Xac dinh Nito Tong trong dat

Phương pháp xác định polyphenol tổng trong chè

Phương pháp xác định polyphenol tổng trong chè
... 5 Tính kết Hàm lượng pomyphenol tổng số ( WT, %CK) tính theo công thức: Phân tích polyphenol theo phương pháp xanh phổ ( Prussian Blue) Nguyên tắc Polyphenol phản ứng với thuốc thử tạo ... thí nghiệm đồ thị đường chuẩn, ta suy nồng độ polyphenol có mẫu cần phân tích Hóa chất: Dung dịch FeCl3 0.02M HCl 0.1M; dd K3Fe(CN)6 0.016M Chất ổn định : nước cất : H3PO4 85% : gum arabic 1% ( ... phút Bổ sung chất ổn định cho đủ 10 ml, đo độ hấp thu A bước sóng 700nm Dựng đường chuẩn với acid garlic nồng độ nêu 3 Tính kết Dựa vào đường chuẩn để tính so sánh hàm lượng polyphenol dịch cốt...
 • 3
 • 1,526
 • 14

Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn và xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES

Nghiên cứu qui trình chiết phân đoạn và xác định dạng chì trong đất nông nghiệp tỉnh phú thọ bằng phương pháp ICP OES
... hợp, chuyển chất cần phân tích tro mẫu vào dạng dung dịch, để sau xác định theo phương pháp chọn Khi nung chất hữu mẫu bị đốt cháy thành CO2 nước, kim loại chuyển thành dạng muối hay oxit (tro ... thỏi kớch thớch, sau ú l phúng thớch bc x tr v trng thỏi c bn.(Hỡnh 1.23) Hỡnh 1.8 Cỏc quỏ trỡnh din mu c a vo plasma d Cỏc b phn chớnh ca thit b ICP- OES: H thng ICP- OES cú th c chia thnh cỏc ... mạnh, làm căng xé hạt mẫu từ Thêm vào lại hệ kín, nên có áp suất cao làm nhiệt độ sôi lại cao tác nhân phân huỷ mạnh nhất, thúc đẩy trình phân huỷ mẫu nhanh từ từ vào Vì nên việc xử lý mẫu lò vi...
 • 95
 • 222
 • 1

Định giá và quản lý hoạt động định giá đất được xác định là một trong những nội dung chính của hoạt động quản lý nhà nước

Định giá và quản lý hoạt động định giá đất được xác định là một trong những nội dung chính của hoạt động quản lý nhà nước
... quan qun nh nc v nh giỏ bt ng sn l Vn phũng t thuc B Phỏp lut v Vn phũng nh giỏ thuc c quan Thu - B Ti chớnh Trong ú, Vn phũng t l c quan thc hin chc nng qun nh nc i vi t cụng, qun nh nc ... ngy ký, c lp thnh bn, cú giỏ tr phỏp nh nhau, mi bờn gi bn I DIN BấN A Ch I DIN BấNB Nh Giỏm 22 c Phân tích định lng phng pháp so sánh tng đối ịnh giá nhà tầng có tổng diện tích xây dựng 180 ... tích xây dựng 180 m với phòng ngủ, phòng bếp phòng khách, nhà vệ sinh tầng diện tích đất sử dụng 50 m Chất lợng xây dựng nhà mức tốt so với nhà khác khu vực.Ngụi nh ta lc ti s 25 ngừ 128 ng Hong...
 • 30
 • 397
 • 0

Tài liệu Chương II: Xác định ứng suất trong nền đất docx

Tài liệu Chương II: Xác định ứng suất trong nền đất docx
... phÂN Bố ứng suất trọng lợng thân đất gây nên ứng suất thân đất hay gọi ứng suất thờng xuyên xuất trọng lợng lớp đất nằm gây nên, ứng suất phụ thuộc vào dung trọng đất chiều sâu điểm xét, ứng suất ... suất thân đất xác định phân bố ứng suất ban đầu khối đất thiên nhiên trớc xây dựng Nghiên cứu ứng suất thân đất có ý nghĩa lớn xác định biến dạng công trình nh nghiên cứu vấn đề ổn định độ bền ... mặt đất lực tập trung đặt đất, ba trờng hợp xác định ứng suất chuyển vị đất, xem đất bán không gian biến dạng tuyến tính 2.1.1 Lực tập trung tác dụng thẳng ứng mặt đất P Xét điểm M x O R r z đất...
 • 37
 • 4,493
 • 24

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)
... lựa chọn điều kiện tối ƣu cho việc xác định NTĐH hệ sắc điện di mao quản -Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến kết đo NTĐH máy sắc điện di mao quản, xác định giới hạn nguyên tố ảnh hƣởng nhƣ: Cu ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ luận văn kỹ thuật phân tích đƣợc chọn sắc điện di mao quản 2.2.1 Đại cương sắc điện di mao quản (CEC) A Lịch sử phát triển: Điện di mao quản ... tạp 1.6.5.2 Phương pháp sắc điện di mao quản hiệu cao (HPCEC) HPCEC kỹ thuật tách xác định đồng thời chất hỗn hợp dựa vào nguyên tắc điện di mao quản có chứa dung dịch đệm điện di đƣợc điều...
 • 17
 • 696
 • 4

nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt

nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt
... tiễn việc xác định tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; - Đề xuất tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm ... Nghiên cứu sở luận, thực tiễn đề xuất tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt cần thiết MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Cung cấp sở luận, thực tiễn việc xác ... đất trồng lúa nước nước ta đến năm 2020; - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; - Đề xuất tiêu chí xác định khu vực đất...
 • 159
 • 368
 • 0

Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn chọn đất và phân hạng đất tròng rừng bạch đàn UROPHYLLA làm nguyên liệu giấy và ván dăm tại tỉnh Phú Thọ
... C VÀ ÀO T O TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C LÂM NGHI P _ LÊ THÀNH CÔNG “NGHIÊN C U XÁC H NG NH TIÊU CHU N CH N T VÀ PHÂN T TR NG R NG B CH ÀN UROPHYLLA LÀM NGUYÊN LI U GI Y VÀ VÁN ... nh tiêu chu n ch n t phân h ng nh v su t tài: Nghiên c u xác t tr ng r ng B ch àn Urophylla làm nguyên li u gi y ván dăm t i t nh Phú Th ” 2 Chương T NG QUAN V N NGHIÊN C U 1.1.Trên th gi i Phân ... o sau xác ng khoa h c trư ng i h c Lâm Nghi p Vi t i h c, ã th c hi n nghiên c u nh tiêu chu n ch n t phân h ng tài: Nghiên c u t tr ng r ng B ch àn Urophylla làm nguyên li u gi y ván dăm t...
 • 78
 • 201
 • 0

xác định đạm tổng và đạm amoniac trong phân đạm

xác định đạm tổng và đạm amoniac trong phân đạm
... Giới thiệu phân đạm Xác định đạm tổng phân đạm Xác định đạm amoniac phân đạm Giới thiệu phân đạm 1.1 1.2 1.3 Phân đạm Tác dụng độ dinh dưỡng phân đạm Các loại phân đạm 1.1 Phân đạm Phân đạm tên ... chua Phân ure CO2 + NH2 → (NH2)CO + H2O 44 – 48% Nhiều loại đất Xác định đạm tổng phân đạm 2.1 Các loại phân đạm Nitrat 2.2 Các loại phân đạm có Nitrat 2.3 Lưu ý xác định đạm tổng phân đạm 2.1Các ... axit 3 Xác định đạm amoni phân đạm 3.1 Xác định đạm amoni phương pháp foocmalin 3.2 Xác định đạm amoni phương pháp đun sôi để hở 3. 1Xác định đạm amoni phương pháp foocmalin Nguyên tắc • Trong...
 • 24
 • 819
 • 1

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)

tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản ( cec)
... yMe2(CO3)3=x (Me)4(P2O7)3.(x+y)Me2O3 + 3yCO2 (9 ) 9xMePO4 +yMe2(CO3)3= x(Me)5(P3O10)3 .(2 x+y)2Me2O3 + 3yCO2 (1 0) 6xMePO4 + 2yMe(OH)3=x (Me)4(P2O7)3.(x+y)Me2O3 + 3yH2O (1 1) 9xMePO4 +2yMe(OH)3= x(Me)5(P3O10)3 .(2 x+y)2Me2O3 ... Tổng quan ph-ơng pháp tách xác định nguyên đất 11 1.6 Các ph-ơng pháp xác định nguyên tố đất 11 1.6.1 Ph-ơng pháp quang phổ hấp thụ phân tử 11 1.6.2 Ph-ơng pháp kích hoạt ... Ph-ơng pháp nghiên cứu .21 2.2.1 Đại c-ơng sắc điện di mao quản (CEC){ 3} 21 A Lịch sử phát triển 21 B C s lý thuyt 23 Nguyờn tc 23 S in di v sc in di mao...
 • 84
 • 347
 • 0

Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716

Nghiên cứu phương pháp thu tổng đất hiếm và xác định các nguyên tố đất hiếm từ quặng161716
... Hn na sc ký lng cao ỏp cn c k thut ae ký cp ion m n cha thy cụng, b cụng trinh no v s dng k thut ny tỏch -xỏc nh t him Theo chỳng tụi l thut ny c nhiu u iem hon k thut scký trao on vi mc ich ... thỡphõnhuy bng kim l hon c VI nú cho phộp thu uvc tinhqung t liem ga oan u cua qua trinh IV 2.2 Thu tng oxit t him tự Basnezit: Cể nhiu phcmg phỏp thu tng o - t him t xit Basnezit, song õy ... Kxy./"*aq/ Nh vy trng hp n gin nht Dx ph thuc vo nong cht tđ0 cp pha nc v Kzy Kxy ph thuc vo t l thnh phn, pha hu c, kiu on to cp V bn chat cht tan, nhit Trong lc thut sc ký cp ion cú c che crng ton...
 • 103
 • 381
 • 0

GLUCID- XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TỔNG SỐ, ĐƯỜNG KHỬ,TINH BỘT TRONG MẪU ĐỒ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BERTRAND

GLUCID- XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TỔNG SỐ, ĐƯỜNG KHỬ,TINH BỘT TRONG MẪU ĐỒ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BERTRAND
... Vxd: Thể tích mẫu để phản ứng với pheling (ml) Vdm: Thể tích bình định mức mẫu (ml) m1: lương cân mẫu (g) XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG TỔNG SỐ PHƯƠNG PHÁP BERTRAND Nguyên tắc Chuẩn bị mẫu Cách tiến ... 1-4 XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ PHƯƠNG PHÁP BERTRAND Nguyên tắc Chuẩn bị mẫu Cách tiến hành Tính toán kết NGUYÊN TẮC Chiết đường khử từ mẫu nước nóng, loại bỏ tạp chất, tiến hành xác định hàm ... NỘI DUNG Đaị cương Glucid Xác định hàm lượng đường khử Xác định hàm lượng đường tổng số Xác định hàm tinh bột ĐẠI CƯƠNG VỀ GLUCID Định nghĩa Glucid Glucid hợp chất hữu mang lượng,...
 • 35
 • 1,636
 • 6

Xem thêm