Đồ án thiết kế công tắc tơ xoay chiều 3 pha

Đồ án thiết kế công tắc xoay chiều 3 pha

Đồ án thiết kế công tắc tơ xoay chiều 3 pha
... (Kw) – công suất định mức phụ tải ngắt Pđm = Uđm.Iđm.cos kdt = Theo công thức (3_ 53) / 136 ta có; Đỗ Thị Thu Hương 43 TB 3- K49 Thiết kế công tắc xoay chiều pha Vậy f0 = 1 137 4 Hz > 7 033 Hz, thoả ... quang …………………………… 85 Đỗ Thị Thu Hương TB 3- K49 Thiết kế công tắc xoay chiều pha GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TẮC TƠ I Khái niệm: Công tắc (CTT) xoay chiều loại khí cụ điện dựng để đóng cắt mạch ... Thiết kế công tắc xoay chiều pha Mục Lục: Lời mở đầu ………………………………………………………… Giới thiệu chung công tắc .4 Chương I: Chọn phương án thiết kế I/ Các yêu cầu công tắc ……………………...
 • 88
 • 332
 • 0

THIẾT KẾ CÔNG TẮC XOAY CHIỀU 3 PHA.doc

THIẾT KẾ CÔNG TẮC TƠ XOAY CHIỀU 3 PHA.doc
... 3, 09 2,86 2,65 2,56 KU = 4, 83 4,5 3, 99 3, 63 3 ,36 3, 12 3, 02 KU = 1,1 5 ,32 4,96 4 ,39 4,00 3, 70 3, 43 3 ,32 49,6 46 ,3 40 35 ,3 30,9 26,8 23, 3 KU = 68,7 64 55,4 48,8 42,7 37 ,1 32 ,2 KU = 1,1 Fđt (N) 5,97 ... nóng dài hạn Ttđ = 63, 53 + 2 73 = 33 6, 53 0K - Ttx = tđ + + 2 73 = 63, 53 + + 2 73 = 35 6, 530 K Ftđ1 = 652 = 0,121 (kG) Do tiếp điểm tiếp xúc mặt nên n =3 Ftđ = Ftđ1 n = 0,121 = 0 ,36 3 kG Điện trở tiếp ... = mm - Số vòng kết cấu: W= 21 + = 23 vòng - Bớc lò xo: tk = 0 ,3 mm tn = d + = 0 ,3 + = 0 ,35 mm - Chiều dài kết cấu: lk = d W = 0 ,3. 21 = 6 ,3 mm ln = W.tn + 1,5.d = 21.0 ,35 + 1,5.0 ,3 = 7,8 (mm) -...
 • 55
 • 1,065
 • 6

Thiết kế công tắc xoay chiều 3 pha

Thiết kế công tắc tơ xoay chiều 3 pha
... không nắp bị nhả Phần hai: Thiết kế công tắc xoay chiều pha Chơng I : Yêu cầu thiết kế chọn phơng án kết cấu I.1.Yêu cầu thiết kế: Thiết kế công tắc xoay chiều pha kiểu điện từ có thông ... hoàn toàn phù hợp với công tắc xoay chiều pha kiểu điện từ có chế độ làm việc nhẹ I.2.2.Lựa chọn hệ thống tiếp điểm phụ: Với yêu cầu thiết kế công tắc xoay chiều pha có tần số đóng ngắt ... 512 = 34 1 ,33 (mm2) 3 314.1,25.10 6 .34 1 ,33 .10 = 2,108 = 65O tg = 0,1.10 3. 635 ,5.10 38 Tính từ thông vòng ngắn mạch 0,5 = = 1,1 83 Chọn C = cos cos 65 O Từ thông vòng ngắn mạch : tb 3, 92.10...
 • 46
 • 1,037
 • 4

Thiết kế công tắc xoay chiều 3 pha

Thiết kế công tắc tơ xoay chiều 3 pha
... hoá ngày đợc nâng cao Công tắc loại khí cụ điện co tác dụng bảo vệ thiết bị điện khỏi cố nh tải,ngắn mạch,quá dòng Nhiệm vụ đồ án thiết kế công tắc xoay chiều ba pha với số liệu nh dới ... a1'.b' + 0, 636 .(a1'+b' ) + 0,408. G 13 = G1 + G3 = 2à0 Từ dẫn khe hở không khí cực từ G2 với a =36 mm, b= 33 mm o 36 .33 .10 G = + 0, 636 . (36 + 33 ).10 o + 0,408à o G = o 1188.10 + 0,044à ... b = 33 mm Phm Vit Hng TB_T2_K49 Đồ án môn học Khí cụ điện GVHD: Nguyễn Văn Đức 21 .33 .10 + 0, 636 (21 + 33 ).10 o + 0,408à o o 6 93. 10 G = + 0, 034 o + 0,408à G = o mà G3 = G1 G 13 = G1 + G3 =...
 • 62
 • 682
 • 0

Đề tài: Thiết kế Công tắc xoay chiều 3 pha docx

Đề tài: Thiết kế Công tắc tơ xoay chiều 3 pha docx
... 1,09 1,12 1,27 1, 63 1, 43 1,54 1, 63 Gr.10-8 3, 64 3, 64 3, 64 3, 64 3, 64 3, 64 3, 64 3, 64 G.10-8 34 4 18 10 7 ,3 5,9 5,1 4,8 r 1,01 1,2 1 ,36 1,5 1,62 1,71 1,76 1,87 dG 10 d 60000 134 36 16 8,9 5,6 2,9 ... cấu thiết kế sơ I Khái niệm chung i Tác dụng cấu tạo công tắc Công tắc khí cụ điện dùng để đóng, cắt thờng xuyên mạch điện động lực, từ xa, tay hay tự động Việc đóng cắt công tắc có tiếp ... điện, thuộc môn Thiết bị điện - Điện tử, khoa điện Đặc biệt hớng dẫn giúp đỡ đóng góp thầy Đặng Chí Dũng, em hoàn thành đợc đồ án môn học với đề tài thiết kế Công tắc xoay chiều pha Mặc dù có...
 • 63
 • 168
 • 0

thiết kế công tắc xoay chiều 3 pha

thiết kế công tắc tơ xoay chiều 3 pha
... -0.9) = 1 .33 .10~5 = 1 .33 .10 2.2 ,3 / = 2.0,0611.0.1.Vl-Kv = 1.7.10 ~3[ .?] = 1.7[m.ỉ] 2 .3 Xm tm đuợc tính ứng với khối lượng phần động tiếp điểm.Vì công tắc có ba tiếp điểm=>: xm 0. 133 , Ku ị ... hồ quang nhanh chóng dập tắt hồ quang, nhờ tiếp điểm bị mòn I YẺU CẨU THIẾT KẾ .pha kiểu điện từ Thiết kế công tắc xoay chiều tiếp điểm thường mở - Tiếp điểm : - Số lượng : Số lượng - Nam châm ... Thay số ta có: A= 32 .34 00.(1+ - .32 5 .34 00 )32 5 -2 - I 3, 14.50.10° .3, 27.10^.(1 + -32 5 .34 00) I,hhd = 195,64- ^3^ 6 = 726,7( Ả ) Vậy: Theo thực nghiệm : -Theo công thức Butloêvit, tính cách...
 • 66
 • 162
 • 0

Thiết kế công tắc xoay chiều 3 pha kiểu điện từ

Thiết kế công tắc tơ xoay chiều 3 pha kiểu điện từ
... (W/cm) = 32 5 (W/m) HB : cng Brunmen 0C,HB = 50 kg/ mm2 nc : Nhit núng chy ca tip im.nc = 34 00 0C Thay s ta cú: 22 A= 32 .34 00.( + 32 5 .34 00 ) .32 5 = 195,64( A / N ) 3, 14.50.10 3, 27.10 (1 + 32 5 .34 00 ... phộp Tt = 2 73+ 64 = 33 7 ( 0K ) T tx : Nhit ch tip xỳc, thng ly T tx = Tt + ( ữ 10 0) K Vy ta chn Ttx = 34 7 ( 0K ) thay s ta cú : 2 ,3. 10 8 .3, 14.50.10 Ftd = 65 16 .38 0 2 33 7 [arccos ] 34 7 = 1,141( ... mc ca h thng l Um = 38 0V v h thng khụng khớ Khi ú cú: fo = 38 0 U đm ( A + B P đm ) H thng khụng khớ cú : A = 15000; B = 30 00 35 fo = 38 0 38 0 ( 15000 + 30 00 ) 20 = 433 72Hz = 43, 4 kHz f1 = = 415...
 • 83
 • 118
 • 0

Đồ án thiết kế khởi động mềm xoay chiều 3 pha cho động cơ không đồng bộ

Đồ án thiết kế khởi động mềm xoay chiều 3 pha cho động cơ không đồng bộ
... tc l iu chnh c gúc m 3. 3 Xõy dng mch iu khin 3. 3.1 Khõu tao iờn ap ụng bụ Khõu to in ỏp ng b cho b iu ỏp xoay chiu ba pha iu chnh sỏu Thyritor thng cn mt h in ỏp sỏu pha lm in ỏp ng b Gúc ... 12V, ú Ucmax =30 +12+1= 43( V) Chn transistor T loi ST6 03 cú cỏc thụng s c bn sau: UCE = 30 V ; ICE = 800mV = 100 3. 3 .3 Khụi tao nguụn mụt chiờu Khi to ngun chiu cung cp in ỏp mt chiu cho cỏc khuch ... CD40 93 ta cú VDD = 5V, VT+ = 3, 3V, VT- = 1,8V 37 Ta s dt in ỏp VDD vo u vo iu khin( Control) ca Triger 1 (VT + )(VDD VT ) Vy f= t + t = RC ln (VT )(VDD VT + ) 1 = RC ln (3, 3)(5 1,8) = RC.1, 238 ...
 • 41
 • 416
 • 5

Đồ án thiết kế hệ thống nguồn xoay chiều 3 pha – 400hz

Đồ án thiết kế hệ thống nguồn xoay chiều 3 pha – 400hz
... quan nguồn xoay chiều pha 400Hz Chương TỔNG QUAN VỀ NGUỒN XOAY CHIỀU BA PHA 400HZ 1.1 Giới thiệu chung Một nguồn 400Hz thiết bị biến đổi nguồn điện vào thành nguồn điện có điện áp xoay chiều ... công nghệ hàng không, khoa học quân sự, công nghệ vũ trụ nhiều ngành khoa học khác Trong đồ án tốt nghiệp em giao đề tài robot : Thiết kế hệ thống nguồn xoay chiều pha 400Hz Nội dung đồ án gồm ... ĐOAN ! Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp có đề tài: “ Thiết kế hệ thống nguồn xoay chiều ba pha 400Hz ” em tự thực hướng dẫn thầy giáo TS Trần Trọng Minh Các số liệu kết hoàn toàn trung thực...
 • 102
 • 372
 • 3

Tài liệu Đồ án: Thiết kế công tắc điện xoay chiều 3 pha docx

Tài liệu Đồ án: Thiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 pha docx
... Đồ án : Thiết kế công tắc điện xoay chiều pha PHẦN I: PHÂN TÍCH CHỌN PHƯƠNG ÁN, CHỌN KẾT CẤU THIẾT KẾ Để có kết cấu hợp lí phù họp với điều kiện công nghệ cho công tắc thiết kế Ta ... = 0 .32 5 (W/mmoC) – Hệ số truyền nhiệt θnc = 34 03 (oC) – Nhiệt độ nóng chảy vật liệu làm tiếp điểm Vậy: A= 32 × 0 .32 5 × 34 03( 1 + 3. 5 × 10 3 × 34 03) = 1545 3 3 3.14 × 75 × 0. 035 × 10 (1 + 3. 5 ... cách nhỏ dễ xảy phóng điện, chọn khoảng cách lớn tăng kích thước công tắc Đối với pha với điện áp lớn điện áp pha phần tử mang điện đất, vỏ công tắc làm nhựa cứng, cách điện với đất tốt, làm...
 • 103
 • 609
 • 1

Đồ án thiết kế công tắc điện xoay chiều 3 pha

Đồ án thiết kế công tắc tơ điện xoay chiều 3 pha
... 0 .32 5 (W/mm C) – Hệ số truyền nhiệt θnc = 34 03 (oC) – Nhiệt độ nóng chảy vật liệu làm tiếp điểm Vậy: 32 × 0 .32 5 × 34 03( 1 + 3. 5 × 10 3 × = 1545 34 03) A= 3 3.14 × 75 × 0. 035 × 10 (1 + 34 03) 3. 5 ... cách nhỏ dễ xảy phóng điện, chọn khoảng cách lớn tăng kích thước công tắc Đối với pha với điện áp lớn điện áp pha phần tử mang điện đất, vỏ công tắc làm nhựa cứng, cách điện với đất tốt, làm ... tin cậy đảm bảo tuổi thọ Thiết kế mạch vòng dẫn điện phải có điện trở nhỏ nhất, để giảm tối thiểu tổn hao công suất dẫn điện tốt Mạch vòng dẫn điện công tắc cần thiết kế bao gồm hai mạch vòng...
 • 120
 • 496
 • 1

Tài liệu Đồ án : Thiết kế công tắc điện một chiều pptx

Tài liệu Đồ án : Thiết kế công tắc tơ điện một chiều pptx
... CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 42 ( KG ) Trong : F: hệ số điều chỉnh Chọn f = Sml : tiết điện lõi ( cm 2) ĐẶC TÍNH CƠ VÀ LỰC HÚT ĐIỆN T : THIẾT KẾ CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 43 PHẦN VII:TÍNH TOÁN ... mở m = 10 mm : δ ′′ = OB 35 I = 3,5 = 1,13( mm) OK 108 THIẾT KẾ CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 33 HÌNH VẼ ĐẶC TÍNH CƠ THIẾT KẾ CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU 34 PHẦN VI : TÍNH TOÁN NAM CHÂM ĐIỆN I KHÁI ... CÔNG TẮC TƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU ứng ) phía lõi Khi cắt điện áp ( dòng điện ) cuộn dây lực hút điện từ không nắp bị nhả PHẦN II : YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU I YÊU CẦU THIẾT KẾ Thiết...
 • 47
 • 260
 • 0

Công tắc xoay chiều 3 pha

Công tắc tơ xoay chiều 3 pha
... điều kiện công nghệ cho công tắc thiết kế Ta tiến hành khảo sát số loại công tắc số nước sử dụng Việt Nam: + Công tắc Việt Nam + Công tắc Liên xô + Công tắc Nhật + Công tắc Hàn ... Ta có số vật liệu làm tiếp điểm: 32 0 ,32 5 34 03 (1 + 3, 5.10 -3 34 03) A= = 15 03 -3 3,14 75 0,0 037 (1 + 3, 5.10 34 03) Vậy ta có dòng điện hàn dính: Ihd = 15 03 0,6 = 2016 (A) Như thiết kế ban ... chiều + Công tắc điện xoay chiều dùng để đóng ngắt mạch điện xoay chiều Nam châm điện nam châm điện xoay chiều Ngoài thực tế có loại công tắc sử dụng để đóng ngắt mạch điện xoay chiều, nam...
 • 98
 • 1,947
 • 1

Thiết kế khí cụ điện hạ áp- công tắc xoay chiều ba pha

Thiết kế khí cụ điện hạ áp- công tắc tơ xoay chiều ba pha
... lợc công tắc xoay chiều 1.Khái quát công dụng: Công tắc xoay chiều loại khí cụ điện dùng để đóng cắt mạch điện lực có phụ tải dùng để đổi nối mạch điện xoay chiều Nam châm nam châm điện xoay ... cắt điện áp (dòng điện) cuộn dây lực hút điện từ không nắp bị nhả Phần hai: Thiết kế công tắc xoay chiều pha Chơng I : Yêu cầu thiết kế chọn phơng án kết cấu I.1.Yêu cầu thiết kế: Thiết kế công ... đồ án môn học Thiết kế khí cụ điện hạ áp- công tắc xoay chiều ba pha Mặc dù có nhiều cố gắng nhng thời gian hạn chế, hiểu biết kiến thức kinh nghiệm thực tế nên trình thiết kế đồ án em mắc...
 • 53
 • 524
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế bộ điều áp xoay chiềuthiết kế công tác tơ điệnhướng dẫn đồ án thiết kế đường ô tôhướng dẫn làm đồ án thiết kế đường ô tôđồ án thiết kế đường ô tô 2xin đồ án thiết kế đường ô tôđồ án thiết kế đường ô tôđồ án thiết kế đường ô tô 1đồ án thiết kế cống ngầm thủy lợiđồ án thiết kế cống lộ thiênđồ án thiết kế cốngđồ án thiết kế công trìnhdo an thiet ke cong trinh he thong xu li nuoc capdo an thiet ke duong o tođồ án thiết kế đường ô tô tâp 2Phương pháp xác định nhanh tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời f3 khi PTc , từng nhóm kiểu hình ngẫu phối và các gen phân li độc lậpsinh THPT le thi thuy THPT chuyen lam son TP thanh hoa docVì lợi ích quốc gia, quyết tâm tránh xa thuốc láXây dựng các bước tiến hành khi giảng dạy các bài toán về trao đổi chéo kép giúp nâng cao hiệu quả làm bài tập của học sinhMột vài kinh nghiệm giải toán xác suất sinh học trong quy luật di truyền, sinh 12 trường THPT hà văn maoMột vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập phả hệ trong chương trinh sinh học 12Nâng cao kết quả học tập môn sinh học 12 thông qua phương pháp giải bài tập đột biến số lượng nhiễm săc thể do rối loạn phân bàoSome techniques to teach pronunciation effectively in high schoolsSome techniques to teach vocabulary in teaching englishSome tips to pronounce ses and ed effectivelySOME WAYS TO ENHANCE HA VAN MAO HIGH CHOOLS 10 TH FORM STUDENTS ACTIVENESS IN LEANING ENGLISHStrategies for writing a paragraph under time pressure on national secondary education examinationThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Đề thi viết thi công chức chuyên ngành văn phòng có đáp ánUsing cooperative learning to motivate the 10th form students at mai anh tuan high school to speak englishUsing discourse capability to improve writing skill to grade 10 studentsChương II. §2. Hàm số bậc nhấtTHUYẾT MINH đồ án môn học xử lí nước THIÊN NHIÊNĐồ án xử lí nước thiết kế trạm xử lí nước thiên nhiên