Tiểu luận thực trạng năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian qua

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới
... 0918.775.368 MỤC LỤC Thực trạng suất lao động Việt Nam thời gian qua Một số nguyên nhân hạn chế suất lao động Việt Nam Một số giải pháp nhằm nâng cao suất lao động Việt Nam thời gian tới 10 Website: http://www.docs.vn ... dẫn đến suất lao động Việt Nam thấp Dưới làm số kiến nghị nhằm nâng cao suất lao động: Nhà nước cần phải hoàn thiện sách để nhằm chuyển dịch cấu lao động ngành kinh tế nhằm tăng tỷ lệ lao động ngành ... nghề lực thao tác, nhằm nâng cao suất lao động Tỷ trọng lao động ngành cân đối, phần lớn lao động tập trung ngành có suất lao động thấp nông lâm ngư nghiệp ngành có suất lao động cao tỷ trọng nguồn...
 • 11
 • 272
 • 0

Tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian qua. Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục.doc

Tình hình xuất khẩu lao động của Việt Nam trong thời gian qua. Những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục.doc
... tế quốc tế Tình hình xuất lao động Việt Nam, vấn đề đặt giải pháp khắc phục Việt Nam bắt đầu đưa chuyên gia lao động nước làm việc có thời hạn (gọi tắt xuất lao động) từ năm 1980 vấn đề di chuyển ... thống kê gọi chung lao động hay chuyên gia xuất khẩu, tính vào số lượng lao động xuất Việt Nam năm; hoạt động đưa người lao động chuyên gia Việt Nam nước làm việc gọi xuất lao động chuyên gia Thực ... thuộc diện xuất lao động Hoạt động xuất lao động Việt Nam chia thành thời kỳ: - Thời kỳ 1980 đến 1990: lao động Việt Nam chủ yếu đưa sang nước thông qua việc Nhà nước ký kết Hiệp định lao động trực...
 • 8
 • 3,438
 • 44

thực trạng vấn đề nhập siêu của việt nam trong thời gian qua

thực trạng vấn đề nhập siêu của việt nam trong thời gian qua
... vấn đề nhập siêu Việt Nam thời gian qua Chương III: Các biện pháp kiềm chế nhập siêu Việt Nam thời gian tới CHƯƠNG I KHÁI LƯỢC VỀ NHẬP SIÊU, THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN NHẬP SIÊU CỦA VIỆT NAM TỪ ... TRONG THỜI GIAN QUA I PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NHẬP SIÊU CỦA VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ 2001 - 2009 Phân tích thực trạng cấu nhập siêu Việt Nam thời kỳ 2001 - 2009 theo nhóm hàng, mặt hàng nhập 1.1 ... cấu đề tài Kết cấu đề tài gồm ba chương chính, bao gồm: Chương I: Khái lược nhập siêu, dự báo nhập siêu Việt Nam thời gian tới kinh nghiệm số nước giải vấn đề nhập siêu Chương II: Thực trạng vấn...
 • 84
 • 420
 • 0

Luận văn tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian gần đây thực trạng và giải pháp

Luận văn tình hình xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam trong thời gian gần đây thực trạng và giải pháp
... ngành nuôi trồng thuỷ sản II./ Thực trạng xuất thuỷ sản Việt Nam Mạng lới xuất thuỷ sản Việt Nam Trong mạng lới doanh nghiệp xuất thuỷ sản Việt Nam, Tổng công ty thuỷ sản Việt Nam doanh nghiệp ... vai trò xuất thuỷ sản việc thúc đẩy sản xuất xuất thuỷ sản Việt Nam Còn so với tốc độ tăng trởng sản xuất xuất hàng thuỷ sản giới thời gian 1990-1995 lần lợt 2,8% 12% xuất thuỷ sản Việt Nam ngành ... ngày 3/2/2001 10 Chơng II Tình hình xuất thuỷ sản Việt Nam thời gian gần I./ Tình hình thị trờng thuỷ sản giới Đặc điểm thị trờng thuỷ sản giới Đánh giá sơ tình hình thuỷ sản giới: Theo thống kê...
 • 54
 • 303
 • 0

Thực trạng thất nghiệp ở thành thị việt nam trong thời gian qua

Thực trạng thất nghiệp ở thành thị việt nam trong thời gian qua
... Tỷ lệ thất nghiệp tiêu đánh giá uy tín nhà cầm quyền PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP THÀNH THỊ VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA THẤT NGHIỆP CHUNG CỦA LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG KHU VỰC THÀNH THỊ Bảng ... HAI: Thực trạng thất nghiệp thành thị Việt Nam thời gian qua Thất nghiệp chung lực lượng lao động khu vực thành thị Thất nghiệp lực lượng lao động khu vực thành thị theo vùng, lãnh thổ Thất ... niệm thất nghiệp khái niệm có liên quan đến thất nghiệp - Nêu lên ý nghĩa việc giảm thất nghiệp khu vực thành thị Việt Nam - Nêu lên số nét thực trạng thất nghiệp khu vực thành thị Việt Nam -...
 • 27
 • 1,207
 • 7

Xem xét thực trạng sử dụng vốn ODA tại việt nam trong thời gian qua và đưa ra một số đánh giá về kết quả đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục

Xem xét thực trạng sử dụng vốn ODA tại việt nam trong thời gian qua và đưa ra một số đánh giá về kết quả đạt được cũng như những tồn tại cần khắc phục
... triển thức ODA Chương II: Xem xét thực trạng sử dụng vốn ODA Việt Nam thời gian qua đưa số đánh giá kết đạt tồn cần khắc phục Chương III: Việc nâng cao hiệu sử dụng vốn ODA Việt Nam ch¬ng mét ... vận động ODA - Nghiên cứu đánh giá đóng góp ODA với kinh tế Việt Nam thời gian qua, đồng thời tồn tại, hạn chế việc huy động sử dụng ODA - Đề giải pháp nhằm thu hút nhiều ODA Nhật Bản mà nước khác ... chọn đề tài ODA trình phát triển kinh tế Việt Nam Đề tài tập trung vào nghiên cứu hoạt động thu hút sử dụng ODA Việt nam sở xem xét vận động ODA giới, đặc biệt tác động nguồn vốn đến trình...
 • 100
 • 653
 • 0

Tình hình phát triển công cụ lao độngViệt Nam trong thời gian qua

Tình hình phát triển công cụ lao động ở Việt Nam trong thời gian qua
... sản xuất cách nào, với tư liệu lao động nào” Chương : Tình hình phát triển công cụ lao động Việt Nam thời gian qua Từ 1975 đến 1986: thời kỳ bao cấp • Kinh tế phát triển chập chạp, vào trì tuệ ... lao động, trực tiếp làm tăng khả hoạt động khí quan người Thông qua hoạt động lao động sản xuất làm cho người phát triển mặt thể chất trí tuệ, làm cho người ngày phát triển tiến Công cụ lao động ... với trình phát triển hoàn thiện tư liệu lao động, trước hết công cụ lao động Từ công cụ sơ khai người nguyên thuỷ đến công cụ sản xuất thủ công xã hội nô lệ, phong kiến lên khí hoá, tự động hoá...
 • 17
 • 567
 • 1

Năng suất lao động của việt nam thực trạng và giải pháp

Năng suất lao động của việt nam thực trạng và giải pháp
... đến suất lao động cấp độ doanh nghiệp 19 III CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM Giải pháp thể chế, sách Giải pháp nâng cao suất lao động cho khu vực doanh nghiệp Giải pháp ... trạng suất lao động Việt Nam 1.1 Năng suất lao động toàn kinh tế 4 1.2 Năng suất lao động theo khu vực kinh tế ngành kinh tế 1.3 Năng suất lao động theo thành phần kinh tế 1.4 Năng suất lao động khu ... VỀ NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 3 Khái niệm, phương pháp tính Nguồn số liệu sử dụng cho đánh giá so sánh suất lao động II THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VIỆT NAM Thực trạng suất...
 • 27
 • 231
 • 0

Thực trạng xuất khẩu lao động của việt nam sang các nước đôngđông nam á cùng một số kiến nghị

Thực trạng xuất khẩu lao động của việt nam sang các nước đông và đông nam á cùng một số kiến nghị
... hoạt động tích cực nhằm xúc tiến tiếp cận tìm cách đưa lao động ta sang CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á I – Vài nét thị trường nước ... kèm theo việc phát triển xuất lao động II – Tình hình xuất lao động Việt Nam 1, Sự cần thiết hoạt động xuất lao động Việt Nam Cùng với việc giải việc làm nước, hoạt động xuất lao động có vị trí ... ứng lao động Như hoạt động xuất lao động thực có di chuyển lao động có thời hạn có kế hoạch từ nước sang nước khác Trong hành vi trao đổi này, nước đưa lao động coi nước xuất lao động, nước tiếp...
 • 74
 • 698
 • 15

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNGĐÔNG NAM Á

THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á
... cận tìm cách đưa lao động ta sang CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á I – Vài nét thị trường nước Đông Đông Nam Á 1, Thị trường Nhật ... nhiều thị trường xuất lao động Trong vòng 10 năm qua, ngành xuất lao động nước ta đưa lao động Việt Nam làm việc 30 thị trường thuộc nhiều khu vực khác giới Các thị trường tiếp nhận lao động chủ ... tác tổ chức xuất lao động : Hiện nước ta có 150 doanh nghiệp cấp giấy phép xuất lao động, gần 100% số có đưa lao động làm việc thị trường khu vực Đông Đông Nam Á Hoạt động xuất lao động sang thị...
 • 74
 • 428
 • 0

Phân tích thực trạng hoạt động di chuyển lao động quốc tế của việt nam trong thời gian qua

Phân tích thực trạng hoạt động di chuyển lao động quốc tế của việt nam trong thời gian qua
... chuyển lao động quốc tế thực chất di chuyển sức lao động quốc tế Hoạt động di chuyển lao động quốc tế gọi hoạt động xuất – nhập lao động I Lý luận chung di chuyển lao động quốc tế Hình thức di chuyển ... chuyển lao động quốc tế Khái niệm b Di chuyển lao động quốc tế Di chuyển lao động quốc tế hoạt động di chuyển người lao động từ quốc gia đến quốc gia khác để thực mục đích định Hoạt động di chuyển ... hiệu hoạt động từ phía nhà nước doanh nghiệp I Lý luận chung di chuyển lao động quốc tế Khái niệm a Sức lao động b Di chuyển lao động quốc tế Hình thức di chuyển lao động quốc tế II Di chuyển lao...
 • 24
 • 554
 • 7

Thực trạng xuất khẩu lao động của Việt nam sang các nước ĐôngĐông nam Á cùng một số kiến nghị

Thực trạng xuất khẩu lao động của Việt nam sang các nước Đông và Đông nam Á cùng một số kiến nghị
... tiếp cận tìm cách đưa lao động ta sang CHƯƠNG II THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐÔNG VÀ ĐÔNG NAM Á I – Vài nét thị trường nước Đông Đông Nam Á 1, Thị trường ... thị trường Đông Đông Nam Á hoạt động xuất lao động nước ta Chương II - Thực trạng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước Đông Đông Nam Á I – Vài nét thị trường nước Đông Đông Nam Á 1, Thị ... Thực trạng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước Đông Đông Nam Á 1, Tình hình chung 2, Thực trạng xuất lao động nước ta với thị trường khu vực nước Đông Đông Nam Á III – Đánh giá hoạt động...
 • 67
 • 447
 • 0

đề tài thực trạng xuất khẩu lao động của việt nam sang các nước đôngđông nam á cùng một số kiến nghị

đề tài thực trạng xuất khẩu lao động của việt nam sang các nước đông và đông nam á cùng một số kiến nghị
... thị trường Đông Đông Nam Á hoạt động xuất lao động nước ta Chương II - Thực trạng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước Đông Đông Nam Á I – Vài nét thị trường nước Đông Đông Nam Á 1, Thị ... Thực trạng xuất lao động Việt Nam sang thị trường nước Đông Đông Nam Á 1, Tình hình chung 2, Thực trạng xuất lao động nước ta với thị trường khu vực nước Đông Đông Nam Á III – Đánh giá hoạt động ... hoạt động xuất lao động Việt Nam 2, Tình hình xuất lao động Việt Nam III - Vị trí, vai trò khu vực thị trường Đông Đông Nam Á hoạt động xuất lao động nước ta 1, Các thị trường xuất lao động nước...
 • 77
 • 187
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mục tiêu xuất khẩu lao động của việt nam trong thời gian tới2 thực trạng xuất khẩu than của việt nam trong thời gian gần đâythực trạng thương mại điện tử ở việt nam trong thời gian quathực trạng xuất khẩu lao động của việt nam sang thị trường các nươc trung đôngthực trạng hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ của việt nam trong thời gian qua7 khả năng và triển vọng về sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt gap ở việt nam trong thời gian tớiphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động lãi suất trên thị trường việt nam trong thời gian qua sử dụng mô hình cung cầu vốn để giải thích cho sự biến động đphân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động lãi suất trên thị trường việt nam trong thời gian qua sử dụng mô hình cung cầu vốn để giải thích cho sự biến động đóthực trạng công tác đấu thầu của công ty trong thời gian quathực trạng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của việt nam trong thời gian quanêu thực trạng của tài trợ xuất khẩu của việt nam trong thời gian quali thực trạng thị trường ngoại hối việt nam trong thời gian gần đâymột số đánh giá về thực trạng lựa chọn thị trường xuất khẩu của việt nam trong thời gian quathực trạng cơ cấu sản phẩm của công ty trong thời gian quatỷ giá hối đoái với hoạt động xuất nhập khẩu của việt nam trong thời gian quaQuyết định 3194 QĐ-UBND năm 2016 về miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng chính sách do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 1401 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2309 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án trồng cây phân tán, cây che bóng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2315 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1200 QĐ-UBND-HC năm 2016 về Quy chế hoạt động và phân công thành viên của Ban quản lý quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng ThápQuyết định 3111 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất Khu công nghiệp Gia Lách, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà TĩnhQuyết định 1206 QĐ-UBND-HC về dừng thực hiện đề tài tuyển chọn cấp tỉnh Đồng Tháp năm 2016Quyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1450 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3221 QĐ-UBND cấp bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia năm 2016 do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 3675 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch Công viên văn hóa Sa Pa do tỉnh Lào Cai ban hànhQuyết định 2344 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán (Đợt 7) năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 1855 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà MauQuyết định 4421 QĐ-UBND năm 2016 công bố sửa đổi thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch; bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 2343 QĐ-UBND năm 2016 Danh mục dự án để thu hút đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020Quyết định 4180 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 1853 QĐ-UBND năm 2016 về mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Cà MauQuyết định 2674 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2414 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 2598 QĐ-UBND năm 2016 phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020