LY THUYET SO NGUYEN DAI SO

Tiểu luận: LƯỢC THUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐỐI XỬ PHÂN BIỆT VÀ TÙY TIỆN pptx

Tiểu luận: SƠ LƯỢC LÝ THUYẾT VỀ NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐỐI XỬ PHÂN BIỆT VÀ TÙY TIỆN pptx
... (national treatment) Chế độ đối xử quốc gia đòi hỏi việc đối xử thỏa đáng, không đồng Không đối xử phân biệt đầu tư có nghĩa nhà đầu tư hay đầu tư từ nước nước sở đối xử với nhà đầu tư hay đầu ... đặc biệt nguy đối xử tùy tiện Mặc dù cụm từ tùy tiện – arbitrary – không định nghĩa hiệp định đầu tư tiêu chuẩn cao ICJ tạo giúp cho việc nhận biện pháp tùy tiện Tòa ICJ định nghĩa cụm từ tùy tiện ... ứng đòi hỏi đáng EIB sở pháp cho yêu phân biệt đối xử không công bằng, không phù hợp trái với nguyên tắc vốn có đối xử công mà luật pháp quốc tế bảo vệ  EIB không làm tròn nghĩa vụ cam kết...
 • 30
 • 334
 • 0

Một số vấn đề về thuyết số nguyên tố

Một số vấn đề về lý thuyết số nguyên tố
... lí thuyết số nguyên tố Chương 2, trình bày lịch sử tìm số số nguyên tố lớn ứng dụng, mà trọng tâm chương nghiên cứu lịch sử tìm số nguyên tố Mersenne từ trước số nguyên tố lớn tìm thường số nguyên ... số nguyên tố vô hạn Chứng minh Thật vậy, số nguyên tố cặp ước nguyên tố chung Vì lấy ước nguyên tố số dãy ta nhận tập hợp vô hạn mà phần tử chúng số nguyên tố Bây để chứng minh có vô hạn số nguyên ... 47?? 31 Số hóa Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.3 Một số số nguyên tố lớn biết đến 2.3.1 Các số nguyên tố sinh đôi Số nguyên tố sinh đôi số nguyên tố có dạng...
 • 42
 • 550
 • 0

Tài liệu thuyết số cho học sinh năng khiếu tại Đại Học Stanford

Tài liệu lý thuyết số cho học sinh năng khiếu tại Đại Học Stanford
... integers k such that ak = bc Then 27 Stanford University EPGY Number Theory c = = = = = c·1 c · (ax + by) (acx + bcy) (acx + aky) a(cx + ky) Thus, a | c 28 Stanford University EPGY Number Theory ... bc mod m and that (c, m) = Then a≡b mod m 42 Stanford University EPGY Number Theory Proof m | (ac − bc) = (a − b)c Since (m, c) = 1, m | (a − b) 43 Stanford University EPGY Number Theory Problem ... Square-Triangular Numbers and Pell’s Equation 170 Problem Set 179 Stanford University EPGY Number Theory 28 Pick’s Theorem 182 Problem Set ...
 • 232
 • 264
 • 0

sở thuyếtnguyên cắt gọt kim loại

cơ sở lý thuyết và nguyên lý cắt gọt kim loại
... thép gió 28 Bài CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT GỌT ♦♦ I Quá trình hình thành phoi cắt : Khi cắt lưỡi cắt dao tác dụng vào kim loại lực ( lực cắt ), gây thay đổi vùng cắt vật liệu - ... công - Lưỡi cắt chính: giao tuyến mặt trước mặt sau chính, trực tiếp cắt vào kim loại Độ dài lưỡi cắt có liên quan đến chiều sâu cắt bề rộng phoi - Lưỡi cắt phụ: giao tuyến mặt trước mặt sau ... cung cong lưỡi cắt tham gia cắt Thông số hình học phoi có ảnh hưởng đến lực cắt nhiệt cắt Khi tăng a lực cắt nhiệt cắt tăng, dao bò mòn nhanh tăng b lực cắt nhiệt cắt đơn vò dài lưỡi cắt không thay...
 • 90
 • 469
 • 1

Nguyên cắt : CƠ SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT part 4 ppsx

Nguyên lý cắt : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT part 4 ppsx
... loại bò cắt : * Chiều dày cắt a: khoảng cách hai vò trí liên tiếp lưỡi cắt sau vòng quay phôi hay hành trình kép dao (bàn máy) đo theo phương thẳng góc với chiều rộng cắt * Chiều rộng cắt b: khoảng ... lưỡi cắt (tính mm) Nếu lưỡi cắt thẳng b chiều dài phần lưỡi tham gia cắt, lưỡi cắt cong chiều rộng cắt b chiều dài cung cong lưỡi cắt tham gia cắt Thông số hình học phoi có ảnh hưởng đến lực cắt ... cắt nhiệt cắt Khi tăng a lực cắt nhiệt cắt tăng, dao bò mòn nhanh tăng b lực cắt nhiệt cắt đơn vò dài lưỡi cắt không thay đổi Trường hợp tiện (dao gá ngang tâm phôi, dao có  =0, =0 ): b  t Sin...
 • 4
 • 198
 • 1

Nguyên cắt : CƠ SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT part 3 pdf

Nguyên lý cắt : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT part 3 pdf
... cụ cắt Ta có : yc = y + 1 yc = y - 1 Góc 1 tính theo biểu thức sau: Trong : Sn : lượng chay dao ngang sau vòng quay chi tiết (mm/vg) D : đường kính chi tiết điểm khảo sát (mm) Ví dụ1 : ... công thức : Trong đ : H : độ cao (thấp) mũi dao so với tâm máy R : bán kính bề mặt gia công ( hay bán kính chi tiết )  = arcSinH/R Sự thay đổi giá trò góc dao có thêm chuyển động ph : Chuyển ... Giải : Tính góc  theo côntg thức cho Ta có : tg1= Sn/ 2.r =0.2 / x 3. 14 = 0. 031 8 Do  = 1049’ tg1  Vs Sn  V D Góc sau cắt đến điểm cách tam mm : yc = y - 1 =120 – 1049’ =100 11’ Như lượng...
 • 5
 • 154
 • 0

Nguyên cắt : CƠ SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT part 2 ppt

Nguyên lý cắt : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT part 2 ppt
... lưỡi cắt Tuỳ theo số lượng lưỡi cắt chính, người ta chia : +Dao lưỡi cắt : dao tiện, dao bào… +Dao hai lưỡi cắt : mũi khoan +Dao nhiều lưỡi cắt : dao phay, dao doa, dao cưa… +Dao có vô số lưỡi cắt ... liên quan đến chiều sâu cắt bề rộng phoi - Lưỡi cắt ph : giao tuyến mặt trước mặt sau phụ, phần lưỡi cắt phụ gần mũi dao tham gia cắt với lưỡi cắt - Lưỡi cắt nối tiếp: (chỉ có số loại dao tiện) ... chính (2 ): bề dao đối diện với mặt gia công - Mặt sau chính(3 ): bề dao đối diện với mặt gia công - Lưỡi cắt chính: giao tuyến mặt trước mặt sau chính, trực tiếp cắt vào kim loại Độ dài lưỡi cắt...
 • 5
 • 169
 • 1

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 10 pps

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 10 pps
... Mx.Song lưỡi kht cắt lớp kim loại có diện tích cắt nhỏ nên lực P0 mơmen xoắn Mx nhỏ khoan nhiều Do việc tính lực cắt mơmen xoắn để tính cơng suất hiệu dụng máy khoan có ý nghĩa cắt tốc độ cao mũi ... nhiên trường hợp gia cơng lỗ có đường kính lớn sử dụng loại dao có lưỡi cắt gắn vào trục đầu dao Đặc biệt gia cơng phá lỗ lớn đúc sâu rèn, dập 2- Kết cấu mũi kht q trình cắt kht: a- Các yếu tố ... học phần cắt mũi khoan tiêu chuẩn hố, mũi khoan gắn hợp kim cứng tùy loại vật liệu gia cơng mà hình dáng hình học khác Khi chọn hình dáng hình học phải xét cho có lợi mặt lực cắt, tốc độ cắt tuổi...
 • 8
 • 290
 • 1

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 9 pptx

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 9 pptx
... gây mômen cắt Thực nghiệm chứng tỏ 80% mômen lực tiếp tuyến tác dụng lưỡi cắt chính, 12% lực tiếp tuyến lưỡi cắt phụ, lại 8% lực tiếp tuyến lưỡi cắt ngang Hiện chưa có công thức thuyết để ... độ cắt khoan: Các sơ đồ cắt chủ yếu khoan gồm : a- khoan lỗ không thông vật liệu đặc b- Khoan rộng lỗ có trước phôi Trên hình vẽ ký hiệu yếu tố cắt hai sơ đồ khác gồm: 69 Các yếu tố chế độ cắt ... ngang làm việc khu vực có tốc độ cắt thấp, lại có góc trước âm nên gây lực hướng trục lớn Khi cắt luỡi cắt ngang tỳ lên mặt gia công làm cho lưỡi cắt mòn nhanh Lưỡi cắt phụ có góc 1 = 0, góc sắc...
 • 8
 • 265
 • 1

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 8 ppsx

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 8 ppsx
... Phần cắt : phần chủ yếu mũi khoan dùng để cắt vật liệu tạo phoi Mũi khoan coi hai dao tiện ghép với lõi hình trụ 64 Mũi khoan gồm có lưỡi cắt: lưỡi cắt và; hai lưỡi cắt phụ lưỡi cắt ngang Lưỡi cắt ... tốc độ cắt: Theo công thức phụ thuộc vào tuổi bền dao 5- Tính tốc độ cắt: Theo tốc độ cắt tính, xác định hành trình kép phút, từ chọn số hành trình kép có máy tốc độ cắt thực tế Tốc độ cắt thực ... độ cắt tính theo công thức phải giảm khoảng 20 - 40 % nhân với hệ số điều chỉnh tốc độ mà giá trị cuả cho sổ tay cắt gọt VII- Chế độ cắt bào xọc: Như trình bày trên, máy bào máy xọc nguyên lý...
 • 8
 • 277
 • 1

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 7 ppt

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 7 ppt
... lỗ phần cắt mô-men xoắn giảm dần ( theo đường BC).Lúc sửa chưa tham gia cắt ,nhưng phía cuối phần côn cắt cắt lớp kim loại có diện tích cắt nhỏ (vì chiều rộng cắt b nhỏ dần), nên lực cắt Pz nhỏ ... theo sơ đồ đạt dộ bóng xác cao Lưỡi cắt đỉnh cắt lớp kim loại có chiều dầy a mỏng loại theo sơ đồ hình b Việc chế tạo loại ta-rô theo kiểu sơ đồ cắt phức tạp loại thứ hai Nó thường dùng cho ta-rô ... lực cắt đơn vị, nhiệt cắt, độ mòn lưỡi cắt qua thay đổi chiều dày cắt a Diện tích cắt tổng tất cắt ta-rô làm việc(đối với ren tam giác) tính theo công thức sau: s.t Mô men xoắn tốc độ cắt cắt...
 • 8
 • 378
 • 2

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 6 pot

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 6 pot
... sản xuất hàng loạt +Cắt ren đầu cắt ren : Dùng đầu cắt ren cắt ren ngồi ren máy chun dùng máy tiện ren vạn Trên thân đầu cắt ren có lắp dao cắt ren lược.Ở cuối hành trình cắt, dao nới nhanh khỏi ... gian phụ 44 Năng suất q trình cắt ren đầu cắt ren cao, cắt ren đầu cắt ren thường dùng sản xuất hàng loạt lớn hàng khối +Mài ren : Mài ren thường gọi gia cơng tinh, gia cơng xác ren qua tơi cứng ... điều kiện cắt lưỡi cắt bên phải (tại góc trước có giá trị âm), ta quay dao tiện quanh trục góc  Khi góc sau q trình cắt lưỡi trái phải c1=c2 1=2=0 + Sơ đồ cắt ren tiện ren: Cắt ren với...
 • 8
 • 212
 • 0

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 5 ppsx

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 5 ppsx
... ngắn, có l < 5d 10  l 5 d - Gá đầu vào mâm cặp chấu đầu vào mũi tâm khi: - Gá măm cặp chấu không tự định tâm - Gá vào lỗ tâm có sử dụng kẹp tốc l/d>10 - Gá loại đồ gá chuẩn mặt - Gá loại đồ gá ... cắt dao - Có lượng chạy dao S làm cho vết cắt không liên tục để lại phần kim loại chưa cắt - Do rung động hệ thống công nghệ MGDC - Do trình biến dạng ma sát làm phát sinh vết nứt tế vi Kết nguyên ... lần gia công sau 36 HỌC TRÌNH II TIỆN - CẮT REN - BÀO (XỌC) GIA CÔNG LỖ  § 1-TIỆN I.Tính chất tiện: - Tiện phương pháp gia công cắt gọt kim loại thông dụng Trong nhà máy khí, máy tiện...
 • 8
 • 387
 • 1

SỞ THUYẾTNGUYÊN CẮT GỌT KIM LOẠI part 4 pdf

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGUYÊN LÝ CẮT GỌT KIM LOẠI part 4 pdf
... phoi bị cắt trượt mặt trước dao, dao tiếp tục ép lên càc phần tử kim loại II Các dạng phoi cắt: Các nhà cơng nghệ vào hình thành phoi cắt mà đánh giá thơng số dụng cụ cắt, yếu tố chế cắt hợp hay ... tác dụng tải trọng phần tử kim loại vùng tiếp xúc phát sinh mối liên kết kim loại Nếu mối liên hệ lớn độ bền thân kim loại tham gia tiếp xúc thân phần tử kim loại loại có độ bền nhỏ bị lơi +Mài ... tượng : Khi cắt kim loại khoảng tốc độ đó, mặt trước dao xuất khối kim loại có độ cứng lớn, có tổ chức tính chất khác biệt với vật liệu chi tiết gia cơng, vật liệu làm dao Khối kim loại lúc to,...
 • 8
 • 375
 • 3

Xem thêm