quá trình ankyl hóa

Quá trình Nitrat hóa.pdf

Quá trình Nitrat hóa.pdf
... s n • Quá trình nitrate hóa s n ph m trung gian • S c s n xu t thu c t trình nitrate hóa nh hư ng lên ki m DO • Nhân t nh hư ng n trình nitrate hóa • nh hư ng c a v t ch t h u lên trình nitrate ... hóa (TAN...
 • 21
 • 3,271
 • 13

Quá trình Nitrat hóa (tiếp).pdf

Quá trình Nitrat hóa (tiếp).pdf
... nh thông s : Lư ng th c ăn cao nh t Protein th c ăn Nhi t TAN sinh TAN cho phép Nitrate hóa Ph n nitrate hóa B Nitrate cho phép B Thay nư c i u n N-NO3B Hi u qu x lý (TE) (kg feed/day) (%) (° ... giá th Biofilm di dư ng O2 Org Wastes CO2 VK nitrate hóa H t nh a NH O2 Bicarbonates NO2 Theo Malone et al., 1998 BOD Phân h y CO2 Nitrate Nitrate hóa Ho t ng c a l c h t Ho t ng c a l c h t Thông ... USA) L c giá th chuy n ng Sơ tr i nuôi cá rô phi 300 t n B l c sinh h c B kh nitrate (Nitrate hóa) (Ph n nitrate hóa) Oxy l ng L c tr ng Retour water flow Giá th chuy n ng Ch t th i r n Phân...
 • 34
 • 1,620
 • 6

quá trình chuyển hoá giá trị hàng hoá trong điều kiện tự do cạnh tranh.DOC

quá trình chuyển hoá giá trị hàng hoá trong điều kiện tự do cạnh tranh.DOC
... làm Câu Trong điều kiện tự cạnh tranh, giá trị hàng hoá chuyển hoá Vậy trình chuyển hoá bắt nguồn từ đâu? Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt giữ người sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm ... triển tư tự di chuyển từ ngành sang ngành khác Trong sản xuất hàng hoá giản đơn giá hàng hoá xoay quanh giá trị hàng hoá Giờ đây, giá hàng hoá xoay quanh giá sản xuất Xét mặt lượng, ngành, giá sản ... xuất giá trị hàng hoá không nhau, đứng phạm vi toàn xã hội tổng giá sản xuất băng tổng giá trị hàng hoá Trong mối quan hệ giá trị sở, nội dung bên giá sản xuất, giá sản xuất sở giá thị trường, giá...
 • 7
 • 6,909
 • 138

Nêu các qua trình phong hoá đá và khoáng vật

Nêu các qua trình phong hoá đá và khoáng vật
... tan đá khoáng vật Khi chết xác sinh vật bị phân huỷ sinh axit hữu góp phần hoà tan khoáng vật đá Do vậy, chất phong hoá sinh học phong hoá vật hoá học tác động sinh vật lên khoáng vật đá Cũng ... lên đá khoáng vật Phong hoá hoá học chia thành trình là: Ôxy hoá, hyđrat hoá, hoà tan sét hoá + Quá trình ôxy hoá: Quá trình phụ thuộc chặt chẽ vào xâm nhập O2 tự không khí O2 hoà tan nước Quá trình ... kết đá bị vỡ Các khoáng vật khác có hệ số giãn nở khác Một loại đá cấu tạo nhiều khoáng vật khác nhau, nhiệt độ thay đổi khoáng vật co giãn không giống làm đá bị vỡ vụn Như thành phần khoáng vật...
 • 6
 • 8,452
 • 46

Chương 2: Quá trình ete hóa

Chương 2: Quá trình ete hóa
... Thanh Sơn Quá trình ête hóa butadiène) khoảng 35 – 40 % phân đoạn cracking xúc tác Một trình nh có u điểm làm tăng giá trị sản phẩm phụ phân x ng MTBE mà n-butène ch a đ ợc chuyển hóa Nh vậy, ... 21 10 - TS Nguyễn Thanh Sơn Quá trình ête hóa b/ Isopentène : T ơng tự nh phân đoạn C4, isopentène sản phẩm trình cracking naphta cracking xúc tác Ng i ta đồng phân hóa n-pentène có chứa phân ... Nguyễn Thanh Sơn Quá trình ête hóa 2/ Nhiệt động học động học phản ứng : Phản ứng ête hóa phản ứng tỏa nhiệt (∆H = -37 kJ/mol), cân bằng, xảy thuận lợi với l ợng d methanol Ph ơng trình động học...
 • 10
 • 463
 • 6

Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa

Quá trình hydro hóa - đề hydro hóa
... phản ứng hydro hóa • Al2O3, zeolit : chức acid → thực phản ứng cracking Ví dụ : trình hydrocracking Naphtalen + C-C-C C - C- C C + C-C-C + C-C-C C - C- C - C - C C C Hydro hóa + C-C-C + C-C-C Cracking ... CÁC QUÁ TRÌNH Nhiệt động học phản ứng đề hydro hóa hydro hóa a) Phản ứng hydro hóa phản ứng toả nhiệt phản ứng đề hydro hóa phản ứng thu nhiệt Cùng trình phản ứng hydro hóa phản ứng đề hydro hóa ... trình học kỹ Môn: Các trình chuyển hóa Hóa học) §2 Phân loại phản ứng hydro hóa - đề hydro hóa I Phân loại phản ứng hydro hóa Phản ứng hydro hóa chia làm nhóm: Phản ứng hydro hóa cộng hợp CH ≡ CH...
 • 30
 • 6,957
 • 17

QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA

QUÁ TRÌNH HALOGEN HÓA
... gọi trình Clorolyse - trình clo hóa parafin trình toả nhiệt mạnh lượng nhiệt toả nhỏ trình flo hóa lớn trình brom hóa Quá trình Iot hóa trình thu nhiệt - phân tử lượng parafin lớn trình Clo hóa ... hóa - trước dùng để sản xuất TEL 1.4.2 Các phương pháp sản xuất C2H5Cl: - clo hóa etan 18 - hydroclo hóa etylen - kết hợp clo hóa hydroclo hóa (quá trình Shell) Sơ đồ công nghệ trình Shell: Quá ... bars 450÷550oC, độ chuyển hóa khoảng 60%, hiệu suất VCM khoảng 96% 2.3.4 Quá trình oxyclo hóa etylen Quá trình tận dụng HCl từ nhiều trình sản xuất clo hóa (phản ứng thế), trình nhiệt phân clorolyse...
 • 33
 • 2,622
 • 6

QUÁ TRÌNH NITRO HÓA

QUÁ TRÌNH NITRO HÓA
... HO* HONO2 + NO * §2 CÁC QUÁ TRÌNH NITRO HÓA THEO NGUYÊN TỬ CACBON I Nitro hóa hydrocacbon thơm - Nitro hóa hydrocacbon thơm (Ar) trình nguyên tử H nhân thơm nhóm NO2+ Quá trình thường xảy pha lỏng ... nhiệt độ trình = 40 ÷ 90oC Sản phẩm thu được: 85% m - dinitrobenzen 13% o - dinitrobenzen 2% p - dinitrobenzen II Nitro hóa parafin Có trình nitro hóa parafin ứng dụng công nghiệp: - nitro hóa pha ... trình hỗn hợp đồng phân nitroparafin + trình pha khí xảy với lượng dư parafin: tỷ lệ RHp :NO2*= 3:2 ÷ 10:1 + trình nitro hóa pha khí tiến hành nhiệt độ cao xảy cắt mạch C-C, gọi trình nitro hóa...
 • 10
 • 3,073
 • 38

Các phức hệ anten và quá trình chuyển hóa năng lượng

Các phức hệ anten và quá trình chuyển hóa năng lượng
... phân tử, phù hợp với vận chuyển lượng chậm chúng Phức hợp PCP chuyển lượng đến màng intergral lục lạp a/c phức hệ anten, đó, đến lượt nó, chuyển vào trung tâm phản ứng quang hệ structure of the peridinin ... vận chuyển phức hệ ăng ten chuyển giao cho photosystem 1, hệ thống vào state _ Các động lực cho trình cho đơn giản lực đẩy phức hệ LHC II, mang theo khoản phí phụ tiêu cực sau phosphoryl hóa ... phức hợp anten sắc tố quang hợp tổ chức thành hệ thống thu nhận ánh sáng truyền lượng cho trung tâm phản ứng,nơi mà xảy phản ứng oxy hóa khử để chuyển lượng ánh sáng thành lượng hóa học II) Các...
 • 26
 • 617
 • 1

Quá trình hydrodeclo hóa

Quá trình hydrodeclo hóa
... nghệ Hữu Hóa dầu – K50 Trang Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xúc tác Pd-Me /C*cho trình hydrodeclo hóa a Phương pháp ôxy hóa không sử dụng xúc tác [3] Phương pháp ôxy hóa không sử dụng xúc tác trình ... – Công nghệ Hữu Hóa dầu – K50 Trang Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xúc tác Pd-Me /C*cho trình hydrodeclo hóa TTCE hóa chất thương mại hợp chất trung gian quan trọng công nghiệp hóa học Sản lượng ... tác trình HDC giới Nguyễn Thị Thanh Bình – Công nghệ Hữu Hóa dầu – K50 Trang 10 Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu xúc tác Pd-Me /C*cho trình hydrodeclo hóa Bảng 2: Các xúc tác thường dùng cho trình...
 • 53
 • 385
 • 1

Vai trò của các chất phụ gia trong quá trình lưu hóa cao su

Vai trò của các chất phụ gia trong quá trình lưu hóa cao su
... Để trình lưu hóa thuận lợi, hóa chất gồm có chất lưu hóa, chất xúc tác chất xúc tiến bổ sung trình chế biến với chất phụ gia khác chất dẻo hóa, chất chống oxy hóa, chất chống ozon hóa, chất ... chất nhận axit, chất lưu hóa, chất ổn định, chất lưu hóa loại cao su elastomer Chất độn, chất hãm cháy chất tạo màu Chất độn gia cường làm tăng độ cứng hợp phần không lưu hóa cải thiện tính chất ... hoạt hóa trình lưu hóa S, kẽm oxit hoạt động chất tạo liên kết ngang polyme chứa nhóm carboxyl halogen (như cao su clopren, cao su brombutyl, cao su clobutyl, cao su nitril carboxyl hóa cao su...
 • 4
 • 934
 • 17

""> Báo cáo thực tập tổng hợp về "Quá trình và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tiến Hiếu <Đặc biệt là bộ máy kế toán của Công ty>"

""> Báo cáo thực tập tổng hợp về "" src="https://media.store123doc.com/images/document/13/nu/am/medium_aml1359171259.jpg" onerror="this.src='https://media.store123doc.com/images/default/doc_normal.png';"/>
... Cụng ty t c nhng nm qua SV: Vũ Thị Minh Hiền Lớp Kế toán CD-Tại chức K7A5 Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 12 Báo cáo tổng hợp Qua bng trờn ta thy tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty phỏt ... qun tr ca Cụng ty GIM C PHể GIM C PHềNG K TON SV: Vũ Thị Minh Hiền VN PHềNG PHềNG KINH DOANH PHềNG VT T Lớp Kế toán CD-Tại chức K7A5 Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 10 Báo cáo tổng hợp B mỏy qun ... toỏn ca Cụng ty. B mỏy k toỏn ca Cụng ty cú c cu sau: S 7: B mỏy k toỏn ca Cụng ty SV: Vũ Thị Minh Hiền Lớp Kế toán CD-Tại chức K7A5 Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 14 Báo cáo tổng hợp K toỏn trng...
 • 22
 • 531
 • 1

Báo cáo thực tập tổng hợp về Quá trình và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tiến Hiếu Đặc biệt là bộ máy kế toán của Công ty

Báo cáo thực tập tổng hợp về Quá trình và hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Tiến Hiếu Đặc biệt là bộ máy kế toán của Công ty
... Cụng ty t c nhng nm qua SV: Vũ Thị Minh Hiền Lớp Kế toán CD-Tại chức K7A5 Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 12 Báo cáo tổng hợp Qua bng trờn ta thy tỡnh hỡnh hot ng sn xut kinh doanh ca Cụng ty phỏt ... qun tr ca Cụng ty GIM C PHể GIM C PHềNG K TON SV: Vũ Thị Minh Hiền VN PHềNG PHềNG KINH DOANH PHềNG VT T Lớp Kế toán CD-Tại chức K7A5 Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 10 Báo cáo tổng hợp B mỏy qun ... toỏn ca Cụng ty. B mỏy k toỏn ca Cụng ty cú c cu sau: S 7: B mỏy k toỏn ca Cụng ty SV: Vũ Thị Minh Hiền Lớp Kế toán CD-Tại chức K7A5 Hà Nội Đại học Kinh tế quốc dân 14 Báo cáo tổng hợp K toỏn trng...
 • 22
 • 403
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag / MCM-41

Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag / MCM-41
... Nghệ VN 2.5 Tổng hợp muối canxi gluconat trình oxi hóa glucozơ xúc tác Pt/ MCM-41 Ag/ MCM-41 2.5.1 Thực phản ứng a Hoá chất: - D -glucozơ - Xúc tác Pt/ MCM-41; Ag/ MCM-41 - Ca(OH)2 b Dụng cụ: - Máy ... luận văn Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt Ag / MCM-41 Website: http :// www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ... canxi gluconat, nghiên cứu nghiên cứu phản ứng điều kiện 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ Ca(OH)2 Trong đề tài nghiên cứu điều chế canxi gluconat từ trình oxi hóa glucozơ sử dụng xúc tác Pt/ MCM-41...
 • 71
 • 891
 • 4

TRẦN HUY LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN HÓA TƯ TƯỞNG CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG SAU KHỞI NGHĨA YÊN BÁI 1930

TRẦN HUY LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN HÓA TƯ TƯỞNG CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG SAU KHỞI NGHĨA YÊN BÁI 1930
... biểu đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Hội Việt Nam cách mạng niên CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN TƯ TƯỞNG CỦA TRẦN HUY LIỆU Vai trò Trần Huy Liệu tổ chức Việt Nam Quốc Dân Đảng Trần Huy Liệu ... CHƯƠNG 1: QUÁ TRÌNH PHÂN HÓA TƯ TƯỞNG CỦA VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG Vài nét thành lập trình hoạt động Việt Nam Quốc Dân Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng tổ chức trị giai cấp sản thành lập vào ngày ... đến sau khởi nghĩa Yên Bái, diễn phân hóa tưởng nội Việt Nam Quốc Dân Đảng Sự phân hóa tồn từ đầu tổ chức thành lập Tuy nhiên phải tới sau khởi nghĩa Yên Bái, mâu thuẫn nội bô Việt Nam Quốc Dân...
 • 14
 • 321
 • 1

Xem thêm