Luận văn thực trạng lao động thành phố vinh nghệ an và 1 số giải pháp giải quyết việc làm

Thực trạng lao động Thành phố Vinh Nghệ An một số giải pháp giải quyết việc làm

Thực trạng lao động Thành phố Vinh Nghệ An và một số giải pháp giải quyết việc làm
... công nhân viên quan, xí nghiệp; n1- số ngày làm việc năm ( bình quân 290 ngày ) p1 - số lần lại làm việc ngày ngời ( lần ) Số lợt ngời hoạt động văn hoá (Q2) phụ thuộc vào mức sống, tuổi tác tính ... Dân số độ tuổi lao động chiếm khoảng 60% so với tổng số dân Hà nội, nguồn lao động nhìn chung có trình độ văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật cao, tay nghề vững vàng Cơ cấu lao động làm việc ... đạo đẩy nhanh tốc độ xây dựng tăng cờng quản lý đô thị Thành phố Cùng với việc xây dựng hoàn thành công trình phục vụ Seagame 22, thành phố Hà nội giải số khâu mang tính đột phá nh giải phóng...
 • 98
 • 277
 • 0

Thực trạng lao động thành phố Vinh Nghệ An một số giải pháp giải quyết việc làm

Thực trạng lao động thành phố Vinh Nghệ An và một số giải pháp giải quyết việc làm
... lao động, việc làm tìm việc làm) 296 ngời 7,64% so với tổng số lao động độ tuổi có việc làm, 7,25% số lao động1 3-65 tuổi có việc làm 7,09% so với lực lợng lao động độ tuổi lao động Trong số lao ... trò lao động, việc làm trình phát triển kinh tế - xã hội A Những vấn đề lao động, việc làm I Lao động nguồn lao động Lao động Lao động hành động ngời diễn ngời với tự nhiên, nh Mác nói: Lao động ... có việc làm (trừ ngời co số làm việc dới giờ, có nhu cầu làm việc sẵn sàng làm việc nhng không tìm đợc việc làm) Tình trạng thiếu việc làm gọi bán thất nghiệp Ngời lao động tình trạng thờng lao...
 • 84
 • 331
 • 0

Thực trạng lao động thành phố vinh nghệ an một số giải pháp giải quyết việc làm

Thực trạng lao động thành phố vinh nghệ an và một số giải pháp giải quyết việc làm
... có số làm việc nhỏ 40 làm việc nhà nước có nhu cầu làm thêm sẳn sàng làm việc chưa có việc làm (trừ người co số làm việc giờ, có nhu cầu làm việc sẵn sàng làm việc không tìm việc làm) Tình trạng ... Phần I VAI TRÒ CỦA LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI A Những vấn đề lao động, việc làm I LAO ĐỘNG VÀ NGUỒN LAO ĐỘNG Lao động Lao động hành động người diễn người ... phương tạo việc làm năm tới 27 Phần II THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ VINH NGHỆ AN A- Phần cung lao động: I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ DÂN SỐ VÀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG Đặc điểm dân số điều tra...
 • 92
 • 67
 • 0

Thực trạng lao động Thành phố Vinh Nghệ An & 1 số giải pháp giả quyết việc làm

Thực trạng lao động Thành phố Vinh Nghệ An & 1 số giải pháp giả quyết việc làm
... 46ữ55 56ữ60 61 65 430 10 21 9 51 2545 13 85 4 01 216 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 46 336 2259 11 36 257 10 9 1, 5 10 ,6 5 ,1 0,7 0,5 97,0 93,0 50,6 1, 8 1, 4 0 0,0 0 ,1 1,2 2,2 1, 5 3,2 4,6 1, 6 0,7 1, 3 1, 4 0,5 ... tính (Nam /10 0nữ) 65 ... 9,2 18 ,1 4 ,1 288 TN THCS TN Đang học 0,2 11 ,9 32,8 44,7 40 ,1 30 ,1 27,5 19 12 PTTH 0,0 29,7 62,9 11 8,7 43,8 37,0 44,8 311 1 khác 94,7 54,0 0,0 0,2 0,0 0,0 21, 2 14 74 TS % Ngời 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0...
 • 84
 • 307
 • 1

Thực trạng lao động Thành phố Vinh Nghệ An & Một số Giải pháp Giải quyết việc làm

Thực trạng lao động Thành phố Vinh Nghệ An & Một số Giải pháp Giải quyết việc làm
... tổng số làm việc dới 40 giờ, có số làm việc nhỏ 40 làm việc nhà nớc có nhu cầu làm thêm sẳn sàng làm việc nhng cha có việc làm (trừ ngời co số làm việc dới giờ, có nhu cầu làm việc sẵn sàng làm việc ... trò lao động, việc làm trình phát triển kinh tế - xã hội A Những vấn đề lao động, việc làm I Lao động nguồn lao động Lao động Lao động hành động ngời diễn ngời với tự nhiên, nh Mác nói: Lao động ... phẩm chất ngời lao động Nguồn lao động ( hay lực lợng lao động ) phận dân số độ tuổi quy định thực tế có tham gia lao động (đang có việc làm) ngời việc làm nhng tích cực tìm việc làm Cũng nh nguồn...
 • 84
 • 277
 • 1

Luận văn thực trạng tình hình thu bảo hiểm y tế 1 số biện pháp nhằm tăng nguồn thu ở bảo hiểm y tế hà nội

Luận văn thực trạng tình hình thu bảo hiểm y tế và 1 số biện pháp nhằm tăng nguồn thu ở bảo hiểm y tế hà nội
... vài nét bảo hiểm y tế nội Sự đời phát triển Bảo hiểm y tế nội Bảo hiểm y tế nội đợc thành lập theo Nghị định 299/HĐBT ng y 15 /08 /19 92 Hội đồng Bộ trởng (nay Chính phủ) Quyết định số 2795/QB ... 1, 88% 19 99 12 4856 618 924 20 ,17 % 2504 2,05% 2000 12 3075 633007 19 ,44% -17 81 -1, 43% 20 01 1 213 19 67 316 9 18 ,02% -17 56 -1, 43% (Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 19 97-20 01 phòng khai thác BHYT nội) Theo số ... Nam, 10 có hiệu lực từ ng y 01/ 10 /19 92, kèm theo NĐ 299/HĐBT có điều lệ BHYT cùng: - Chỉ thị 05/BYT/CT ng y 26/08 /19 92 - Quyết định 958/BYT- QĐ ng y 11 /09 /19 92 - Thông t 11 /BYT-TT ng y 15 /12 /19 92...
 • 69
 • 1,102
 • 0

LUẬN VĂN: Thực trạng công tác kiểm toán ở Việt Nam một số giải pháp doc

LUẬN VĂN: Thực trạng công tác kiểm toán ở Việt Nam và một số giải pháp doc
... hình Việt Nam, em chọn đề tài: Thực trạng công tác kiểm toán Việt Nam số giải pháp Nội dung I Những lý luận kiểm toán Khái niệm phân loại kiểm toán Việt Nam 1.1 Khái niệm kiểm toán Kiểm toán có ... hiệu công II Thực Trạng công tác Kiểm Toán nói chung kiểm toán Độc Lập nói riêng Việt Nam Sự cần thiết hình thành kiểm toán độc lập Việt Nam Thuật ngữ kiểm toán giới biết đến từ lâu Việt Nam mẻ ... nghiệm giới lĩnh vực III Một số sai sót công tác kiểm toán Việt Nam Công tác kiểm toán nước ta mẻ nên tránh sai sót, nhầm lẫn công tác kiểm toán Các báo cáo tài kiểm toán sai sót lớn đén mức...
 • 18
 • 254
 • 0

LUẬN VĂN: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội pot

LUẬN VĂN: Thực trạng hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Chi nhánh NHNo & PTNT Hà Nội pot
... - Chương 2: Thực trạng hoạt động toán không dùng tiền mặt Chi nhánh NHNo & PTNT Nội - Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động toán không dùng tiền mặt Chi nhánh NHNo & PTNT Nội CHƯƠNG ... tài : “Phát triển hoạt động toán không dùng tiền mặt Chi nhánh NHNo & PTNT Nội cung cấp nhìn tổng quan thực trạng toán không dùng tiền mặt địa bàn mà Chi nhánh NHNo & PTNT Nội quản lý nói ... QUAN VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT QUA NHTM 1.1.Khái quát toán không dùng tiền mặt qua NHTM 1.1.1 Khái niệm toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt phương thức toán tiền, hàng...
 • 84
 • 199
 • 1

luận văn thực trạng lao động nông thôn ở các làng nghề

luận văn thực trạng lao động nông thôn ở các làng nghề
... Cơ sở lý luận nguồn lao động sử dụng nguồn lao động nông thôn làng nghề I Các khái niệm nguồn lao động sử dụng nguồn lao động nông thôn Các khái niệm bản: a Khái niệm chung lao động Lao động ... tố ảnh hưởng đến chất lượng lao động nông thôn 10 Phần II Thực trạng lao động nông thôn làng nghề nước ta 11 Sự chuyển dịch lao động nông thôn 11 Quy mô nguồn lao động làng nghề ... nguồn lao động nông thôn Đặc điểm chung lực lượng lao động nông thôn làng nghề II Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn lao động nông thôn Các nhân tố ảnh hưởng đến số lượng lao động ...
 • 33
 • 312
 • 2

Luận văn: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ppt

Luận văn: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ ppt
... hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ SGD I Ngoài phần mở đầu kết luận chuyên đề gồm chương: Chương 1: Tổng quan toán quốc tế tín dụng chứng từ Chương 2: Thực trạng hoạt động ... dụng chứng từ có tên khác L/C, thư tín dụng Trước đây, thư tín dụng gọi tín dụng thương mại từ không dụng mà thông dụng tín dụng chứng từ thể ý nghĩa tín dụng kèm chứng từ Vậy tín dụng chứng từ ... động toán quốc tế phương thức tín dụng chứng từ SGD I - NHĐT&PTVN Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động toán quốc tế SGD I NHĐT&PTVN CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ...
 • 66
 • 69
 • 0

LUẬN VĂN: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Nông nghiệp phát triển nông thôn đông hà nội pdf

LUẬN VĂN: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn đông hà nội pdf
... kinh t t nc Hin Vit Nam cú nhiu loi h nh NHTM vi cỏc h nh thc s hu, t nh cht phỏp lý khỏc (NHTM Quc doanh hay cũn gi l NHTM nh nc; NHTM c phn; chi nh nh ngõn hng nc ngoi; ngõn hng liờn doanh ... kinh doanh - Kinh doanh ngõn hng l lnh vc kinh doanh nhiu ri ro nht(ri ro tớn dng, ri ro lói sut, ri ro ngoi hi, ri ro toỏn )TTQT giỳp ngõn hng phõn tỏn ri ro thụng qua vic kinh doanh nhiu lnh ... cụng vic khỏc ca chi nh nh Phũng Hnh ch nh- Nhõn s - Vi chc nng hnh ch nh, phũng hnh ch nh nhõn s thc hin cụng tỏc th, hnh ch nh, qun tr tuyờn truyn, tip th, l tõn, tip khỏch nhm thc hin mc tiờu...
 • 76
 • 73
 • 0

Khóa luận nghiên cứu chuỗi cung rau an toàn của hộ nông dân ở xã hưng đông, thành phố vinh, nghệ an

Khóa luận nghiên cứu chuỗi cung rau an toàn của hộ nông dân ở xã hưng đông, thành phố vinh, nghệ an
... cứu chuỗi cung rau an toàn hộ nông dân Hưng Đông, thành phố Vinh, Nghệ An" 2.Mục đích nghiên cứu để tài - Đánh giá tình hình sản xuất tiêu thụ rau an toàn địa bàn Hưng Đông, thành phố Vinh, ... xuất rau an toàn phải hộ nông dân có vốn để đầu tư sản xuất Mặt khác thị trường lẫn lộn rau an toàn rau không an toàn nên đầu rau an toàn rẻ, chưa đem lại lợi nhuận cho hộ nông dân Rau an toàn ... khuyến nông, giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng việc áp dụng tiến khoa học vào sản xuất điều cần thiết 30 CHƯƠNG II PHÂN TÍCH CHUỖI CUNG RAU AN TOÀN CỦA HỘ NÔNG DÂN XÃ HƯNG ĐÔNG, THÀNH PHỐ VINH,...
 • 80
 • 944
 • 7

LUẬN VĂN: Thực trạng công tác kiểm toán ở Việt Nam một số ý kiến đề xuất pptx

LUẬN VĂN: Thực trạng công tác kiểm toán ở Việt Nam và một số ý kiến đề xuất pptx
... triển công tác kiểm toán nước ta Vì em chọn đề tài: Thực trạng công tác kiểm toán Việt Nam số ý kiến đề xuất làm chuyên đề cuối khoá Kết cấu chuyên đề gồm phần: Phần I: Những lý luận kiểm toán ... * Phần II: Thực trạng công tác kiểm toán Việt Nam số ý kiến đề xuất I Thực trạng kiểm toán Việt nam nay: Hành lang pháp lý hoạt động kiểm toán: Kiểm toán viên: ... kiểm toán Phần II: Thực trạng công tác kiểm toán Việt Nam số ý kiến đề xuất Phần I Những vấn đề luận kiểm toán I Sơ lược lịch sử phát triển kiểm toán: Thời kỳ cổ đại, kế toán thực chủ yếu dấu...
 • 25
 • 267
 • 0

Luận văn Thực trạng về thị trường MA ở Việt Nam đưa ra giải pháp thâu tóm chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp

Luận văn Thực trạng về thị trường MA ở Việt Nam và đưa ra giải pháp thâu tóm và chóng thâu tóm dành cho doanh nghiệp
... ca Vit Nam: 52 1.3 Mụi trng kinh doanh Vit Nam 52 1.4 S phỏt trin ca th trng chng khoỏn Vit Nam. [22] 53 1.5 Xu hng phỏt trin ca th trng chng khoỏn Vit Nam 55 Bc tranh ton ... vi trung kinh t bờn cnh hot ng liờn doanh iu 17 Sỏp nhp, hp nht, mua li doanh nghip v liờn doanh gia cỏc doanh nghip Sỏp nhp doanh nghip l vic mt hoc mt s doanh nghip chuyn ton b ti sn, quyn, ... ca cỏc doanh nghip b hp nht Mua li doanh nghip l vic mt doanh nghip mua ton b hoc mt phn ti sn ca doanh nghip khỏc kim soỏt, chi phi ton b hoc mt ngnh ngh ca doanh nghip b mua li. Lut Doanh...
 • 94
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại việt nam trong thời gian vừa qualuận văn thực trạng hoạt động tiêu thụ máy tính và thiết bị văn phòngluận văn thực trạng huy đông và sử dung vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại việt nam trong giai đoạn hiện nayluận văn thực trạng hoạt động kinh doanh của nhà hàng silver seabinh luan ve thuc trang lao dong va viec lamluan văn thực trang huy động vốn nhtmcp á chau dak lakthành phố vinh nghệ anthành phố vinh nghệ an thuộc vùng mấytuyển dụng tại thành phố vinh nghệ anmã thành phố vinh nghệ antuyển dụng việc làm tại thành phố vinh nghệ anlịch sử thành phố vinh nghệ anhình ảnh thành phố vinh nghệ annhà đất thành phố vinh nghệ anbán đất thành phố vinh nghệ anMột số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 12a4 trường THPT hậu lộc 4 năm học 2016 2017Một số giải pháp giáo dục hỗ trợ học sinh có biểu hiện “trầm cảm” ở lớp 10a trường THPT ngọc lặcMỘT số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỒNG tác GIÁO dục học SINH cá BIỆT ở TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNGTích hợp giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh THPT thông qua giảng dạy phần công dân với các vấn đề chính trị xã hộiHướng dẫn học sinh lớp 12 chủ động tích cực và trình bày sáng tạo bài học pháp luậtMột số kinh nghiệm dạy tích hợp giáo dục kỹ năng sống, môn giáo dục công dân lớp 10Chương III. §1. Phương pháp quy nạp toán họcĐiều kiện được mang thai hộ vì mục đích nhân đạoDàn ý chung văn thuyết minhMột số kinh nghiệm lồng ghép giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới biển, hải đảo tổ quốc cho học sinh qua bài 14 GDCD 10 THPTMột số kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD trong trường THPTMột số kinh nghiệm tổ chức hiệu quả phong trào khi tôi 18 tại đoàn trường THPT hậu lộc 4, huyện hậu lộc, tỉnh thanh hóaPhương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnSử dụng kiến thức liên môn để dạy bài 14 môn GDCD lớp 10MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TRONG THẾ KỶ 21 CÔNG CỤ CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGÁp dụng một số biện pháp và bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học điều lệnh đội ngũ ở trường THPT thường xuân 2Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 10 THPT qua các hoạt động ngoại khóa vật líMốt số bài tập bổ trợ kĩ thuật ném lựu đạn xa trúng đích đạt hiệu quả cao cho học sinh lớp 11 trường THPT hậu lộc 4Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh