Luận văn một số giải pháp và kiến nghị giải quyết vấn đề lao động, việc làm ở nông thôn trong thời kỳ CNH hđh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CNH HĐH

MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CNH HĐH
... phải quán triệt sách giải việc làm III/ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM NÔNG THÔN TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Giải pháp nhằm tạo sở môi trường cần thiết ... nghiệp, nông thôn hướng quan trọng cần thiết II/ MỘT SỐ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Xu hướng tạo việc làm cho lao động nông thôn Để khắc phục tình trạng thiếu việc làm dư ... tế, cấu lao động, tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn Hay nói cách khác, giải pháp vĩ mô mà nhà nước cần có sách giải cách kịp thời để tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn Giải pháp...
 • 24
 • 525
 • 1

Một số Giải pháp & kiến nghị Giải quyết vấn đề lao động , việc làm nông thôn trong thời kỳ CNH - HDH

Một số Giải pháp & kiến nghị Giải quyết vấn đề lao động , việc làm ở nông thôn trong thời kỳ CNH - HDH
... 5,0 3 0,0 9 0,0 7 3,7 8 7 9,7 3 1,3 0 10 0,0 0 6,4 6 0,1 3 1,4 0 4,3 4 1,3 5 0,0 9 3,6 6 8 1,5 3 0,4 5 10 0,0 0 Nguồn: Đề tài cấp Nhà nớc 0 5-0 7-0 2- Chuyển dịch cấu lao động nông thôn Nh việc làm lao động nông thôn ... thị Nông thôn Chung Nữ Chung Nữ 6 1,2 4 7 2,0 6 9 2,7 0 9 4,4 8 2,4 9 3,1 6 1,2 5 1,1 3 5,9 2 2,1 4 1,6 0 0,2 5 6,2 1 4,6 5 1,3 5 0,8 5 8,3 4 1 0,0 8 2,6 5 2,4 8 nghiệp Cao dẳng - Đại học 2,5 0 2,1 5 8,6 9 7,7 5 0,9 4 0,7 8 ... Tổng hợp số tiêu chủ yếu dân số Dân số( nghìn ngời) Tỷ lệ tăng/năm - Thành th , % - Nông thôn, % - Nam,% - N , % Lao động, nghìn ngời - Lao động N-L-N 1990 6623 3,0 2,3 2 0,4 7 9,6 4 8,8 5 1,2 30286...
 • 73
 • 543
 • 0

Một số giải pháp & kiến nghị giải quyết vấn đề lao động, việc làm nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa

Một số giải pháp & kiến nghị giải quyết vấn đề lao động, việc làm ở nông thôn trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa
... nhiều lao động - Điều chỉnh mối liên hệ trực tiếp giáo dục công ăn việc làm - Điều chỉnh vấn đề dân số III Vai trò giải vấn đề lao động, việc làm nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá- đại ... điểm nêu vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn gay gắt tạo thêm chỗ làm việc mà cần có biện pháp tăng thời gian làm việc tổng quỹ thời gian họ 2/ Thực trạng việc làm nông nghiệp nông thôn Việt ... lao động d thừa chổ tạo phân công lao động khu vực CHƯƠNG II THựC TRạNG LAO ĐộNG, VIệC LàM NÔNG THÔN Và THựC TRạNG GIảI QUYếT LAO ĐộNG, VIệC LàM TạI VIệT NAM i thực trạng lao động, việc làm nông...
 • 73
 • 546
 • 1

tiểu luận kinh tế phát triển VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2014

tiểu luận kinh tế phát triển VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2014
... Việt Nam Biểu 6: Tỷ lệ thiếu việc làm nông thôn thành thị giai đoạn 2008 - 2014 Kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008 2014 có mức tăng trưởng đáng nghi nhận Sau khủng hoảng kinh tế 2008 kinh tế dần ... nông thôn  Nguồn nhân lực có vai trò quan trọng  Vấn đề lao động việc làm nông thôn Việt Nam giai đoạn 2008 2014 slide.tailieu.vn Logo II NỘI DUNG Lực lượng lao động  Khái niệm  Lao động ... thuộc vào việc làm, tri thức người dân  Vấn đề lao động việc làm phát triển nguồn nhân lực nông thôn cần giải nhanh chóng giúp kinh tế Việt Nam phát triển cách vững  Lao động nông thôn chiếm...
 • 21
 • 209
 • 1

VAI TRÒ CỦA GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

VAI TRÒ CỦA GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ
... đôi với đại hoá nông nghiệp đô thị hoá nông thôn Vai trò giải vấn đề lao động việc làm nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá- hiện đại hoá 2.1 Về mặt kinh tế Sau 10 năm đổi mới, Việt Nam đạt ... đại hoá Với ý nghĩa vậy: công nghiệp hoá gắn liền với đại hoá đại hoá tiến hành thực tiến hành công nghiệp hoá 1.2 Mục tiêu công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông thôn + Giải việc làm cho lao động ... công nghiệp hoá nông thôn vừa biến nông nghiệp cổ truyền kiểu Châu thành nông nghiệp tiên tiến, vừa phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng đa dạng nhằm giải việc làm nông thôn Hiện đại hoá nông...
 • 10
 • 875
 • 5

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM NÔNG THÔN THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN VÀ THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG VIỆC LÀM TẠI VIỆT NAM
... gian làm việc tổng quỹ thời gian họ 2/ Thực trạng việc làm nông nghiệp nông thôn Việt Nam 2.1 Vấn đề việc làm với phân bố quỹ thời gian lao động nông thôn Khả tạo thêm việc làm khu vực nông thôn ... theo việc làm 2.2.1/ Cơ cấu ngành nghề lao động nông thôn xét theo việc làm Việc làm hiểu việc làm chiếm nhiều thời gian Trong khu vực nông thôn, cấu lao động chậm đổi mới, lao động ngành nông ... 28,19% tổng số lao động hoạt động kinh tế nông thôn, giảm 2,72% so với năm 1997 Số lao động nữ thiếu việc làm chiếm 26,2% lao động nữ nông thôn Phần lớn số người thiếu việc làm lao động trẻ, độ...
 • 29
 • 658
 • 1

Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước pps

Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước pps
... Vấn đề lao động, việc làm bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ngành, sở thực tập PHẦN IV: NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ 1) Nhận xét Nhìn chung công tác giải vấn đề lao động việc làm bối cảnh cổ phần ... lao động doanh nghiệp cổ phần hoá Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm định cổ phần hoá mua tối đa 100 % cổ phần cho năm Vấn đề lao động, việc làm bối cảnh cổ phần ... việc làm bối cảnh cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ngành, sở thực tập - Sau cổ phần hoá xong, công ty phải tìm đủ việc làm cho người lao động doanh nghiệp - Khi chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước...
 • 22
 • 206
 • 0

Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay docx

Tiểu luận: Vấn đề lao động việc làm trong phát triển kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay docx
... KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM I Lao động việc làm phát triển kinh tế Việt Nam Tổng quan lao động việc làm 1.1 Nguồn lao động lực lượng lao động Nguồn lao động phận dân số độ tuổi lao động theo ... KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM I Lao động việc làm phát triển kinh tế Việt Nam Tổng quan lao động việc làm 1.1 Nguồn lao động lực lượng lao động 1.2 Quan niệm việc làm ... nghiệp Vấn đề lao động việc làm phát triển kinh tế - hội Việt Nam 2.1 Nguồn lao động 2.2 Sử dụng lao động ngành kinh tế quốc dân 2.3 Vấn đề việc làm ...
 • 26
 • 962
 • 13

MỘT SỐ BIỆN PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỦY LỢI LÂM ĐỒNG
... cáo kết kinh doanh: 34 2.2.3 Phân tích tỷ số tài doanh nghiệp: 37 PHẦN 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN -XÂY DỰNG GIAO THÔNG ... tài doanh nghiệp thông qua phân tích tỷ số tài chính:…10 PHẦN 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG THUỶ LỢI LÂM ĐỒNG 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần ... tập Công Ty Cổ Phần Vấn Xây Dựng Giao Thông Thủy Lợi Lâm Đồng, nhận thấy công ty đảm nhận tốt vai trò “đầu tàu” kinh tế xã hội tỉnh nhà công xây dựng phát triển đất nước Tuy nhiên số vấn đề...
 • 17
 • 248
 • 1

Báo cáo " Vấn đề lao động, việc làm, thu nhập của người lao động khi Việt Nam là thành viên của WTO một số giải pháp hoàn thiện pháp luật " docx

Báo cáo
... chỳng ta v a thi u "th y", v a thi u "th " Thi u "th y" l thi u i ng cỏn b tạp chí luật học số 11/2007 qu n lớ v cỏc chuyờn gia gi i v n hnh n n kinh t cú hi u qu Thi u "th " l thi u i ng cụng ... thu n gi a ng i lao ng v ng i s d ng lao ng, ú cú tho thu n v thu nh p c a ng i lao ng s khỏch quan hn Ti n lng s ph n ỏnh y v chớnh xỏc hn giỏ tr s c lao ng thụng qua thng l ng t gi a ng i lao ... vi c lm cho ng i lao ng, kớch thớch tng tr ng kinh t c a t n c Th hai, l thnh viờn c a WTO nờn Vi t Nam cú kh nng thu hỳt v n u t n c ngoi nhi u hn, t o c h i v "l ng" v "ch t" cho ngu n nhõn...
 • 9
 • 228
 • 0

Luận văn: Thực trạng đầu tư nước ngoài một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pdf

Luận văn: Thực trạng đầu tư nước ngoài và một số biện pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời kỳ đổi mới pdf
... nh: V thu li tc thp hn bỡnh thng Thu chuyn li nhun nc ngoi Thu doanh thu Thu nhp khu c quyn u tiờn s dng t ng xỏ Da vo nhng ch tiờu ny ta iu chnh cho phự hp nhm thu hỳt s lng nhiu nht s d ỏn cú ... vc, ch yu l cỏc nc thuc khu vc Chõu ỏ l chớnh sau ú l cỏc nc thuc khu vc Chõu u, Chõu M Trong nm 2002 nc cú s d ỏn u t ln nht vo Vit Nam l i Loan, nc ny cú tng s d ỏn u t vo Vit Nam l 185 d ỏn vi ... ch mu dch v thu quan riờng c nh ranh gii v n nh ngun hng vo khu vc Ngoi nhng mc ớch chung ca vic thu hỳt u t nc ngoi nh gii quyt khú khn v vic lm, tip thu cụng ngh hin i, hc tip thu cụng ngh...
 • 62
 • 260
 • 0

Một số biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương.DOC

Một số biện pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Cảng Khuyến Lương.DOC
... 0918.775.368 Phần III Một số biện pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức quản tiền lơng Cảng Khuyến Lơng Trong kinh tế thị trờng doanh nghiệp luôn củng cố, hoàn thiện để nâng cao hiệu ... Thực trạng công tác quản tiền lơng Cảng khuyến lơng I Những đặc điểm Cảng ảnh hởng tới công tác tổ chức quản tiền lơng Quá trình hình thành phát triển Cảng Khuyến Lơng Cảng Khuyến Lơng ... bậc công việc điểm tựa vững công tác tổ chức quản sản xuất, tổ chức lao động tổ chức quản tiền lơng Đồng thời để kế hoạch hoá quỹ lơng thực phân công lao động theo tính chất phức tạp công...
 • 46
 • 363
 • 3

Một số biện pháp kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Một số biện pháp và kiến nghị tại nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam
... trị VCĐ Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 2.1 Khái quát nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (NKTLĐLĐVN) ... VCĐ Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Qua thời gian biên tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam với đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng VCĐ Nhà khách Tổng Liên ... nét Sau tuần kiến tập Nhà khách Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, em thấy đợc tầm quan trọng công tác quản lý VCĐ hoạt động kinh doanh Nhà khách Nhà khách Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đơn vị...
 • 26
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: huong dan lam de tai nghien cuu khoa hoc ve van de thuc trang viec lam o nong thon  2 2 4 những bất cập trong vấn đề lao động việc làm ở hà nộimột số biện pháp và kiến nghị về việc hoàn thiện mạng lưới các công trình cấp điện ở công ty tnhh một thành viên xây lắp điện ivmột số biện pháp và kiến nghị nhằm phát triểnphân tích nội dung của liên minh công nông trí thức ở việt nam trong thời kỳ cnh hđh đất nước qua văn kiện hội nghị tw 8 khoá 10 của đảng về vấn đề tam nông docbài tiểu vấn đề laqo động việc làm cơ cấu nghề trong xã hội hiện nay ý nghĩa thu nhập việc làm xu hướng chọ nghề hiện nay nguyên nhân và kết quảđịnh hướng giải quyết vấn đề lao động việc làm tỉnh bến tregiải quyết tốt vấn đề lao động việc làm tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công chương trình cổ phần hoá giao khoán cho thuê dnnnvấn đề lao động việc làm của ninh bìnhvấn đề lao động việc làmđặc trưng của nông thôn mới thời kỳ cnh hđh giai đoạn 2010 2020một số giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty tnhh xây dựng thắng lợimột số giải pháp và kiến nghị nhằmnâng cao hiệu quả hoạt động tài chính củacông ty phân đạm và hóa chất dầu khímột số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán phương đông ica pca thực hiện docmột số nhìn nhận và kiến nghị cho công ty cho thuê tài chính vilcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả