Nghiên cứu đánh giá xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Mã bằng mô hình MIKE 11 AD

Nghiên cứu tính toán và dự báo ô nhiễm nước mặt vùng hạ lưu sông hàn bằng hình toán thủy lực

Nghiên cứu tính toán và dự báo ô nhiễm nước mặt vùng hạ lưu sông hàn bằng mô hình toán thủy lực
... i h n tính toán - Ch tính toán ô nhi m vùng h lưu sông Hàn trư ng h p biên lưu lư ng thay ñ i - Tính toán ô nhi m vùng h lưu sông Hàn trư ng h p có công trình dân sinh kinh t xã h i n sông 4.1.2 ... ki m soát ô nhi m vùng h lưu sông Hàn Đ i tư ng ph m vi nghiên c u - Đ i tư ng nghiên c u: nh hư ng ô nhi m h lưu sông Hàn; - Ph m vi nghiên c u: Lưu v c h lưu sông Hàn (Đo n t c a sông ñ n C ... t vùng h lưu sông Hàn b ng hình toán thu l c” c n thi t M c ñích nghiên c u: Nghiên c u, áp d ng hình toán th y l c, ñ tính toán d báo s nh hư ng ô nhi m nư c m t h lưu sông Hàn, ñ có bi...
 • 29
 • 499
 • 0

nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas) trên các hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất

nghiên cứu đánh giá sinh trưởng cọc rào (jatropha cur cas) trên các mô hình trồng thử nghiệm tại bắc và nam trung bộ làm cơ sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất
... Nghiên cứu đánh giá sinh trưởng Cọc rào (Jatropha cur cas ) hình trồng thử nghiệm Bắc Nam Trung Bộ làm sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất Số hóa Trung ... lý việc nghiên cứu đánh giá sinh trƣởng Cọc rào (Jatropha cur cas ) hình trồng thử nghiệm Bắc Nam Trung Bộ làm sở để lựa chọn xuất xứ tạo nguồn giống có triển vọng phục vụ cho sản xuất thời ... việc làm có ý nghĩa khoa học thực tiễn to lớn Việc đánh giá sinh trƣởng sinh trƣởng Cọc rào hình trồng thử nghiệm tai khu vực Bắc Nam Trung Bộ để lựa chọn xuất xứ tiềm cho gây trồng việc làm...
 • 93
 • 298
 • 0

Nghiên cứu thoát lũ và tiêu úng vùng hạ lưu sông bồ

Nghiên cứu thoát lũ và tiêu úng vùng hạ lưu sông bồ
... toàn vùng m i có v Bên c nh ñó, vùng khác ñã rút xu ng vùng v n b ng p kéo dài vài ngày, sinh ho t mùa màng c a ngư i dân l i khó khăn hơn; Đ tài nghiên c u n y s ñ nghiên c u k cho vùng ... chăn nuôi vùng Giai ño n nghiên c u trư c ñây Các nghiên c u trư c ñây vùng ch y u t p trung vào bi n pháp công trình riêng l nên không ñánh giá ñư c toàn h th ng, c v tư i tiêu thoát B sông B ... gian tiêu úng thoát 10 CHƯƠNG GI I THI U M T S PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH TÍNH LŨ Đ NG B NG 2.1 Các nghiên c u tính toán trư c ñây c a ñơn v thi t k 2.2 Gi i thi u m t s mô hình toán tính lũ...
 • 26
 • 154
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu thoát lũ và tiêu úng vùng hạ lưu sông Bồ docx

Luận văn:Nghiên cứu thoát lũ và tiêu úng vùng hạ lưu sông Bồ docx
... trung vào ph n thoát tiêu úng nên ñ i v i m t tr n lũ, c n ý m c nư c Hmax th i gian xu ng ñ n m c nư c ban ñ u c a tr n V i m c nư c kho ng 0,7m lúc giao thông có th ñi l i toàn vùng, ... i sinh ho t vùng l y ch y u t sông B qua h th ng tr m bơm tư i d c theo sông chi lưu c a sông Hi n t i ngu n nư c c p cho nuôi tr ng th y s n vùng ñ m phá Tam Giang Lưu lư ng c a sông B ñ m b ... ph ng l i m t s tr n th c t ñã x y vùng ng v i h th ng sông ngòi hi n t i, t ñó ñưa bi n pháp công trình ñ c i thi n h th ng sông ngòi nh m gi m th i gian tiêu úng thoát 10 CHƯƠNG GI I THI...
 • 26
 • 127
 • 0

Nghiên cứu đa dạng tảo lục (chlorophyta) ở hạ lưu sông (thanh hóa)

Nghiên cứu đa dạng tảo lục (chlorophyta) ở hạ lưu sông mã (thanh hóa)
... góp phần nghiên cứu đa dạng thực vật hệ thống sông ngòi Việt Nam, tiến hành đề tài Nghiên cứu đa dạng Ngành tảo lục (Chlorophyta) hạ lu sông (Thanh Hóa) Mục tiêu đề tài nhằm phát đa dạng thành ... tiến hành nghiên cứu sông Hồng, sông Đà, sông số sông đào khác thống kê đợc 98 chi tảo sông thuộc ngành (tảo lục, tảo silic, tảo lam, tảo mắt, tảo giáp, tảo vàng tảo vàng ánh, tảo lục gặp 23 ... độ đa dạng loài tảo lục (H ) 33 áp dụng công thức Shannon Weiner (H) để tính mức độ đa dạng loài tảo lục điểm nghiên cứu, ta có bảng Bảng Mức độ đa dạng loài tảo lục điểm thu mẫu hạ lu sông Mã...
 • 57
 • 667
 • 1

Luận văn nghiên cứu đánh giá mức độ mẫn cảm với một số loại thuốc trừ sâu của bọ phấn (bemisia tabaci gennadius) ở vùng trồng rau nội và phụ cận

Luận văn nghiên cứu đánh giá mức độ mẫn cảm với một số loại thuốc trừ sâu của bọ phấn (bemisia tabaci gennadius) ở vùng trồng rau hà nội và phụ cận
... tiến hành để đánh giá mức độ mẫn cảm với loại thuốc bảo vệ thực vật loài sâu hại Chính tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ mẫn cảm với số loại thuốc trừ sâu bọ phấn Bemisia tabaci ... Nghiên cứu đánh giá mức độ mẫn cảm với số loại thuốc trừ sâu bọ phấn Bemisia tabaci Gennadius vùng trồng rau Nội phụ cận 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Đề tài nhằm mục đích đánh giá mức ... mật độ bọ phấn gây hại đậu trạch địa điểm nghiên cứu Điều tra tình hình sử dụng thuốc trừ sâu rau nông dân địa điểm nghiên cứu Đánh giá mức độ mẫn cảm với số thuốc trừ sâu bọ phấn gây hại rau...
 • 85
 • 298
 • 2

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh
... nguyờn nc ca khu vc K Anh tnh H Tnh cho thy to ngun cp nc n nh, bn vng vi lng ln cho K Anh núi chung v cho khu kinh t Vng ng núi riờng cn phi xõy dng h cha nc tr nc l cp nc b sung cho h du vo kit ... chy kit v xõm nhp mn vựng h du sụng Gianh trc cú d ỏn cp nc cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn cu cỏc phng ỏn chuyn nc t lu vc sụng Ro Tr sang lu vc sụng Trớ cp cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn ... ngun cho lu vc sụng Trớ v khu cụng nghip Vng ng ca tnh H Tnh, ú h Kim Sn ó xõy dng vi dung tớch 16.106m3 cp nc cho vựng h du sụng Trớ, ngh xõy dng h Ro Tr vi Flv= 70km2, Whi=56.106m3 cp nc cho...
 • 114
 • 842
 • 0

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh

nghiên cứu tác động của dự án cấp nước cho khu công nghiệp vũng áng đến dòng chảy kiệt và xâm nhập mặn tại hạ du sông gianh
... nguyờn nc ca khu vc K Anh tnh H Tnh cho thy to ngun cp nc n nh, bn vng vi lng ln cho K Anh núi chung v cho khu kinh t Vng ng núi riờng cn phi xõy dng h cha nc tr nc l cp nc b sung cho h du vo kit ... chy kit v xõm nhp mn vựng h du sụng Gianh trc cú d ỏn cp nc cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn cu cỏc phng ỏn chuyn nc t lu vc sụng Ro Tr sang lu vc sụng Trớ cp cho khu cụng nghip Vng ng - Nghiờn ... ngun cho lu vc sụng Trớ v khu cụng nghip Vng ng ca tnh H Tnh, ú h Kim Sn ó xõy dng vi dung tớch 16.106m3 cp nc cho vựng h du sụng Trớ, ngh xõy dng h Ro Tr vi Flv= 70km2, Whi=56.106m3 cp nc cho...
 • 114
 • 295
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ

Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sứa vùng ven biển việt nam, đề xuất giải pháp khai thác và bảo vệ
... loài Sứa kinh tế quan trọng, chưa có số liệu nguồn lợi trạng khai thác Sứa vùng ven biển Việt Nam Đề tài Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi Sứa vùng ven biển Việt Nam, đề xuất giải pháp khai thác bảo ... pháp khai thác bảo vệ nguồn lợi Sứa biển 95 5.7.2.1 Các giải pháp bảo vệ nguồn lợi Sứa biển 95 5.7.2.2 Các giải pháp khai thác nguồn lợi Sứa biển 96 5.7.2.3 Các giải pháp bảo quản, chế biến Sứa ... liệu nguồn lợi tình hình khai thác Sứa vùng ven biển MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Mục tiêu tổng quát Có sở liệu nguồn lợi trạng khai thác Sứa vùng ven biển Việt Nam, sở đề xuất giải pháp khai thác bảo vệ...
 • 148
 • 367
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu về hạ lưu sông mã và tình hình xâm nhập mặnnghiên cứu hệ sinh thái cỏ biển ở hạ lưu sông thu bồn quảng nam và định hướng quản lý bảo vệtình hình nghiên cứu về bộ cá nheo siluriformes ở hạ lưu sông đồng naitiến hành nghiên cứu xử lý hàm lượng chromium trong nước thải thuộc da bằng mô hình xử lý hiếu khí aerotank mô hình xử lý được tiến hành theo mẻ chạy tĩnhnghiên cứu đánh giá nguồn lợi thuỷ sản và đa dạng sinh học của một số vùng rừng ngập mặn điển hình để khai thác hợp lý và phát triển bền vữngnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá các loại hình tai biến đại chất vùng duyên hải trung bộnghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện sóc sơn thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam cho phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu đánh giá điều kiện tựnhiên kinh tế xã hội hiện trạng sử dụng đất của các tỉnh vùng tây bắc việt namnghiên cứu đánh giá mức độ nhạy cảm môi trường và mức độ dễ bị tổn thương vùng hải phòng và phụ cậnnghiên cứu đánh giánghiên cứu đánh giá phương pháp sử dụng aal2Bài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và proteinBài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì Chiến tranh lạnhBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 2. Các giới sinh vậtBài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)Bài 36. Thiên nhiên Bắc MĩBài 33. Các khu vực châu Phi (Tiếp theo)Bài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Phát triển tín dụng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà.Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân trong huy động vốn tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, CN Khánh Hoà.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngQuản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NH TMCP Sài Gòn - Hà Nội CN Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay kinh doanh tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam ( Vietin Bank) - CN Đà Nẵng.Bài 13. Trang trí cái bátBài 12. Cảm ơn và xin lỗiBài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đìnhBài 45. Lá cây