Giáo án Sinh học lớp 11 ban Cơ bản

Giáo an Sinh học lớp 11 ban bản đầy đủ

Giáo an Sinh học lớp 11 ban cơ bản đầy đủ
... động - Học sinh nêu đợc đất có chứa nhiều + Không tan loại muối khoáng dạng không tan hoà + Hoà tan, tan + Cây hấp thu muối khoáng dạng hoà tan - Cây hấp thu: dạng hoà tan Giáo viên cho học sinh ... khí CO2 H2O Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng viết phơng trình tổng quát trình quang hợp ? Sau học sinh viết xong, giáo viên cho sửa chữa, bổ sung * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh nghiên ... cacbon) chất Thời gian Chỉ giai Cả giai đoạn Giai đoạn vào ban cố định CO2 đoạn vào ban vào ban ngày đêm Giai đoạn vào 24 Trang 24 Giỏo viờn: Bựi Xuõn Sn DTNT - ngày QU HP NGH AN ban ngày Các tế bào...
 • 139
 • 1,975
 • 7

Giáo an Sinh học lớp 11 ban bản

Giáo an Sinh học lớp 11 ban cơ bản
... động - Học sinh nêu đợc đất có chứa nhiều + Không tan loại muối khoáng dạng không tan hoà + Hoà tan, tan + Cây hấp thu muối khoáng dạng hoà tan - Cây hấp thu: dạng hoà tan Giáo viên cho học sinh ... khí CO2 H2O Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng viết phơng trình tổng quát trình quang hợp ? Sau học sinh viết xong, giáo viên cho sửa chữa, bổ sung * Hoạt động Giáo viên : Cho học sinh nghiên ... cacbon) chất Thời gian Chỉ giai Cả giai đoạn Giai đoạn vào ban cố định CO2 đoạn vào ban vào ban ngày đêm Giai đoạn vào 24 Trang 24 Giỏo viờn: Bựi Xuõn Sn DTNT - ngày QU HP NGH AN ban ngày Các tế bào...
 • 139
 • 592
 • 7

Giáo án Sinh Học lớp 11 bản trọn bộ

Giáo án Sinh Học lớp 11 cơ bản trọn bộ
... lời câu hỏi SGK Giáo án Sinh 11_ Ban Page 16 Phan Thanh Quyền _Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc - Đọc thêm: “Em có biết” Giáo án Sinh 11_ Ban Page 17 Phan Thanh Quyền _Giáo viên Sinh_ Trường THPT ... Thu hoạch: Giáo án Sinh 11_ Ban Page 36 Phan Thanh Quyền _Giáo viên Sinh_ Trường THPT Ngọc Lặc - Các nhóm báo cáo kết trước lớp - Mỗi HS làm tường trình, theo nội dung sau: Giáo án Sinh 11_ Ban Page ... dưỡng khoáng : Dinh dưỡng khoáng có ảnh hưởng nhiều mặt đến QH VI Trồng ánh sáng nhân tạo : - Sử dụng ánh sáng loại đèn thay cho ánh sáng mặt trời để trồng nhà có mái che, phòng - Trồng ánh sáng nhân...
 • 110
 • 8,908
 • 234

Giáo án sinh học lớp 11 bản trọn bộ

Giáo án sinh học lớp 11 cơ bản trọn bộ
... I ánh sáng Giáo viên: Giới thiệu vai trò ánh sáng đến quang hợp gồm cờng độ ánh Cờng độ ánh sáng sáng quang phổ Cho học sinh quan sát sơ đồ hình 10.1, nghiên cứu mục I, kết hợp kiến thức học lớp ... cờng độ hô ? Phân biệt điểm bù điểm no ánh sáng? hấp (HH) Điểm bù điểm no ánh sáng phụ thuộc vào yếu tố loài? - Điểm no ánh sáng: cờng độ ánh sáng tối Học sinh: trình bày GV bổ sung hoàn đa để ... chứa sản phẩm có Giáo viên cho học sinh quan sát hình 11. 1? giá trị kinh tế Dựa vào khái niệm, em tính suất sinh học, suất kinh tế hớng dơng? Giáo viên gọi học sinh lên tính Giáo viên suất trồng...
 • 36
 • 2,735
 • 3

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC ĐẶC TRƯNG BẢN CỦA QUẦN THỂ. pps

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ. pps
... TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : Khái niệm quần thể? Các mối quan hệ quần thể? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung GV nhắc lại khái niệm quần thể ... II/.Cấu trúc quần thể: Cấu trúc giới tính Hoạt động 2: GV nêu câu hỏi gợi ý: Tuổi cấu trúc tuổi: Tuổi:  Sinh vật có kiểu sinh sản?  Tỉ lệ đực tương ứng quần Tuổi thọ sinh lí thể? Tuổi thọ sinh thái ... sinh thái  Tuổi tuổi thọ tuổi sinh lí Tuổi thọ trung bình Cấu trúc tuổi: Cho HS hoạt động nhóm để trả lời Đặc điểm cấu trúc tuổi: câu lệnh Cấu trúc dân số quần thể người: Vùng phân bố Dựa...
 • 4
 • 379
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN. docx

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA CỔ ĐIỂN. docx
... động điều khiển tư IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học Nội dung sinh GV nêu vấn đề: Vì sinh giới lại đa dạng thích ... thích nào? I/ .Học thuyết Lamac: Hoạt động 1:  Duy tâm siêu hình  GV giải thích quan niệm  Duy vật biện chứng tâm siêu hình vật biện chứng  Học thuyết Lamac sinh giới theo học thuyết Lamac ... Lamac sinh giới theo học thuyết Lamac  GV cho HS đọc thông tin từ sách giáo khoa hoàn thành câu lệnh Hoạt động 2: II/ .Học thuyết Đacuyn : Biến dị & di truyền: GV cho HS đọc tiểu sử Đacuyn Khái...
 • 4
 • 234
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG BẢN CỦA QUẦN XÃ. doc

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ. doc
... dung  Các loài tồn cách độc lập không?  Cỏ có đặc điểm để chống I/ .Khái niệm: lại trâu bò? Khái niệm Hoạt động 1: Từ câu hỏi gợi mở GV dẫn dắt II/ .Các đặc trưng HS vào khái niệm quần sinh ... ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : Khái niệm biến động số lượng cá thể quần thể? Các dạng biến động số lượng quần thể? Nguyên nhân dạng biến động? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh Nội ... nhóm loài, quần xã có loài? chức loài? Sinh vật tiêu thụ phân hủy có đặc điểm giống khác nhau?  Sinh vật tự dưỡng  Sinh vật di dưỡng c Sự phân bố nhóm loài không gian Nhu cầu ánh sáng giống...
 • 4
 • 339
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CHẾ CÁCH LI. doc

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: LOÀI SINH HỌC VÀ CÁC CƠ CHẾ CÁCH LI. doc
... Sinh thái II/ .Các chế cách li: Khái niệm Hoạt động 2: GV cho HS làm việc với sách giáo khoa hệ thống hóa vai trò chế cách li Cách li địa lí Cách li sinh sản a Cách li trước hợp tử b Cách li sau ... động giáo viên học sinh Nội dung GV nêu vấn đề: Đơn vị tổ chức sinh giới gì?  Loài Hoạt động 1: GV phân tích nội dung khái niệm I/ .Loài sinh học: Khái niệm loài sinh học cho HS thấy hạn chế ... Cách li sau hợp tử Sau chốt lại vai trò chung Mối liên quan chế cách li mối quan hệ chế cách li với hình thành chế cách li cụ thể loài CỦNG CỐ : GV cho HS đọc tóm tắt phần đóng khung Trả lời...
 • 4
 • 285
 • 1

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH potx

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: THỰC HÀNH QUAN SÁT CÁC DẠNG ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ TRÊN TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY TRÊN TIÊU BẢN CỐ ĐỊNH potx
... + Quan sát toàn tiêu để xác định vị trí tế bào có NST bung + Quan sát vật kính 40X + Thảo luận nhóm + Vẽ lai hình thái NST + Đếm số lượng NST/ tế bào, ghi lại kết +Tập nhận dạng NST ảnh chụp tiêu ... kết +Tập nhận dạng NST ảnh chụp tiêu khác IV / THU HOẠCH : Viết báo cáo kết theo bảng thống kê Số thứ tự Đối tượng Số NST/ tế bào Khoai môn, khoai sọ 2n Khoai môn, khoai sọ 2n 4n Bệnh nhân Đao Bệnh...
 • 3
 • 796
 • 2

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ. pdf

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN, PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ. pdf
... thành Dịch mã: Quan sát diễn biến trình dịch nhận xét: a Mở đầu b Kéo dài c Kết thúc IV / THU HOẠCH : Mô tả nhận xét trình: Nhân đôi ADN Phiên 3 Dịch ... lại ADN Phiên mã: Quan sát phiên nhận xét tượng: a Tháo xoắn đoạn ADN tương ứng với genđể lộ mach khuôn có chiều 3’  5’ b Tổng hợp mARN tạo mARN sơ khai  mARN trưởng thành Dịch mã: Quan...
 • 3
 • 553
 • 2

tron bộ giáo án hình học lớp 11 ban nang cao

tron bộ giáo án hình học lớp 11 ban nang cao
... Hình biểu diễn hình không gian - Học sinh xây dựng mô hình hình học vật liệu tự chọn ( giấy, tre, ) C - Chuẩn bị thầy trò : Sách giáo khoa, mô hình số hình không gian D - Tiến trình tổ chức học ... cách biểu diễn diện hình không gian Hớng dẫn - Cắt dán hình lập phơng, hình hộp chữ nhật, học sinh vẽ hình lập phơng, hình hình tứ diện hộp chữ nhật, hình tứ diện Hoạt động 4: Vẽ hình biểu diễn tứ ... ) C - Chuẩn bị thầy trò : Sách giáo khoa, mô hình hình học không gian D - Tiến trình tổ chức học : ổn định lớp : - Sỹ số lớp : - Nắm tình hình sách giáo khoa học sinh Bài III - Xác định mặt...
 • 136
 • 673
 • 2

Giáo án sinh học lớp 11 đầy đủ năm 2015

Giáo án sinh học lớp 11 đầy đủ năm 2015
... hoá lượng ánh sáng thành NL hoá học ATP NADPH + Diệp lục b: Truyền NL ánh sáng - Carôtenôit (sắc tố đỏ, da cam, Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com Giáo án Sinh học lớp 11 đầy đủ năm 2015 vàng): ... Trang 40 Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com Giáo án Sinh học lớp 11 đầy đủ năm 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ! 0,32(điểm bão hoà ánh sáng) , tăng cường độ ánh sáng cường độ QH tăng mạnh (Các ... Giáo án Sinh học lớp 11 đầy đủ năm 2015 Tài liệu lưu hành nội bộ! Thái Nguyên, tháng 07 năm 2014 Thái Nguyên, tháng 07 năm 2014 Bộ Phận duyệt tài liệu TM.Nhóm...
 • 215
 • 634
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG ĐỊA LÍ SINH HỌC. pps

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG ĐỊA LÍ SINH HỌC. pps
... thoái hóa gì? cho ví dụ Phát biểu nội dung nêu ý nghĩa định luật phát sinh sinh vật? TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh GV vào cách gợi ý:  Các hệ động, thực vật vùng khác trái đất ... sử địa chất I/ Nồng độ CO2: nào? Hoạt động 1: GV yêu cầu HS đọc thông tin từ sách Hệ động, thực vật vùng Cổ bắc vùng Tân bắc Hệ động, thực vật vùng giáo khoa, thảo luận nhóm, trả lời lục địa ... đáp đan xen hoạt động nhóm thông qua hoạt động điều khiển tư IV / TIẾN TRÌNH BÀI HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG : ỔN ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : Thế quan tương đồng? giải thích giông khác quan tương đồng?...
 • 4
 • 387
 • 0

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH. pps

Giáo án Sinh Học lớp 12 Ban Tự Nhiên: BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH VÀ PHÔI SINH HỌC SO SÁNH. pps
... họ hàng loài? I/ .Bằng chứng giải phẫu học Hoạt động 1: so sánh: GV định nghĩa quan tương đồng Cơ quan tương đồng: giải thích Sau yêu cầu HS thực Định nghĩa câu lênh sách giáo khoa Kết luận Cơ ... ĐỊNH LỚP KIỂM TRA BÀI CŨ : TIẾN TRÌNH BÀI MỚI : Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung Vấn đề: Các loài sinh vật ngày có họ hàng hay không? Dựa vào chứng để xác nhận mố quan hệ họ hàng loài? I/ .Bằng ... HS thảo luận nhóm để hoàn học so sánh: Sự giống phát triển phôi: thành kiến thức theo câu lệnh Để HS nắm bắt định luật GV đưa nhiều ví dụ minh họa Định luật phát sinh sinh vật: Nhận xét Đacuyn...
 • 4
 • 610
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học lớp 11 bài 12giáo án sinh học lớp 11giáo án sinh học lớp 11 bài 8giao an sinh hoc lop 11 bai 11giao an sinh hoc lop 11 bai 17giao an sinh hoc lop 11 bai 16giáo án sinh học lớp 12 ban tự nhiên thực hành bằng chứng nguồn gốc động vật của loài người ppsgiáo án sinh học lớp 12 ban tự nhiên thực hành khảo sát vi khí hậu của một khu vực pptxgiao an sinh hoc lop 11 bai 41giáo án sinh học lớp 10 cơ bảngiáo án hình học lớp 11 cơ bảngiáo án sinh học lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án hóa học lớp 11 cơ bảngiáo án sinh học lớp 12 cơ bảngiáo án sinh học lớp 12 cơ bản trọn bộchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