và cấu trúc của dãy dẫn suất axit meta  benzoic bằng phương pháp tính gần đúng lượng tử
... lĩnh vực hoá lợng tử nghiên cứu cấu trúc phân tử Bằng phơng pháp lợng tử gần đúng, ngời ta xác định tơng đối xác tham số cấu trúc, mật độ elctron, bậc liên kết, độ dài liên kết góc vặn, số hoá trị ... sống công nghiệp Vì chọn hợp chất làm đối tợng nghiên cứu để vừa ứng dụng đợc phơng pháp lợng tử vừa khảo sát số tính chất hoá cấu trúc chúng Nhiệm vụ luận văn sử dụng phơng pháp lợng tử gần ... với tính chất axit Tên gọi hợp chất Nhóm NH2 OH OCH3 CH3 H F Cl Br CN NO2 Tên gọi Axit m - amino benzoic Axit m - hyđroxyl benzoic Axit m - metoxy benzoic Axit m - metyl benzoic Axit benzoic Axit...
 • 28
 • 236
 • 0

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của Polyme Compozit trên nền nhựa Polyeste không no gia cường bằng sợi lùng

Chế tạo và khảo sát một số tính chất cơ lý của Polyme Compozit trên nền nhựa Polyeste không no gia cường bằng sợi lùng
... tài: Chế tạo khảo sát số tính chất polyme compozit nhựa polyeste không no gia cường sợi lùng Nhiệm vụ nghiên cứu - Chế tạo vật liệu polyme compozit nhựa polyeste không no gia cường hệ sợi ... ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN TOÀN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA POLYME COMPOZIT TRÊN NỀN NHỰA POLYESTE KHÔNG NO GIA CƯỜNG BẰNG SỢI LÙNG Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 60440114 LUẬN VĂN THẠC ... cứu - Sợi lùng chế tạo từ phoi phế thải lùng - Vật liệu polyme compozit nhựa polyeste không no gia cường hệ sợi lai tạo sợi lùng/ thủy tinh Phương pháp nghiên cứu - Xác định độ axetyl hóa ví sợi...
 • 49
 • 611
 • 1

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất

Tổng hợp vật liệu nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất
... kho sỏt sn lng nano vng, kt qu cho thy t l nano vng to t khong 75-80 % Trong tng s hn 400 nano vng c kho sỏt thỡ cỏc nano vng cú t s hỡnh dng l chim phn ln vi t l t 55,48 % v cỏc nano vng cú t ... ch to nano vng khỏ khú khn do: th nht l nng lng b mt rt d lm cho hỡnh thnh ht cu, th hai l phn ln kim loi kt tinh i xng cu, bi th cn to cỏc khuụn quỏ trỡnh to nano hoc to cỏc liờn kt to nano ... cỏc kt qu v iu khin kớch thc ht nano vng, cỏc kt qu kho sỏt cỏc yu t nh hng ti quỏ trỡnh to nano vng 3.1 Tng hp ht nano vng Di õy l cỏc kt qu thu c tng hp ht nano vng theo quy trỡnh nh mc 2.2.1...
 • 20
 • 767
 • 1

Tách chiết, thu nhận và khảo sát một số tính chất của Amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi tại vùng biển Khánh Hòa

Tách chiết, thu nhận và khảo sát một số tính chất của Amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi tại vùng biển Khánh Hòa
... “ Tách chiết, thu nhận khảo sát mốt số tính chất amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi vùng biển Khánh Hòa Với tôm hùm xanh đối tượng nuôi biển phổ biến vùng biển Khánh Hòa amylase ... Hồng, Đại học Nha Trang, tháng năm 2013 “ Tách chiết, thu nhận khảo sát số tính chất amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi vùng biển Khánh Hòa Giáo viên hướng dẫn: TS Đỗ Văn Ninh ... từ nội tạng tôm hùm xanh - Khảo sát hoạt tính amylase theo nhiệt độ - Khảo sát hoạt tính amylase theo pH - Khảo sát hoạt tính amylase có mặt ion kim loại hóa trị II - Khảo sát độ bền nhiệt amylase...
 • 81
 • 205
 • 0

