Uncovering grammar,imprimata,101 08 09

Tin hoc-THCS-08-09

Tin hoc-THCS-08-09
... nh mỏy múc khụng nm vng bn cht; + Tng cng ng dng cụng ngh thụng tin dy hc, khuyn khớch s dng cụng ngh thụng tin, s dng cỏc phng tin nghe nhỡn, thc hin y thớ nghim, thc hnh, liờn h thc t ging ... Cỏc phn mm phc v dy hc theo SGK Tin hc THCS quyn cú CD kốm theo ti liu Hng dn thc hin chng trỡnh, SGK mụn Tin hc lp (Cỏc giỏo viờn tham d lp hun giỏo viờn dy hc mụn Tin hc lp nm hc 2008-2009 u cú ... lng tin hnh kim tra nh kỡ tng ng vi cỏc phn ú Thi lng quy nh ti KPPCT ỏp dng trng hp hc bui/ngy, thi lng dnh cho kim tra l khụng thay i, thi lng dnh cho cỏc hot ng khỏc l quy nh ti thiu Tin ...
 • 8
 • 214
 • 0

Tin hoc-THPT-08-09

Tin hoc-THPT-08-09
... mỏy múc khụng nm vng bn cht; + Tng cng ng dng cụng ngh thụng tin dy hc, khuyn khớch s dng hp lý cụng ngh thụng tin, s dng cỏc phng tin nghe nhỡn, thc hin y thớ nghim, thc hnh, liờn h thc t ging ... cn hng dn giỏo viờn tin hnh ỏnh giỏ v cho im hc sinh cỏc tit Bi v thc hnh nõng cao hiu qu tit hc im ny l im kim tra thng xuyờn (h s 1) LP 11 T chc dy hc Thi lng ca mụn Tin hc lp 11 l 52 tit ... cn hng dn giỏo viờn tin hnh ỏnh giỏ v cho im hc sinh cỏc tit Bi v thc hnh nõng cao hiu qu tit hc im ny l im kim tra thng xuyờn (h s 1) LP 12 T chc dy hc - Thi lng ca mụn tin hc lp 12 l 52 tit...
 • 7
 • 97
 • 0

giao an hoa 12 hk 2 nam hoc 08-09

giao an hoa 12 hk 2 nam hoc 08-09
... Ba(OH )2 dư ↓ trắng CO2 + Ba(OH )2 BaCO3 + H2O Nước brơm Mất màu nước brom SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr KI + hồ tinh bột Chuyển màu xanh tím Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 Cu2+, Pb2+ ↓ đen H2S + Cu2+ → ... màu xanh chuyển sang xanh lục Ni2+ + 2OH– → Ni(OH )2 ↓ Xanh xanh lục Ni(OH )2 khơng tan NaOH dư tan NH3 tạo ion phức màu xanh Ni(OH )2 + 6NH3 → [Ni(NH3)6 ]2+ + 2OH– xanh 2+ 3+ 2+ 2+ • Các ion Fe , ... 3p6 4s2 3d9 2 6 10 c 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d d 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 Câu 22 / Nước svayde có cơng thức hố học là: a Cu(NH3)4 b [Cu(NH3 )2] (OH) c [Cu(NH3)4 ] (OH )2 d Cu(NH3 )2 2H2O Câu 23 / Cho kim...
 • 51
 • 472
 • 4

Hóa học 8 (Đề cương ôn tập HKI 08-09)

Hóa học 8 (Đề cương ôn tập HKI 08-09)
... phản ứng hóa học, nguyên tử không bảo toàn bò chia nhỏ Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang Câu 39: Những nhận xét sau đúng? 1/ Xăng, khí nitơ, muối ăn, nước tự nhiên hỗn hợp 2/ Sữa, không khí, ... phân tử khối 189 đvC 8) Hợp chất Cu(N03)x có phân tử khối 188 đvC 9) Hợp chất KxP04 có phân tử khối 203 đvC 10) Hợp chất Al(N03)x có phân tử khối 213 đvC Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Hóa trang ... S04 có hóa trò (II) Xác đònh công thức hóa học axit sunfuric? a H2S0 b H2(S04)2 c HS04 d H2S04 Câu 14: Phân tử khối H2S04 H3P04 là: a 94 đvC; 98 đvC c 98 đvC; 98 đvC b 96 đvC; 98 đvC d 98 đvC;...
 • 8
 • 2,121
 • 175

KT HKI 08-09

KT HKI 08-09
...
 • 2
 • 152
 • 0

De KSCL lop 9 (08-09)

De KSCL lop 9 (08-09)
... _ Hết HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯNG MÔN NGỮ VĂN Năm học : 2008 - 20 09 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm) Mỗi câu đạt 0,25 điểm B D A B C C A D B 10 D 11 A 12 C II TRẮC...
 • 4
 • 161
 • 0

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY ANH 8 ( 08-09).

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  ANH 8 ( 08-09).
... pre-read the lesson at home, the exercises ( 72 ) 14 WONDERS OF THE WORLD ( 83 - 87 ) ( 88 ) REVIEW Test 45 MINUTE TEST NUMBER MISTAKE CORRECTION 15 ( 89 ) ( 90 ) -passive forms -indirect questions ... IV_ KẾT QUẢ THỰC HIỆN: LỚP SĨ SỐ SƠ KẾT HỌC KỲ I TB 8A 8A 8A3 KHÁ TỔNG KẾT CẢ NĂM GIỎI TB KHÁ GIỎI 45 40 41 V_ NHẬN XÉT , RÚT KINH NGHIỆM: ... recorder Ss: to pre-read the lesson at home, the exercises REVIEW ( 36 ) Test ( 37 ) 45 MINUTE TEST NUMBER MISTAKE CORRECTION ( 38 ) ( 39 - 43 ) MY NEIGHBORHOOD -past simple , used to -modals -prepositions...
 • 18
 • 1,403
 • 13

Kiểm tra khảo sát đầu năm 08 - 09

Kiểm tra khảo sát đầu năm 08 - 09
... ¿Ž§.Á¤¦ïu¬ß#˜/ÈNR6x."¦cXˆí©!Kƒf¸‡'A¸IW¸ỵy­Iưóú.ڥŽ½üúÕžs8ỉÉçÛBahW÷ Ù>ŽÊ‚ÌžIĨ©‚ï -[ ¨¯Ç‰l°W VÕ¶ûØỴÅMðØnͳ...
 • 18
 • 269
 • 0

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)
... tr23 SGK 9, 1 19 Biết 9, 1 19 ; 91 190 ; 3,0 19 0, 091 19; Hãy tính 0,00 091 19 GV dựa sở xác định HS: áp dụng ý quy tắc dời dấu đợc kết quả? phẩy để xác định kết 9, 1 19 3,0 19 (dời dấu phẩy sang phải ... ví dụ Tìm 1,68 Mẫu GV giao hàng 1,6 cột số HS: số 1, 296 GV: Vậy 1,68 1, 296 HS ghi: 1,68 1, 296 GV: Tìm 4 ,9 HS: 4 ,9 2,214 8, 49 8, 49 2 ,91 4 GV cho HS làm tiếp VD Tìm 39, 18 GV đa tiếp mẫu lên ... sang phải GV gọi HS đứng chỗ trả lời chữ số kết quả) 91 190 301 ,9 18 Thiết kế giảng Đại số học 2008-20 09 Năm 0,30 19 0,00 091 19 0,030 19 0, 091 19 Bài 42 tr23 SGK Dùng bảng thức bậc hai để tìm giá...
 • 103
 • 347
 • 2

G.A TD7 Ki 1(Tiet25-36)-Nam 08-09

G.A TD7 Ki 1(Tiet25-36)-Nam 08-09
... 32 Dạy :29/12/2007 Ki m tra : đá cầu I Mục tiêu : + Ki m tra đánh giá kỹ thuật thành tích hs nội dung phát cầu * Yêu cầu : Hs thực kỹ thuật Cố gắng đạt thành tích cao nội dung ki m tra II Địa điểm ... 2 .Ki m tra phát cầu cao chân Biểu điểm : Gv công bố điểm trứơc vào ki m Điểm 9- 10 : Thực tra để hs phấn đấu kỹ thuật động tác 10 lần phát cầu qua lới sang sân đối phơng Điểm - : Thực Mỗi hs ki m ... :05/01/2008 Ki m tra học kì : đá phát cầu I Mục tiêu : + Ki m tra đánh giá kỹ thuật thành tích hs nội dung phát cầu * Yêu cầu : Hs thực kỹ thuật Cố gắng đạt thành tích cao nội dung ki m tra II...
 • 22
 • 193
 • 0

Đề kiểm tra 45 phút kì I (08-09)

Đề kiểm tra 45 phút kì I (08-09)
... B i kiểm tra 45 phút học I Môn: Địa lí 11 Họ tên: Lớp: Đề chẵn Câu (4đ): Dựa vào kiến thức học hiểu biết nêu nét kh i quát đặc i m kinh tế xã h i nớc phát triển Câu (3đ): ... áp án đề kiểm tra 45 phút lớp 11 Đề Chẵn Câu (4 đ) M i ý 0.5 đ Đặc i m kinh tế xã h i nớc phát triển là: Đặc i m xã h i - Dân số ổn định , tỉ lệ gia tăng dân số thấp - Thu ... bảng số liệu tình hình dân số gi i: Nhóm Tỉ trọng so v i dân số gi i (%) Tốc độ phát triển từ 1950 1990 2025 (dự kiến) 1950 1990 (lần) Thế gi i 100 100 100 2,58 Phát triển 33,3 22,8 15,9 1 ,45 Đang...
 • 4
 • 704
 • 1

đề CĐ_ĐHmới(08-09)

đề CĐ_ĐHmới(08-09)
... triển đất feralit C rừng thưa nhiệt đới khô phát triển đất badan D rừng ngập mặn Trang 2/4 - Mã đề thi 209 Câu 23: ưu lớn vị trí địa lí việc giao lưu buôn bán với nước nước ta A nằm tuyến hàng ... ưu B trình xâm thực- bồi tụ diễn với cường độ lớn C sông ngòi có nhiều thác ghềnh Trang 3/4 - Mã đề thi 209 D trình hình thành đất feralit diễn mạnh mẽ Câu 34: Trành tựu quan trọng mặt xã hội công ... C D 29 A B C D 34 A B C D 39 A B C D 25 A B C D 30 A B C D 35 A B C D 40 A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 209 ...
 • 4
 • 153
 • 0

Đề CĐ-ĐH(08-09)

Đề CĐ-ĐH(08-09)
... D 34 A B C D 39 A B C D 25 A B C D 30 A B C D 35 A B C D 40 A B C D Trang 4/5 - Mã đề thi 357 Trang 5/5 - Mã đề thi 357 ... bắc băng dương B Á –âu Đại tây dương C Á – âu Ấn độ dương D Á- âu thái bình dương Trang 3/5 - Mã đề thi 357 Câu 35: từ tháng XI đến tháng IV năm sau nước ta, loại gió chiếm ưu chủ yếu từ vĩ độ ... dòng hải lưu C nóng, ẩm D biển tương đối lớn Câu 24: nước ta khí hậu nhiệt đới khô Trang 2/5 - Mã đề thi 357 A bán đảo có dòng biển nóng qua B chịu ảnh hưởng khối khí lạnh mùa đông C nằm vùng hoạt...
 • 5
 • 129
 • 0

Xem thêm