MÔ-ĐUN 13: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

Dân số phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương

Dân số và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Dương
... điểm dân số phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Dương - Phân tích mối quan hệ dân số phát triển kinh tế - hội Bình Dương - Dự báo phát triển dân số tỉnh tương lai đề xuất giải pháp nhằm phát ... pháp phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Dương đến 2020 Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 1.1 Dân số phát triển dân số 1.1.1 Các khái niệm dân số Dân số tổng số người dân sinh sống ... triển tỉnh tách rời vấn đề dân số phát triển tỉnh lân cận, vùng Đông Nam Bộ nước Vì dân số phát triển kinh tế - hội tỉnh Bình Dương phận dân số phát triển kinh tế - hội vùng Đông Nam Bộ nước...
 • 110
 • 1,435
 • 4

Phát triển dân số phát triển kinh tế xã hội tỉnh Champasac

Phát triển dân số và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Champasac
... dân số phát triển kinh tế - hội tỉnh Champasac - Phân tích mối quan hệ dân số phát triển kinh tế - hội tỉnh Champasac - Dựa báo phát triển dân số tỉnh tương lai đề xuất giải pháp nhằm phát ... triển kinh tế - hội tỉnh Champasac Từ rút mối quan hệ dân số phát triển kinh tế - hội tỉnh - Căn thực trạng dân số tình hình kinh tế - hội tỉnh để định hướng phát triển dân số tỉnh tương ... trưởng dân số phát triển kinh tế - hội khứ, tương lai ảnh hưởng lớn đến quy mô, đặc điểm dân số phát triển kinh tế - hội Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề dân số phát triển kinh tế - hội mối...
 • 79
 • 360
 • 0

511 Nghiên cứu chiến lược phát triển dân số phát triển nguồn nhân lực ở nước ta

511 Nghiên cứu chiến lược phát triển dân số và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta
... đề tài PHẦN I: DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG VIỆT NAM I THỰC TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN SỐ NƯỚC TA Quy mô cấu dân số a Quy mô gia tăng dân số Quy mô dân số trước hết hiểu tổng số dân vùng quốc ... phát triển dân số đến năm 2000 Vấn đề dân số chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội Đại học Đảng toàn quốc lần thứ VII rõ :" Thực đồng chiến lược dân số sở ba mặt quy mô dân số, cấu dân số ... tuổi thuộc loại dân số trẻ trẻ cấu dân số nước phát triển nói chung Thể bảng sau: Bảng Nam : Cơ cấu tuổi nước phát triển nước phát triển Việt Nhóm tuổi Các nước phát Đang phát triển Việt Nam 1990...
 • 40
 • 352
 • 2

DÂN SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
... đạt phát triển bền vững Dân số môi trường tảng cho phát triển bền vững Không thể có phát triển bền vững môi trường bị huỷ hoại, suy thoái, chất lượng sống sức khoẻ người dân bị sa sút Sự phát triển ... phát triển bền vững, có ba yếu tố bản: bền vững kinh tế, bền vững xã hội bền vững nhiệm vụ trọng tâm Như vậy, dân số môi trường vừa mục tiêu, vừa nội dung quan trọng phát triển bền vững Dân số, ... xã hội loài người muốn tồn phát triển phải quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững Đó xu tất yếu tiến trình phát triển Dân số môi trường chiến lược phát triển bền vững trở thành vấn đề cấp bách...
 • 7
 • 3,612
 • 72

Dân số phát triển

Dân số và phát triển
... 20% số dân sống thị thành 80% số dân sống nông thôn vùng hẻo lánh, đời sống, mức thu nhập hội có PHẠM THỊ KIỀU NHUNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM!!! nhiều việc làm chất lượng cao người dân ... lượng phát triển Trong thực tế, yếu tố dân số có ảnh hưởng lớn đến tài nguyên thiên nhiên trạng thái môi trường Dân số phù hợp phát triển đòi hỏi điều chỉnh xu hướng dân số phù hợp phát triển ... giảm tỷ lệ phát triển dân số cho hiệu dương, tức tăng đời sống nhân dân Khi năm 2002, mức giảm sinh đạt tốt mức độ nâng cao đời sống lớn, năm 2003, tốc độ phát triển kinh tế tăng, dân số tăng trở...
 • 9
 • 542
 • 1

Gia tăng dân số phát triển ở Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân tác động

Gia tăng dân số và phát triển ở Việt Nam, thực trạng, nguyên nhân và tác động
... GIA TĂNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC ĐỘNG Phần I: Lý luận chung gia tăng dân số phát triển I Khái niệm thuật ngữ liên quan Biến động dân số Sự biến động dân ... tốc độ tăng dân số, việc gia tăng chất lượng dân số Việt Nam vấn đề đáng phải lưu ý quan tâm II Nguyên nhân gia tăng dân số Gia tăng dân số tổng hợp gia tăng tự nhiên gia tăng học Gia tăng tự ... tới tăng dân số Sự tăng lên theo cấp số nhân lực lượng lao động biểu tốc độ tăng dân số dẫn đến dư thừa cung lao động mức lương giảm W* Phần II: Gia tăng dân số phát triển Việt Nam, thực trạng,...
 • 27
 • 8,127
 • 26

Bài giảng dân số phát triển bài 3 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 3  ths nguyễn thành nghị
... tr¨m d©n sè) N÷ 35 Dân số Việt Nam, 1999 Nam N÷ 36 Dân số Việt Nam, 2000 Nam N÷ 37 Ba mô hình tháp dân số Mô hình DS mở rộng (dân số trẻ) 38 Mô hình DS ổn định: 39 Mô hình dân số thu hẹp 40 Quy ... học Các nguồn số liệu dân số Quy mô cấu dân số Phân bố dân số Tháp dân số Mục tiêu học Sau học xong này, học viên có thể: • Nêu nguồn số liệu dân số, ưu nhược điểm loại • Nắm số số thường dùng ... Nguyên Đông Nam Đồng sông Cửu long Mật độ dân cư (người/km2) 1979 160 79 633 136 1 23 26 265 299 1989 195 1 03 784 167 148 45 33 3 35 9 1999 234 126 898 195 179 73 434 408 Nguồn: TCTK, 1992; * NXB TK,...
 • 41
 • 1,093
 • 6

Bài giảng dân số phát triển bài 4 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 4  ths nguyễn thành nghị
... 1959- 641 9 64- 691969- 741 9 74- 791979- 841 9 84- 891989- 941 9 94- 99 1999 Nguồn: Tổng điều tra dân số nhà 1999 32 TFR CBR (%o) 35.00 giai đoạn biến động dân số (nhà dân số học Pháp A Landri nhiều nhà dân số ... nghĩa là: Dân số tiếp tục tăng sau NRR đạt mức = Sự gia tăng dân số gọi đà tăng dân số Số sinh dần cân với số chết Nếu di dân, sau thời gian dài, dân số ngừng phát triển Sự gia tăng dân số thời ... 1959-1999 TFR 1959- 64 19 64- 69 1969- 74 19 74- 79 1979- 84 19 84- 89 1989- 94 19 94- 99 1999 Năm Nguồn: Tổng điều tra dân số nhà 1999 19 Tái sinh sản Quá trình thay thế hệ dân số hệ dân số khác dựa vào yếu tố...
 • 37
 • 713
 • 2

Bài giảng dân số phát triển bài 6 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 6  ths nguyễn thành nghị
... Cấu thành CSDS  Đặt vấn đề/giải trình: Thông thường sách dân số mở đầu phân tích dân số học, mối quan hệ dân số với phát triển kinh tế – xã hội, bất cập xảy cần thiết phải có sách dân số Cấu thành ... sách dân số cải thiện nâng cao đời sống người dân, giải tốt mối quan hệ phát triển dân số với phát triển kinh tế – xã hội Từ mục tiêu tổng quát đề xuất mục tiêu cụ thể giai đoạn định 10 Cấu thành ... Chính sách dân số Nhà nước cá nhân hay tổ chức phi phủ ban hành  Chính sách dân số thể rõ quan điểm Nhà nước tình trạng dân số quốc gia  Chính sách dân số có phạm vi tác động trình dân số Đó trình...
 • 33
 • 362
 • 1

Bài giảng dân số phát triển bài 7 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 7  ths nguyễn thành nghị
... diễn mạnh mẽ nhanh chóng Mối QUAN Hệ dân số môi tr-ờng Mối QUAN Hệ dân số môi tr-ờng Mối QUAN Hệ dân số môi tr-ờng Mối quan hệ quan hệ dân số môi tr-ờng: Dân số Tổ chức (xã hội, thể chế, sản ... Hệ dân số môi tr-ờng Tác động di dân: Dân số di c- th-ờng trẻ, có mức sinh cao, nhu cầu sinh cao dễ dẫn tới gia tăng dân số gia tăng tiêu dùng sử dụng nguồn tài nguyên Việc di dân tăng số ... nghiệp phát triển Ngoài có số nguồn khác nh- nạn phá rừng, hoạt động giao thông vận tải, xây dựng từ sinh hoạt hàng ngày ng-ời 36 dân số môi tr-ờng: tác động 37 dân số môi tr-ờng: tác động 38 dân...
 • 55
 • 375
 • 0

Bài giảng dân số phát triển bài 1 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 1  ths nguyễn thành nghị
... Nigeria 13 4 Congo 18 1 10 Nhật 12 8 10 Ethiopia 17 3 11 Mexico 10 5 11 Mexico 15 3 12 Dức 83 12 Philippines 13 3 13 Philippines 82 13 Ai cập 12 7 14 Việt Nam 81 14 Nga 11 9 15 Ai cập 72 15 Việt Nam 11 7 16 ... năm 2050 8, 918 tỷ ng-ời Tỷ lệ phát triển DS hàng năm 1, 4% 11 Gia tăng dân số giới hàng năm Triệu ng-ời 10 0 90 80 70 60 50 40 30 20 10 19 51 1956 19 61 1966 19 71 1976 19 81 1986 19 91 Source: United ... 77 64 19 45 19 55 49 30 35 53 41 23 24 19 20 22 16 17 18 19 21 19 31 1939 19 51 1960 19 70 19 79 19 93 Thời gian 23 Việt Nam: Dân số trẻ dịch chuyển già hóa Số liệu 2007: 29 % dân số Việt Nam d-ới 15 tuổi...
 • 38
 • 346
 • 1

Bài giảng dân số phát triển bài 2 ths nguyễn thành nghị

Bài giảng dân số và phát triển bài 2  ths nguyễn thành nghị
... ht 20 03 cũn sng = theo dừi 3,5 nm n ht thi gian theo dừi Ngi 2, sinh u nm 20 02 v cht gia nm 20 03 = theo dừi c 1,5 nm n s kin cht 23 Lc Lexis Tuổi Đ-ờng sống 2 450 20 00 20 01 20 02 2003 Năm 24 ... 3000 5000 20 00 10000 24 65 32 121 13 16 12, 1 30 50 20 100 Tỷ trng dân số nhóm tuổi 116 x1000 11,6%o 10.000 CDRB 121 x1000 12, 1%o 10.000 18 Ph-ơng pháp chuẩn hoá theo tuổi Chọn dân số B làm ... ph-ơng B Số dân trung bình (ng-ời) - 19 20 - 59 >60 Tổng số *TTDSCNT: CDRA Số chết (ng-ời) ASDR (%o) Số dân trung bình (ng-ời) Số chết (ng-ời) ASDR (%o) TTDS CNT* (%) 5000 4000 1000 10000 50 52 14...
 • 29
 • 593
 • 0

Luận án tiến sĩ : quan hệ biện chứng giữa dân số phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay ở việt nam

Luận án tiến sĩ : quan hệ biện chứng giữa dân số và phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới hiện nay ở việt nam
... phát triển kinh tế hội Việt Nam thời kỳ đổi Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu luận án: Luận án làm rõ quan hệ tác động qua lại cách biện chứng dân số phát triển kinh tế hội Việt Nam thời ... làm sở lý luận tài liệu luận án Thực tiễn biến động trình dân số Việt Nam, trình phát triển kinh tế hội Việt Nam trớc đổi nh tơng tác qua lại dân số phát triển Việt Nam thời gian qua làm sở thực ... chất quan hệ dân số phát triển Việt Nam Phân tích nguyên nhân tìm giải pháp giải mâu thuẫn dân số phát triển Việt Nam giai đoạn Từ quan hệ biện chứng dân số phát triển Việt Nam luận án vạch xu...
 • 185
 • 568
 • 1

Dân số phát triển

Dân số và phát triển
... thức dân số học Khái niệm dân số Dân số tập hợp nhiều cá thể người xã hội Khái niệm dân số học Dân số học khoa học thống kế phân tich số liệu dân số Kiến thức dân số học Qui mơ dân số : Qui mơ dân ... lại dân số học với vấn đề liên quan gồm xã hội, kinh tế, mơi trường DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN Các nội dung quan hệ dân số phát triển theo ICPD 1994 1.Gia tăng dân số phát triển kinh tế 2 .Dân số an ... tuổi (tỷ trọng dân số nhóm tuổi) + Tỷ trọng dân số 0-14 + Tỷ trọng dân số >60 + Tỷ trọng dân số nữ 15-49 tuổi + Tỷ trọng dân số 15-59 tuổi - Cơ cấu dân số theo dân tộc - Cơ cấu dân sơ theo tình...
 • 51
 • 659
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn dân số và phát triểntài liệu dân số và phát triểndân số và phát triển kinh tế xã hộidân số và phát triển kinh tế ở việt namdân số và phát triển kinh tếmối quan hệ dân số và phát triển bền vữnggia tăng dân số và phát triển kinh tếđề tài quan hệ dân số và phát triển kinh tế xã hội ở các nước đang phát triểnbài giảng về dân số và phát triểnslide bài giảng dân số và phát triểnbài giảng dân số và phát triểnđề cương môn dân số và phát triểndan so va phat trien o viet namgiáo trình môn dân số và phát triểnsách dân số và phát triểnĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây