Kali de tieu trong dat

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới đến hàm lượng nitơ, phốt pho dễ tiêu trong đất trồng lúa huyện phú xuyên, hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới đến hàm lượng nitơ, phốt pho dễ tiêu trong đất trồng lúa huyện phú xuyên, hà nội
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** Nguyễn Thị Huyền NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ TƯỚI ĐẾN HÀM LƯỢNG NITƠ, PHỐT PHO DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI ... nước tưới cho tiết kiệm mà không làm ảnh hưởng đến suất lúa cải thiện độ phì cho đất câu hỏi đặt cần có lời giải Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ tưới đến hàm lượng Nitơ, Phốt dễ tiêu đất trồng ... hóa N, P đất 23 1.7 Ảnh hưởng chế độ nước đến yếu tố chi phối tồn chuyển hóa Nitơ, Phốt đất 27 1.7.1 Ảnh hưởng chế độ nước đến chất hữu đất 27 1.7.2 Ảnh hưởng chế độ nước đến diễn...
 • 78
 • 154
 • 0

khảo sát hàm lượng mùn, nitơ tổng số và nitơ dễ tiêu trong đất trồng cao su ở nông trường phạm văn cội – tp hcm

khảo sát hàm lượng mùn, nitơ tổng số và nitơ dễ tiêu trong đất trồng cao su ở nông trường phạm văn cội – tp hcm
... Hàm lượng mùn, nitơ tổng số nitơ dễ tiêu đất trồng cao su nông trường Phạm Văn Cội TP HCM - Khách thể nghiên cứu: Thành phần hóa học dinh dưỡng đất trồng cao su nông trường Phạm Văn Cội TP ... su nông trường Phạm Văn Cội TP HCM với mục đích đóng góp số liệu giúp cho nhà trồng cao su cải thiện nâng cao su t trồng 2 Mục đích nghiên cứu Khảo sát hàm lượng mùn, nitơ tổng số nitơ dễ tiêu ... Nghiên cứu đặc điểm vùng đất khảo sát - Tìm hiểu phương pháp xác định hàm lượng mùn, nitơ tổng số nitơ dễ tiêu đất - Khảo sát hàm lượng mùn, nitơ tổng số nitơ dễ tiêu đất Đối tượng khách thể nghiên...
 • 65
 • 229
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ P DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ P DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG LÚA
... bị h p phụ không lớn, cấu trúc điện tử chất h p phụ thay đổi, nhiệt h p phụ tỏa nhỏ H p thụ vật lý thuận nghịch hoàn toàn tức giải h p để phục hồi vật liệu h p phụ 2.1.4 H p phụ sinh học Là khả ... vào h p phụ ion, tăng sức mạnh ion giảm khả h p thụ P pH> ZPC, ngược lại nên pH ...
 • 32
 • 172
 • 1

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHUMAT LÊN KHẢ NĂNG GIẢI HẤP PHỤ P DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA KHUMAT LÊN KHẢ NĂNG GIẢI HẤP PHỤ P DỄ TIÊU TRONG ĐẤT TRỒNG CÀ PHÊ
... tài nghiên cứu ảnh hưởng K-HUMAT lên khả giải h p phụ P dễ tiêu đất trồng phê Theo kết nghiên cứu Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghi p Tây Nguyên (Viện Nghiên cứu phê trước đây) phê ... điều , ảnh hưởng Kali humat không đáng kể đến h p phụ P đất Kết cho ta thấy kali humat không ảnh hưởng lên trình h p phụ phopho dễ tiêu đất trồng phê Qua kết nghiên cứu gi p ta có giải ph p bón ... liệu ảnh hưởng độ pH lên trình h p phụ photphat, đặc biệt bón vôi sử dụng thực tế để điều chỉnh độ pH đất 2.1.3 Ảnh hưởng chất hữu đến trình h p phụ P đất Ảnh hưởng chất hữu trình h p phụ photphat...
 • 39
 • 82
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ độ tưới đến hàm LƯỢNG NITƠ, PHỐT PHO dễ TIÊU TRONG đất TRỒNG lúa HUYỆN PHÚ XUYÊN, hà nội

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của CHẾ độ tưới đến hàm LƯỢNG NITƠ, PHỐT PHO dễ TIÊU TRONG đất TRỒNG lúa HUYỆN PHÚ XUYÊN, hà nội
... nước tưới cho tiết kiệm mà không làm ảnh hưởng đến suất lúa cải thiện độ phì cho đất câu hỏi đặt cần có lời giải Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng chế độ tưới đến hàm lượng Nitơ, Phốt dễ tiêu đất trồng ... tượng nghiên cứu • Địa điểm nghiên cứu: xã Văn Hoàng – Phú Xuyên – Nội • Đối tượng nghiên cứu: Đất trồng lúa lấy địa điểm nghiên cứu, chế độ tưới N, P đất 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ... Riêng hàm lượng PTS không thay đổi hai công thức tưới Đối với kết nghiên cứu khẳng định chế độ tưới không làm ảnh hưởng tới hàm lượng N TS, PTS tổng số đất 3.3.3 Biến động hàm lượng N dễ tiêu...
 • 34
 • 277
 • 0

Tìm hiểu một số bài toán đệ quy trong datalog luận văn tốt nghiệp đại học

Tìm hiểu một số bài toán đệ quy trong datalog luận văn tốt nghiệp đại học
... Tìm hiểu số toán đệ quy Datalog  Hoặc nháy đúp chuột file Des.exe để chạy chương trình cửa sổ Command Prompt (Cmd.exe) 3.3 Một số toán minh họa 37 Tìm hiểu số toán đệ quy Datalog 3.3.1 Bài toán ... điểm bất động khác b T cho b ≤ a 35 Tìm hiểu số toán đệ quy Datalog CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG DATALOG GIẢI QUY T MỘT SỐ BÀI TOÁN ĐỆ QUY 3.1 Giới thiệu phần mềm DES (Datalog Educational System) DES phần ... N-2, 40 Tìm hiểu số toán đệ quy Datalog fib(N2,F2), N1 is N-1, fib(N1,F1), F is F2+F1  Dùng DES chạy chương trình fib.dl ta tìm số thứ 16 dãy fibonaci là: 987 41 Tìm hiểu số toán đệ quy Datalog...
 • 58
 • 780
 • 2

Lân và Kali tổng số trong đất việt nam

Lân và Kali tổng số trong đất việt nam
... nghèo kali tổng số có khả cố định kali mạnh đất giàu kali tổng số đất có tỷ lệ kali trao đổi cao có khả phục hồi kali mạnh (Medvedeva, 1975) Kali tổng số toàn lượng kali đất Hàm lượng kali tổng ... LƯỢNG LÂN TỔNG SỐ TRONG ĐẤT VIỆT NAM Lân tổng số loại đất Việt Nam thấp Có thể xếp thành nhóm: - Nhóm 0,2%: đất nâu đỏ bazan - Nhóm từ 0,08 - 0,2%: đất nâu đỏ đá vôi, đất phù sa sông Hồng, đất ... với đạm lân, là:  Kali đất có dạng vô  Kali phân bố đồng theo phẫu diện đất vài trường hợp, kali tầng sâu đất cao tầng đất mặt [2] KHả NĂNG CUNG CẤP KALI CỦA ĐẤT VIỆT NAM Trong đất Việt Nam, hàm...
 • 23
 • 1,215
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm Lipomycin M lên khả năng giữ nước dễ tiêu của đất

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh giữ ẩm Lipomycin M lên khả năng giữ nước dễ tiêu của đất
... ph m vi sinh giữ m L ipom ycin M 15 3.1.2 Ả nh hưởng ch ế ph m vi sinh giữ m L ipom ycin M đến h m lượng nước dễ tiêu m u đất lô thí nghi m trồng thuốc nam 19 3.2 Ánh hưởng ch ế ph m vi sinh ... Ó M T Ắ T Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hường chế ph m vi sinh giữ m Lipomycin M lên giữ nước dễ tiêu đất M số: QT 07-54 Chủ trì: Thạc sỹ Nguyễn Kiều Băng T m I M c tiêu nghiên cứu Nghiên cứu khả ... tỏ chế ph m Lipomycin M giữ nước dễ tiêu cho trồng, đ m bảo cho cày phát triển tốt không cung cấp nước Có thể nói chế ph m Lipomycin M khả giữ m cho đất lượng nước giữ đất nước hữu hiệu, dễ...
 • 48
 • 277
 • 1

Ảnh hưởng của ngập mặn đến diễn biến của natri và khả năng phóng thích đạm, lân dễ tiêu trong điều kiện phòng thí nghiệm

Ảnh hưởng của ngập mặn đến diễn biến của natri và khả năng phóng thích đạm, lân dễ tiêu trong điều kiện phòng thí nghiệm
... 2: Ảnh hưởng ngập nước mặn đến độ mặn trích bão hòa ECe đất sau 12 tuần ngập nước mặn 3.3 Na trao đổi sodic hóa đất Như vậy, đất bị ngập nước mặn 2‰ đất có nguy bị mặn hóa, ECe mS/cm ngập mặn ... vật lý đất (Agar, 2011) Mục tiêu thí nghiệm nhằm đánh giá xâm nhập mặn với mức độ mặn khác theo thời gian ngập mặn, giúp dự đoán ảnh hưởng xâm nhập mặn đến khả mặn hóa sodic hóa đất sản xuất nông ... nghèo, lân hữu dụng đất có khuynh hướng tăng theo thời gian bị ngập nước mặn có khuynh hướng giảm độ mặn tăng từ Bảng 8: Ảnh hưởng thời gian ngập mặn nồng độ muối lân hữu dụng (mg/kg) đất Nghiệm...
 • 7
 • 155
 • 0

đề xuất một số biện pháp tiêu diệt tuyến trùng hiệu quả trong đất trồng rau tại đà lạt

đề xuất một số biện pháp tiêu diệt tuyến trùng hiệu quả trong đất trồng rau tại đà lạt
... thực đề tài Đề xuất số phương pháp xử lý tuyến trùng hiệu đất trồng rau Đà Lạt để góp phần giúp người dân việc xử lý đất khắc phục loại bệnh tuyến trùng lây lan từ đất Với nghiên cứu đề tài ... nhiễm bệnh tuyến trùng đối tượng cà rốt, hành tây, khoai tây tìm hiểu biện pháp phòng bệnh nông dân Đồng thời mẫu đất lấy mẫu phân tích tuyến trùng Đếm tuyến trùng đất Tuyến trùng đất tách đếm ... triển tuyến trùng đất Do cần phải có nghiên cứu chuyên sâu vấn đề để hạn chế phát triển tuyến trùng đất - Trên đất trồng cà rốt Các mẫu đất trồng cà rốt từ mẫu đến mẫu có mật độ tuyến trùng cao,...
 • 30
 • 679
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến hàm lượng dễ tiêu của các kim loại nặng cu, zn, pb trong đất bị ô nhiễm

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật đến hàm lượng dễ tiêu của các kim loại nặng cu, zn, pb trong đất bị ô nhiễm
... trăm hàm lư ng d tiêu c a KLN Cu, Pb, Zn so v i t ng s c a CT4 4.10 53 Xu hư ng tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu ñ t ô nhi m KLN ng p nư c nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t 4.9 51 T l ph n trăm hàm ... tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu sau b sung ch ph m VSV l n c a ñ t ô nhi m KLN không ng p nư c (CT3) 4.15 64 Xu hư ng tăng hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu sau b sung ch ph m VSV l n c a ñ t ô nhi ... m vi sinh v t ñ n s thay ñ i c a pHH2O ñ t ô nhi m KLN ng p nư c 4.7 42 50 nh hư ng c a ch ph m vi sinh v t ñ n s thay ñ i hàm lư ng Cu, Zn, Pb d tiêu ñ t ô nhi m ng p nư c Trư ng ð i h c Nông...
 • 110
 • 325
 • 0

Tài liệu Hãy lập kế hoạch để đạt mục tiêu trong thương mại điện tử pptx

Tài liệu Hãy lập kế hoạch để đạt mục tiêu trong thương mại điện tử pptx
... trình thời gian để thực mục tiêu bạn gì? Ghi lại thời gian dành cho mục tiêu vào sổ ghi chép Tiếp đến với mục tiêu, bạn viết thời gian bắt đầu kết thúc bạn đặt kế hoạch để thực mục tiêu Những ghi ... bước bạn cần để đạt mục tiêu gì? Bạn phải bán để đạt mục tiêu mình? Trước hết bạn biết lãi ròng mà bạn thu để định rõ số Sau bạn phải tính toán làm cách tìm khách hàng để biến mục tiêu bạn thành ... biệt, giá khách hàng chi trả.” Những mục tiêu bạn gì? Bạn nghĩ bạn thực mục tiêu gặp chút khó khăn giải được? Nếu mục tiêu dễ dàng, bạn lợi ích trình thực kế hoạch Và bạn tiền Bạn thu lợi nhuận...
 • 2
 • 295
 • 0

Tài liệu Hãy lập kế hoạch để đạt mục tiêu trong thương mại điện tử doc

Tài liệu Hãy lập kế hoạch để đạt mục tiêu trong thương mại điện tử doc
... trình thời gian để thực mục tiêu bạn gì? Ghi lại thời gian dành cho mục tiêu vào sổ ghi chép Tiếp đến với mục tiêu, bạn viết thời gian bắt đầu kết thúc bạn đặt kế hoạch để thực mục tiêu Những ghi ... bước bạn cần để đạt mục tiêu gì? Bạn phải bán để đạt mục tiêu mình? Trước hết bạn biết lãi ròng mà bạn thu để định rõ số Sau bạn phải tính toán làm cách tìm khách hàng để biến mục tiêu bạn thành ... doanh Amazon.com có kế hoạch, Bill Gates có kế hoạch, eDiets có kế hoạch, đánh họ có kế hoạch Một dấn thân vào đường kinh doanh internet, bạn cần phải lên kế hoạch marketing để có kết kinh doanh tốt...
 • 5
 • 312
 • 0

NHỮNG TIÊU CHUẨN TRONG NUÔI CÁ TRA ĐỂ SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU doc

NHỮNG TIÊU CHUẨN TRONG NUÔI CÁ TRA ĐỂ SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU doc
... Nội dung báo cáo     Tổng quan nghề nuôi tra đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Những tiêu chuẩn nuôi tra xuất Kết luận Tài liệu tham khảo Tổng quan nghề nuôi tra ĐBSCL    tra (Pangasius ... động sản xuất nuôi tra - chứng để bảo vệ sản phẩm Yêu cầu nhân    Cơ sở nuôi tra có diện tích nuôi 5ha phải có người tham gia khóa tập huấn, đào tạo quy định điều kiện sở nuôi tra ... 2009 (dự báo) 1.200 2010 (db) 1.300-1.500 2020 (db) 2.100-2.300 Những tiêu chuẩn nuôi tra xuất       Chuẩn bị ao nuôi: Ao nuôi có diện tích mặt nước tối thiểu 3.000 m2 (từ 0,3-0,7 phù...
 • 23
 • 989
 • 0

Xem thêm