ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC MÔN TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÂN HÓA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI

Quản hoạt động dạy học môn toán theo định hướng phân hóa trường trung học sở lê quý đôn quận cầu giấy, nội

Quản lý hoạt động dạy học môn toán theo định hướng phân hóa ở trường trung học cơ sở lê quý đôn quận cầu giấy, hà nội
... quản hoạt động dạy học môn Toán theo định hƣớng phân hóa trƣờng THCS Quý Đôn - Quận Cầu Giấy - Thành phố Nội 7.3 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động dạy học môn Toán theo định hƣớng phân ... Thành phố Nội + Chƣơng 3: Biện pháp quản dạy học môn Toán theo định hƣớng phân hóa trƣờng THCS Quý Đôn - Quận Cầu Giấy - Thành phố Nội CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐÀM THU HƢƠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÂN HÓA TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ QUÝ ĐÔN QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI LUẬN VĂN...
 • 131
 • 192
 • 1

Đề cương luận văn Thạc quản giáo dục

Đề cương luận văn Thạc sĩ quản lý giáo dục
... văn hóa dân tộc trường PTDT Nội trú 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản 1.2.2 Quản giáo dục chức quản giáo dục 1.2.3 Quản trường học 1.2.4 Bản sắc văn hóa dân tộc 1.2.5 Giáo dục sắc văn ... nghiên cứu khoa học Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản giáo dục, số vấn đề luận thực tiễn Nxb ĐHQG Hà Nội Các văn kiện ĐH Đảng vấn đề văn hóa giáo dục sắc văn hóa dân tộc Các ... quản lí hoạt động giáo dục sắc văn hóa dân tộc cho học sinh trường PTDT Nội trú 1.4.1 Quản lí mục tiêu giáo dục sắc văn hóa dân tộc nhà trường 1.4.2 Quản nội dung, hình thức giáo dục sắc văn...
 • 13
 • 481
 • 7

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC QUẢN TRỊ KINH DOANH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY
... LÊ VĂN TIẾN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ VĂN TIẾN XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN ... thiếu chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu cách dài hạn, bền vững 26 CHƯƠNG III XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CẢNG CHÂN MÂY 3.1.1 Mục ... lý luận thương hiệu xây dựng thương hiệu - Hệ thống Tháng Tháng sở lý luận năm 2013 năm 2012 thương hiệu xây dựng thương hiệu Nội dung 2: Tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng xây dựng thương...
 • 33
 • 762
 • 9

Đề cương Luận văn thạc Quan điểm về “những giá trị châu Á” và ảnh hưởng của nó đến việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền khu vực này

Đề cương Luận văn thạc sĩ Quan điểm về “những giá trị châu Á” và ảnh hưởng của nó đến việc bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền ở khu vực này
... đề sau: - Nguồn gốc, đặc điểm, chất quan điểm “các giá trị châu Á” - Tính tương thích quan điểm “các giá trị châu Á” với quan điểm chung giới nhân quyền - Ảnh hưởng quan điểm “những giá trị châu ... cứu luận văn mối quan hệ văn hóa với nhận thức thực trạng nhân quyền khu vực châu Á Luận văn tập trung phân tích ảnh hưởng quan điểm “những giá trị châu Á”, không mở rộng sang học thuyết, quan điểm ... sau: Mở đầu Chương I Nhân quyền “các giá trị châu Á” 1.1 Khái quát nhân quyền 1.2 Khái quát “các giá trị châu Á” Chương II Tác động “các giá trị châu Á” đến việc thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền 2.1...
 • 6
 • 229
 • 1

Đề cương Luận văn thạc Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị tước tự do Việt Nam

Đề cương Luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam
... niên bị tước tự Nhận xét thực tiễn áp dụng quy định pháp luật việc bảo vệ quyền người chưa thành niên bị tước tự Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền người ... Chương Hoàn thiện quy định pháp luật quyền người chưa thành niên bị tước tự 3.1 Hoàn thiện quy định pháp luật quyền người chưa thành niên bị tạm giữ, tạm giam 3.2 Hoàn thiện quy định pháp luật quyền ... bình luận số vấn đề sau: 1.1 Khái niệm người chưa thành niên bị tước tự 1.1.1 Người chưa thành niên bị tước tự theo quy định pháp luật nhân quyền quốc tế 1.1.2 Người chưa thành niên bị tước tự...
 • 8
 • 227
 • 1

Đề cương Luận văn thạc Quyền bình đẳng Việt Nam, sở luận và thực trạng pháp luật

Đề cương Luận văn thạc sĩ Quyền bình đẳng ở Việt Nam, cơ sở lý luận và thực trạng pháp luật
... nghiên cứu luận văn phân tích sở luận thực trạng bình đẳng giới từ đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ - Nghiên cứu sở luận bình đẳng giới, ... trạng pháp luật bình đẳng giới nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới theo tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam sở luận phương pháp nghiên cứu luận văn ... chế - Đề xuất quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật bình đẳng giới Việt Nam 3.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn tập trung nghiên cứu pháp luật sở luận, phát triển qua giai đoạn thực trạng...
 • 7
 • 1,048
 • 9

Đề cương Luận văn thạc TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC GẮN LIỀN VỚI QUYỀN CON NGƯỜI LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Đề cương Luận văn thạc sĩ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC GẮN LIỀN VỚI QUYỀN CON NGƯỜI LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
... đảm quyền người bồi thường nhà nước Chương III Bảo đảm quyền người việc yêu cầu bồi thường I Vấn đề bảo đảm quyền người bồi thường nhà nước Vấn đề bảo vệ nhân quyền bồi thường nhà nước Vấn đề ... vi trách nhiệm bồi thường 4.1 Bồi thường nhà nước hoạt động quản hành 4.2 Bồi thường nhà nước hoạt động thi hành án 4.3 Bồi thường nhà nước hoạt động tố tụng Thực trạng công tác giải bồi thường ... luật riêng bồi thường Nhà nước Quyền người bảo đảm quyền yêu cầu bồi thường nhà nước: ưu điểm hạn chế II Pháp luật hành bồi thường nhà nước Việt Nam Hệ thống pháp luật hành bồi thường nhà nước Đánh...
 • 8
 • 570
 • 12

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC pdf

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC pdf
... nhà khoa học bắt đầu quan tâm nghiên cứu đặc điểm sinh học cá, đặc biệt loài có giá trị kinh tế, có Phèn hai sọc Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829)  Phèn hai sọc Upeneus ... Chính giá trị thực tế đó, Phèn hai sọc người dân khai thác từ lâu, sức ép khai thác ngày lớn, theo nguồn lợi ngày suy giảm Nghiên cứu đặc điểm sinh học Phèn hai sọc - Upeneus sulphureus ... tăng trưởng Phèn hai sọc theo tuổi - Xác định tính ăn loại thức ăn ống tiêu hóa Phèn hai sọc, tính cường độ bắt mồi hệ số béo - Xác định đặc tính sinh sản Phèn hai sọc: + Đặc điểm hình...
 • 28
 • 1,808
 • 19

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC potx

BÁO CÁO ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC potx
... nhà khoa học bắt đầu quan tâm nghiên cứu đặc điểm sinh học cá, đặc biệt loài có giá trị kinh tế, có Phèn hai sọc Upeneus sulphureus (Cuvier & Valenciennes, 1829) Phèn hai sọc Upeneus ... Chính giá trị thực tế đó, Phèn hai sọc người dân khai thác từ lâu, sức ép khai thác ngày lớn, theo nguồn lợi ngày suy giảm Nghiên cứu đặc điểm sinh học Phèn hai sọc - Upeneus sulphureus ... tăng trưởng Phèn hai sọc theo tuổi - Xác định tính ăn loại thức ăn ống tiêu hóa Phèn hai sọc, tính cường độ bắt mồi hệ số béo - Xác định đặc tính sinh sản Phèn hai sọc: + Đặc điểm hình...
 • 28
 • 817
 • 8

Đề cương luận văn thạc hóa hữu

Đề cương luận văn thạc sĩ hóa hữu cơ
... thải dệt nhuộm", NXB Khoa học kĩ thuật, Hà Nội, (2005) B ĐỀ TÀI NCKH, LUẬN VĂN VÀ KHÓA LUẬN Nguyễn Thị Thanh Tú, Luận văn thạc “Nghiên cứu khả hấp phụ metyl đỏ dung dịch nước vật ... Nội, Hà Nội, (2003) Trần Văn Nhân, Hồ Thị Nga, "Giáo trình công nghệ xử lí nước thải", Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội, (2005) Trần Văn Nhân, Nguyễn Thạc Sửu, Nguyễn Văn Tuế, "Hóa lí tập II", Nxb Giáo ... tài liệu - Tháng 04 → 08/2011: Tiến hành thực nghiệm - Tháng 08→ 10/2012: Viết luận văn - Tháng 11/2012: Bảo vệ luận văn X HÓA CHẤT VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU X.1 Hoá chất :Các hoá chất...
 • 17
 • 917
 • 4

Mẫu đề cương LUẬN VĂN THẠC

Mẫu đề cương LUẬN VĂN THẠC SĨ
... giả luận văn tên đề tài luận văn luận văn thạc Ghi chú: Tuỳ theo ngành mà ghi - Nếu ngành Kinh tế ghi Luận văn thạc Kinh tế - Nếu ngành Địa chất thăm dò, Địa chất thủy văn ghi Luận văn thạc ... đề cơng luận văn thạc Các quy định đề tài luận văn thạc sĩ, ngời hớng dẫn, điều kiện đợc bảo vệ luận văn hội đồng chấm luận văn thạc thực theo điểm c khoản Điều ... tài luận văn Chuyên ngành: Mã số: luận văn thạc Ghi chú: Nh trang bìa in chữ nhũ ngời hớng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Văn A PGS.TS Phạm Văn B Tên thành phố - Năm luận văn thạc Luận văn...
 • 10
 • 1,444
 • 5

Đề Cương Luận Văn Thạc (Chuyên Ngành: Hợp ChấtTự Nhiên)

Đề Cương Luận Văn Thạc Sĩ (Chuyên Ngành: Hợp ChấtTự Nhiên)
... nghiên cứu ☺ 03/2011 – 05/2011: Viết hoàn thành luận văn ☺ 06/2011 : Bảo vệ luận văn IV ĐỀ NGHỊ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Tôi xin đề nghị GS.TSKH Trần Văn Sung Viện Hóa học – Viện Khoa học Công nghệ ... Xác định cấu trúc hóa học hợp chất đã phân lập ☺ Kết thử hoạt tính sinh học dịch chiết hợp chất phân lập III KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ☺ 06/2010 – 09/2010: Xây dựng bảo vệ đề cương ☺ 09/2010 – 02/2011: ... chiết ☺ Phân lập tinh chế hợp chất từ cặn chiết ☺ Nghiên cứu phân tích cấu trúc hợp chất việc kết hợp phương pháp phân tích đại (IR, MS, NMR) ☺ Thử hoạt tính sinh học hợp chất phân lập 6 DỰ KIẾN...
 • 12
 • 652
 • 9

Hướng dẫn trình bày đề cương luận văn thạc CNTT

Hướng dẫn trình bày đề cương luận văn thạc sĩ CNTT
... (TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN) Đề tài: HỌC VIÊN THỰC HIỆN: HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Hà Nội, ./201… GỢI Ý VIẾT ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ I HÌNH THỨC TRÌNH BÀY Đề cương luận văn thạc học viên: Trình bày mặt ... năm trang bìa thời điểm nộp Đề cương Luận văn Học viên NỘI DUNG TRÌNH BÀY Tên đề tài: “ Nội dung nghiên cứu đề tài khoa học phản ánh cách cô đọng tiêu đề/ tên nó.” - Tên đề tài cần có tính đơn nghĩa, ... chữ, dãn dòng đặt chế độ 1,5 line Trang bìa ghi rõ: Đề cương Luận văn Thạc sỹ: Tên đề tài Chuyên ngành Mã ngành Họ tên học viên Người hướng dẫn khoa học Bìa đóng giấy cứng Căn lề:  Lề trên: 3,5...
 • 16
 • 662
 • 0

Đề cương luận văn thạc TỔNG hợp hệ xúc tác SO42 trên SBA 15 ỨNG DỤNG vào PHẢN ỨNG TRANSESTER hóa dầu JATROPHA

Đề cương luận văn thạc sĩ TỔNG hợp hệ xúc tác SO42 trên SBA 15 ỨNG DỤNG vào PHẢN ỨNG TRANSESTER hóa dầu JATROPHA
... tự Zr -SBA- 15 hệ xúc tác Zr -SBA- 15 biến tính H2SO4 phản ứng transete hóa dầu jatropha 3.2 Phạm vi nghiên cứu Tổng hợp vật liệu mao quản trung bình trật tự Zr -SBA- 15 theo phương pháp tổng hợp trực ... tính xúc tác độ ổn định cao , sử dụng cho phản ứng traneste hóa dầu cọ có tính axit cao Vào năm 2013, tác giả Shih-Yuan Chen đồng tổng hợp Ti -SBA- 15 so sánh hoạt tính xúc tác chúng với SBA- 15 tinh ... biến tính vật liệu Zr -SBA- 15 H2SO4 theo phương pháp tẩm ướt Khảo sát hoạt tính xúc tác hệ xúc tác SO4/Zr -SBA- 15 phản ứng transete hóa dầu jatropha Phương pháp nghiên cứu Tổng hợp vật liệu mao quản...
 • 13
 • 247
 • 0

Đề cương Luận văn thạc AN NINH NGUỒN NƯỚC VÀ QUYỀN TIẾP CẬN NƯỚC SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Đề cương Luận văn thạc sĩ AN NINH NGUỒN NƯỚC VÀ QUYỀN TIẾP CẬN NƯỚC SẠCH CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
... tế pháp luật Việt Nam - Thực trạng an ninh nguồn nước việc tiếp cận nước người dân vùng đồng sông Hồng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện sách, quy định pháp luật đảm bảo an ninh nguồn nước ... Một luận văn từ 70 đến 90 trang, với cấu trúc dự kiến sau Chương 1: Những vấn đề luận an ninh nguồn nước quyền tiếp cận nước Chương 2: Thực trạng đảm bảo an ninh nguồn nước quyền tiếp cận nước ... nước, luận văn đề cập đến mối liên hệ với quyền tiếp cận nước người dân khu vực thực trạng việc sử dụng nước để đưa giải pháp phù hợp vừa đảm bảo an ninh nguồn nước, đồng thời đảm bảo người dân tiếp...
 • 10
 • 472
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề cương luận văn thạc sĩ quản lý kinh tếđề cương luận văn thạc sĩ quản lý hoạt động đào tạođề cương luận văn thạc sĩ quản lý dự ánđề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanhđề cương luận văn thạc sĩ vật lýđề cương luận văn thạc sĩ địa lý họcđề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh docđề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh ve nghien cuu su hai long cuu khach hangđề cương luận văn thạc sĩ ngành quản lý đô thịđề tài luận văn thạc sĩ quản lý kinh tếđề tài luận văn thạc sĩ quản lý môi trườngđề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dụcđề cương luận văn thạc sỹ quản lý giáo dụcđề tài luận văn thạc sĩ quản lý đất đaiđề cương luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanhTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 6 phương pháp phân tích khối lượngNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 8. Nhiễm sắc thểBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở TỈNH SEKONG, làoPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc và đa dạng loài của các trạng thái rừng giàu ở bắc và nam đèo hải vânĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)