sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THPT võ trường toản

Sáng kiến kinh nghiệm “một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan

Sáng kiến kinh nghiệm “một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan
... chat luong giao due hoc sinh chua ngoan cua hoc sinh d lua tuoi cap Tieu hoc noi chung, mot so hoc sinh chua ngoan d ldp 5A Truong Tieu hoc Tan Mai noi rieng trd mot hoc sinh ngoan Pham vi nghien ... hoc sinh chua ngoan nam hoc qua Toi xin dua mot vai de xuat va kien nghi nhu sau: - Giao due hoc sinh chua ngoan doi hoi nha giao phai tim hieu ro nguyen nhan dan hoc sinh trd hoc sinh chua ngoan ... phan tich su hinh hoc sinh chua ngoan , toi xin de xuat mot so bien phap nham han che su phat trien va giao due hoc sinh chua ngoan III MOT SO BIEN PHAP GIAO DUC HOC SINH CHl/A NGOAN Khi nhan ldp,...
 • 24
 • 221
 • 0

Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt trường THCS

Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường THCS
... biệt ý đến học sinh biệt, phải tìm ngun nhân biện pháp tích cực, để uốn nắn giáo dục để học sinh phát triển cách tồn diện Vì tơi chọn đề tài “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT CỦA ... đặc biệt học kỳ I năm học 2011 – 2012 khối khối khơng có học sinh biệt điều chứng tỏ cơng tác giáo dục nhà trường tổ chức Đội đạt hiệu * Kết cho thấy biện pháp giáo dục học sinh biệt trường ... nội dung, biện pháp giáo dục đề nghị kỷ luậ tun dương, khen thưởng kịp thời - Qua học kỳ thử nghiệm cho thấy: chất lượng hiệu giáo dục đạo đức học sinh giáo dục học sinh biệt trường THCS Nguyễn...
 • 18
 • 2,477
 • 4

skkn một số BIỆN PHÁP GIÁO dục học SINH BIỆT TRƯỜNG bổ túc văn hóa

skkn một số BIỆN PHÁP GIÁO dục học SINH cá BIỆT ở TRƯỜNG bổ túc văn hóa
... KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA” A/ LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong công tác người giáo viên chủ nhiệm việc giáo dục học sinh biệt có vị trí quan ... đặc biệt Vì việc giáo dục học sinh biệt nhà trường có tầm quan trọng đặc biệt giáo viên Bổ túc phải băn khoăn trăn trở tìm biện pháp để giáo dục em Học sinh biệt nhân tố cản trở đến ... hàng đầu giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh biệt , phải trăn trở thường xuyên giáo viên chủ nhiệm Đặc biệt trường Bổ túc văn hóa Tỉnh học sinh biệt môi trường hầu hết học sinh vào học có...
 • 19
 • 318
 • 0

skkn một số BIỆN PHÁP GIÁO dục học SINH BIỆT TRƯỜNG THPT TRƯỜNG TOẢN

skkn một số BIỆN PHÁP GIÁO dục học SINH cá BIỆT ở TRƯỜNG THPT võ TRƯỜNG TOẢN
... Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt trường THPT Trường Toản để nghiên cứu II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Khái niệm Một cách chung nhất: Học sinh biệt học sinh tính khác biệt ... cho học sinh toàn trường IV HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Công tác giáo dục giáo dục học sinh biệt trường THPT Trường Toản thu số thành công Nhà trường nhận thức việc giáo dục học sinh biệt môi trường ... làm việc trường THPT Trường Toản gặp nhiều học sinh biệt Để trình giáo dục học sinh biệt có hiệu năm học vừa qua nhà trường, đưa số giải pháp sau: Giải pháp 1: Đối với nhà trường 1.1...
 • 22
 • 320
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ

Sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ
... học thử nghiệm số biện pháp giáo dục vệ sinh thời gian dài đem lại số kết khả quan việc nâng cao ý thức vệ sinh cho trẻ, mạnh dạn viết đề tài: Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ người ... để rèn cho trẻ thực số nề nếp vệ sinh chung lớp mà trẻ sống theo kiểu tự năm năm liền? Sau thời gian dài dùng nhiều biện pháp giáo dục vệ sinh khác nhằm lựa chọn số biện pháp giáo dục vệ sinh đem ... NGHIÊN CỨU: Giáo viên : Năm học : 2008 - 2009 Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ -Lớp mẫu giáo làng Le gắn liền trường TH Lê Quý Đôn -Giáo dục trẻ số nề nếp vệ sinh cá nhân vệ sinh chung...
 • 11
 • 534
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ 5 TUỔI
... để bảo vệ môi trường phải thực nhiều biện pháp khác nhau, biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường xem có hiệu http://nhipdieu.tk - www.mamnon.webnode.com lứa tuổi mầm non Bởi trẻ lứa tuổi ... Giám Hiệu nhà trường, sự phối hợp giáo viên tổ ý nghĩa việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ Người viết sáng kiến Bùi Ngọc Thanh Thảo Nhận xét chung báo cáo Sáng kiến kinh nghiệm …………………………………… ... - Để đảm bảo cho người sống môi trường lành mạnh việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường hình thành rèn luyện từ sớm, từ lứa tuổi mầm non giúp trẻ có khái niệm ban đầu môi trường sống thân nói...
 • 13
 • 495
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ người dân tộc jrai

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM một số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ người dân tộc jrai
... nước cho trẻ vệ sinh CHƯƠNGII: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VỆ SINH CHO TRẺ NGƯỜI DÂN TỘC JRAI Theo chương trình bồi dưỡng chun đề hè năm 2006, theo đạo cấp việc chăm sóc giáo dục vệ sinh cho trẻ nhằm ... dục vệ sinh cho trẻ tăng cao so với đầu năm học.Đầu năm học có trẻ người dân tộc Kinh biết vệ sinh trước đến lớp, có trẻ người dân tộc Jrai vệ sinh trước đến lớp học (Gia đình trẻ gần gia đình trẻ ... Trên số biện pháp giáo dục vệ sinh cho trẻ người dân tộc Jrai mà tơi nghiên cứu thực nghiệm lớp đạt số kết qủa khả quan nhiên số hạn chế định.Rất mong đóng góp ý kiến đồng nghiệp để Sáng kiến...
 • 5
 • 246
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường mầm non

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ trong trường mầm non
... ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) Trần Thị Nguyệt 26 SKKN: Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ trường MG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Sách phương pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ... cấp cho trẻ kiến thức sơ đẳng môi trường bảo vệ môi trường phù hợp với khả nhận thức trẻ nhằm tạo thái độ, hành vi Trần Thị Nguyệt SKKN: Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ ... tốt bảo vệ môi trường Vì mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ trường mầm non I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu Nhằm giúp cho trẻ hiểu môi trường...
 • 29
 • 143
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện trong công tác chủ nhiệm trường THCS

Sáng kiến kinh nghiệm một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện trong công tác chủ nhiệm ở trường THCS
... DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THCS HIỆN NAY III MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Xây dựng ... việc giáo dục HS nói chung HS THCS nói riêng phát triển toàn diện Qua thực tế làm công tác chủ nhiệm nhiều năm, xin trình bày Một số giải pháp giáo dục học sinh phát triển toàn diện công tác chủ ... thiết Giáo viên chủ nhiệm người chủ chốt nhà trường làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS… II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRƯỜNG THCS HIỆN NAY Trong năm gần đây, phát triển kinh tế...
 • 29
 • 162
 • 0

SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt tại trường THPT Lê Lai

SKKN Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt tại trường THPT Lê Lai
... Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt trường THPT Lai Từ thực tế nêu trên, từ kinh nghiệm công tác giáo dục học sinh chưa ngoan, xin đề xuất Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt ... hạn đối tượng giáo dục Học sinh biệt trường THPT Lai Nguyễn Thị Dậu – GV Trường THPT Lai – Ngọc Lặc Thanh Hóa Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt trường THPT Lai II GIẢI QUYẾT ... lớp em Nguyễn Thị Dậu – GV Trường THPT Lai – Ngọc Lặc Thanh Hóa Một số biện pháp giáo dục học sinh biệt trường THPT Lai Một số học sinh có hoàn cảnh éo le, sống thiếu thốn tình cảm bố,...
 • 20
 • 832
 • 5

sang kien kinh nghiem - mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non.doc

sang kien kinh nghiem - mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non.doc
... giáo dục - Trẻ học gọn gàng - Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân - Biết xin phép cô vào lớp - Biết xưng hô bạn với ban bè - Biết chào hỏi có khách đến thăm - Biết giúp đỡ cô bạn hoạt động - Khi trả ... IX - TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Tài liệu bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hè năm 200 7-2 008 - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III - Tạp chí giáo dục Mầm non số 5-2 006, số năm 2008 14 15 X - ... tác, lớp đạt kết sau: - Trẻ biết chào hỏi lễ phép: 95% - Trẻ biết xưng hô lễ phép: 95% - Biết cảm ơn, xin lỗi: 100% - Biết giữ gìn, cất, xếp đồ chơi theo quy định: 100% 11 - Biết giữ gìn vệ sinh...
 • 16
 • 11,840
 • 25

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi TiếngViệt

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi TiếngViệt
... dưỡng học sinh giỏi Tiếng việt - Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng việt + Phát học sinh có khả trở thành học sinh giỏi Tiếng việt + Bồi dưỡng hứng thú học tập + Bồi dưỡng vốn sống - Bồi dưỡng ... CHƯƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG VIỆT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG - THỊ XÃ ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ 3.1 Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt 3.1.1 Phát học sinh ... linh hoạt b Đặc điểm lực học tập học sinh tiểu học - Nhờ thực hoạt động học mà hình thành học sinh lực học tập với cách học hệ thống kỹ học tập - Năng lực học tập học sinh hình thành qua giai...
 • 24
 • 1,483
 • 10

Sáng kiến kinh nghiệm " MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC “ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC ” doc

Sáng kiến kinh nghiệm
... MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN- HỌC SINH TÍCH CỰC I ĐẶT VẤN ĐỀ Yếu tố định thành công phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích ... Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực đạt hiệu biện pháp giáo dục tích cực cần quan tâm, cụ thể hóa; biện pháp giáo dục tích cực để xây dựng mô hình lớp học thân thiện, trường thân ... đua Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực nhà trường, lớp học đối tượng giáo viên, học sinh +Trong sơ, tổng kết vận động thi đua Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực ...
 • 9
 • 2,928
 • 53

Xem thêm

Từ khóa: mot so bien phap giao duc hoc sinh ca biet o tieu hocskkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt tại trường thpt lê laimột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt tại trường thpt lê laisang kien kinh nghiem mot so bien phap giao duc le giao trong truong mam non docsáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giao dục an toàn giao thông năm học 2013sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếngviệtmột số biện pháp giáo dục học sinh cá biệtde ta mot so bien phap giáo duc hoc sinh ca bietskkn mot so bien phap giao duc hoc sinh ca bietsáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn họcsáng kiến kinh nghiêm một số biện pháp gió dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non năm học 2013sáng kiến kinh nghiêm một số biện pháp gió dục an toàn giao thông cho học sinh tiêu học năm học 2013sang kien kinh nghiem mot so bien phap giup tre hoc tot mon van hocsáng kiến kinh ngiệm một số biện pháp giáo dục và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua môn tiếng việt lớp 4sáng kiến kinh nghiệm một số phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 9b trường trung học cơ sở thiệu châuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học