So tay van hanh xưởng cồn

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 10 ppsx

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 10 ppsx
... AN TOÀN, BIỂU ĐỒ NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ (Xem Phụ lục D) Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 59 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP PHẦN VIII: AN TOÀN VÀ NGĂN NGỪA THẤT THOÁT Độ an ... tay công tắc dừng) Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 57 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Chú : Hệ thống khóa liên động tự động dập lửa, người vận hành cần kiểm tra hệ thống có ... máy Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 58 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP a) Bình thường, có máy nén khí hoạt động, máy khác chế độ chờ (standby), áp suất máy tạo không đủ (giảm...
 • 6
 • 395
 • 2

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 9 ppt

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 9 ppt
... phòng P-04A hay B, c) Mở dòng đến H-01 d) Khởi động H-01 e) Tăng áp suất C-01 10) Quạt E-03 dừng Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 52 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Hậu qu : Áp ... chữa luôn sẵn sàng để sử dụng 3 .9 Chuyển bơm Vận hành theo dẫn nhà sản xuất Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 53 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Nếu bơm thay chức bơm khác, ... lượng Hành động xử l : a) Giảm FIC-0201 giá trò bình thường, Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 50 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP b) Kiểm tra áp suất PIC-0401, c) Kiểm tra sản...
 • 6
 • 199
 • 0

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 8 docx

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 8 docx
... động b) Tách nước V-01 Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 46 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Nước từ dòng đỉnh ngưng tụ V-01, tách từ Hydrocabon nằm phần đáy V-01 Mở van xả đáy ... hạng mục sau: 1) Các thiết bò phụ trợ phải sẵn sàng 2) Hệ thống phòng chống cháy phải sẵn sàng Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 45 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 3) Hệ thống ... Người vận hành xác đònh phương thức trộn hình điều khiển trộn Nếu giai đoạn chưa thực hiện, tiến hành trộn 4) Chuẩn bò khởi động: Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 44 Nhà máy Chế biến...
 • 6
 • 291
 • 0

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 7 docx

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 7 docx
... thành qua TK-101B Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 41 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP - Lưu lượng qua FIC-0201 tăng dần tới 10,3m3/hr sau đóng đường hồi lưu bơm P-02 12) Khởi ... TK-12A Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 40 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 5) Sau nhập xong, kiểm tra mức bồn TK-12A 6) Xác nhận mức TK-12A cao mức báo động thấp CHƯƠNG 2: KHỞI ... áp suất bình nitơ V-25 Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 39 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 4) Khi áp suất PIC-6001 đạt 8,5 kg/cm2, chuyển PIC-6001 sang chế độ điều khiển khả...
 • 6
 • 262
 • 1

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 6 pps

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 6 pps
... NGẮT - DANH SÁCH ĐIỂM ĐẶT (SETPOINT) Xem phần phụ lục L CHƯƠNG 3: DANH MỤC THIẾT BỊ Xem phần phụ lục B Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 34 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP PHẦN ... l : - Quản lý đơn hàng - Điều khiển giám sát hoạt động trình xuất xe bồn - Cấp phát hóa đơn xuất hàng - Lưu (ghi) liệu xuất hàng Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 33 Nhà máy Chế ... công việc: 1) Tháo Orifice phun nước làm 2) Tháo Van điều khiển 3) Điều chỉnh việc phun nước đầu nguồn Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 35 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 4)...
 • 6
 • 334
 • 1

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 5 ppt

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 5 ppt
... quan van bypass trường vận hành viên Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 27 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP PHẦN IV: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHÀ MÁY CHƯƠNG I: MÔ TẢ ĐIỀU KHIỂN Hệ thống ... loại nhiên liệu đốt 50 % công suất H-01 Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 28 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 2- Nguồn khí dư đỉnh tháp (khí thải) cung cấp cho H-01 điều chỉnh cách ... Lưu lượng dòng hồi lưu (FIC-0301) chia Lưu lượng dòng vào (FIC-0201) Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 29 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 2) Tín hiệu vàu "Bộ nhân" (là tín hiệu...
 • 6
 • 202
 • 0

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 4 ppsx

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 4 ppsx
... - Trạng thái F&GS - Trạng thái báo động đầu dò điểm báo động tay (MCP) - Các đầu dò khí Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 21 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP 4) Trạng thái hoạt ... chiều, bao gồm: a) Mức bồn xăng b) Mức bồn reformate c) Lưu lượng dòng condensate vào tháp chưng cất Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 23 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP d) Lưu ... C Phương pháp kết hợp tỷ lệ vi tích phân - PID (P+I + Derivative) Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 20 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Các vòng điều khiển có số thời gian dài,...
 • 6
 • 223
 • 1

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 3 pps

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 3 pps
... trước, bảo dưỡng phải cẩn thận, tuân thủ quy trình an toàn Ngay MCCB trạng thái ngắt (OFF) đầu vào MCCB có điện Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 14 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP ... Kiểm tra điện áp t : - Điện áp chỉnh lưu: 125 VDC Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 15 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP - Điện áp nguồn: 415VAC 6.5 MCCB (Q2) đóng (ON) – Ắc quy ... 16 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Nguồn pha-4 dây, 415/240V, 50Hz UPS-01 MCCB 3P 50AT, 50KA Q1 Q2 MCCB 3P 50AT, 50KA Bộ chỉnh lưu Q3 Bộ nghòch lưu Ắc qui kiềm Ni-Cad MCCB 3P 250AT MCCB 3P...
 • 6
 • 178
 • 0

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 2 potx

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 2 potx
... hỏa ü - - - Hệ thống nguồn chiều ü - - - Chiếu sáng (in/out) ü - - Phòng điều khiển, MCC, phòng máy phát - ü - Tải khác - - ü 3.3 Bảo vệ giám sát: a) Bảo vệ động c : Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng ... đến hàng rào nhà máy Điện áp 22 KV hạ qua biến áp 125 0KVA để có mạng phân phối pha, dây 415 /24 0V Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang 10 Nhà máy Chế biến Condensate - CPP Máy phát điện ... đònh thu lượng condensate ổn đònh cao Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang Nhà máy Chế biến Condensate - CPP - Chi tiết chế độ vận hành rõ vẽ sơ đồ công nghệ PFD 1 .2 Hệ thống trộn...
 • 6
 • 357
 • 1

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 1 docx

Sổ tay Vận hành và Bảo dưỡng : Nhà máy Chế biến Condensate - CPP part 1 docx
... hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang Nhà máy Chế biến Condensate - CPP PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN Tên dự án: Nhà máy Chế biến Condensate (CPP) Mục đích nhà máy chế biến condensate ... CHƯƠNG 1 1: THÔNG TIN LIÊN LẠC 38 PHẦN VI: KHỞI ĐỘNG VÀ VẬN HÀNH BÌNH THƯỜNG 39 Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang Nhà máy Chế biến Condensate - CPP CHƯƠNG 1: CHUẨN ... trao đổi, giám sát liệu cần thiết Sổ tay Vận hành Bảo dưỡng Prepared by !@+@! Trang Nhà máy Chế biến Condensate - CPP CHƯƠNG 3: AN TOÀN 3 .1 Phân vùng nguy hiểm 3 .1. 1 Tất khu phân loại theo khu vực,...
 • 6
 • 290
 • 3

Sổ tay vận hành phân xưởng CCR (013)

Sổ tay vận hành phân xưởng CCR (013)
... 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang : Tháng 12/ 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang : Tháng 12/ 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang ... 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang : Tháng 12/ 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang : Tháng 12/ 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang ... 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang : Tháng 12/ 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang : Tháng 12/ 2007 Phiên : SỔ TAY VẬN HÀNH PHÂN XƯỞNG CCR (013) Trang...
 • 223
 • 576
 • 0

Sổ tay vận hành cho máy tiện

Sổ tay vận hành cho máy tiện
... d n v n hành máy ti n Lời giới thiệu : Vui lòng đọc sổ tay cách cẩn thận trước vận hành máy Sổ tay vận hành chuẩn bò để hỗ trợ cho người sử dụng máy công cụ phần vận hành máy Phần sách cho bạn ... trước Chú ý : ̇ Cần thiết phải đọc sổ tay vận hành để hiểu rõ kiến thức lập trình bảo trì trước vận hành máy ̇ Sổ tay vận hành phải kèm với máy lúc nơi mà thuận tiện cho người thợ tham khảo D ch: ... lực vận hành tay tự động Trục chính, mâm dao chức M ngừng nút nhấn Nhưng vận hành tay, dung dòch làm nguội không ngừng cho dù có nhấn nút Ü EMERGENCY STOP (dừng khẩn cấp) : dừng hoạt động tay...
 • 75
 • 887
 • 9

Sổ tay vận hành UNIT 051 – khu bể chứa trung gian

Sổ tay vận hành UNIT 051 – khu bể chứa trung gian
... KẾ Sổ tay vận hành áp dụng cho Khu bể chứa trung gian (Unit 051) bơm phân phối dầu rửa (một phần Unit 055) mô tả phần 1.1.2 1.1 NHIỆM VỤ CỦA PHÂN XƯỞNG 1.1.1 Bể chứa trung gian Khu bể chứa trung ... trung gian (Unit 051) bao gồm bể chứa trang thiết bị phục vụ cho sản phẩm trung gian thành phẩm Nhà máy, đặt khu vực công nghệ Nhà máy Các bể chứa bồn cầu Khu bể chứa trung gian: Bể chứa sản ... Bể chứa Kerosene TK-5114 Bơm P-5114A/B Kerosene từ phân xưởng KTU (Unit- 014) đưa tới bể chứa JetA1/ Kerosene Khu bể chứa sản phẩm, đưa đến bể chứa Kerosene TK-5114 Khu bể chứa trung gian Từ bể...
 • 129
 • 525
 • 0

SỔ TAY VẬN HÀNH UNIT 051 KHU BỂ CHỨA TRUNG GIAN

SỔ TAY VẬN HÀNH UNIT 051 KHU BỂ CHỨA TRUNG GIAN
... KẾ Sổ tay vận hành áp dụng cho Khu bể chứa trung gian (Unit 051) bơm phân phối dầu rửa (một phần Unit 055) mô tả phần 1.1.2 1.1 NHIỆM VỤ CỦA PHÂN XƯỞNG 1.1.1 Bể chứa trung gian Khu bể chứa trung ... trung gian (Unit 051) bao gồm bể chứa trang thiết bị phục vụ cho sản phẩm trung gian thành phẩm Nhà máy, đặt khu vực công nghệ Nhà máy Các bể chứa bồn cầu Khu bể chứa trung gian: Bể chứa sản ... Bể chứa Kerosene TK-5114 Bơm P-5114A/B Kerosene từ phân xưởng KTU (Unit- 014) đưa tới bể chứa JetA1/ Kerosene Khu bể chứa sản phẩm, đưa đến bể chứa Kerosene TK-5114 Khu bể chứa trung gian Từ bể...
 • 129
 • 74
 • 0

Xem thêm