ảnh hưởng của thế oxy hóa – khử tới sự phát thải khí metan trong đất phù sa sông hồng

Ảnh hưởng của bón phân rơm hữu cơ lên phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa trong điều kiện nhà lưới

Ảnh hưởng của bón phân rơm hữu cơ lên phát thải khí CH4, N2O và năng suất lúa trong điều kiện nhà lưới
... phân rơm hữu lên phát thải khí N2O đất phù sa trồng lúa Tốc độ phát thải khí N2O Vào đợt bón phân thứ 1, tốc độ phát thải khí N2O giai đoạn cao so với hai đợt lại Tốc độ phát thải khí N2O dao động ... pháp bón phân rơm hữu lên thành phần suất suất lúa đất phù sa Ảnh hưởng biện pháp bón phân rơm hữu lên thành phần suất Nghiệm thức bón rơm ủ với Trichoderma tấn/ha làm tăng thành phần suất lúa ... N2O m-2 giờ-1 Tuy nhiên, tốc độ phát thải khí N2O nghiệm thức không khác ý nghĩa thống kê Bảng 6: Ảnh hưởng biện pháp bón phân rơm hữu lên phát thải khí N2O đất phù sa trồng lúa Tốc độ phát thải...
 • 7
 • 115
 • 0

ảnh hưởng của phân bón đến sự phát thải khí metan từ đất trồng lúa nước ở xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

ảnh hưởng của phân bón đến sự phát thải khí metan từ đất trồng lúa nước ở xã quyết thắng, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... thải khí metan từ đất trồng lúa nước Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên nhằm nghiên cứu ảnh hưởng phân bón động thái phát thải khí metan từ đất trồng lúa nước, đồng thời ... VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ VÂN ANH ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SỰ PHÁT THẢI KHÍ METAN TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC XÃ QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: ... xuất lúa nước sử dụng phân bón cho lúa Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá phát thải CH4 công thức bón phân khác cho lúa vụ xuân - Động thái yếu tố môi trường đất...
 • 94
 • 143
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân đạm đến năng suất lúa trên đất phù sa tại phường hương an, thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huế
... hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 1.1 Mục đích đề tài - Xác định ảnh hưởng củaliều lượng dạng phân đạm đến số tiêu ... Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 3.3 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến sinh trưởng, phát triển suất lúa - Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến hiệu kinh ... lượng dạng phân đạm đến tính chất hóa học đất 45 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng dạng phân đạm đến suất lúa đất phù sa phường Hương An, thị...
 • 78
 • 503
 • 0

đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh bón cho cây lúa xuân trên đất phù sa sông hồng tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh bón cho cây lúa xuân trên đất phù sa sông hồng tại huyện tiên du, tỉnh bắc ninh
... phân hữu vi sinh đa chức năng, phân hữu vi sinh Sông Gianh bón cho lúa nước giống Q5 vụ xuân năm 2014 - Đánh giá hiệu kinh tế môi trường phân hữu vi sinh đất phù sa sông Hồng huyện Tiên Du, tỉnh ... Đánh giá hiệu phân hữu vi sinh bón cho lúa xuân đất phù sa sông Hồng huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá hiệu phân hữu vi sinh đến sinh trưởng ... phân vi sinh vật 58 3.8 Ảnh hưởng phân hữu vi sinh đến chiều cao lúa đất phù sa sông Hồng huyện Tiên Du - Bắc Ninh 3.9 59 Ảnh hưởng phân HCVS đến số dảnh lúa xuân đất phù sa sông Hồng huyện Tiên...
 • 109
 • 450
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử

Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Xây dựng nội dung thí nghiệm minh họa ảnh hưởng của quá trình tạo phức tới sự chuyển dịch cân bằng oxi hóa khử
... CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NỘI DUNG THÍ NGHIỆM MINH HỌA ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH TẠO PHỨC TỚI CHUYỂN DỊCH CÂN BẰNG OXI HÓA - KHỬ II.1 Hệ oxi hóa - khử có cấu tử tạo phức II.1.1 Cấu tử tạo phức dạng oxi hóa ... KẾT LUẬN Trong luận văn tiến hành xây dựng thí nghiệm minh họa ảnh hưởng trình tạo phức EDTA xianua đến cân oxi hóa - khử dung dịch Bao gồm: * Thí nghiệm 1,2,3,4: xét ảnh hưởng trình tạo phức ... số tạo phức I.3 Ảnh hưởng tạo phức tới oxi hóa - khử Sự tạo phức với dạng oxi hóa - khử làm thay đổi hoạt độ chúng yếu tố quan trọng làm thay đổi oxi hóa - khử Thông thường tạo phức với phối tử...
 • 22
 • 80
 • 0

Ảnh hướng của kinh tế tri thức tới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Ảnh hướng của kinh tế tri thức tới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta
... vong ;ta nói, kinh tế kết tinh sản phẩm, kinh doanh hoạt động kinh tế nói chung Đặc điểm kinh tế tri thức Thứ nhất, đặc điểm lớn làm khác biệt kinh tế tri thức khác với kinh tế công nghiệp kinh tế ... thực tế khái niệm kinh tế tri thức khái niệm loại hình kinh tế khác với loại hình kinh tế trớc loại hình kinh tế trớc lấy công nghiệp truyền thống làm tảng sản xuất, kinh tế tri thức lấy công nghiệp ... vốn tri thức, khả sử dụng tri thức, rút ngắn khoảng cách với nớc tiên tiến Vì thế, vai trò kinh tế tri thức quan trọng nghiệp phát tri n đất nớc Kinh tế tri thức nghiệp công nghiệp hoá- đại hoá...
 • 12
 • 376
 • 0

Ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên sự phát triển một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei, boone 1931) tại các đầm nuôi ở thủy cửa lò, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học

Ảnh hưởng của yếu tố môi trường lên sự phát triển một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của tôm thẻ chân trắng (penaeus vannamei, boone 1931) tại các đầm nuôi ở thủy cửa lò, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ sinh học
... yếu tố môi trường lên tiêu sinh sinh hóa tôm Trước thực trạng đó, chọn đề tài: Ảnh hưởng yếu tố môi trường lên phát triển số tiêu sinh lý, sinh hóa Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei, Boone ... Boone 1931) đầm nuôi thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An làm sở cho việc tìm giải pháp nuôi tôm bền vững Mục tiêu đề tài: Đánh giá ảnh hưởng yếu tố môi trường chế độ dinh dưỡng lên tiêu sinh sinh hóa ... cứu Loài Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vanamei Boone 1931) số tiêu môi trường đầm nuôi Xí nghiệp Thanh niên, Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, Nghệ An 2.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá tiêu môi trường nước:...
 • 46
 • 544
 • 1

kinh tế tri thức -ảnh hưởng của kinh tế tri thức tới sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta

kinh tế tri thức -ảnh hưởng của kinh tế tri thức tới sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở nước ta
... làm khác biệt kinh tế tri thức khác với kinh tế công nghiệp kinh tế nông nghiệp tri thức trở thành yếu tố định sản xuất, lao động tài nguyên vốn quý kinh tế tri thức tri thức Bởi tri thức nguồn ... - Cơ cấu LĐ > 70%là công nhân tri thức - Cơ cấu TB > 70% t ngời Nền kinh tế tri thức hình thành phát tri n nhanh nên kinh tế tri t để công nghiệp III kinh tế tri thức nghiệp công nghiệp hoá ... tiên tiến Từ nhận thức đứng quan điểm vật biện chứng, viết em xin đề cập tới : kinh tế tri thức - ảnh hởng kinh tế tri thức tới nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá nớc ta Nội dung I- Hai nguyên lý...
 • 16
 • 277
 • 0

Kinh tế tri thức ảnh hưởng của kinh tế tri thức tới sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta

Kinh tế tri thức ảnh hưởng của kinh tế tri thức tới sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta
... 1: KINH T TRI TH C LÀ GÌ Ngu n g c c a kinh t tri th c 2 M i quan h gi a tri th c kinh t 3 Khái ni m kinh t tri th c c i m c a kinh t tri th c Các tiêu chí cu kinh t tri th c CHƯƠNG 2: KINH T TRI ... trình phát tri n, trư c h t phát tri n kinh t Tri th c k t tinh s n ph m, kinh doanh ho t 4) ng kinh t nói chung c i m c a kinh t tri th c Th nh t, c i m l n nh t làm khác bi t kinh t tri th c ... pt i: "Kinh t tri th c - nh hư ng c a kinh t tri th c t i s nghi p Công nghi p hoá - Hi n i hoá nư c ta" Thư vi n i n t tr c n CHƯƠNG 1: KINH T TRI TH C LÀ GÌ? 1) Ngu n g c c a kinh t tri th...
 • 28
 • 595
 • 1

Đánh giá sự ảnh hưởng của chiến lược nhà nước tới sự thúc đẩy cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông việt nam cơ sở để khuyến nghị chính sách, sử dụng mô hình phân tích PEST

Đánh giá sự ảnh hưởng của chiến lược nhà nước tới sự thúc đẩy cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông việt nam cơ sở để khuyến nghị chính sách, sử dụng mô hình phân tích PEST
... of competitive telecommunications corporations Vietnam: Group of Vietnam Post and Telecommunications (VNPT); Viettel Corporation (Viettel); Vietnam Multimedia Corporation (VTC); Sai Gon Poster ... TELECOMMUNICATION COMPANIES IN VIETNAM: POLICY BASIS FOR PEST ANALYSIS” To get the right solution in order to improve the competitive environment for telecommunications in Vietnam in the coming time Objectives ... corporations Vietnam: Group of Vietnam Post and Telecommunications VNP; Telecommunication Company FPT ; Military group telecommunications(Viettel) ; Electronics Company Information Vietnam Maritime...
 • 146
 • 390
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN TẠI BỆNH VIỆN NHI HẢI DƯƠNG
... làm hài lòng bệnh nhân Tại lại lựa chọn bệnh viện Nhi Hải Dương? Bệnh viện nhi Hải Dương bệnh viện cấp II trực thuộc Sở Y tế Hải Dương Từ trước đến chưa có nghiên cứu có hệ thống đánh giá hài lòng ... cấp dịch vụ việc đánh giá chất lượng dịch vụ nhóm bệnh nhi nhóm khác có khác biệt 1.2 Động nghiên cứu Tại lại nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vu? Cũng loại hình dịch vụ khác, dịch ... hàng chất lượng dịch vụ bệnh viện thực Một số nghiên khảo sát thực nhi n dừng lại mức đánh giá thống kê mô tả chưa sâu phân tích mối quan hệ chất yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng bệnh nhân dịch vụ bệnh...
 • 91
 • 424
 • 13

luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh nhữ ngọc thanh đề tài ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của bệnh nhân tại bệnh viện nhi hải dương

luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh nhữ ngọc thanh đề tài ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của bệnh nhân tại bệnh viện nhi hải dương
... làm hài lòng bệnh nhân Tại lại lựa chọn bệnh viện Nhi Hải Dương? Bệnh viện nhi Hải Dương bệnh viện cấp II trực thuộc Sở Y tế Hải Dương Từ trước đến chưa có nghiên cứu có hệ thống đánh giá hài lòng ... cấp dịch vụ việc đánh giá chất lượng dịch vụ nhóm bệnh nhi nhóm khác có khác biệt 1.2 Động nghiên cứu Tại lại nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vu? Cũng loại hình dịch vụ khác, dịch ... hàng chất lượng dịch vụ bệnh viện thực Một số nghiên khảo sát thực nhi n dừng lại mức đánh giá thống kê mô tả chưa sâu phân tích mối quan hệ chất yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng bệnh nhân dịch vụ bệnh...
 • 91
 • 683
 • 2

tóm tắt luận án tiến sĩ ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến lý, hóa tính đất và năng suất lúa, ngô trên đất phù sa sông hồngđất xám bạc màu

tóm tắt luận án tiến sĩ ảnh hưởng của sử dụng phụ phẩm nông nghiệp đến lý, hóa tính đất và năng suất lúa, ngô trên đất phù sa sông hồng và đất xám bạc màu
... 2 CHƯƠNG T NG QUAN TÀI LI U 1 ð c ñi m ñ t phù sa sông H ng ñ t xám b c màu 1.1.1 ð c ñi m ñ t phù sa sông H ng V tính ch t lý, hóa h c, ñ t phù sa sông H ng có thành ph n gi i dao ñ ng ch y ... ng ph ph m nông nghi p ñ n lý, hoá tính ñ t su t lúa, ngô ñ t phù sa sông H ng ñ t xám b c màu B c Giang“ ñã ñư c ti n hành M c tiêu nghiên c u Xác ñ nh nh hư ng c a s d ng ph ph m nông nghi p ... lúa mùa – ngô ñông, m u ñ t ñã ñư c l t ñ phân tích ñ ñánh giá nh hư ng c a vùi ph ph m ñ n m t s tính ch t lý hoá h c ñ t c hai lo i ñ t phù sa sông H ng ñ t b c màu Trên ñ t phù sa sông H ng...
 • 27
 • 492
 • 1

Bước đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của tần suất khai thác tới chất lượng tinh dịch gà trống cảnh thái lan và tân châu nuôi tại thừa thiên huế

Bước đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của tần suất khai thác tới chất lượng tinh dịch gà trống cảnh thái lan và tân châu nuôi tại thừa thiên huế
... Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng tần suất khai thác tới chất lượng tinh dịch trống cảnh Thái Lan Tân Châu nuôi Thừa Thiên Huế Mục đích đề tài nhằm đánh giá ảnh hưởng tần suất khai thác tới chất ... tần suất khai thác - Yếu tố tần suất khai thác tinh ảnh hưởng đến chất lượng tinh Tre Trân Châu nhiều Tre Thái Chất lượng tinh dịch trống Thái Lan chất lượng cao trống Tân Châu ... thác tinh dịch hai giống cảnh Tân Châu Thái Lan - Tần suất khai thác tinh dịch hai giống ảnh hưởng đáng kể tiêu chất lượng tinh dịch thời gian thí nghiệm Tần suất khai thác tinh dịch...
 • 49
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những yếu tố ảnh hưởng đến thế oxi hóa khửảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới sự hình thành văn hóa doanh nghiệp việt namý nghĩa của thế oxy hóa khửảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới lạm phátanh huong cua nhan to kt xh toi su phan bo dan cuảnh hưởng của tổng hàm lượng cacbon tới sự tồn lưu hcbvtvảnh hưởng của rối loạn ăn uống tới việc mang thaiảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự thỏa mãn của khách hàngnghiên cứu ảnh hưởng của nước chiết trái nhàu đến sự phát triển tế bào ung thư ở mỹthư vú và ảnh hưởng của nước ép trái nhàu đến sự phát triển tế bào ung thư vú trong thí nghiệm modelsự ảnh hưởng của 4 mối đe dọa về sự phát triển của dịch vụ cho thuê văn phòng cao cấpbài tiểu luận hiệu ứng nhà kính ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầuđặc điểm của đất phù sa sông hồngảnh hưởng của đô thị hóa tới môi trườngảnh hưởng của toàn cầu hoá tới việt namufma so kc 07 11 1522263uftai ve tai day22455uftai ve tai day22460Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc hop nhat ban nien nam 2010KT1TDe an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1BAI 2 xac dinh dungcu dienon tap lich su hoc thuyet kinh te2.Dang ky du hop 2016Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016BaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Tài liệu xây dựng nông thôn mớiBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu