hướng dẫn QTT TNCN 2015

Huong dan QTT TNCN

Huong dan QTT TNCN
... - Chọn Tờ khai 05KK -TNCN - Nhập Mã số thuế quan chi trả - Chọn đồng ý - Nhập tiêu: 03 (Tên đơn vị chi trả), 04 (Địa ... Chọn Cục thuế tỉnh Thái Bình - Chỉ tiêu 18 Chọn Chi cục thuế Quỳnh Phụ * Sau chọn bảng kê 05AKK -TNCN - Chọn nút tải bảng kê Xuất hộp thoại sau - Chọn - Chọn đường dẫn xuất hộp thoại Chọn sau Chọn...
 • 6
 • 80
 • 0

HƯỚNG dẫn học PIMSLEUR 2015

HƯỚNG dẫn học PIMSLEUR 2015
... hợp nhiệm vụ tập trung học tập Vì học Pimsleur bạn nên chia lịch học thành nhiều lần ngày, lần học 30 phút Theo dẫn Một bạn bắt đầu học theo chương trình bạn cần theo dẫn giáo viên Bạn bị yêu ... KẾ HOẠCH HỌC TẬP TRONG NGÀY: Buổi sáng: Người học dành thời gian 45 - 60 phút học tập trung, hoàn thành luyện phát âm + học giao tiếp giáo trình Pimsleur Ban ngày (Lúc làm, học) : Mở học buổi ... tiếp thông dụng - Mỗi ngày người học dành 45 - 60 phút để học phát âm + giao tiếp - Nhiệm vụ người học lắng nghe & làm theo người hướng dẫn học Tích cực ứng dụng học giao tiếp sống Mục tiêu 2:...
 • 7
 • 597
 • 4

HỌC BẠ LỚP MẪU GIÁO - LỚP ĐƯỢC HIỆU CHỈNH THEO NHỮNG TIÊU CHUẨN TRỌNG TÂM PHỔ CẬP HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH 2015-2016

HỌC BẠ LỚP MẪU GIÁO - LỚP ĐƯỢC HIỆU CHỈNH THEO NHỮNG TIÊU CHUẨN TRỌNG TÂM PHỔ CẬP HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH 2015-2016
... lại học bạ từ lớp Mẫu Giáo đến lớp nhằm trì việc trao đổi thật rõ ràng cho gia đình THAY THẾ HỌC BẠ LỚP MẪU GIÁO – LỚP Học bạ từ lớp Mẫu Giáo -lớp Học Khu Sacramento hiệu chỉnh theo Các Tiêu Chuẩn ... phụ o Những thể loại cho môn toán anh ngữ hiệu chỉnh theo CA CCSS HỌC BẠ DỰA THEO CÁC TIÊU CHUẨN Tương tự học bạ trước đây, học bạ dựa theo tiêu chuẩn Học bạ liệt kê tiêu chuẩn quan trọng học ... hiệu chỉnh học bạ từ lớp Mẫu Giáo lớp theo Tiêu Chuẩn Trọng Tâm Phổ Cập Tiểu Bang Cali để cung cấp thêm tin tức việc quí vị tiến việc đáp ứng tiêu chuẩn Q TẠI SAO LẠI CÓ HỌC BẠ DỰA THEO CÁC TIÊU...
 • 13
 • 250
 • 0

Đề án Một số quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN.doc

Đề án Một số quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN.doc
... tận tình dẫn giúp đỡ em hoàn thành đề án Trang Đề án: Một số quy định hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN – Lê Thị Mê Linh Chương 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN 1.1 THUẾ VÀ VAI TRÒ CỦA THUẾ ĐỐI ... theo quy định pháp luật Trang Đề án: Một số quy định hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN – Lê Thị Mê Linh - Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập cá nhân có giấy phép chứng hành nghề theo quy định ... nhượng chứng khoán thu nhập chịu thuế xác định giá bán chứng khoán Trang 11 Đề án: Một số quy định hướng dẫn thi hành luật thuế TNCN – Lê Thị Mê Linh - Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển...
 • 25
 • 288
 • 0

hướng dẫn đăng ký nội dung năm 2011 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”

hướng dẫn đăng ký nội dung năm 2011 thực hiện Đề án “Phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”
... thể, cá nhân đăng đề xuất triển khai chương trình, dự án bảo vệ môi trường, tập trung tái chế, xử lý chất thải, cải thiện môi trường, … nhằm đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường nơi công cộng ... thiết thực bảo vệ môi trường Trồng thêm xanh thêm hành động bảo vệ môi trường Thanh niên chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ môi ... với phòng Tài nguyên môi trường địa phương biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tốt công tác bảo vệ môi trường phát triển bền vững Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ...
 • 3
 • 550
 • 0

hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN.

hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN.
... người nộp thuế nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước, mà mức thuế nộp cao so với số thuế phải nộp, quan thuế xử lý thoái trả Thủ tục thoái trả tiền thuế thực theo hướng dẫn điểm công văn số 1823/BTC-TCT ... hợp, số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất cao tính theo Luật thuế thu nhập cá nhân nộp thuế theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân Trường hợp trước ngày văn hướng dẫn, ... ngày 01/01/2009, số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thấp số thuế phải nộp tính theo Luật thuế TNCN cá nhân chuyển nhượng nộp thuế theo quy định Luật thuế chuyển quyền...
 • 3
 • 183
 • 0

hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN

hướng dẫn một số nội dung về thuế TNCN
... người nộp thuế nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước, mà mức thuế nộp cao so với số thuế phải nộp, quan thuế xử lý thoái trả Thủ tục thoái trả tiền thuế thực theo hướng dẫn điểm công văn số 1823/BTC-TCT ... ngày 01/01/2009, số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất thấp số thuế phải nộp tính theo Luật thuế TNCN cá nhân chuyển nhượng nộp thuế theo quy định Luật thuế chuyển quyền ... hợp, số thuế phải nộp tính theo Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất cao tính theo Luật thuế thu nhập cá nhân nộp thuế theo quy định Luật thuế thu nhập cá nhân Trường hợp trước ngày văn hướng dẫn, ...
 • 3
 • 241
 • 0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN CHO NGƯỜI NỘP THUẾ
... 1: Tài liệu hướng dẫn thực toán thuế TNCN cho người nộp thuế Bài 1 -Hướng dẫn cho quan chi trả .2 HDSD phần mềm hỗ trợ toán thuế TNCN (QTTNCN) .3 HDSD phần mềm HTKK .39 Quy trình thực ... trình thực toán thuế TNCN năm 2009 142 Tài liệu HDSD website toán thuế TNCN 148 BÀI HƯỚNG DẪN CHO CƠ QUAN CHI TRẢ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN QTTNCN (Dành cho Tổ ... .39 Quy trình thực toán thuế TNCN năm 2009 78 Tài liệu HDSD website toán thuế TNCN 89 Bài 2 -Hướng dẫn cho cá nhân 95 HDSD phần mềm hỗ trợ toán thuế TNCN (QTTNCN) 96 HDSD phần...
 • 154
 • 361
 • 1

Tài liệu HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU, LỊCH NỘP KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010-2011 VÀ 2015-2016 doc

Tài liệu HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU, LỊCH NỘP KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010-2011 VÀ 2015-2016 doc
... A LẬP BIỂU KẾ HOẠCH ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM NĂM HỌC 2010-2011 2015-2016: I Đối tượng thời điểm lập số liệu kế hoạch: - Đối tượng lập kế hoạch: Các trường ... thiết bị trường học: Số sách, thiết bị: + Thực năm học 2008-2009: Là số sách, thiết bị có đến 31/12/2008 + Ước thực năm học 2009-2010: ước thực số sách, thiết bị có đến 31/12/2009 + Năm học 2010-2011: ... 31/12/2009 + Năm học 2010-2011: kế hoạch số sách, thiết bị mua sắm năm 2010 + Năm học 2015-2016: Kế hoạch số sách, thiết bị mua sắm năm 2015 Cách tính số sách, thiết bị trang bị, mua sắm: Số lượng sách...
 • 6
 • 441
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết về thuế TNCN đối với chuyển nhượng, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản ppt

Tài liệu Hướng dẫn chi tiết về thuế TNCN đối với chuyển nhượng, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản ppt
... phải nộp thuế TNCN thu nhập từ chuyển nhượng vốn phải truy nộp thuế TNCN hoạt động chuyển nhượng bất động sản góp vốn vào doanh nghiệp Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất tài sản gắn ... thu nhập từ nhận tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất tạm thời chưa thu thuế TNCN Trường hợp cá nhân góp vốn bất động sản, chia lợi nhuận phải nộp thuế TNCN hoạt động đầu tư vốn, chuyển nhượng ... đồng chuyển nhượng bất động sản nộp hồ sơ hợp lệ cho quan có thẩm quyền trước ngày 01/01/2009 (i) số thuế phải nộp số thuế TNCN số thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất tùy thuộc vào số thuế thấp...
 • 3
 • 212
 • 0

một số nội dung mới về quản lý thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn quyết toán thuế tncn)

một số nội dung mới về quản lý thuế thu nhập cá nhân (hướng dẫn quyết toán thuế tncn)
... VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP Hướng dẫn số trường hợp toán thu TNCN: - nhân thu phải nộp < thu nộp mà yêu cầu hoàn/bù trừ thu vào kỳ sau - nhân KD có nguồn thu nhập từ KD nộp thu khoán - ... thu hộ, nhân khai thu PHẦN V: HƯỚNG DẪN KHAI THU ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CHO THU TÀI SẢN - Thu nhập chịu thu TNCN ấn định vào Biểu tỷ lệ thu nhập chịu thu doanh thu theo quy định pháp luật thu ... khai thu TNCN Phần II Khai thu số trường hợp Phần III Nơi nộp hồ sơ toán thu Phần IV Quản thu thu hộ khoán Phần V Quản thu thu hộ cho thu tài sản PHẦN I: GIẢM TẦN SUẤT KHAI THU TNCN...
 • 25
 • 2,272
 • 0

Đề cương và bài làm hướng dẫn học ôn tập thi đại học môn văn năm 2014 2015

Đề cương và bài làm hướng dẫn học ôn tập thi đại học môn văn năm 2014 2015
... ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * ĐỀ THI MẬT MÃ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN MÃ KHỐI C-D 3321 KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ... ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 * ĐỀ CHÍNH THỨC * MÔN NGỮ VĂN MÃ KHỐI C-D 33201 KỲ THI ĐẠI HỌC NĂM Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ... từ ngày ” ĐỀ THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN NGỮ VĂN MÃ KHỐI C-D 13023 Môn thi: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO * ĐỀ CHÍNH THỨC * ĐỀ BÀI: I PHẦN...
 • 32
 • 513
 • 0

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 docx

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011 docx
... CHÍNH Căn pháp lý Trường hợp phải Quyết toán thuế Xác định số thuế miễn, giảm thuế theo NQ 08 /2011 Hồ sơ nơi nộp hồ sơ toán thuế Hướng dẫn khai tờ khai toán TNCN CĂN CỨ PHÁP LÝ TT số 84/2008/TT-BTC ... khoán: Số thuế TNCN phải nộp năm = Thu nhập tính thuế x 20% Số thuế TNCN = Thuế TNCN phải nộp năm x tháng x 50% giảm 12 tháng Số thuế phải nộp hoăc nộp thừa sau giảm = Số thuế - Số thuế + Số thuế ... khấu năm trừ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ (Đối với quan trả thu nhập) Đối tượng Hồ sơ khai thuế Tờ khai toán thuế - Mẫu số 05/KK -TNCN Bảng thuế thu nhập cá nhân ký HĐ lao động Tổ chức Mẫu số 05A/BK-TNCN...
 • 57
 • 376
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn vào facebook 2015hướng dẫn học autocad 2015hướng dẫn chi tiết về thuế tncn đối với chuyển nhượnghướng dẫn khai bổ sung thuế tncnhướng dẫn kê khai thuế tncn theo quýhướng dẫn kê khai thuế tncnhướng dẫn lập chứng từ khấu trừ thuế tncnhướng dẫn kê khai nộp thuế tncn theo quýcông văn hướng dẫn quyết toán thuế tncn năm 2014hướng dẫn tờ khai khấu trừ thuế tncnhướng dẫn đổ mực máy in hp 2015hướng dẫn kê khai thuế tncn 2012hướng dẫn kê khai thuế tncn 2011hướng dẫn kê khai thuế tncn hàng thánghướng dẫn kê khai thuế tncn quýPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả