BÀI tập lớn môn học AN TOÀN và bảo mật hệ THỐNG THÔNG TIN đề tài mã hóa CÔNG KHAI – mã hóa RSA

BÀI tập lớn môn học an toàn bảo mật thông tin đề tài netwwork scanning

BÀI tập lớn môn học an toàn và bảo mật thông tin đề tài netwwork scanning
... Scanning I Network Mapping: ICMP scanning TCP SYN ping, TCP ACK ping II Port scanning Port gì? Một số phương pháp scan port phổ biến: _Vanilla TCP connect scanning _ Stealth scanning: _IDLE scanning ... ACK gửi cho máy, máy hoạt động gửi trả lại gói tin RST b II Port scanning Port scanning dạng trình scanning Port scanning tập trung vào giao thức TCP UDP giao thức mô hình TCP/IP, xác định port ... Transfer Mode) ● Ethernet ● Token Ring ● FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ● Frame Relay B Network Scanning Network Scanning trình thu thập thông tin mạng attacker, nhà quản trị mạng Scanning...
 • 12
 • 243
 • 0

Báo cáo môn học an toàn bảo mật hệ thống thông tin Tìm hiểu các phương thức chặn giả mạo địa chỉ IP

Báo cáo môn học an toàn và bảo mật hệ thống thông tin Tìm hiểu các phương thức chặn và giả mạo địa chỉ IP
... CỦA IP TRONG MÔ HÌNH OSI [5] PHẦN – CÁC PHƯƠNG THỨC CHẶN ĐỊA CHỈ IP (BAN IP) MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC CHẶN ĐỊA CHỈ IP I  Chặn IP (trong tiếng Anh gọi Ban IP) việc chặn truy cập địa IP vào website, vào ... chọn Policy Chan _IP_ LAN vừa tạo, chuột phải chọn Assign: [23] PHẦN – CÁC PHƯƠNG THỨC LÀM GIẢ ĐỊA CHỈ IP (FAKE IP) I GIẢ MẠO ĐỊA CHỈ IP (FAKE IP) LÀ GÌ? Giả mạo địa IP việc truy cập vào Website ... from all  Để biết địa IP máy dùng, ta vào trang: http://www.ipaddresslocation.org /ip_ ranges/get_ranges.php Cách chặn địa IP IPSec a) Sơ lược IPSec IP Security (IPSec) giao thức chuẩn hoá IETF...
 • 47
 • 178
 • 0

TÌM HIỂU VỀ HOÁN VỊ, HÀM BĂM MD5, CÁC DỊCH VỤ PGP BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

TÌM HIỂU VỀ MÃ HOÁN VỊ, HÀM BĂM MD5, CÁC DỊCH VỤ PGP BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN
... demo hóa MD5 26 CHƢƠNG 4: CÁC DỊCH VỤ PGP 4.1 Tổng quan PGP 4.1.1 Giới thiệu chung PGP PGP (Pretty Good Privacy) dịch vụ bảo mật xác thực đƣợc sử dụng rộng rãi cho chuẩn an toàn thƣ điện tử PGP ... K, E, D), đó:      P tập hữu hạn các rõ C tập hữu hạn K tập hữu hạn khoá E tập hàm lập D tập hàm giải Với k ∈ K, có hàm lập ek ∈ E, ek : P → C hàm giải dk∈ D, dk: C → P cho ... ban đầu thông điệp đƣợc băm hàm băm Giá trị hàm băm nhất, suy ngƣợc lại đƣợc nội dung thông điệp từ giá trị băm  Đặc trưng Hàm băm h hàm băm chiều (one-way hash) với đặc tính sau:  Với thông...
 • 47
 • 616
 • 1

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH: Xây dựng hệ thống mạng cho các phòng 303 304 nhà A8 trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội

BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH: Xây dựng hệ thống mạng cho các phòng 303 và 304 nhà A8 trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
... thành tiếp thu cảm ơn ! BTL môn: Mạng máy tính GV hướng dẫn: Lê Anh Thắng Thiết kế sơ đồ mạng cho phòng 303 304 tầng nhà A8 1.1 Yêu cầu mạng thiết kế Xây dựng hệ thống mạng cho phòng 303 304 nhà ... chủ phòng học BTL môn: Mạng máy tính GV hướng dẫn: Lê Anh Thắng - Sơ đồ minh họa hệ thống mạng phòng 303 304 Hình 2: sơ đồ minh họa hệ thống mạng phòng 303 304 BTL môn: Mạng máy tính GV hướng ... Thắng - Sơ đồ vật lý riêng cho phòng máy o Đối với phòng máy 303 Hình 3: Sơ đồ vật lý cho phòng máy máy trạm máy chủ phòng 303 o Đối với phòng máy 3, 4: BTL môn: Mạng máy tính GV hướng dẫn: Lê...
 • 42
 • 578
 • 2

Tiểu luận môn học AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC THÔNG TIN THEO NỘI DUNG

Tiểu luận môn học AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁC PHƯƠNG PHÁP LỌC THÔNG TIN THEO NỘI DUNG
... thị dày (nhiều cạnh) III Danh sách kề Để khắc phục nhược điểm phương pháp ma trận kề danh sách cạnh, người ta đề xuất phương pháp biểu diễn đồ thị danh sách kề Trong cách biểu diễn này, với đỉnh ... liên thông đồ thị có hướng tuỳ theo có quan tâm tới hướng cung không G gọi liên thông mạnh (Strongly connected) tồn đường (theo cung định hướng) Liên thông yếu hai đỉnh đồ thị, g gọi liên thông ... chẳng hạn m < 6n), cách biểu diễn danh sách cạnh tiết kiệm không gian lưu trữ, cần 2m ô nhớ để lưu danh sách cạnh Trong số trường hợp, ta phải xét tất cạnh đồ thị cài đặt danh sách cạnh làm cho...
 • 13
 • 488
 • 1

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN HỌC AN TOÀN BẢO MẬT MẠNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐỀ TÀI KỸ THUẬT HÓA PGP-Lớp Cao học KHMT Khóa 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN MÔN HỌC AN TOÀN VÀ BẢO MẬT MẠNG NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH ĐỀ TÀI KỸ THUẬT MÃ HÓA PGP-Lớp Cao học KHMT Khóa 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... khóa bất đối xứng (hệ hóa khóa công khai) Hệ hóa khóa công khai hay gọi hệ hóa bất đối xứng sử dụng cặp khóa, khóa hóa gọi khóa công khai (public key) khóa Nhóm – KHMT K28 Trang An ... để hóa thông điệp gửi Nhóm – KHMT K28 Trang 27 An toàn bảo mật mạng Vào Tập tin → Xuất khóa tập tin Chọn Xuất khóa mật Nên nén lại lưu khóa mật nơi an toàn nhằm bảo vệ thông tin khóa ... ∀𝑥 ∈ 𝑃 2.2 Hệ hóa khóa đối xứng Hệ hóa khóa đối xứng hệ hóa khóa hóa dễ tính toán từ khóa giải ngược lại Trong nhiều trường hợp, khóa hóa khóa giải giống Thuật toán yêu...
 • 40
 • 257
 • 1

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
... Chính sách an toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp STT Buổi học Buổi Nội dung Chương 5: Ghi Chính sách an toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp 7.2 Kế hoạch giảng dạy lớp tối STT Buổi học Buổi Nội ... Bài tập Chương 5(2,0 tiết) – Chính sách an toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp 10 Buổi 10 Chương 5(3,0 tiết) – Chính sách an toàn bảo mật thông tin doanh nghiệp KT KHOA TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG KHOA ... Chính 5.1 Quản lý sách sách an toàn bảo 5.1.1 Mục đích mật thông tin 5.1.2 Một số doanh nghiệp sách quan trọng Tên chương STT Số tiết Mục, tiểu mục TC LT BT Tài liệu TH tự học 5.2 Quản lý rủi ro HTTT...
 • 6
 • 331
 • 2

Giáo án môn An toàn bảo mật hệ thống thông tin doc

Giáo án môn An toàn và bảo mật hệ thống thông tin doc
... 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 1.1 Nội dung an toàn bảo mật thông tin Khi nhu cầu trao đổi thông tin liệu ngày lớn đa dạng, tiến điện tử - viễn thông công nghệ thông tin không ngừng ... thông tin liệu Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu quy tụ vào ba nhóm sau: - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp hành - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp kỹ thuật (phần cứng) - Bảo vệ an ... đánh giá hệ mật mã Để đánh giá hệ mật mã người ta thường đánh giá thông qua tính chất sau: a, Độ an toàn: Một hệ mật đưa vào sử dụng điều phải có độ an toàn cao Ưu điểm mật mã đánh giá độ an toàn...
 • 110
 • 376
 • 0

Bài tập lớn môn Kỹ Thuật Phần Mềm Phát triển hệ thống quản lý thư viện cho công ty X

Bài tập lớn môn Kỹ Thuật Phần Mềm Phát triển hệ thống quản lý thư viện cho công ty X
... tiêu x y dựng hệ thống phần mềm giúp tự động hóa tối đa giai đoạn nghiệp vụ quản thư viện, nhằm khắc phục hạn chế mặt yếu hệ thống Đề tài Phát triển hệ thống quản thư viện cho công ty X ... thiệu đề tài 1.1 Tổng quan Công ty trách nhiệm hữu hạn X thư viện dành cho nhân viên họ, thư viện quản thủ công Tất thông tin, liệu lưu trữ giấy tờ nên việc quản liệu gặp khó khăn nhân ... thể sau: • Chính x c: việc nhập liệu sách nhân viên cần đảm bảo x c, tránh sai x t x y trình quản X nhanh: việc cho mượn trả sách với số lượng nhân viên lớn cần phải x cách nhanh chóng...
 • 37
 • 457
 • 0

Giáo án môn an toàn bảo mật hệ thống thông tin

Giáo án môn an toàn và bảo mật hệ thống thông tin
... tế biện pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu an toàn tuyệt đối Một hệ thống bảo vệ chắn đến đâu đảm bảo an toàn tuyệt đối http://www.ebook.edu.vn 1.2 Các chiến lượt an toàn hệ thống : a Giới ... yếu hệ thống để công, ta cần phải gia cố yếu điểm hệ thống Thông thường quan tâm đến kẻ công mạng kẻ tiếp cận hệ thống, an toàn vật lý coi yếu điểm hệ thống e Tính toàn cục: Các hệ thống an toàn ... giống 1.6 Phân loại hệ mật mã Có nhiều cách để phân loại hệ mật mã Dựa vào cách truyền khóa phân hệ mật mã thành hai loại: - Hệ mật đối xứng (hay gọi mật mã khóa bí mật) : hệ mật dung chung khoá...
 • 109
 • 235
 • 0

Bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin chuyên đề 3 các kỹ thuật tấn công phổ biến vào hệ thống thông tin (tt)

Bài giảng an toàn và bảo mật hệ thống thông tin  chuyên đề 3 các kỹ thuật tấn công phổ biến vào hệ thống thông tin (tt)
... TỔNG QUAN NỘI DUNG Khái quát kỹ thuật công hệ thống máy tính Một số kỹ thuật công phổ biến Một số kỹ thuật công phổ biến 1/28/2016 Một số kỹ thuật công phổ biến Tấn công Spoofing Tấn công IP ... Fragmentation Tấn công Packet Sniffing Tấn công MitM (Man-in-the-Middle) Tấn công Replay Tấn công Session Hijacking Tấn công TCP Sequence Prediction Một số kỹ thuật công phổ biến Tấn công DoS DDoS ... of Death  Land Attack  SYN Flooding Tấn công DNS 10 Tấn công Buffer Overflow 11 Tấn công Format String 12 Tấn công Back Door 13 Tấn công kiểu Social Engineering 1/28/2016 2.1 Tấn công giả mạo...
 • 68
 • 276
 • 0

Bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin chuyên đề 4 phần mềm độc

Bài giảng an toàn và bảo mật hệ thống thông tin  chuyên đề 4 phần mềm mã độc
... TỔNG QUAN NỘI DUNG Tổng quan phần mềm độc Giải pháp tổng thể phòng chống phần mềm độc Phương pháp phát loại trừ phần mềm độc Tổng quan phần mềm độc 1/28/2016 Tổng quan phần mềm độc ... Khái quát phần mềm độc Phân loại phần mềm độc tác hại phần mềm độc 1.1 Khái quát phần mềm độc  Để công/thâm nhập mạng, hacker thường sử dụng ‘trợ thủ’ virus, worm, trojan horse, ... độc 26 1/28/2016 Phương pháp phát loại trừ phần mềm độc Phương pháp nhận biết hệ thống máy tính bị nhiễm phần mềm độc Phương pháp loại trừ phần mềm độc 53 3.1 Phương pháp nhận biết hệ...
 • 37
 • 285
 • 0

AN TOÀN BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN
... mạng cáp thông thường (có thể lên đến hàng Gbps) II Các sách bảo mật WLAN Với nhực điểm nêu trên, hacker lợi dụng điểm yếu công vào hệ thống WLAN lúc Vì vậy, đề biện pháp bảo mật WLAN điều cấp ... công sách bảo mật WLAN trên, người thiết kế mạng bảo mật mạng phải nắm cụ thể hình thức công xảy mô hình mạng thiết kế Từ có sách bảo mật phù hợp với mô hình Đảm bảo tính bảo mật đảm bảo tính ... nghệ Mỹ, NIST (National Institute of Standards and Technology), thông qua thuật toán mã đối xứng Lưu ý: Chuẩn mã hóa sử dụng cho quan phủ Mỹ để bảo vệ thông tin nhạy cảm Trong AES xem bảo mật...
 • 16
 • 706
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng an toàn và bảo mật hệ thống thông tinde cuong bai giang an toan và bảo mat he thong thong tinan toàn và bảo mật hệ thống thông tin ptitan toàn và bảo mật hệ thống thông tintài liệu an toàn và bảo mật hệ thống thông tingiáo trình an toàn và bảo mật hệ thống thông tinan toàn và bảo mật hệ thốngphương pháp an toàn và bảo mật hệ thốngbài tập lớn môn học thiết kế và phân tích thuật toánbài tập lớn môn an toàn và bảo mật thông tinbài tập môn an toàn và bảo mật thông tinbài tập lớn an toàn và bảo mật thông tinbài tập lớn môn họcbài tập lớn môn học thủy văn công trìnhbài tập an toàn và bảo mật thông tinĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây