Bồi dưỡng học sinh giỏi phần NHIỆT HỌC (rất hay)

skkn tài LIỆU bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN NHIỆT học lớp 12

skkn tài LIỆU bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN NHIỆT học lớp 12
... kỳ bồi dưỡng có số tốn kiểm tra III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: + Theo đặc điểm đề thi HS giỏi cấp tỉnh vòng I nên tài liệu giới hạn xét q trình nhiệt liên quan đến chất khí + Tài liệu biên soạn để bồi ... liệu biên soạn để bồi dưỡng cho HS thi HS giỏi cấp tỉnh vòng I nên chưa đưa thêm phần chất rắn, chất lỏng nâng cao chất khí vào + Với tài liệu HS tham gia học bồi dưỡng HS giỏi có hệ thống kiến ... tốn nhiệt học có kỹ xử lý tình đặc thù tốn nhiệt học IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: 1) Tài liệu có giá trị lưu hành nội có giá trị cho đồng nghiệp tham khảo cơng tác dạy bồi dưỡng HS giỏi...
 • 20
 • 71
 • 0

SKKN tài LIỆU bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN NHIỆT học

SKKN tài LIỆU bồi DƯỠNG học SINH GIỎI PHẦN NHIỆT học
... kỳ bồi dưỡng có số tốn kiểm tra III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI: + Theo đặc điểm đề thi HS giỏi cấp tỉnh vòng I nên tài liệu giới hạn xét q trình nhiệt liên quan đến chất khí + Tài liệu biên soạn để bồi ... liệu biên soạn để bồi dưỡng cho HS thi HS giỏi cấp tỉnh vòng I nên chưa đưa thêm phần chất rắn, chất lỏng nâng cao chất khí vào + Với tài liệu HS tham gia học bồi dưỡng HS giỏi có hệ thống kiến ... tốn nhiệt học có kỹ xử lý tình đặc thù tốn nhiệt học IV ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: 1) Tài liệu có giá trị lưu hành nội có giá trị cho đồng nghiệp tham khảo cơng tác dạy bồi dưỡng HS giỏi...
 • 20
 • 440
 • 0

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Hô Hấp cực hay

Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi phần Hô Hấp cực hay
... hoà hấp: - Điều hoà hấp điều chỉnh nhịp độ sâu hấp, phù hơp với nhu cầu thể Điều hoà hấp chủ yếu điều hoà thông khí thông qua điều hoà hoạt đông trung khu hấp - Trung khu hấp ... khu hấp Hồi hộp, xúc động làm nhịp hấp thay đổi Võ não ảnh hưởng lên hấp tùy ý thông qua chi phối hoạt động hấp Người ta chủ động thở nhanh nín thở thời gian ngắn III SINH LÝ BỆNH HÔ ... chủ yếu hấp chu kỳ giảm tính hưng phấn trung tâm hấp tác dụng sinh lý CO hấp chu kỳ gặp trường hợp bệnh lý có thiếu O nặng, sốc, trụy tim, suy thận… - hấp hấp hối loại hấp chu...
 • 30
 • 952
 • 34

tài liệu ôn thi học sinh giỏi phần nhiệt học vật lý 8

tài liệu ôn thi học sinh giỏi phần nhiệt học vật lý 8
... tập định tính Nhiệt học Bài1: Nhiệt độ bình thờng thân thể ngời 36,60C Tuy nhiên ta không thấy lạnh nhiệt độ không khí 25 0C cảm thấy nóng nhiệt độ không khí 36 0C Còn nớc ngợc lại, nhiệt độ 360C ... nào? Bài 2: Sự truyền nhiệt thực đợc từ vật nóng sang vật lạnh Nhng chậu nớc để phòng có nhiệt độ nhiệt độ không khí xung quanh, lẽ bay đợc không nhận đợc truyền nhiệt từ không khí vào nớc Tuy ... (t t1 ) = 14,08kJ Nhit lng cn un sụi nc l Q = Q1 + Q2 = 686 ,08kJ Do hiu sut ca bp l H = 30% nờn thc t nhit cung cp bp du to l Q' = Q 686 080 100% = 100% = 2 286 933,3J H 30% Q = 2 286 ,933kJ V lng...
 • 45
 • 1,883
 • 8

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần bài tập di truyền học người.

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần bài tập di truyền học người.
... Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền người Câu 3: Khi xét di truyền loại bệnh di truyền người, người ta lập sơ đồ phả hệ sau: 10 Hãy cho biết tính bệnh do: - Bệnh ... GV: Trương Thế Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bài 11: Mẹ tóc thẳng, sinh trai tóc xoăn, gái tóc thẳng Con trai lấy vợ tóc thẳng sinh cháu trai tóc xoăn, ... tính? - Xác định gen người gia đình nói trên? Bài 15: Người ta điều tra bệnh gặp người gia đình xây dựng phả hệ sau: GV: Trương Thế Thảo BDHSG Sinh Nghiên cứu phả hệ - Phương pháp nghiên cứu di truyền...
 • 6
 • 931
 • 28

on hoc sinh gioi phàn nhiet

on hoc sinh gioi phàn nhiet
... hóa lợng trình nhiệt 4.1/ Một ô tô có công suất P= 15000kw Tính công máy sinh 1h Biết H=25% Hãy tính lợng xăng tiêu thụ để sinh công Biết q=46.106j /kg 4.2/ Một ô tô chạy100 km với lực kéo không ... 1.9/ Có2 bình, bình đựng chất lỏng Một học sinh múc ca chất lỏng bình trút vào bình ghi lại nhiệt độ bình sau lần trút: 200C,350C,bỏ xót, 500C ... sơng mù nghững giọt sơng nhỏ tạo thành Hãy giải thích sao? Một số tập bổ sung lần nở nhiệt 10.1.Trong hình 7.1, bình đặt rên mặt bàn, chứa nớc 0C, có mực nớc ngang Khi đốt nóng bình áp suất nớc...
 • 9
 • 189
 • 0

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9

Chuyên đề bồi dưỡng gọc sinh giỏi hóa học lớp 8 và lớp 9
... tÊn TÝnh hiƯu st ph¶n øng §¸p sè: 89 , 28% Bµi 6:Cã thĨ ®iỊu chÕ bao nhiªu kg nh«m tõ 1tÊn qng boxit cã chøa 95 % nh«m oxit, biÕt hiƯu st ph¶n øng lµ 98 % §¸p sè: 493 kg Bµi 7:Khi cho khÝ SO3 t¸c dơng ... H2SO4 → x mol x mol mH SO t¹o thµnh lµ 98 x; mSO cho thªm vµo lµ 80 x C% dung dÞch míi: Gi¶i ta cã x = 10 + 98 x 20 = 80 x + 100 100 50 mol 410 ⇒ mSO thªm vµo 9, 756 gam Còng cã thĨ gi¶i theo ph¬ng ... tư C mC= 19, 9206.10-27kg 1®vC = 19, 9206.10-27kg/12 = 1,66005.10-27kg 6/Nguyªn tư khèi lµ khèi lỵng cđa1 nguyªn tư tÝnh b»ng ®¬n vÞ C II Bµi TËp Bµi 1: Tỉng sè h¹t p ,e ,n nguyªn tư lµ 28 ,trong...
 • 140
 • 1,067
 • 5

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9 phần lai 2 cặp tính trạng phân lí độc lập

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9 phần lai 2 cặp tính trạng phân lí độc lập
... lặn cặp tính trạng xét - Xét chung cặp tính trạng => KG hai cặp tính trạng bố mẹ - Lập sơ đồ lai minh họa ***Lưu ý: để biết cặp gen có phân li độc lập dựa vào: + Đề cho sẵn + Tỉ lệ phân li độc lập ... sơ đồ lai cặp tính trạng b Tiếp tục theo dõi di truyền cặp tính trạng hình dạng quả, thấy F1 xuất 125 có tròn : 25 2 có dẹt 128 có dài Giải thích lập sơ đồ lai cặp tính trạng c Lập sơ đồ lai để ... Bồi dưỡng HSG - Sinh học GV: Trương Thế Thảo + Về tính trạng hình dạng mắt: Mắt tròn : mắt dẹt : mắt dài = (90 + 32) : (1 79+ 58) : (91 + 29 ) ≈ :2 :1 F1 có tỉ lệ qui luật phân li => mắt tròn tính trạng...
 • 30
 • 3,609
 • 13

bồi dưỡng gọc sinh giỏi toán 9

bồi dưỡng gọc sinh giỏi toán 9
... 2x 2 y 2y 2 x 1 2 y 2 Theo bất đẳng thức Cauchy : max B 173 a 199 7 199 6 ,b 199 8 199 7 Ta thấy ab 199 7 x 2 y a b 2(y 2) 199 6 199 8 199 7 Nên a < b 174 a) A = - với x = max A = b) B = với x = ± max ... - < x – < kq 68 Đặt 0 ,99 9 99 = a Ta chứng minh 20 chữ số thập phân a chữ số c) A < 20 chöõ soá a < Thật ta có : < a < a2 < a Từ a2 < a < suy a < a < Vậy 0 ,99 9 99 0 ,99 9 99 Muốn cần chứng minh ... x 2x 4x 2x 1 1 181 CMR, n Z+ , ta có : 2 (n 1) n 1 1 182 Cho A Hãy so sánh A 1 ,99 9 1. 199 9 2. 199 8 3. 199 7 199 9.1 183 Cho số x, y x y số hữu tỉ Chứng minh số x ; y số hữu tỉ 184 Cho a 3 2 6;b...
 • 46
 • 179
 • 0

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần lai 2 cặp tính trạng phân li độc lập

tài liệu bồi dưỡng hsg sinh 9 - phần lai 2 cặp tính trạng phân li độc lập
... lặn cặp tính trạng xét - Xét chung cặp tính trạng => KG hai cặp tính trạng bố mẹ - Lập sơ đồ lai minh họa ***Lưu ý: để biết cặp gen có phân li độc lập dựa vào: + Đề cho sẵn + Tỉ lệ phân li độc lập ... sơ đồ lai cặp tính trạng b Tiếp tục theo dõi di truyền cặp tính trạng hình dạng quả, thấy F1 xuất 125 có tròn : 25 2 có dẹt 128 có dài Giải thích lập sơ đồ lai cặp tính trạng c Lập sơ đồ lai để ... định tính trạng trội, lặn qui ước gen cho cặp tính trạng nói trên? b Lập sơ đồ lai từ P -> F2? Giải: a - Xét tỉ lệ cặp tính trạng: + Về tính trạng màu sắc quả: đỏ: vàng = ( 120 +360) : ( 123 +41)...
 • 16
 • 209
 • 0

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9 phần tương tác gen

Tài liệu bồi dưỡng HSG sinh 9  phần tương tác gen
... Giả sử gen trội B bị át gen trội A.Ta thấy: + Khi gen trội B đứng riêng kiểu gen cho kiểu hình lông nâu (aaB-) + Khi gen trội A đứng riêng kiểu gen cho kiểu hình lông trắng (A-bb) + Khi gen trội ... kiểu gen (A-B-) gen trội A át chế biểu gen trội B làm xuất kiểu hình lông trắng + Kiểu gen đồng hợp lặn tác động qua lại làm xuất kiểu hình lông xám c Các tỉ lệ thường gặp: 12:3:1; 13:3 Tương tác ... *** Ghi chú: Tài liệu thầy Trương Thế Thảo biên soạn tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác Quý thầy cô giáo em học sinh sử dụng, chép, in ấn phục vụ cho việc giảng dạy học tập tài liệu tham khảo...
 • 3
 • 405
 • 1

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 (phần cơ, nhiệt, điện, quang) cực hay

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý lớp 8 (phần cơ, nhiệt, điện, quang) cực hay
... > vn) TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP CỰC HAY Lưu ý: Bài toán hai vật gặp nhau: - Nếu hai vật xuất phát thời điểm mà gặp thời gian chuyển động nhau: t 1= t2=t - Nếu hai vật chuyển ... Nguyễn Gia Thiện 19 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP CỰC HAY - Công có ích: A1 = P.h = 10.m.h = 3000h (J) - Độ cao vật lên được: A1 3000h 100% ⇔ 80 % = 100% A 3600 80 .3600 ⇒h= = 0,96(m) ... Trọng lượng vật m1: Giáo viên: Nguyễn Gia Thiện 21 TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LÝ LỚP CỰC HAY P1 = F1 = 10.m1 = 100N - Trọng lượng vật m2: P2 = F2 = 10.m2 = 60N - Do vật m1 nặng...
 • 53
 • 4,844
 • 24

bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý phần áp suất – công – công suất – nhiệt học

bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý phần áp suất – công – công suất – nhiệt học
... minh 20 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật phần áp suất công công suất nhiệt học học với nước) nhiệt độ t3 = 45 0C, có cân nhiệt lần hai, nhiệt độ hệ lại giảm 10 0C so với nhiệt độ cân nhiệt ... Người soạn: Lương văn minh 13 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật phần áp suất công công suất nhiệt học giây rót 20kg than Tính: a) Công suất động cơ; b) Công mà động sinh Câu 19: Người kê ván để ... F.v.t = 12000 kJ b) Công động không đổi = 12000 kJ Người soạn: Lương văn minh 12 Bồi dưỡng học sinh giỏi vật phần áp suất công công suất nhiệt học A c) Trường hợp đầu công suất động là: P...
 • 21
 • 5,164
 • 7

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9 - phần nhiệt quang

chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 9 - phần nhiệt quang
... SI CHUYÊN ĐỀ 2: NHIỆT HỌC Thời lượng: tiết Dạng Tính nhiệt độ chất hỗn hợp ban đầu cân nhiệt Bài Người ta thả thỏi đồng nặng 0, 4kg nhiệt độ 800c vào 0, 25kg nước t o = 180c Hãy xác định nhiệt ... Nhận xét: cho học sinh thấy toả nhiệt môi trường nên 10% nhiệt toả môi trường nhiệt lượng mà nhôm nước nhận thêm Giải a) Gọi t0C nhiệt độ củ bếp lò, nhiệt độ ban đầu thỏi đồng Nhiệt lượng thau ... thêm vào nhiệt lượng kế lúc ca nước nóng nói nhiệt độ nhiệt lượng kế tăng thêm độ nữa? Giải Gọi C nhiệt dung riêng nhiệt lượng kế, C a nhiệt dung ca nước; T nhiệt độ ca nước nóng, T0 nhiệt độ...
 • 18
 • 1,588
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề bồi dưỡng hõ sinh giỏi toán 7 thcscác chuyên đề bồi dưỡng họ sinh giỏi toán 7 thcstai lieu boi duong häc sinh gioi tings viet 4chuyen de boi duong hsg ly 9 phan nhietbồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8 phần nhiệt họcbài tập bồi dượng học sinh giỏi môn vật llớp 8 phần nhiệtbồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 9 phần điệnxây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 thpt chuyênbồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loaimot so bai tap boi duong hoc sinh gioi ly 9 phan dien hocchuyen de boi duong hoc sinh gioi phan dien hoc tach machtài liệu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 phần hình họctài liệu chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn toán phần hình họcchuyen de boi duong hoc sinh gioi vat li 8 phan co hocchuyen de boi duong hoc sinh gioi vat li 9 phan mach cau cau denchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm