skkn lập CÔNG THỨC TỔNG QUÁT của hợp CHẤT hữu cơ có NHÓM CHỨC

skkn lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu trương thcs yên lạc

skkn lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu cơ trương thcs yên lạc
... học sinh dự thi vào trường chuyên, phải nắm phương pháp lập công thức hóa học hữu vận dụng tốt học làm tốt lập công thức hóa học Tôi mạnh dạn nghiên cứu, giới thiệu chuyên đề: Lập công thức hóa ... hóa học, chủ yếu nghiên cứu lập công thức hóa học hợp chất hữu sở thực tiễn: Xuất phát điểm thành phần đội tuyển hóa học lớp tuyển chọn từ học sinh không đủ tham gia đội tuyển Toán, lý Học ... nguyên nhân chủ quan khách quan cụ thể là: - Chương trình hóa học hóa học trung học sở, chương trình hóa học lớp chương trình đồng tâm với chương trình hóa học THPT Lượng kiến thức hóa học hữu...
 • 53
 • 418
 • 0

SKKN Các phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu dành cho học sinh THCS

SKKN Các phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dành cho học sinh THCS
... phân tử theo phương pháp thể tích hay phương pháp biện luận B Dạng 2: Lập công thức phân tử hợp chất hữu theo phương thức thể tích Phạm vi áp dụng: Phương pháp dùng để lập công thức phân tử hợp ... 1: Lập công thức phân tử theo phương pháp khối lượng Dạng 2: Lập công thức phân tử theo phương pháp thể tích Dạng 3: Lập công thức phân tử theo phương pháp biện luận Tuỳ vào đối tượng học sinh ... lượng phân tử 28 Lập công thức phân tử hidrocacbon Đốt cháy hợp chất hữu A thu CO nước Lập công thức phân tử A biết tỉ khối A so với H2 23 Trường hợp 2: Lập công thức thực nghiệm khối lượng phân tử...
 • 22
 • 279
 • 1

SKKN Một số phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu dành cho học sinh lớp 9

SKKN Một số phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dành cho học sinh lớp 9
... 22 Một số phương pháp lập cơng thức phân tử hợp chất hữu dành cho học sinh lớp * Yêu cầu : Xác đònh công thưc phân tử (A) b) Phương pháp giải : - Thông thường đặt số mol CO2 H2O làm ẩn số ; lập ... 22 Một số phương pháp lập cơng thức phân tử hợp chất hữu dành cho học sinh lớp 6,475(g) muối axit 5 ,91 (g) muối trung hoà Tỉ khối (A) Heli 13,5 Xác đònh công thức phân tử (A) ? Giải - Chất hữu ... trang bị cho học sinh nắm vững kiến thức lí thuyết phương pháp giải Nguyễn Văn Thượng – Trường THCS Bắc Sơn Trang / 22 Một số phương pháp lập cơng thức phân tử hợp chất hữu dành cho học sinh lớp I...
 • 22
 • 293
 • 0

SKKN nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu

SKKN nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu cơ
... tính khoa học tính Đảng Trong nghiên cứu học tập lịch sử ngành khoa học khác phải đảm bảo tính khoa học tính Đảng Tính khoa học thể xác tài liệu, kiện, quan điểm phương pháp luận Tính khoa học gắn ... văn kết hợp tranh, ảnh tạo hứng thú học tập cho học sinh Thứ sáu, sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh dạy học lịch sử rèn luyện cho học sinh kĩ quan sát, nghe ghi nhớ Từ đó, học sinh ... tổng hợp để rút kết luận, mối quan hệ kiện, tượng lịch sử, chất quy luật phát triển lịch sử 3.2 Các phương pháp sử dụng tài liệu thành văn kết hợp tranh, ảnh để nâng cao hiệu học học qua dạy học...
 • 22
 • 278
 • 0

SKKN các phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu dành cho học sinh THCS

SKKN các phương pháp lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơ dành cho học sinh THCS
... khó khăn học sinh Trước thực tế qua kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy đúc kết rút kinh nghiệm viết nên đề tài Các phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu dành cho học sinh THCS II CƠ SỞ LÝ ... tập cho học sinh III CƠ SỞ THỰC TIỄN: Bài tập Hoá học hữu tập khó đặc biệt tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cho học sinh trung học sở Thế nhưng, nội dung chương trình học tiết học riêng ... môn hoá học đặc biệt phân môn hoá học hữu nhận thấy rằng: Khi truyền đạt nội dung phương pháp đến với học sinh nhận thấy tỷ lệ học sinh tiếp thu giải tập lập công thức phân tử hợp chất hữu cao...
 • 80
 • 254
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm hóa hoc: Lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu

sáng kiến kinh nghiệm hóa hoc: Lập công thức hóa học, trong đó chủ yếu nghiên cứu về lập công thức hóa học của hợp chất hữu cơ
... lập công thức hóa học hữu vận dụng tốt học làm tốt lập công thức hóa học Tôi mạnh dạn nghiên cứu, giới thiệu chuyên đề: Lập công thức hóa học, chủ yếu nghiên cứu lập công thức hóa học hợp chất hữu ... hóa học hợp chất hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon, khắc sâu tích chất đặc trưng loại hợp chất hữu Rèn luyện cách viết phương trình hóa học hóa học hữu công thức cấu tạo, để rèn kỹ viết công thức ... hóa học hóa học trung học sở, chương trình hóa học lớp chương trình đồng tâm với chương trình hóa học THPT Lượng kiến thức hóa học hữu lớp Nhiều tập hay khó, học sinh giỏi có học kiến thức SGK...
 • 53
 • 847
 • 0

skkn lập CÔNG THỨC TỔNG QUÁT của một số hợp CHẤT hữu NHÓM CHỨC

skkn lập CÔNG THỨC TỔNG QUÁT của một số hợp CHẤT hữu cơ có NHÓM CHỨC
... phần Hóa hữu hợp chất nhóm chức nhận thấy giải toán hóa học xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ, Học sinh thường gặp khó khăn việc xác định dạng công thức tổng quát loại hợp chất hữu mà ... chuyên môn kinh nghiệm: giảng dạy môn Hóa học Số năm kinh nghiệm: 11 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm năm gần đây: Tên SKKN: LẬP CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CÓ NHÓM CHỨC I LÝ ... HỢP CHẤT HỮU CƠ CHỨA C, H, O, N CÔNG THỨC TỔNG QUÁT CnH2n+2-2α-z (nhóm chức) z {nhóm chức là: -OH, -CHO, -COOH} CnH2n+2-2α-2kOz ( α số lk π số vòng, k số lk π nhóm chức) CnH2n+2-2α-2kO2z ( α số...
 • 23
 • 264
 • 0

SKKN-Lập công thức hóa học trong đó chủ yếu nghiên cứu về công thức Hóa học của hợp chất hữu

SKKN-Lập công thức hóa học trong đó chủ yếu nghiên cứu về công thức Hóa học của hợp chất hữu cơ
... lập công thức hóa học hữu vận dụng tốt học làm tốt lập công thức hóa học Tôi mạnh dạn nghiên cứu, giới thiệu chuyên đề: Lập công thức hóa học, chủ yếu nghiên cứu lập công thức hóa học hợp chất hữu ... hóa học hợp chất hiđrocacbon dẫn xuất hiđrocacbon, khắc sâu tích chất đặc trưng loại hợp chất hữu Rèn luyện cách viết phương trình hóa học hóa học hữu công thức cấu tạo, để rèn kỹ viết công thức ... hóa học hóa học trung học sở, chương trình hóa học lớp chương trình đồng tâm với chương trình hóa học THPT Lượng kiến thức hóa học hữu lớp Nhiều tập hay khó, học sinh giỏi có học kiến thức SGK...
 • 54
 • 179
 • 0

Tài liệu ĐỀ TÀI " RÈN LUYỆN KỸ NĂNG KHI GIẢI BÀI TẬP HOÁ HỌC 9 DẠNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU " doc

Tài liệu ĐỀ TÀI
... 2 - Bài tập dạng xác định công thức phân tử hợp chất hữu có nhiều cách giải - Từ tập dạng này, giáo viên mở rộng số tập dạng khác từ dạng tập Công tác chuẩn bị: a Đối với ... Hãy xác định công thức phân tử A Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu A cần dùng 11,2 gam oxi thu 8,8 gam CO2 5,4 gam H2O Xác định công thức phân tử A biết 25g < MA ...
 • 6
 • 2,663
 • 50

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU

XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ
... X2O3 v i O.Bi t r ng X có l p electron, xác ñ nh Z c a X A 12 B 14 C 13 D 15 ðáp án C Câu h i 47 Nguyên t X có phân l p 4s 3d,và t o v i O h p ch t X2O3 Xác ñ nh c u t o c a 4s 3d c a X A 4s13d2 ... Câu h i 59 Xác ñ nh Z hóa tr t i ña tính ñ i v i O c a nguyên t X hàng v i Rb(Z=37) phân nhóm v i Ti (Z=22) A 38 B 39 C 40 D 41 ðáp án C Câu h i 60 Nguyên t X có Z =38 thu c chu kì nào? Phân nhóm ... t X có l p e, phân l p cu i 3d Tính Z c a X bi t r ng X cho ñư c oxit X2O7 A 23 B 24 C 25 D 26 ðáp án C Câu h i 43 M t nguyên t X có l p electron V i HX cho XH4 v i O cho XO2 Xác ñ nh Z cua...
 • 15
 • 1,779
 • 1

LẬP CÔNG THỨC PHÂN tử các hợp CHẤT hữu

LẬP CÔNG THỨC PHÂN tử các hợp CHẤT hữu cơ
... C6H5O2N => Đáp án D III Lập công thức phân tử hợp chất hữu dựa thay đổi áp suất trước sau đốt cháy hơp chất hữu bình kín - Bước : Đặt CTPT hợp chất hữu X Chọn lượng chất hữu phản ứng đề chưa cho ... tìm công thức hợp chất hữu * Phương pháp giải : - Bước : Căn giả thiết để suy thành phần nguyên tố hợp chất hữu Đặt CTPT hợp chất CxHy,CxHyOz,CxHyOzNt, - Bước : Lập pt theo khối lượng mol hợp chất ... nguyên tử nguyên tố hợp chất - Bước : Biện luân để chọn nghiệm x,y,z Đối với hợp chất CxHy,CxHyOz điều kiện Δ ≥ => 2x+2 ≥ y Đối với hợp chất CxHyNt 2x+t+2 ≥ y * CÁC VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ : Một hợp chất...
 • 4
 • 5,382
 • 29

Hướng dẫn cách viết nhanh công thức cấu tạo của hợp chất hữu học sinh thpt nên biết

Hướng dẫn cách viết nhanh công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ học sinh thpt nên biết
... có công thức CxHyOzNtXv) theo công thức: 𝑎= 2x + − (y + v) + 𝑡 Lời kết: Trên hƣớng dẫn mang tính định hƣớng để em học sinh lớp 11 tìm thấy hƣớng tập viết đồng phân hợp chất hữu Chúc em thành công ... kết п liên hợp không liên hợp Khi di chuyển liên kết п phai ý trƣờng hợp mạch cácbon đối xứng để loại bỏ số đồng phân trùng lặp 3.2 Đối với chất hữu lại phương pháp viết công thức cấu tạo củngđược ... viết công thức cấu tạo củngđược suy từ cách viết ankan Nhưng ý trường hợp sau: Với hợp chất hữu no có nguyên tử O có loại đồng phân: ancol ete Với hợp chất hữu có a =1và có nguyên tử O có loại...
 • 11
 • 11,200
 • 124

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao)

Hoạt động hoá nhận thức của học sinh qua hệ thống bài giảng, dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng phần hợp chất hữu cơ đơn chức, đa chức, tạp chức (hoá học 12 nâng cao)
... PP quan sỏt phng tin trc quan Trng by phng tin trc quan v nờu yờu cu quan sỏt Nờu yờu cu nhn xột, kt lun v gii thớch Hot ng tng ng ca HS gm: Nm c mc ớch nghiờn cu qua phng tin trc quan Quan ... giỏo viờn v hỡnh thc hot ng ca hc sinh: Hc sinh quan sỏt thớ nghim giỏo viờn biu din Hc sinh quan sỏt dựng dy hc: hỡnh v, tranh nh, s , mu vt, mụ hỡnh, Hc sinh lm thớ nghim hc bi mi (thớ nghim ... Khi s dng thớ nghim hoỏ hc v cỏc phng tin trc quan, cn lu ý hc sinh thc hin cỏc bin phỏp lm tng hot ng tớch cc ca hc sinh gi hc nh: 16 hc sinh t quan sỏt, nhn xột cỏc hin tng thớ nghim, t lp...
 • 157
 • 652
 • 0

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ - CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC HỢP CHẤT HỮU pptx

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC PHÂN TỬ - CÔNG THỨC CẤU TẠO CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ pptx
... LUẬN XÁC ĐỊNH CƠNG THỨC CỦA HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHĨM CHỨC CT chung: CnH2n+2-x-2kXx với X nhóm chức hóa học: -OH, -CHO, -COOH, -NH2… - Giả thiết cho CT dạng phân tử số tính chất hợp chất hữu Phương ... Gly-Gly Chất X có cơng thức A Gly-Phe-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Gly-Ala-Val-Phe-Gly D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Câu 22: Cho chất: (1) acid picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1, 2- ihydroxi-4-metylbenzen; ... D 0,55 Câu 17: Alken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A 3-etylpent-3-en B 2-etylpent-2-en C 3-etylpent-2-en D 3-etylpent-1-en Câu 18: Oxi hố hết 2,2 gam hỗn hợp hai ancol đơn chức...
 • 30
 • 3,953
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: lập công thức phân tử của hợp chất hữu cơcông thức tổng quát các hợp chất hữu cơtìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơviết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơcông thức cấu tạo của hợp chất hữu cơcách xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơcông thức phân tử của hợp chất hữu cơbai tap xac dinh cong thuc cau tao cua hop chat huu co lop 9xac dinh cong thuc phan tu cua hop chat huu cobài tập hóa tìm công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơdạng toán tim công thức phân tử của hợp chất hưu cơtìm công thức hóa học của hợp chất hữu cơlập công thức tổng quát của dãy sốphuong pháp lập công thức tổng quát của dãy sốcâu 25 công thức tổng quát của este tạo bởi axit no đơn chức và rượu thơm đơn chức no có dạngVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nHo n Thi n Vi c Ho ch nh Chi n L c Marketing Xu t Kh u L m S n C a T ng C ng Ty L m Nghi p Vi t Nam360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NChuong trinh ngay hoi doc sach30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tQuyet dinh cap dot 1 thang 9 11092012CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 3. tuyen bo va cam ket20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Danh sach duoc ket nap Dang thang 7.2016chuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.doc4002_GD- Về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam.doc (38.5 Kb)51 kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat Quyet dinh52 (sau khi thong qua UBND tinh)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)dung dịch đệm hóa phân tích03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)Sử chuyên Thoại Ngọc Hầu