Kiểm tra 45 phút môn Lịch sử đề 2 Trường THCS Lê Quý Đôn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Văn Thiêm

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Lê Văn Thiêm
... Inđônêxia Xingapo III Dưới hậu cuả đường lối “Ba cờ hồng” “Đại cách mạng văn hóa vô sản”, em điền thông tin phù hợp vào chỗ trống (1, 5đ) Gây nên tình trạng hỗn loạn nước, để lại thảm họa ... xẩy khắp nơi B Tự luận: (5,5đ) Trình bày hoàn cảnh đời mục tiêu hoạt động Asean (3,5đ) Ý nghĩa lịch sử đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa (2đ) -Hết ...
 • 2
 • 62
 • 0

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 ĐỀ 1

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 ĐỀ 1
... + Tăng trưởng bình quân hàng năm từ 19 60 -19 69 10 ,8% 0,5 + Từ 19 70 – 19 73 có giảm đạt 7,8% cao nhiều so với TBCN khác… 0,5 + Đầu thập kỉ 70 Nhật trở ... tố định hàng đầu… 0,25 - Vai trò lãnh đạo quản lí nhà nước… 0,25 - Các công ty động có sức cạnh tranh cao… 0,25 - Ứng dụng thành công KHKT vào sản xuất… 0,25 - Chi phí quốc phòng thấp… 0,25 -...
 • 2
 • 237
 • 0

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 ĐỀ 2

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 ĐỀ 2
... không gian…(0 ,25 đ) - Văn hóa giáo dục: Đạt nhiều thành tựu, đời sống nhân dân nâng cao…(0 ,25 đ) - Đối ngoại: + Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ, Ấn Độ (0 ,25 đ) + Mở rộng ... quan hệ ngoại giao với tất nước giới…(0 ,25 đ) + Giữ vai trò quan trọng việc giải tranh chấp quốc tế…(0 ,25 đ) + Vì địa vị quốc tế Trung Quốc nâng cao…(0 ,25 đ) + Trung Quốc thu hồi Hồng Kông năm ... chủ nghĩa, có Việt Nam…(0,5 đ) Câu 3: (2, 0 đ): * Nguyên nhân: + Chiến tranh lạnh làm suy giảm mạnh nước Xô- Mĩ Sự vươn lên cạnh tranh liệt Nhật Tây Âu Mĩ…(0 ,25 đ) + Thập niên 80, Liên Xô lâm vào...
 • 3
 • 102
 • 0

Bài kiểm tra 45 phút Môn: Vật Lý - Đề 2 pptx

Bài kiểm tra 45 phút Môn: Vật Lý - Đề 2 pptx
... kính hội tụ tiêu cự f làm kính lúp để nhìn vật ta phải đặt vật cách thấu kính khoảng : A Nhỏ f B f C Giữa f 2f D Lớn 2f Câu 17 : Chọn câu trả lời ĐÚNG Vật sáng AB vuông góc với trục thấu kính có ... f = 25 cm B f = 16 cm C f = 20 cm D f = 40 cm Câu 18: Một mắt cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm điểm cực cận cách mắt 15 cm Khi mang kính có độ tụ D = - 2, 5 dp đặt sát mắt, người đọc trang ... B A = 26 ,40; C A = 66 0; D A = 380; Câu 20 : Một mắt có điểm cực cận C0 cách mắt 60 cm, dùng kính lúp có tiêu cự f = 10 cm để quan sát vật nhỏ, kính lúp cách mắt 10 cm Tính khoảng cách vật mắt...
 • 3
 • 165
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Anh Hùng Wừu

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Anh Hùng Wừu
... thứ (0.5đ) - Đầu năm 90 , ASEAN → mở rộng thành viên: + Tháng 7 / 19 95 , Việt Nam tham gia (0.5đ) + Tháng 9 / 19 97 , Lào Mianma (0.25đ) Câu + Tháng 4 / 19 99 , Cămpuchia tham gia → ASEAN 10 (0.25đ) (5.0đ) ... quyền Hồng Công ( 19 97 ) Ma Cao ( 19 99 ) Địa vị TQ nâng cao trường quốc tế Câu (0.5đ) (0.25đ) * Quá trình phát triển từ ASEAN thành ASEAN 10 - Khi thành lập (5 nước thành viên)… (0.5đ) - 19 84, Bru-nây ... Năm 19 92 , thành lập AFTA + Năm 19 94 , thành lập ARF ⇒ Lịch sử ĐNA bước sang thời kỳ (0.5đ) (0.25đ) (0.25đ) * Thời thách thức Việt Nam tham gia ASEAN - Thời cơ: Tạo hội cho Việt Nam giao lưu, trao...
 • 3
 • 173
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2010 2011

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2010 2011
... vùng kiểm soát lực lượng trị + Các bên ngừng bắn chổ, trao trả tùbinh dân thường bị bắt +Hoa Kì cam kết tôn trọng đống góp vào công hàn gắn vết thương chién tranh việt Nam Câu 3: - Điểm giống: Đều ... chiến lược chiến tranh thực dân Mĩ nhằm xâm lược thống trị miền Nam - Điểm khác: + Lực lượng chủ yếu tham chiến “chiến tranh đặc biệt” quân đội tay sai cố vấn Mĩ + Trong “chiến tranh cục bộ” lực ... tranh đặc biệt” quân đội tay sai cố vấn Mĩ + Trong “chiến tranh cục bộ” lực lượng tham gia chiến tranh gồm: quân Mĩ, quân đồng minh nước, quân đội Sài Gòn ...
 • 2
 • 161
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2010 2011 Đề lẻ

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2010 2011 Đề lẻ
... hàng không củng cố - Các ngành văn hóa, giáo dục có bước phát triển tiến đáng kể, số học sinh phổ thông đại học tăng; ngành y tế mở rộng mạng lưới đến tận huyện, xã - Miền Bắc làm tròn nghĩa vụ ... như: khu gang thép Thái Nguyên, nhiệt điện Uông Bí… - Nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông lâm trường quốc doanh, thực chủ trương xây dựng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp bậc cao, nhiều hợp tác...
 • 2
 • 145
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2011 2012 (Đề chẵn)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2011 2012 (Đề chẵn)
... - Về kinh tế: Nền kinh tế nông nghiệp vốn nghèo nàn lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề Hậu nạn đói năm 19 44 - 19 45 chưa khắc phục Lũ lụt, hạn hán liên tiêp xảy ra, lương thực Nam không ... Cuộc kháng chiến chống pháp 19 46 - 19 54 thắng lợi định nhờ lãnh đạo tài tình sáng suốt Đảng đứng đầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh - Vì Đảng biết phát huy sức mạnh toàn dân, Đảng đề đường lỗi kháng chiến đắn ... nhà nước trỗng rỗng, nhà nước không kiểm soát ngân hàng Đông Dương Bọn quân Tưởng bọn phản động tung tiền giá làm rối loạn thị trường - Văn hoá-giáo dục: Hơn 90 % dân số mù chữ, tệ nạn xã hội tràn...
 • 2
 • 191
 • 6

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2011 2012 (Đề lẻ)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2011 2012 (Đề lẻ)
... Xuân 19 53 - 19 54 ta làm phá sản bước đầu kế hoạch Na-va vì: - Điểm mấu chốt kế hoạch Na-va giành quyền chủ động chiến lược chiến trường tập chung binh lực - Cuộc công chiến lược Đông - Xuân ( 19 53 ... Bắc Cạn - Ngày 9 .10 . 19 47 binh đoàn quân thuỷ ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quanh, Chiêm Hoá, Đài Thị * Quân ta chiến đấu bảo vệ địa Việt Bắc: - Tại Bắc Cạn, ta bao vây, chia cắt, ... Pháp lên Căn địa kháng chiến Việt Bắc: - Pháp huy động 12 000 quân tinh nhuệ hầu hết máy bay Đông Dương để công lên Việt Bắc Ngày 7 .10 . 19 47 binh đoàn dù nhảy xuống Bắc Cạn, chợ Mới, chợ Đồn -...
 • 3
 • 160
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2012 2013 (Đề chẵn)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2012 2013 (Đề chẵn)
... điểm) - Ngày 19 /8 / 19 91 đảo lật đổ Goóc -Ba- Chôp không thành (0,5 điểm) - Ngày 21/ 21/ 19 91 , 11 nước cộng hòa li khai, thành lập Cộng đồng quốc gia độc lập(SNG) (0,5 điểm) - 25 /12 / 19 91 Goóc -Ba- Chôp từ ... cờ Liên Bang Xô Viết điện Gremli bị hạ xuống, đánh dấu chấm dứt chế độ XHCN Liên bang Xô viết sau 74 năm tồn (0,5 điểm) Câu 3: (3 điểm) Những nét bật Châu Á từ sau năm 19 45 - Sau chiến tranh giới ... - Tháng năm 19 85 …Goóc -Ba- Chôp đề đường cải tổ, nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, khắc phục sai lầm xây dựng chủ nghĩa xã hội theo ỹ nghĩa nguyên (1 điểm) - Chuẩn bị không...
 • 2
 • 306
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2012 2013 (Đề lẻ)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Ba Lòng năm học 2012 2013 (Đề lẻ)
... ANC, người da đen dành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử (1 điểm) - Năm 19 93 chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ (0,5 điểm) - Năm 19 94 , bầu cử nhân dân đa chủng tộc lần tiến hành NenxơnManđêla bầu ... - KHKT: + 19 57: Phóng thành công vệ tinh nhân tạo (0,25 điểm) + 19 61: Phóng tàu vũ trụ “Phương Đông”, dẫn đầu giới chuyến bay dài ngày vũ trụ, (0,5 điểm) + Đối ngoại: ... bạo… (1 điểm) - Người da đen ngoan cường bền bỉ đâu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Dưới lãnh đạo tổ chức “Đại hội dân tộc phi” ANC, người da đen dành thắng lợi có ý nghĩa lịch sử (1 điểm)...
 • 2
 • 202
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Buôn Đôn

Đề kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Buôn Đôn
... 1: Nêu ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Pháp ( 19 45- 19 54) (4 điểm) Câu 2: Cho biết công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh lịch sử cách mạng Việt Nam từ năm 19 30 đến 19 54 (2 điểm) ... Quốc) 22 .12 . 19 44 Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 7.5 . 19 54 Hiệp định Giơ-ne-vơ kí kết chấm dứt chiến tranh Đông Dương II Tự luận: (6 điểm) Câu 1: Nêu...
 • 2
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 45 phút môn lịch sử lớp 7kiểm tra 45 phút môn lịch sử 7đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 6đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 8đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử 10đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử 6đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 11đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 7đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử 7đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 9đề kiểm tra 15 phút môn lịch sửđề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 10đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử 11đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử 9đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử khối 10 lần 02 trường thpt krông nô potxStrategic marketing 1st edition mooradian test bankSurvey of economics 9th edition tucker test bankStrategic marketing 10th edition cravens test bankStrategic staffing 2nd edition phillips test bankStrategic staffing 3rd edition phillips test bankSustainable energy 1st edition richard dunlap test bankSustainable energy SI edition 1st edition richard dunlap test bankSustainable enterprise a macromarketing approach 1st edition mark peterson test bankĐồ án môn học Phân tích hoạt động kinh tế trong môi trường xây dựngTiểu luận chế độ tài chính của DN bảo hiểmSystems analysis and design in a changing world 6th edition satzinger test bankHệ thống điện năng lượng mặt trờiSupply chain management strategy planning and operation 6th edition chopra test bankpython digital forensics cookbookSpreadsheet modeling and decision analysis a practical introduction to business analytics 7th edition cliff ragsdale test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankResearch methods for counseling 1st edition wright test bank