Thiết kế đồ án cung cấp điện

thiết kế đồ án cung cấp điện

thiết kế đồ án cung cấp điện
... Dương Đồ án môn học Cung Cấp Điện Khoa điện  2.2- CHỌN SƠ ĐỒ CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ Căn vào đặc điểm yêu cầu cung cấp điện cho phân xưởng dụng cụ ta thiết kế đồ cung cấp điện ... 23 SVTH: Phạm Đức Dương Đồ án môn học Cung Cấp Điện Khoa điện  Nhà máy cung cấp điện từ nguồn có điện áp 22 kV Nhà máy hộ phụ tải loại I.Do ta thiết kế đồ cung cấp điện từ nguồn tới trạm ... sơ đồ cung cấp điện phần bên nhà máy Sơ đồ cung cấp điện bên nhà máy thường dùng hai loại sơ đồ là: - Sơ đồ hình tia - Sơ đồ phân nhánh Ngoài hai sơ đồ ta kết hợp hai dạng sô đồ thành sơ đồ hỗn...
 • 74
 • 205
 • 0

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng

Đồ án cung cấp điện: Thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng
... học trường vào việc thiết kế cụ thể em môn đồ án cung cấp điện giao cho nhiệm vụ thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà tầng “ Tuy chúng em thực đồ án hướng dẫn tận tình cô Trần Thị Thanh Lễ , ... hỏi mức tiêu thụ điện tăng cao việc thiết kế cung cấp điện thiếu xu Như đồ án thiết kế cubg cấp điện cần thõa mãn yêu cầu sau ;  Độ tin cậy cấp điện : mức độ tin cậy cung cấp điện phụ thuộc ... sáng hành lang tầng : 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 1: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 2: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng 3: 76 đèn -Số đèn chiếu sáng hành lang tầng...
 • 59
 • 973
 • 18

Đồ án cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen

Đồ án cung cấp điện Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy luyện kim đen
... phép người thiết kế hình dung phân bố phụ tải phạm vi khu vực cần thiết Từ có sở để lập phương án cung cấp điện Biểu đồ Đồ án cung cấp điện Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen ... 17,10 3,3 6,70 91,9 Đồ án cung cấp điện Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen _ CHƯƠNG III THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CỦA NHÀ MÁY * Sơ đồ cấp điện có ảnh hưởng ... HIỆN TẠI CỦA NHÀ MÁY: * Phụ tải tính toán tác dụng toàn nhà máy: Pnm = kdt ∑ Ptti i =1 Trong kdt hệ số đồng thời lấy 0,8 Đồ án cung cấp điện Thiết kế cấp điện cho nhà máy luyện kim đen ...
 • 109
 • 600
 • 0

Đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí

Đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí
... t ngng cung cp in Cho phộp mt in t n gi - H loi 3: L tt c cỏc h tiờu th cũn li, ngoi h loi v 2, cho phộp cung cp in tin cy cho phộp thp Ngha l cho phộp mt in thi gian sa cha khc phc s c cho phộp ... cỏc ng dõy cung cp in cho cỏc cỏi, t cỏc cỏi cú cỏc ng dõy cung cp in cho cỏc t ng lc hoc ti cú cụng sut ln Nh cú h thng cỏi nờn c dung cho ti cú cụng sut ln, tn hao nh v thng dựng cho phõn xng ... toỏn phõn xng Cn C vo s ph ti ó cho cỏc nhúm trờn s ta lp c bng ph ti phõn xng nh sau: Để xác định PTTT toàn phân xởng cần quy đổi thiết bị sử dụng điện áp pha thiết bị làm việc chê độ ngắn hạn...
 • 79
 • 883
 • 5

Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cung cấp điện
... Trm B4 cung cp cho phõn xng s : I dmA 907( A) Trm B6 cung cp cho phõn xng rốn : I dmA 996( A) ỏn cung cõp in 46 = 1451( A) Vi trm BA cung cp cho phõn xng ta gi s mi A nhỏnh tng ng cung cp ... 1600N 690 1600 50 C 801N 690 800 25 ỏn cung cõp in 47 ỏn cung cõp in 48 CHNG THIT K H THNG CUNG CP IN CHO MT PHN XNG SA CHA C KH I S nguyờn lý h thng cung cp in cho phõn xng cp in cho cỏc ... + Vi trm mỏy cung cp cho phõn xng ta gi s ti phõn b u trờn nhỏnh dũng nh mc qua ỏptụmỏt I dmA Stt * * Udm Trm B2 cung cp cho phõn xng s : I dmA 2010 * * 0.4 1088( A) Trm B3 cung cp cho phõn...
 • 69
 • 561
 • 1

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác docx

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chính xác docx
... đồ án môn học thiết kế hệ thống cung cấp điện Đề tài : Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy Đồng hồ chínhxác I ) Số liệu ban đầu: Mặt nhà máy Mặt phân xưởng Nguồn điện :Trạm ... 4372.95(kVA) Hệ số cosϕ toàn nhà máy cosϕ = 2788.37 =0.65 4372.95 IV) Biểu đồ xác định phụ tải 21 Chương 3: Thiết kế mạng cao áp nhà máy I) Phương án cấp điện cao áp _Yêu cầu sơ đố cung cấp điện nguồn cung ... toàn nhà máy cao hay thấp ,từ xác định loại phụ tải sơ đồ cung cấp điện hợp lý cho phân xưởng toàn nhà máy 22 _Khi xác định hộ tiêu thụ điện nhà máy ta vào số phần trăn hộ tiêu thụ để đánh giá cho...
 • 85
 • 588
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường pdf
... tiết cho phương án chọn 3.2 Vạch phương án cung cấp điện: Để có phương án cung cấp điện cụ thể cần lựa chọn cấp điện áp truyền tải điện từ hệ thống điện nhà máy : Cấp điện áp truyền tải điện từ hệ ... Tên đề tài thiết kế : Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy đường Nhiệm Vụ Thiết Kế 1.Mở đầu: 1.1: giới thiệu chung nhà máy :vị trí địa lí, kinh tế ,đặc điểm công nghệ; đặc điểm phân ... - - - - - - - 103.8 219.34 245.66 11.5 66.5 2.8 170 - - - - 70 42 - 23 cs α0 2.84 181 3.33 65 2.97 71 3.41 71 1.89 187 24 CHƯƠNG III : 3.1 Đặt vấn đề: THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN CAO ÁP CHO TOÀN NHÀ MÁY...
 • 88
 • 391
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho Nhà máy cơ khí công nghiệp địa phương docx
... vật liệu Bộ phận rèn 64 62 68 70 Bộ phận khuôn 30 10 13 13 13 24 63 12 25 11 28 Kho thnh phẩm Bộ phận sửa chữa điện 64 53 12 15 67 30 23 29 13 17 20 Bộ phận máy công cụ 4 9 16 14 5 2 18 19 28 Cung ... phõn phi trung tõm c) Thit k h thng cung cp in cho nh mỏy 4.Tớnh toỏn bự cụng sut phn khỏng cho HTCC ca nh mỏy 5.Thit k chiu sỏng cho phõn xng sa cha c khớ 10 Cung cp in III CC TI LIU THAM KHO ... mt TBA cung cp cho nhiu hn mt phõn xng nờn cú th chn v trớ lp t TBA l lin chung tng vi mt phõn xng cú cụng sut ln nht m TBA ny cung cp cho nú.Bi thc cht, khong cỏch gia cỏc phõn xng m c cung cp...
 • 100
 • 583
 • 1

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống cung cấp điện ppt

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế hệ thống cung cấp điện ppt
... tạo Tủ có sơ đồ: 16 Báo cáo tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện AT A1 A2 A3 A4 A5 A6 ĐL1 ĐL2 ĐL3 ĐL4 ĐL5 CS 17 Báo cáo tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện Hình - 1: Sơ đồ tủ phân ... 87 Tủ PP - ĐL4 73,5 4G10 87 Tủ PP - ĐL5 47,5 4G10 87 20 Báo cáo tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện 21 Báo cáo tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện Chọn tủ động lực Chọn tủ động ... sáng, sở khái niệm tri giác thị giác 39 Báo cáo tốt nghiệp Thiết kế hệ thống cung cấp điện CHƯƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC I Yêu cầu thiết kế hệ thống...
 • 52
 • 316
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC docx

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp: THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC docx
... THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN CHO PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC CHƯƠNG GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC Ngành chế biến thức ăn gia súc từ lâu nghành ... CHƯƠNG THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP CHO PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC I Sơ đồ cung cấp điện phân xưởng chế biến thức ăn gia súc đồ nối dây mạng hạ áp có hai dạng mạng hình tia mạng phân nhánh ... lý Kết luận: Các thiết bị lựa chọn cho mạng điện hạ áp phân xưởng chế biến thức ăn gia súc thoả mãn điều kiện kỹ thuật cần thiết PHẦN II THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG CHẾ BIẾN THỨC...
 • 52
 • 526
 • 1

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN pptx

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN pptx
... Trm B4 cung cp cho phõn xng s : I dmA 907( A) Trm B6 cung cp cho phõn xng rốn : I dmA 996( A) ỏn cung cõp in 46 = 1451( A) Vi trm BA cung cp cho phõn xng ta gi s mi A nhỏnh tng ng cung cp ... cu i vi s cung cp in Cỏc phng phỏp cung cp in cho xớ nhhip 2.1 Phõn loi v ỏnh giỏ cỏc h tiờu th in xớ nghip 2.2 Gii thiu cỏc kiu s cung cp in a) Kiu s cú trm phõn phi trung tõm ỏn cung cõp ... 1600N 690 1600 50 C 801N 690 800 25 ỏn cung cõp in 47 ỏn cung cõp in 48 CHNG THIT K H THNG CUNG CP IN CHO MT PHN XNG SA CHA C KH I S nguyờn lý h thng cung cp in cho phõn xng cp in cho cỏc...
 • 69
 • 416
 • 0

Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện

Đồ án Thiết kế hệ thống cung cấp điện
... Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện Tr-ờng đhbk hà nội Khoa l-ợng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc -*** - đồ án môn học thiết kế hệ thống cung cấp điện Giáo ... TĐH3 - K43 Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện đồ nguyên lý mạng cao áp 41 Tống Thị Lý - TĐH3 - K43 Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện đồ nối dây hai máy biến áp: Sơ đồ nối dây máy ... - K43 Đô án môn học_ Hệ thống cung cấp điện VI) Tính toán ngắn mạch kiểm tra thiết bị điện chọn: Mục đích : Tính ngắn mạch để chọn kiểm tra thiết bị cho sơ đồ cung cấp Vì cấu trúc hệ thống nên...
 • 84
 • 291
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điệnthiet ke do an do an cung cap dien cho mot phan xuong co khi sinh vien nguyen danh ducdo an cung cap dien thiet ke he thong ccd cho phan xuong co khi 1 va toan bo nha may cco khi 1n4đồ án thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà cao tầng chùa hà – vĩnh yên – vĩnh phúcđồ án cung cấp điện thiết kế cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầngdo an thiet ke he thong cung cap dien cho phan xuong maythiết kế hệ thống cung cáp điện cho nhà máy đồng hồ đo chính xácđồ án cung cấp điệnthiết kế hệ thống cung cấp điệnđề tài thiết kế hệ thống cung cấp điệnđồ án cung cấp điện dialux và reluxthiết kế đồ án các cấpđề đồ án cung cấp điệngiáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điệnđồ án cung cấp điện cho khu công nghiệpgiáo án bản thân 17+18giao an gia dinhChủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtChương II. Bài 5. Thực hành tổng hợpBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 8. Dân số nước taTuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 7-8. Luyện tập về từ nhiều nghĩadanh gia cac loai loc 18 2 2017Giáo án Thể dục lớp 6 mới kì I chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 9 kì I chuẩn KTKNĐề thi học kì i môn toán 8 quận 1 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2017(có đáp án)thang diem thi duaGVcơ sở vật CHẤT và cơ CHẾ DI TRUYỀNMau bao cao bdtx nam 2015Sang kien nghiem the duc 92017 docKẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM 7Một số hoạt động ngoại khóa và giảng dạy kỹ năng giao tiếp tiếng anh trong trường phổ thôngPhương pháp sửa lỗi sai cơ bản về nói và viết tiếng anh cho học sinh khi thực hành tại lớp có hiệu quảĐiều dưỡng ngoại tập 2 BYT