skkn sinh hoạt tổ địa lý theo chuyên đề

sinh hoạt tổ địa theo chuyên đề

sinh hoạt tổ địa lý theo chuyên đề
... tính hiệu đề tài: “ Sinh hoạt tổ địa theo chuyên đề ” Kiến nghị 31 SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ - Tôi nghĩ tổ địa lí trường trung học phổ thông nên sinh hoạt tổ theo chuyên đề Để giúp ... ………………… ………………… ………………… …… Lần Tháng SINH HOẠT TỔ ĐỊA LÝ THEO CHUYÊN ĐỀ - Sinh hoạt tổ theo chuyên đề: “ rèn luyện kĩ sống cho học- Cả tổ Địa sinh chương trình địa lí thpt” ………………… ………………… ………………… ... - Sinh hoạt tổ theo chuyên đề: “- Cả tổ Địa kết xây dựng kế hoạch tham quanhợp với đoàn địa lí để giáo dục học sinh bảotrường vệ di sản văn hóa địa phương” - Sinh hoạt tổ theo chuyên- Cả tổ Địa...
 • 31
 • 287
 • 0

SKKN sinh hoat to khoi chuyen mon

SKKN sinh hoat to khoi chuyen mon
... chăm sóc giáo dục trẻ cách to n diện phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mà đáp ứng đựơc yêu cầu chung bậc học Mầm Non Chính từ lẽ mà chọn đề tài Đổi số biện pháp sinh hoạt tổ khối chuyên môn ... cho khối trởng khối mẫu giáo nhỡ lớp điểm to n diện khối Một nhiệm vụ quan trọng nặng nề trình độ lực có nhng bên cạnh bề dày kinh nghiệm cha sâu đặt cho to n cần phải có cố gắng để tìm đáp số hoàn ... thêm khả phấn đấu công việc hàng ngày đợc giao, giúp cho việc sinh hoạt tổ khối chuyên môn có nhiều thuận lợi * Hình thức 2: Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn -6- Sáng kiến kinh nhgiệm - Là giáo...
 • 14
 • 1,099
 • 6

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC GIANG

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ TẠI TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TỈNH BẮC GIANG
... CHC HOT NG HC TP THEO CHUYấN TI TRUNG TM HC TP CNG NG TNH BC GIANG 2.1 Vi nột v TTHTC huyn Lng Giang - tnh Bc Giang 2.1.1 Vi nột v tỡnh hỡnh kinh t-xó hi huyn Lng Giang Huyn Lng Giang nm to a ... nờu trờn, ti trung nghiờn cu mt s sau: Tp trung nghiờn cu, hi cu cỏc ti liu; kho sỏt thc trng t chc hot ng hc theo chuyờn TTHTC tnh Bc Giang t ú xõy dng quy trỡnh t chc hot ng hc theo chuyờn ... chhc hot ng hc theo chuyờn ti TTHTC tnh Bc Giang - Tỡm hiu thc trng t chc hot ng hc theo chuyờn ti TTHTC tnh Bc Giang 36 - Xỏc nh nhng nguyờn nhõn c bn nh hng n vic t chc hot ng hc theo chuyờn...
 • 108
 • 134
 • 1

Địa 4 :CHuyên đề ĐÀ LẠT

Địa lý 4 :CHuyên đề ĐÀ LẠT
... Datanla Vẻ hùng vĩ ghềnh thác Thông Đà Lạt Rng thông xanh tt quanh nm Lt - thnh ph du lch Dinh Bo i Bit th c Ngôi nh kì quc (Bit th Hng Nga) Khách sn v nh ngh Chợ Đà Lạt Sân gôn Ga Lt di tích lch ... H dip Cỳc trng Hoa kim chõm (lm thc n) Hoa Múng cp Phượng tím Cỳc dó qu - n r sn i Lễ hội hoa Đà Lạt thành phố du lịch nghỉ mát tiếng ...
 • 32
 • 322
 • 0

tóm tắt thuyết vật theo chuyên đề

tóm tắt lý thuyết vật lý theo chuyên đề
... (Đề thi tuyển sinh Đại học GTVT - 2000) Đáp số: X chứa RX LX: RX = 30(Ω); LX = 0,165(H) Y chứa R Y CY: RY = 30 (Ω); CY = 106(MF) http://kinhhoa.violet.vn 34 MỤC LỤC Tóm tắt thuyết chuyên đề: ... Cũng giống phân tích ví dụ toán phải giải theo phương pháp ωC giản đồ véc tơ (trượt) Giải * Vì X cho dòng điện chiều qua nên X không chứa tụ điện Theo đề X chứa ba phần tử nên X phải chứa điện ... giản hộp kín, cho biết ϕ I, mà giải theo phương pháp đại số có phần dễ dàng Đối với toán hộp kín chưa biết ϕ I giải theo phương pháp đại số gặp khó khăn, giải theo phương pháp giản đồ véc tơ trượt...
 • 35
 • 489
 • 0

Bài tập trắc nghiệm vật theo chuyên đề qua các đề thi đại học (có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm vật lý theo chuyên đề qua các đề thi đại học (có đáp án)
... dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A không vật đứng yên quay B không đổi khác không làm vật quay C dương làm vật quay nhanh dần D âm làm vật quay chậm dần Câu 33(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) ... Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật ... Câu 2(CĐ 2007): Một vật rắn có momen quán tính trục quay ∆ cố định xuyên qua vật 5.10 -3 kg.m2 Vật quay quanh trục quay ∆ với vận tốc góc 600 vòng/phút Lấy π2 =10, động quay vật A 20 J B 10 J C...
 • 41
 • 527
 • 0

google.com ôn tập dạng toán vật theo chuyên đề

google.com ôn tập dạng toán vật lý theo chuyên đề
... độ lượng giảm dần theo thời gian) Khi vật dịch chuyển từ trái sang phải vật nhận O2 làm vtcb, vật dịch chuyển từ phải sang trái vật nhận O1 làm vtcb (O vị trí lò xo không biến dạng) → Lực ma sát: ... số công thức cần ý: a) Bài toán dao động tắt dần lắc lò xo: Khi hệ lắc dao động chịu tác dụng lực cản Fc môi trường có giá trị không đổi (Xét toán có hệ số ma sát nhỏ, công thức gần đúng) thuyết: ... lò xo Khi lò xo không nằm ngang, lực kéo không lực đàn hồi lò xo Lực kéo có chiều hướng VTCB, lực đàn hồi có chiều hướng vị trí lò xo không biến dạng Lực kéo sinh công dương vật từ biên vtcb Và...
 • 37
 • 1,007
 • 80

Trích đề thi vật theo chuyên đề năm 2007 - 2013

Trích đề thi vật lý theo chuyên đề năm 2007 - 2013
... 0986338189 26 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC 2015 – TRÍCH ĐỀ THI THEO CHUYÊN ĐỀ - MÔN VẬT LÍ C Vận tốc vật biến thi n điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thi n tuần hoàn theo thời gian -  HẾT CHƯƠNG CHƯƠNG ... -  - Gv soạn: Th.S Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC 2015 – TRÍCH ĐỀ THI THEO CHUYÊN ĐỀ - MÔN VẬT LÍ II ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC CHƯƠNG BÀI TẬP CHƯƠNG Câu 1(C 2007) : ... xấu hổ không học -  - Gv soạn: Th.S Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC 2015 – TRÍCH ĐỀ THI THEO CHUYÊN ĐỀ - MÔN VẬT LÍ LÝ THUYẾT CHƯƠNG Câu 1(TN2007): Một lắc lò xo...
 • 160
 • 225
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật theo chuyên đề (10 chuyên đề)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý theo chuyên đề (10 chuyên đề)
... thời gian chọn là: A Lúc vật có li độ x = −A B Lúc vật qua VTCB theo chiều dương C Lúc vật có li độ x = A D Lúc vật qua VTCB theo chiều âm Câu 14 Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = ... 5kg.m2/s Câu 53:Khi vật rắn quay quanh trục cố định vòng thì: A góc quay điểm vật π B tọa độ điểm vật thay đổi lượng 2π C tọa độ điểm vật không thay đổi D tốc độ góc điểm vật Câu 54:Chọn câu đúng: ... góc tăng dần theo thời gian B vật rắn không quay quay quanh trục C momen động lượng vật rấn trục quay D gia tốc góc vật rắn không đổi theo thời gian Câu 69: Chọn câu đúng: A Khi vật quay nhanh...
 • 91
 • 273
 • 0

Dạy kỹ năng thực hành cho sinh viên năm thứ nhất theo chuyên đề.PDF

Dạy kỹ năng thực hành cho sinh viên năm thứ nhất theo chuyên đề.PDF
... thành qui trinb ty tao trén co sd hudng din cùa giio vién theo timg ebù de cho timg thèti gian quy djnh Diy mdt phuong phip hge mdi b dai hgc Tbye ehit cùa viée day ky nang tbye hành tièng theo ... cùa hg phuong phàp day hge phài duge xày dimg cho ed thè cho hgc sinh biét duge nhùng bf quyèt dd hgc ngoai ngù thành edng Chùng ta ed thd giùp hge sinh hge phuong phàp hgc bang càcb giao nbiém ... chuin bj d nhà Vi quy thdi gian ban che chùng tòi sé giao nhiém vu cho hge sinh ty tìm tói khai thàe theo ebù dd va bào ciò Giio vién cho ngudn sich tham khào va ebo ebù dd vi hudng din càcb khai...
 • 3
 • 193
 • 0

Đề và đáp án thi ĐH môn Vật theo chuyên đề

Đề và đáp án thi ĐH môn Vật lý theo chuyên đề
... 102,7 pm Câu 29 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng tím B ánh sáng vàng C ánh sáng đỏ D ánh sáng lục Câu 30 (Đề thi cao đẳng năm ... quang D tán sắc ánh sáng 33 Ngày mai ngày hôm nay! Câu 46 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010 )Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, ... sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm A 0,5 µm B 0,7 µm C 0,4 µm D 0,6 µm Câu 26 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính B Ánh sáng...
 • 43
 • 133
 • 3

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm và biến đổi một số yếu tố địa phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm và biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh
... Lê Thị Lan Anh ỨNG DỤNG GIS XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ YẾU TỐ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƢỚC THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH ... XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU BẢN ĐỒ VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ BIẾN ĐỔI MỘT SỐ YẾU TỐ ĐỊA LÝ PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƢỚC THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH 53 3.1 Ứng dụng ... thị Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Chương Ứng dụng viễn thám GIS xây dựng sở liệu đồ đặc điểm biến đổi số yếu tố địa phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã...
 • 94
 • 143
 • 0

1045 câu hỏi trắc nghiệm vật theo chuyên đề

1045 câu hỏi trắc nghiệm vật lý theo chuyên đề
... thời gian chọn là: A Lúc vật có li độ x = −A B Lúc vật qua VTCB theo chiều dương C Lúc vật có li độ x = A D Lúc vật qua VTCB theo chiều âm Câu 14 Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = ... góc tăng dần theo thời gian B vật rắn không quay quay quanh trục C momen động lượng vật rấn trục quay D gia tốc góc vật rắn không đổi theo thời gian Câu 69: Chọn câu đúng: A Khi vật quay nhanh ... lượng vật rắn trục quay biến thiên theo hàm số bậc theo thời gian C tốc độ góc vật rắn biến thiên theo hàm số bậc theo thời gian D Cả A, B, C Câu 71:Nếu độ lớn lực cánh tay đòn lực tác dụng lên vật...
 • 91
 • 245
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luyện thi đại học môn vật lý theo chuyên đềôn thi đại học môn vật lý theo chuyên đềôn thi đại học lý theo chuyên đềôn thi đại học môn lý theo chuyen deôn thi đại học môn lý theo chuyên đềtuyen tap de thi dai hoc mon ly theo chuyen desinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đềtổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đềskkn biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên mônnâng cao hiêuh quả sinh hoạt tổ chuyên môn theo chuyên đềskkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu họcđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngchuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn tiểu họcchuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên mônchuyên đề sinh hoạt tổ chuyên môn thcschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học