Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

hạch toán, kế toán, tiền tương các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009

hạch toán, kế toán, tiền tương và các khoản trích theo lương với việc nâng cao hiệu quả sử dụng người lao động tại doanh nghiệp K2009
... lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao động doanh nghiệp Nội dung luận văn thực tập tốt nghiệp lời mở đầu kết luận bao gồm chơng: Chơng I Cơ sở lý luận hạch toán tiền lơng khoản trích theo ... lơng doanh nghiệp Chơng II Thực trạng hạch toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty Viễn thông Hà Nội Chơng III Phơng hớng hoàn thiện hạch toán tiền lơng với việc nâng cao hiệu sử dụng ngời lao ... tố (lao động, đối tợng lao động t liệu lao động) Trong lao động với t cách hoạt động chân tay trí óc ngời sử dụng t liệu lao động nhằm tác động, biến đổi đối tợng lao động thành vật phẩm có ích...
 • 72
 • 2,127
 • 8

Kế toán tiền lwong các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lwong và các khoản trích theo lương
... trước tiền lương nghỉ phép, tiền lương ngừng sản xuất theo mùa vụ cơng nhân trực tiếp sản xuất thì hạch tốn vào bên nợ tài khoản 335 2 Kế tốn tiền lƣơng khoản trích theo lƣơng: a) Tài khoản ... CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƢƠNG: - Tiền lương tính theo thời gian - Tiền lương tính theo sản phẩm 1 Hình thức tiền lƣơng tính theo thời gian: - Tiền lương phải trả cho người lao động tính theo thời gian ... sở : Kế tốn tổng hợp khoản trích theo lƣơng: Nợ Nợ Nợ Nợ Nợ 622 627 641 642 334 – Phần tính trừ vào tiền lương CNV theo quy định Có 338(3382, 3383, 3384, 3389) Kế tốn tổng hợp khoản trích theo...
 • 274
 • 658
 • 7

Đánh giá chung về công tác toán tiền lưưng các khoản trích theo lương tại công ty ctgt 422

Đánh giá chung về công tác kê toán tiền lưưng và các khoản trích theo lương tại công ty ctgt 422
... TÁC KÊ TỐN TIỂN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CTGT 422 3.1 Đánh giá chung cơng tác tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 3.1.1 (iìỉhũítq kci quủ đạt t ro n cơng tác ... TÁC KẾ TỐN TIÊN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY CTGT 422 3.1 Đánh giá chung cơng tác tốn tiền lưưng khoản trích theo lương cơng ty 55 3.1.1 Những kết đạt cơng tác ... tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 55 3.1.2 Những hạn chế cơng tác kế tốn tiền lương khoản trích theo lương cơng ty 57 3.2 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kê...
 • 49
 • 284
 • 0

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II

Tổ chức công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II
... doanh Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng II: Phân tích tình hình tài sử dụng lao động tiền lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Chơng III: Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà ... khoản trích theo lơng doanh nghiệp - Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II năm 2012 Đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản ... vấn đề tìên lơng khía cạnh tách rời trình hoạt động Nhà máy Đây sở để tác giả lựa chọn đề tài Tổ chức công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Nhà máy xi măng Lam Thạch II Để xác định...
 • 107
 • 1,311
 • 5

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng tại Xí nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ
... nghiệp công tác kiểm kê, công tác báo cáo tài kế toán, thống kê toán nghiệp, công tác kiểm tra kế toán nghiệp việc chấp hành sách ngời lao động, chế độ thể lệ tài chính, kế toán nghiệp ... nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ trực thuộc Công ty C phn Xuất nhập thủy sản Hà Nội nghiệp chế biến thuỷ sản Xuân Thuỷ doanh nghiệp Nhà nớc, với nhiệm vụ thu mua, chế biến thuỷ hải sản, hoạt ... TON kế toántrưởng Kế toán tổng hợp kiểm tra Kế toán vật Kế toán tiền Kế toán Kế toán tiêu thụ Kế toán tập hợp CP Thủ tư hàng hoá ơng, BHXH TSCĐ T.phẩm & toán tính Z sản phẩm quỹ Phòng kế toán...
 • 94
 • 499
 • 1

Hoàn thiện hạch toán tiền lưomg các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đạt phương

Hoàn thiện hạch toán tiền lưomg và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần đạt phương
... - Tài Công ty Cố phần Đạt Phương, em chọn đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiền lưomg khoản trích theo lương Công ty cổ phần Đạt Phương cho chuyên đề thực tập Nội dung chuyên đề gồm phần: Phần 1: ... chung kế toán tiền lưong khoản phải trích theo lương ỏ’ đom vị xây lắp Phần2 : Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần Đạt Phương SV: Trần Thị Hằng Lớp: Ke toán 46D ... tự hạch toán tiền Iưong Công ty Việc hạch toán tiền lương Công ty cố phần Đạt Phương chia làm hai khối khối trực tiếp khối gián tiếp Hàng tháng kế toán vào chứng từ ban đầu: * Với văn phòng Công...
 • 58
 • 323
 • 1

Kế toán vốn bằng tiền, kế toán NVL-CCDC, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngCông ty cổ phần tập đoàn đại châu.doc

Kế toán vốn bằng tiền, kế toán NVL-CCDC, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngCông ty cổ phần tập đoàn đại châu.doc
... sinh theo ngày, theo mã khách hàng , theo vụ việc hợp đồng, theo kho, theo vật t Đợc mở cho tháng để theo dõi cho kế toán quản trị doanh nghiệp Trên sở sổ kế toán đợc mở, đến kỳ báo cáo kế toán ... hp tớnh chi phớ sn xut, giỏ thnh ca cụng ty 3.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty - Hệ thống chứng từ kế toán Một số chứng từ Công ty nh sau: Phần hành NVL - Phiếu yêu cầu mua hàng - ... điểm công ty có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nên để thuận tiện cho công tác ghi chép sổ sách cách xác, hiệu nên công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Theo hình thức kế toán này,...
 • 36
 • 377
 • 1

Thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngtại Cty ELmaco

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtại Cty ELmaco
... thởng Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động Để toán tiền lơng, tiền thởng cho cán công nhân viên hàng tháng kế toán lập "bảng toán tiền lơng" cho tổ, phận Kế toán phải vào chứng từ hạch toán thời ... phí công đoàn (phần để lại doanh nghiệp theo qui định) + Nợ TK 338 - PT phải nộp khác (3382) Có TK 111 - TM Có TK 112 - TGNH 19 Chơng II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo ... phần để lại doanh nghiệp Phơng pháp hạch toán trích theo lơng 6.1 Hạch toán chi tiết: + Kế toán phải vào kết tính theo lơng gồm hai mối quan hệ toán + Thanh toán với quan tài chính, quan BHXH cấp...
 • 68
 • 308
 • 4

Thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lươngtại công ty ELmaco

Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngtại công ty ELmaco
... thởng Hạch toán tiền lơng cho ngời lao động Để toán tiền lơng, tiền thởng cho cán công nhân viên hàng tháng kế toán lập "bảng toán tiền lơng" cho tổ, phận Kế toán phải vào chứng từ hạch toán thời ... phí công đoàn (phần để lại doanh nghiệp theo qui định) + Nợ TK 338 - PT phải nộp khác (3382) Có TK 111 - TM Có TK 112 - TGNH 19 Chơng II Thực trạng công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo ... đa công ty phát triển 2/Tổ chức hạch toán tiền lơng công ty : a/ Hình thức tiền lơng áp dụng Công ty elmaco: + Tiền lơng giữ vai trò to lớn vấn đề kích thích sản xuất, song khả Khả trở thành thực...
 • 68
 • 286
 • 1

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY

THỰC TẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY
... chức công tác kế toán tiền lương nói thống với kế toán tiền lương ỏ đơn vị khác công ty - Công ty áp dụng hình thức Nhật Ký Chung phù hợp thuận tiện việc hạch toán tiền lương khoản trích theo lương ... trọng trình hạch toán công ty công ty cần ý nhằm đảm bảo tính an toàn cho số liệu kế toán công việc quản lý 3.2đánh giá thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Nam Sơn ... kế toán chi trả tiền lương 2.1.sơ đồ hình thức sổ kế toán NKC (nhật ký chung) cho phần hành kế toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương : 6 Chứng từ gốc - Bảng chấm công - Bảng toán tiền...
 • 52
 • 405
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SXVLXD HÀTÂY

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTRONG CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀTÂY
... nhịp nhàng hiệu II Một số giải pháp đề suất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán Lao động- Tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty XD phát triển hạ tầng SXVLXD Hà Tây II.1 Kiến nghị thứ nhất: ... trạng tổ chức kế toán Lao động - Tiền lơng khoản trích theo lơng công ty xd phát triển hạ tầng sxvlxd hà tây I Quá trình hình thành phát triển cuả Công ty XD phát triển hạ tầng & SXVLXD ... hạch toán kế toán lao động - Tiền lơng khoản trích theo lơngtrong công ty xd phát triển hạ tầng sxvlxd hà Tây 11 I Đánh giá chung công tác kế toán Lao đông- Tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty...
 • 12
 • 299
 • 0

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SXVLXD HÀ TÂY

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN LAO ĐỘNG- TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGTẠI CÔNG TY XD PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ SXVLXD HÀ TÂY
... Công ty thuộc đối tợng nộp thuế GTGT thuế phơng pháp khấu trừ III Thực trạng tổ chức kế toán Lao động- Tiền l ơng khoản trích theo l ơng Công ty XD phát triển hạ tàng SXVLXD Tây III.1 Tổ chức ... tiền, vật t, tài sản, công cụ tron toàn công ty Sơ đồ- 6: sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trởng Kế toán Tổng hợp Kế toán vật liệu toán Thủ kho kiêm thủ quỹ II.4.2 Một số đặc điểm công tác kế ... suốt động II.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty II.4.1 Bộ máy kế toán Công ty Mặc dù có hai khu vực sản xuất nhng Công ty lập phòng tài vụ đảm nhiệm công tác kế toán toàn hai khu vực,...
 • 20
 • 245
 • 2

Kế TOáN LAO ĐộNG TIềN LƯƠNG CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNGTạI CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM á CHÂU

Kế TOáN LAO ĐộNG TIềN LƯƠNG Và CáC KHOảN TRíCH THEO LƯƠNGTạI CÔNG TY TNHH DƯợC PHẩM á CHÂU
... THỰC TRẠNG KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á CHÂU 3.1 Tổng quan lao động cơng ty 3.1.1 Số lượng lao động : Cty TNHH dược phẩm Á Châu có số lao động tính ... VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG  2.1 Khái niệm, nhiệm vụ kế tốn tiền lương & khoản trích theo lương: 2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa tiền lương & khoản trích theo lương: Khái niệm tiền lương: - Trong ... CƠNG TY DƯỢC VIỆT NAM CƠNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Á CHÂU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI Tháng 04 Năm 2004 STT GHI CĨ TK NỢ (1) (2) LƯƠN G TK 334 – PHẢI TRẢ CNV CÁC CÁC CỘNG CĨ KHOẢN KHOẢN...
 • 48
 • 145
 • 0

Xem thêm