Tổng hợp vật liệu Nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp phát điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất

Tổng hợp vật liệu Nano vàng từ vàng kim loại bằng phương pháp phát điện hóa siêu âm và khảo sát một số tính chất
... nờn trng hn v trng lng riờng gim Vng to hp kim vi nhiu kim loi khỏc; hp kim vi ng cho mu hn, hp kim vi st mu xanh lỏ, hp kim vi nhụm cho mu tớa, vi bch kim cho mu trng Trng thỏi ụxi hoỏ thng gp ... xyanua ca cỏc kim loi kim Kim loi ny cú dng qung hoc dng ht ỏ v cỏc m bi tớch, vng l mt s ớt kim loi ỳc tin Vng nguyờn thu cú cha khong n 10% bc, nhng thc t t l ny thng nhiu hn Hp kim t nhiờn ... (hỡnh trờn) v dao ng ngang, dao ng dc ca cỏc in t nano kim loi (hỡnh di) Hiu ng cng hng plasmon b mt l hiu ng c trng ca cỏc ht nano kim loi Vỡ kim loi cú nhiu in t t nờn hp th ỏnh sỏng chiu vo...
 • 51
 • 415
 • 0

KHẢO SÁT SỰTHAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA THEO ĐỘTUỔI VÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH CỦA HẠT SEN

KHẢO SÁT SỰTHAY ĐỔI TÍNH CHẤT HÓA LÝ THEO ĐỘTUỔI VÀ TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN LẠNH CỦA HẠT SEN
... nghi p khóa 27 – 2006 Trư ng i H c C n Thơ Lu n văn ính kèm theo ây v i t a “KH O SÁT S THAY I CÁC TÍNH CH T LÝ-HOÁ THEO CÁC TU I VÀ TRONG QUÁ TRÌNH B O QU N L NH C A H T SEN Lê Minh th c ... g/100g giai o n sen 25 ngày sau cánh hoa 2.1.5 Công d ng c a h t sen Các ph n c a sen ã c ngư i s d ng h t t c sen n ngó sen, sen, hoa sen, gương sen, h t sen tâm sen Châu Á, cánh hoa sen dùng trang ... n k ti p 4.3 S thay i tính ch t -hóa trình b o qu n l nh c a h t sen tu i khác 4.3.1 S thay i c u trúc h t sen C u trúc tính ch t v t quan tr ng c a h t sen rau qu trình b o qu n l nh Nó...
 • 68
 • 382
 • 2

ảnh hưởng của hàm lượng chitosan trong màng bao đến một số tính chất hoá của trứng gà tươi trong 30 ngày bảo quản ở nhiệt độ thường

ảnh hưởng của hàm lượng chitosan trong màng bao đến một số tính chất hoá lý của trứng gà tươi trong 30 ngày bảo quản ở nhiệt độ thường
... H2 với mẫu trứng bảo quản màngchitosan biến đổi hàm lượng protein hoà tan Nồng độ chitosan màng bao ảnh hưởng đến hàm lượng protein hoà tan Sau 30 ngày, hàm lượng protein hoà tan trứng 9.574% ... amoniac sau 30 ngày bảo quản thể bảng hình 17 Qua hình 3, thấy hàm lượng NH3 tăng nhiều sau 30 ngày bảo quản Mẫu đối chứng có hàm lượng cao (0.064%) Trong đó, mẫu trứng bảo quản màng nồng độ chitosan ... màng Chitosan, để thời gian cho lớp màng khô hoàn toàn, đem bảo quản nhiệt độ phòng Trong suốt thời gian bảo quản (30 ngày) , ngày tiến hành phân tích chất lượng trứng (hao hụt khối lượng, hàm lượng...
 • 20
 • 434
 • 1

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA CỦA CHẤT KHÁNG SINH CÓ NGUỒN GỐC TỪ CHỦNG XẠ KHUẨN HT28 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA CHẤT KHÁNG SINH CÓ NGUỒN GỐC TỪ CHỦNG XẠ KHUẨN HT28 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN
... chủng vi khuẩn gây bệnh kháng lại nhiều CKS điều trị  Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng em thực đề tài: Nghiên cứu số tính chất hóa chất kháng sinh nguồn gốc từ chủng xạ khuẩn HT28 ... khuẩn HT28 hoạt tính kháng khuẩn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Bước đầu tìm hiểu số tính chất chất kháng sinh chủng xạ khuẩn HT28 1.3 Nội dung nghiên cứu  Xác định HTKS dịch chiết từ sinh khối ... Gram dương) Hình 3.2: Hoạt tính kháng sinh chủng HT28 3.2 Tách chiết chất kháng sinh 3.2.1 Tách chiết chất kháng sinh từ sinh khối Bảng 3.1 Hoạt tính kháng sinh dịch chiết từ sinh khối STT Dung...
 • 9
 • 409
 • 7

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học
... VINH 2011 TRNG I HC VINH KHOA VT L ====***==== KHảO SáT Một số tính chất chất điện môi đặt điện trờng KHO LUN TT NGHIP I HC CHUYấN NGNH: VT L Lí THUYT Cỏn b hng dn : ... mụi cú liờn kt ion Trong phõn t ca cỏc cht in mụi ny s cú mt mụmen lng cc thng trc Khi khụng cú in trng, cỏc phõn t nh hng mt cỏch ngu nhiờn m mụmen lng cc ton phn bng khụng Khi t in mụi vo in ... cos t (2.1) Trong ú v l in ỏp tc thi, Vm l giỏ tr cc i ca v v = f l tn s gúc cú n v rad/s Dũng in qua t, i1 c cho bi: i1 = I m cos t + ữ (2.2) Trong ú Im = Vm = CoVm z (2.3) Trong phng trỡnh...
 • 47
 • 1,433
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: một số tính chất hóa lý và ứng dụng của pcbkhảo sát một số tác dụng dược lý của công thức phối hợp dược liệu thiên niên kiện homalomena occulta và bách bệnh eurycoma longifolia trên chuột nhắt trắng mus musculus var albinonghiên cứu chế tạo và một số tính chất quang của vật liệu nano bột và màng znsnikhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhkhảo sát một số tác dụng dược lý của các cao chiết từ thân rễ cây cát lồi costus speciosusảnh hưởng của sấy đến chất lượng giấy khi sấy giấy quá khô thì một số tính chất cơ lý của giấy giảm độ láng độ bền độ dòn của giấy mặt khác tiêu hao hơi sấy nhiềubiết vị trí của nguyên tố có thể suy ra một số tính chất hoá học cơ bản của một số các hợpđóve cac giai phap doi moi hoat dong cua htct cac tinh mien nui nuoc ta hien nay qua ket qua khao sat mot so tinh mien nui phia backết quả khảo sát một số phẩm chất nhân cách ctvdstính chất hoá lý vật lýmột số tính chất khác của cốt liệu quặng barit tuyên quangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báiđánh giá dư lượng ddt và một số sản phẩm chuyển hóa của ddt trong môi trường đất khảo sát một số vùng tại huyện tiên du tỉnh bắc ninhufquan tri kinh doanh25995ufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufquan tri van phong26000ufquan tri nhan luc26001ufcong nghe may26003ufcong nghe ky thuat moi truong26433ufngon ngu trung quoc26008[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A2015 USFS Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 2015cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 201561272 quyet dinh cap hoc bong kkht cho hs sv khoa 63 64 65 hoc ky i nam hoc 2014 20157483b 2014 2015 HK1 DHCQe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201671ba4 1141 094 Quy dinh xet HBKKHT 2014[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7PHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANHHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không