LUẬT và CHÍNH SÁCH AN TOÀN thông tin

Tiểu luận luật chính sách an toàn thông tin

Tiểu luận luật và chính sách an toàn thông tin
... TRONG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN Con người a, Chiến lược • Năng lực an toàn thông tin vấn đề cốt lõi cần xây dựng đơn vị Trang Nhóm 10 LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN May 4, 2009 • Dựa vào ... SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN VI May 4, 2009 CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN – HÀNH LANG PHÁP LÝ Chính sách an toàn thông tin (Information security policy) Mục tiêu: Đưa hỗ trợ định hướng cho vấn đề an toàn ... an toàn thông tin Vấn đề quản lý sách định hướng rõ ràng chứng tỏ khả hỗ trợ, cam kết an toàn thông tin thông qua việc đưa trì sách an toàn thông tin tổ chức Tài liệu sách an toàn thông tin cần...
 • 34
 • 210
 • 0

Luật chính sách an toàn thông tin

Luật chính sách an toàn thông tin
... SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN VI May 4, 2009 CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN – HÀNH LANG PHÁP LÝ Chính sách an toàn thông tin (Information security policy) Mục tiêu: Đưa hỗ trợ định hướng cho vấn đề an toàn ... an toàn thông tin Vấn đề quản lý sách định hướng rõ ràng chứng tỏ khả hỗ trợ, cam kết an toàn thông tin thông qua việc đưa trì sách an toàn thông tin tổ chức Tài liệu sách an toàn thông tin cần ... liệu hỗ trợ sách, sách an toàn thông tin thủ tục cho hệ thống thông tin cụ thể quy tắc an toàn cho người dùng Trang 32 Nhóm 10 LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN May 4, 2009 Các sách cần phổ biến...
 • 39
 • 817
 • 1

Đồ án an toàn mạng bảo mật mạng Chính sách an toàn thông tin

Đồ án an toàn mạng và bảo mật mạng Chính sách an toàn thông tin
... Duy bất ngờ ngạc nhiên Trang 31 Nhóm 10 LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN VI May 4, 2009 CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN – HÀNH LANG PHÁP LÝ Chính sách an toàn thông tin (Information security ... đề an toàn thông tin Vấn đề quản lý sách định hướng rõ ràng chứng tỏ khả hỗ trợ, cam kết an toàn thông tin thông qua việc đưa trì sách an toàn thông tin tổ chức Tài liệu sách an toàn thông tin ... cán an toàn thông tin • Phối hợp tối ưu cán đơn vị an toàn thông tin b, Hợp phần • Quản lý an toàn • Cán kỹ thuật • Kiểm soát • Quản lý an toàn • Lãnh đạo an toàn thông tin hiểu biết rộng: + An...
 • 39
 • 424
 • 0

Xây dựng chính sách an toàn thông tin

Xây dựng chính sách an toàn thông tin
... Tổng quan an toàn thông tin Phân tích mô hình phòng thủ theo chiều sâu Chính sách an toàn thông tin Chuẩn an toàn thông tin Luật an toàn thông tin GV.Nguyễn Duy Tổng quan an toàn thông tin Mục ... Camera,… Chính sách an toàn thông tin Mục tiêu :  Trao đổi khía cạnh cần xây dựng sách an toàn thông tin : • • • • • Software Hardware Kiểm soát truy cập thông tin hệ thống Xử lý thông tin tài liệu ... lý thông tin tài liệu Phân loại thông tin tài liệu Thông tin cá nhân quản lý nhân GV.Nguyễn Duy Chuẩn an toàn thông tin Mục tiêu :  Tìm hiểu chuẩn an toàn thông tin ISO 27000: • • • • • ISO 27001...
 • 5
 • 958
 • 15

Chính sách an toàn thông tin

Chính sách an toàn thông tin
... tài liệu Data Management Data Management Nắm rõ qui trình xử lý thông tin Đảm bảo tính tin cậy liệu mức cao Phân lớp liệu Chính sách truy cập thông tin mức vật lý logic Chính sách backup liệu ... có trách nhiệm nghĩa vụ với an toàn thông tin Quốc Gia Quốc Tế 13 GV.Nguyễn Duy Thông tin cá nhân quản lý nhân Staff Staff Thông tin cá nhân Thông tin gia đình Mỗi quan hệ xã hội Tiểu Sử GV.Nguyễn ... cấp tin cậy Chính sách bảo hành, thay thiết bị có vấn đề phần cứng Độ sẵn sàng Kiểm soát truy cập GV.Nguyễn Duy Kiểm soát truy cập thông tin hệ thống Access Control Standard Access Control Standard...
 • 5
 • 595
 • 7

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN CHO DOANH NGHIỆP
... lost prevention) Giải pháp an ninh vật lý cho phòng máy chủ Hệ thống giám sát quản trị hệ thống an ninh thông tin Xây dựng sách an ninh cho doanh nghiệp Xây dựng hệ thống cho công ty Vẽ lại hệ thống ... hệ thống Xây dựng hệ thông quản lý an toàn thông tin: thiết lập mô hình Các biện pháp tổ chức Quản lý tài nguyên An toàn thông tin cá nhân An ninh vật lý Quản lý trình Quản lý truy cập An Thiết ... tai cho thiết bị tài sản thông tin; Quản lý tác nghiệp thông tin liên lạc (Communications and Operations Management): Xác định quản trị trình thông tin tạo điều kiện cho hệ thông quản lý an ninh...
 • 35
 • 925
 • 7

Tiểu luận môn xây dựng chính sách an toàn thông tin Cisco IDS IPS

Tiểu luận môn xây dựng chính sách an toàn thông tin Cisco IDS IPS
... NIDS /IPS Wireless IDS/ IPS nằm việc NIDS /IPS giám sát tất packet mạng Wireless IDS/ IPS giám sát cách lấy mẫu lưu lượng mạng Sensor hệ thống Wireless IDS/ IPS sử dụng kỹ thuật gọi quét kênh (channel ... doanh giảm thiểu hoạt động tốn cho việc phát xâm nhập * Cisco IPS Advance Integration Module (AIM): Cisco cung cấp loạt giải pháp IPS; Cisco IPS AIM cho Cisco 1841 Integrated Services Router Cisco ... vị trí triển khai Wireless IDS/ IPS vấn đề bản, khác biệt hoàn toàn so với loại Sensor hệ thống NIDS /IPS hay HIDS /IPS đặc thù mạng Wireless Thông thường Wireless IDS/ IPS thường triển khai khu vực...
 • 21
 • 426
 • 2

Tiểu luận môn Xây dựng chính sách An toàn thông tin TRIỂN KHAI IPSEC

Tiểu luận môn Xây dựng chính sách An toàn thông tin TRIỂN KHAI IPSEC
... giải mã lên lớp - Xây dựng lại cấu trúc gói IP ban đầu từ IP header ban đầu thông tin giao thức lớp cao tải tin ESP (ở kiểu Transport), outer IP header toàn gói IP ban đầu tải tin ESP (ở kiểu Tunnel) ... thuận thông số an ninh IPSec sử dụng để bảo vệ đường ngầm IPSec Chỉ có chế độ nhanh sử dụng cho IKE pha IKE pha thực chức sau: GV: 35 Nhóm CH Nguyễn Duy - TRIỂN KHAI IPSEC Thỏa thuận thông số anh ... Duy TRIỂN KHAI IPSEC CHƯƠNG 1: GIAO THỨC IPSEC 1.1 Giới thiệu Như ta biết, mạng Internet nguyên thủy phát triển để truyền thông máy tính tin cây, không hỗ trợ dịch vụ an ninh Cùng với phát triển...
 • 42
 • 206
 • 0

Tiểu luận môn Xây Dựng Chuẩn Chính Sách An Toàn Thông Tin Trong Doanh Nghiệp DENIAL OF SERVICES

Tiểu luận môn Xây Dựng Chuẩn Chính Sách An Toàn Thông Tin Trong Doanh Nghiệp DENIAL OF SERVICES
... MMT03 |ĐH Công nghệ thông tin [DENIAL OF SERVICES] Loại 2: Làm cho hệ thống bị treo, tê liệt công vào đặc điểm hệ thống lỗi an toàn thông tin Tin tặc lợi dụng kẽ hở an toàn thông tin hệ thống để ... nghệ thông tin 28 [DENIAL OF SERVICES] • Import file sở liệu(vertexnet.sql) host • Sửa tên upload toàn thông tin lên host doanuit.tk Nhóm 07 – MMT03 |ĐH Công nghệ thông tin 29 [DENIAL OF SERVICES] ... Nhóm 07 – MMT03 |ĐH Công nghệ thông tin 17 [DENIAL OF SERVICES] • Giá trị SYN=1 Nhóm 07 – MMT03 |ĐH Công nghệ thông tin 18 [DENIAL OF SERVICES] Distributed Denial of Service Attacks (DDoS Attacks)...
 • 47
 • 407
 • 0

Tiểu luận xây dựng chính sách an toàn thông tin Bảo mật Microsoft SQL Server 2008

Tiểu luận xây dựng chính sách an toàn thông tin Bảo mật Microsoft SQL Server 2008
... kĩ thuật phương tiện để bảo mật liệu Trong đề tài tập trung vào sách bảo mật SQL Server thảo luận cách chi tiết bảo mật cung cấp SQL Server 1.1 Khái niệm bảo mật: - - Bảo mật có nhiều khái niệm, ... thiệu chung bảo mật SQL Server: - Bảo mật SQL Server mô tả thông qua mô hình tầng đây: • • • Tầng đòi hỏi tài khoản Windows nhóm bảo mật để truy cập SQL Server thông qua việc dăng nhập vào server ... RDBMS đặc biệt xoay quanh vấn đề bảo mật SQL Server. Một sở liệu tổ chức hay doanh nghiệp chúa đựng liệu hêt sức quan trọng mang tính sống Chính bảo mật liệu trở thành vấn đề quan trọng Một hệ thống...
 • 27
 • 256
 • 0

Tiểu luận xây dựng chính sách an toàn thông tin chủ đề Cyberoam

Tiểu luận xây dựng chính sách an toàn thông tin chủ đề Cyberoam
... thống nhanh chóng Mail Policy: Chính sách email sử dụng để ngăn chặn rò rỉ thông tin / liệu doanh nghiệp nội trình gửi email IM File Policy: Chính sách IM sử dụng để kiểm soát thông tin liên ... dõi trạng thái hành vi gói tin, kết nối qua thiết bị, đảm bảo an toàn trước sau thiết lập kênh thông tin) , tích hợp tính VPN, Gateway Anti-virus, Anti-Spyware, Gateway Anti-spam, hệ thống phòng ... cho phép sẵn sàng cung cấp cho an ninh tương lai thông lượng nhanh 1.Một nét CR300i:(cho người dùng có nhìn tổng quan thiết bị cyberoam có demo trang chủ http://demo .cyberoam. com/) 1.1.Securiy *Network...
 • 51
 • 155
 • 0

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN Đề tài Hacking Bluetooth

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH AN TOÀN THÔNG TIN Đề tài Hacking Bluetooth
... tin nhắn nặc danh) lợi dụng hệ thống mà thiết bị Bluetooth nhận dạng nhau, cho phép kẻ công chèn tin nhắn giai đoạn ban đầu Bluetooth "bắt tay" công xâm nhập ngầm lợi dụng giao thức Bluetooth mối ... bảo mật tất thiết bị tích hợp Bluetooth mở cửa cho công tinh vi tương lai, vượt xa kiểu công kể Thông tin chi tiết kiểu công lấy đọc địa site AL Digital, kể danh sách liệt kê loại ĐTDĐ dễ bị công ... blueprinting BTScaner để tim dich vụ,thiết bị bluetooth Hình 1: Dùng lệnh hciconfig để xem địa Mac ,trạng thái card bluetooth Hciconfig –a hci0 up: để enable bluetooth Hình 2: Câu lệnh hcitool scan...
 • 15
 • 290
 • 1

Xây dựng chính sách an toàn thông tin Tìm hiểu về DB2

Xây dựng chính sách an toàn thông tin Tìm hiểu về DB2
... sau theo tên Bạn sử dụng Change Database Wizard để thay đổi thông tin liên quan tới sở liệu danh sách CA có khả Advanced Views, sử dụng thông báo để tổ chức thông tin kết nối đối tượng sau đây: ... Center để tìm kiếm thông tin tác vụ, tham khảo tài liệu, xử lý cố, chương trình mẫu, có liên quan đến trang web Trung tâm chứng minh cho cửa hàng - cửa thông tin DB2 Bạn khởi động DB2 Information ... thiệu DB2 So sánh phiên DB2 Express-C và phiên có tính phí khác dòng DB2 Các công cụ DB2 Bảo mật sở liệu Tài liệu tham khảo 1.Giới thiệu : DB2 hệ quản trị sở liệu quan hệ (Relational Database Management...
 • 29
 • 269
 • 0

Xây Dựng Chuẩn Chính Sách An Toàn Thông Tin Trong Doanh Nghiệp TMG FOREFRONT 2010

Xây Dựng Chuẩn Chính Sách An Toàn Thông Tin Trong Doanh Nghiệp TMG FOREFRONT 2010
... Forefont TMG 2010 đời Các tính trội Forefont TMG 2010 • • • • • • • • • • Enhanced Voice over IP: cho phép kết nối & sử dụng VoIP thông qua TMG ISP Link Redundancy: hỗ trợ load balancing & failover ... thống Forefront TMG 2010 nên cấu hình cho máy Clients truy cập Internet chế Forefront TMG Client Và để TMG Client tự động dò & kết nối đến TMG Server cách cấu hình chức Auto Discovery Forefront TMG ... appropriate B6 : Chọn Finish Forefront TMG computer  Next 16 Mở Forefront TMG Client, qua tab Setting, kiểm Trong hộp thoại Advanced Automatic Detection, traTMG Client kết nối đến TMG Server thành kiểm...
 • 89
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: văn bản chính sách an toàn thông tincác chính sách an toàn thông tinchính sách an toàn thông tin là gìxây dựng chính sách an toàn thông tintài liệu xây dựng chính sách an toàn thông tinxây dựng chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệpchính sách an toàn thông tin information security policytài liệu chính sách an toàn thông tin information security policy documentmột ví dụ về chính sách an toàn thông tinchính sách an ninh thông tinan toàn thông tin là gì các chính sách atttchính sách về an toàn thông tinquy định và luật pháp an toàn thông tingiải pháp bảo mật và an toàn thông tin của ngân hàngmạng máy tính và an toàn thông tinĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 7 teacher book24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanA Danh muc tai lieu gui co dong 2013B Chuong trinh - the le bieu quyet