skkn KHAI THÁC và TÍCH hợp các GIÁ TRỊ CHUẨN mực đạo đức vào các bài GIẢNG PHÁP LUẬT môn GDCD 12

skkn khai thác tích hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức trong các bài giảng pháp luật môn gdcd thpt tân phú

skkn khai thác và tích hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức trong các bài giảng pháp luật môn gdcd thpt tân phú
... thác tích hợp giá trị, chuẩn mực đạo đức giảng pháp luật môn GDCD 12… nội dung đạo đức để giáo dục học sinh học môn GDCD THPT, chọn đề tài khai thác tích hợp giá trị, chuẩn mực đạo đức vào giảng ... thác tích hợp giá trị, chuẩn mực đạo đức giảng pháp luật môn GDCD 12 …………………………… Tr12 a Một số phương pháp khai thác, tích hợp giá trị, chuẩn mực đạo đức giảng pháp luật môn GDCD 12 phù hợp …………………… ... Nai Khai thác tích hợp giá trị, chuẩn mực đạo đức giảng pháp luật môn GDCD 12… KHAI THÁC VÀ TÍCH HỢP CÁC GIÁ TRỊ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC VÀO CÁC BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT MÔN GDCD 12 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...
 • 23
 • 295
 • 0

Khai thác phát triển các bài toán từ bài toán trong sách giáo khoa Toán 7

Khai thác và phát triển các bài toán từ bài toán trong sách giáo khoa Toán 7
... tạo, khai thác đợc tiềm môn Toán học sinh Với lý chọn viết sáng kiến kinh nghiệm Khai thác phát triển toán từ toán sách giáo khoa Nội dung đề tài đợc trình bày sở: - Thông qua việc giải tập sách ... phòng giáo dục đào tạo hà số phách Sáng kiến kinh nghiệm Khai thác phát triển số toán từ toán sách giáo khoa Môn: Toán Khối lớp đánh giá phòng giáo dục đào tạo ... yêu cầu mà Đảng nhà nớc ta đặt cho ngành giáo dục Qua thực tiễn giảng dạy thân nhận thấy việc triển khai đề tài Khai thác phát triển toán từ toán sách giáo khoa b- biện pháp thực Để đạt đợc hiệu...
 • 17
 • 1,833
 • 10

Đề tài: Khai thác sử dụng các bài thí nghiệm nhằm hình thành phát triển hứng thú học tập của học sinh trong giảng dạy môn vật lý THPT pptx

Đề tài: Khai thác và sử dụng các bài thí nghiệm nhằm hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh trong giảng dạy môn vật lý THPT pptx
... hng thỳ hc ca hc sinh THPT VI ấ Nghi n cu c s lun v thc ti n ca vic s dng bi th nghim nhm hỡnh thnh v phỏt trin hng thỳ hc ca hc sinh dy hc Vt trng THPT Nghi n cu khai thỏc v s dng ... ngh bui hc cú mụn Vt - Th ch thỳ lm cỏc th nghim vt lý, hng hỏi tham gia cỏc bui sinh hot tỡm hiu v vt lý, cõu lc b vt Nhng biu hin ca hng thỳ hc ca mi hc sinh v mụn Vt mi lp, mi la tui ... hc sinh THPT o Nghi n cu tỏc dng ca bi th nghim dy hc Vt o Phõn t ch cu trỳc ni dung chng trỡnh Vt phn U NG HèNH HC lp 11 nõng cao o Khai thỏc v s dng bi th nghim phn U NG HèNH HC Vt lý...
 • 85
 • 454
 • 2

khai thác sử dụng các bài thí nghiệm nhằm hình thành phát triển hứng thú học tập của học sinh trong giảng dạy môn vật lý thpt

khai thác và sử dụng các bài thí nghiệm nhằm hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh trong giảng dạy môn vật lý thpt
... tập) 2.3 Thiết kế dạy học theo hướng sử dụng tập thí nghiệm nhằm hình thành phát triển hứng thú học tập học sinh 2.3.1 GIÁO ÁN 1: BÀI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 2.3.2 GIÁO ÁN 2: BÀI: PHẢN XẠ TOÀN ... PHÁT TRIỂN HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP THÍ NGHIỆM CHƯƠNG II: KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM PHẦN QUANG HÌNH HỌC CHƯƠNG III: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM CHƯƠNG ... 1.2 Hứng thú học tập Vật lí HỨNG THÚ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG BÀI TẬP THÍ NGHIỆM Vai trò hứng thú học tập môn Vật lí 1.1 Cơ sở luận hình thành phát triển...
 • 13
 • 714
 • 0

SKKN Khai thác sử dụng trò chơi dân gian trong trong các hoạt động Đội

SKKN Khai thác và sử dụng trò chơi dân gian trong trong các hoạt động Đội
... sinh 4- Các bi n pháp t ch c trò chơi dân gian cho h c sinh ti u h c N i dung trò chơi dân gian Vi t Nam, vai trò tác d ng c a trò chơi dân gian ñ i v i h c sinh ti u h c: - Trò chơi dân gian tr ... vai trò tác d ng c a trò chơi dân gian ñ i v i h c sinh ti u h c 2- Minh h a m t s trò chơi dân gian mang tính tiêu bi u , d nh , d chơi, có tính giáo d c cao 3- Khai thác s d ng trò chơi dân gian ... ñánh tr n, chơi di u…) Qua nghiên c u ý nghĩa, tác d ng c a trò chơi ta có th phân trò chơi dân gian thành lo i sau: *Trò chơi trí tu *Trò chơi th m m *Trò chơi v n ñ ng - Th c trò chơi ch a ñ...
 • 12
 • 284
 • 0

Đánh giá thực trạng khai thác sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Đánh giá thực trạng khai thác và sử dụng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
... Đánh giá thực trạng khai thác hiệu sử dụng công trình thủy lợi địa bàn Vân Nội, huyện Đông Anh; - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng khai thác hiệu sử dụng công trình thủy lợi địa bàn nghiên ... trung khảo sát công trình thủy lợi đưa vào sử dụng địa bàn Vân Nội *Về thời gian Tiến hành thu thập tài liệu tình hình khai thác sử dụng công trình thủy lợi địa bàn Vân Nội, huyện Đông Anh năm ... Vì khai thác sử dụng hiệu công trình thủy lợi địa bàn cho hiệu cần thiết Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu để Đánh giá thực trạng khai thác sử dụng công trình thủy lợi địa bàn Vân...
 • 103
 • 311
 • 0

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ nhiệm vụ khai thác phát triển các nguồn gen lúa đặc sản tan nươ khẩu mang khẩu ký khẩu nẩm pua phục vụ các tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ nhiệm vụ khai thác và phát triển các nguồn gen lúa đặc sản tan nươ khẩu mang khẩu ký khẩu nẩm pua phục vụ các tỉnh miền núi phía bắc việt nam
... BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NHIỆM VỤ KHCN VỀ QUỸ GEN BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHIỆM VỤ: "KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGUỒN GEN LÚA ĐẶC SẢN TAN NƯƠNG, KHẨU ... dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam Chính tiến hành đề tài "Khai thác phát triển nguồn gen lúa đặc sản Tan nương, Khẩu mang, Khẩu ký, Khẩu nẩm pua phục vụ tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam" Mục ... tiêu lâu dài: Khai thác phát triển 04 giống lúa đặc sản Tan nương, Khẩu mang, Khẩu ký, Khẩu nẩm pua phục vụ tỉnh miền núi phía Bắc Mục tiêu cụ thể: + Chọn lọc phục tráng 04 giống lúa nương chất...
 • 193
 • 197
 • 0

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC bảo tồn các DI TÍCH cổ ở hải PHÒNG PHỤC vụ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH

MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM KHAI THÁC và bảo tồn các DI TÍCH cổ ở hải PHÒNG PHỤC vụ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
... số giải pháp nhằm khai thác bảo tồn di tích cổ Hải Phòng phục vụ cho hoạt động du lịch mà trọng tâm Một số giải pháp khai thác bảo tồn công trình kiến trúc Pháp Hải Phòng phục vụ cho hoạt động ... Chương Những di tích cổ Hải Phòng Chương Kiến trúc Pháp Hải Phòng Chương Giải pháp bảo tồn khai thác kiến trúc Pháp Hải Phòng phát triển du lịch CHƯƠNG NHỮNG DI TÍCH CỔ HẢI PHÒNG 1.1 Lịch sử hình ... phố 45 CHƯƠNG GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC PHÁP PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 3.1 Giải pháp bảo tồn kiến trúc Pháp Các công trình kiến trúc Pháp Hải Phòng có giá trị...
 • 58
 • 227
 • 0

Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ thiết bị để khai thác sử dụng các loại N.Luợng

Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại N.Luợng
... vành: DN = 1,824D1 = 18,2mm - Chiều cao vành: h= 0,113D1 = 11,3mm 3.4.3 Xác định góc vào cánh gáo Các góc vào mép vào cánh gáo xác định theo công thức: Viện Khoa học Thủy lợi 17 nghiên cứu, thiết ... thuỷ năng, để đạt đợc yêu cầu chất lợng điện (ổn định điện áp tần số) ngời ta sử dụng thiết bị đợc gọi thiết bị điều khiển tải giả Hiện nay, phát triển công nghệ điện tử, ngày có loại điều tốc ... Nhiên Công Nghệ quốc gia) nghiên cứu chế tạo TĐSN đạt đợc kết tốt Viện sử dụng nam châm đất để chế tạo rô to máy phát điện làm thu nhỏ kích thớc, tăng tuổi thọ máy phát Đồng thời viện nghiên cứu công...
 • 93
 • 467
 • 0

Quyết định ban hành quy chế về vận hành, khai thác quản lý các thiết bị tin học trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh

Quyết định ban hành quy chế về vận hành, khai thác và quản lý các thiết bị tin học trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh
... phòng UBND tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh quan đầu mối trực tiếp quản mạng tin học diện rộng UBND tỉnh có chức năng, nhiệm vụ sau: - Xây dựng hồ sơ, quy chế quản lý, quản trị, khai thác thiết bị mạng, ... ninh, an toàn, khai thác có hiệu hệ thống mạng tin học diện rộng UBND tỉnh phục vụ tốt cho việc tin học hóa quản hành nhà nước địa bàn Tỉnh Điều Các thiết bị tin học, thiết bị truyền thông, ... vị thuộc UBND tỉnh tham gia kết nối mạng tin học diện rộng Tỉnh theo quy định UBND tỉnh - Hàng tháng báo cáo UBND tỉnh Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ hoạt động mạng tin học diện rộng Tỉnh Nhiệm...
 • 12
 • 358
 • 0

Tài liệu Tình hình khai thác sử dụng các loại tài nguyên pptx

Tài liệu Tình hình khai thác và sử dụng các loại tài nguyên pptx
... 97,9 101,4 87,5 89,4 95,7 96,6 Nguồn số liệu: Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam 1991-2000 Khai thác sử dụng tài nguyên nước Tài nguyên nước nước ta sử dụng chủ yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, ... Bắc, miền Trung Tây Nguyên vào tháng mùa khô Khai thác sử dụng tài nguyên không tái tạo 4.1 Khai thác khoáng sản Biểu Sản lượng số sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp khai thác mỏ 1990 - 1999 ... 4.2 Khai thác sử dụng tài nguyên Do đặc điểm nước ta thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, dồi trữ lượng tài nguyên lượng gió, lượng mặt trời, lượng nhiệt địa Ưu điểm lượng loại tài nguyên tái tạo loại...
 • 4
 • 384
 • 2

Tài liệu Các bước làm Unattended Windows tích hợp các soft docx

Tài liệu Các bước làm Unattended Windows và tích hợp các soft docx
... Nullsoft: Setup.exe /S Microsoft Windows Installer Với file viết đóng gói dạng Windows Installer bạn dễ nhận có phần mở rộng msi Với phần mở rộng ta có tham số sau: abc.msi /qb Abc.msi /qn ... đóng gói Hoặc cách khác ta click đôi vào file Setup.exe, file setup.exe chạy tên chương trình đóng gói Đối với file setup.exe đóng gói InstallShield click đôi vào file setup.exe bung vào C:\Documents ... Abc.msi /qn kết hợp thêm với khóa sau /s /v/qn WISE Installer: Setup.exe /s Vậy làm để biết phần mềm đc đóng gói từ chương trình cài đặt nào? Rất đơn giản ta click chuột phải vào file setup.exe...
 • 2
 • 199
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thiết bị để khai thác sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn bảo vệ môi trường

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường
... lĩnh vực chế biến nông lâm thủy hải sản, với nguồn vốn dân thành phần kinh tế khác, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản chuyển biến tích cực, nhiều mặt hàng chế biến bớc đầu hội nhập vào thị ... trạng sản xuất, chế biến nông lâm sản vấn đề chất phế thảI sinh khối Tổng quan Phát triển công nghệ chế biến nông lâm sản nội dung quan trọng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn, đợc Đại ... nhanh lộ trình công nghiệp hoá mà trớc hết công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn; phát triển toàn diện nông, lâm, ng nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản, thủy sản Nghị Ban...
 • 117
 • 622
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thiết bị để khai thác sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn bảo vệ môi trường pdf

Tài liệu Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâm, thủy sản, sinh hoạt nông thôn và bảo vệ môi trường pdf
... máy công cụ CNC nên nghiên cứu khả máy quét hớng đắn để tiếp cận công nghệ gia công số Trong khuôn khổ nghiên cứu khả thi dự án vấn đề tác giả đa lựa chọn: Kết hợp khai thác sử dụng thiết bị quét ... nghiệm chế tạo cánh theo công nghệ Viện khoa học thuỷ lợi 26 Báo cáo nghiên cứu công nghệ chế tạo cánh công tác tua bin thủy lực Đề tài KC07 04 chơng VII Công nghệ chế tạo BCT tua bin tia nghiêng ... thiết bị thủy lực quan tâm trớc ta việc áp dụng công nghệ cao vào công tác chế tạo BCT Viện khoa học thuỷ lợi Báo cáo nghiên cứu công nghệ chế tạo cánh công tác tua bin thủy lực Chơng II Đề tài KC07...
 • 138
 • 467
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mức độ khai thác và sử dụng các loài cây hương liệu và gia vịthức bản địa trong việc khai thác và sử dụng các loài cây hương liệu và gia vịthức bản địa trong việc khai thác và sử dụng các loại thực vật rừng làm hương liệu và gia vị của cộng đồng các dân tộc tại xã mẫu sơn huyện lộc bình tỉnh lạng sơncác bước làm unattended windows và tích hợp các softnghiên cứu lựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nông lâmlựa chọn công nghệ và thiết bị để khai thác và sử dụng các loại năng lượng tái tạo trong chế biến nôngvề khái niệm văn hoá trong các bài giảng bằng ngôn ngữ thứ hai on the notion of culture in l2 lectures tác giả j flowerdew và l miller tạp chí tesol quarterly vol 29 no 2 1995biết đánh giá hành vi và hoạt động giao tiếp của bản thân theo các chuẩn mực đạo đức biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợpbiết đánh giá hành vi và hoạt động của bản thân theo các chuẩn mực đạo đức biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợpke che tao va tich hop cac thiet bi trong day chuyen che bien suatổ chức hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiê bộ khcn để phát triển ngành nghề mớiphương pháp giải nhanh và tổng hợp các bài toán vuông pha trong chương trình vật lý lớp 12câu 9 phân tích các chuẩn mực đạo đức cách mạng trong tư tưởng hồ chí minh và liên hệ vào việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức của bản thânxây dựng các chuẩn mực hành nghề và chuẩn mực đạo đức cho việc thực hiện định giá doanh nghiệpcác nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức kinh doanhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây