PHÂN BIỆT MỘT SỐ TỪ DỄ SAI TRONG TIẾNG HÀN

Phân biệt 1 số từ đồng nghĩa trong tiếng Hàn doc

Phân biệt 1 số từ đồng nghĩa trong tiếng Hàn doc
... 1 시간이 있으면 우유 좀 (사다) 주세요 가: 무슨 요리를 드셨어요? 나: 시골에서 닭을 닭죽을 만들어 먹었어요 ...
 • 2
 • 1,606
 • 11

Phân biệt một số từ dể nhầm lẩn trong tiếng Anh ppsx

Phân biệt một số từ dể nhầm lẩn trong tiếng Anh ppsx
... ‘person’ ‘people’ Có số điểm đáng ý câu hỏi Trước hết danh từ số số nhiều Chắc biết phần lớn danh từ số tiếng Anh tạo thành danh từ số nhiều cách thêm chữ – s vào cuối danh từ, ví dụ: girl – girls, ... làm hay chế biến, dùng made from “The United States”- số hay số nhiều? Đây câu hỏi thật thú vị Về tiếng Anh, có nhóm danh từ dùng danh từ số số nhiều tùy thuộc vào ý bạn muốn nói Nếu nghĩ tới ... United States are a major power in the World.” Sự khác biệt danh từ số số nhiều thấy phản ảnh số danh từ khác tiếng Anh Chẳng hạn từ Chính phủ – the government, nói: “The government has won the...
 • 7
 • 290
 • 1

Phân biệt một số từ gây nhầm lẫn trong tiếng anh

Phân biệt một số từ gây nhầm lẫn trong tiếng anh
... of keys/bananas/flowers/grapes - A flight of aeroplanes/steps - A constellation of stars Những từ kết thúc –ic –ical a b classic economic electric Nghĩa không khác - Geographic(al) - Dynamic(al) ... extremely) hoàn toàn (=completely) - Deathly (adv/adj): giống chết, có liên quan đến chết (adj): gây chết người (= lethal) Various (adj): đa dạng, phong phú ( diverse) Variable (adj): thay đổi...
 • 7
 • 324
 • 1

SỬ DỤNG ĐIỂM CẮT ZERO ĐỂ NHẬN DẠNG MỘT SỐ TỪ ĐƠN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ppt

SỬ DỤNG ĐIỂM CẮT ZERO ĐỂ NHẬN DẠNG MỘT SỐ TỪ ĐƠN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT ppt
... nhận dạng từ tiếng Việt toán khó, có nhiều phương pháp nhận dạng khác nhau, kết đạt hạn chế Phương pháp sử dụng điểm cắt zero để nhận dạng tiếng nói giới quan tâm Chúng sử dụng điểm cắt zero ... phương pháp sử dụng điểm cắt zero dùng hệ số tương quan để đánh giá mối quan hệ mẫu nhận dạng với không gian mẫu (đã huấn luyện) Khi hệ số tương quan gần độ tin cậy nhận dạng cao tỷ lệ nhận dạng lại ... (x,y,z) Các biến sử dụng thuật toán nén điểm cắt zero mô tả hình 3: dau: nhận giá trị - +; để nhận biết vị trí dãy tín hiệu đổi dấu có nghĩa tín hiệu có cắt trục ( tồn điểm cắt zero) A: lưu giá...
 • 8
 • 260
 • 0

Một số từ phức hợp trong tiếng Lào pdf

Một số từ phức hợp trong tiếng Lào pdf
... rộng lượng, cao thượng, tốt bụng Chay nhày chay tô - Từ thiện, tốt bụng, hảo tâm Đúng vùng Xiêng Khoảng có số từ nói khác tiếng phổ thông Lào Thí dụ pay sảy (đi đâu), vùng Xiêng Khoảng nói pay ... thâm độc, nham hiểm ໃຈບລສດ ໍ ິ ຸ Chay bo lị sút - Lòng thành ໃຈບນ ຸ Chay bụn ໃຈປາຊວ ິ - Nhân từ, từ thiện, nhân đức Chay pa xiu - Nhút nhát, hèn nhát, nhát gan ໃຈປກ ຶ Chay pức - U mê, mê muội, ... ໃຈເບາ ົ Chay bau ໃຈເພອແຜ ື່ ່ - Khờ dại, tin, dễ bị lừa Chay p’hừa p’hè - Lòng bác ái, lòng nhân từ, lòng tốt ໃຈເມອງ ື Chay mương - Vị nữ hoàng ໃຈເຢນ ັ Chay dên ໃຈເລກໃຈດຳ ິ ໃຈແຂງ ໃຈແຄບ - Bình tĩnh,...
 • 4
 • 475
 • 4

Từ loại của một số từ thông dụng trong tiếng anh (Common word families)

Từ loại của một số từ thông dụng trong tiếng anh (Common word families)
... destructively differently >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 59 empower power powerful powerfully 60 empty emptiness empty 61 encircle circle circular ... enviously expectedly firmly >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 90 injure injury injurious injuriously 91 inquire inquiry inquiring 92 instruct instruction ... madly nationwide quickly >> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 121 sadden sadness sad sadly 122 secure security secured securely 123 see scene scenic...
 • 5
 • 243
 • 3

công ty cổ phầnmột số vấn đề về huy động vốn trong công ty cổ phần

công ty cổ phần và một số vấn đề về huy động vốn trong công ty cổ phần
... cổ phần vấn đề phức tạp Vốn công ty cổ phần tiếp cận nhiều góc độ khác Căn vào nguồn gốc hình thành vốn, vốn công ty cổ phần chia thành: vốn chủ sở hữu (vốn tự có) vốn tín dụng (vốn vay) Vốn ... 2005: Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán loại để huy động vốn Trong loại chứng khoán ấy, cổ phiếu công cụ riêng công ty cổ phần, đem lại ưu lớn cho công ty cổ phần nhờ khả thu hút vốn ... phần phần chia nhỏ vốn điều lệ công ty, thể hình thức cổ phiếu Giá trị cổ phần (mệnh giá cổ phần) công ty định ghi vào cổ phiếu Mệnh giá cổ phần khác với giá chào bán cổ phần Giá chào bán cổ phần...
 • 14
 • 341
 • 1

PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ Câu 1: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt ppsx

PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ Câu 1: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt ppsx
... không khí Câu 12: Có dung dịch là: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO Chỉ dùng hóa chất để nhận biết dùng chất số chất cho đây? A Dung dịch HNO B Dung dịch KOH C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch NaCl Câu 13: Sục ... NaCl, Na2CO3 KHSO4 Câu 9: Để phân biệt dung dịch Cr2(SO4)3 dung dịch FeCl2 người ta dùng lượng dư dung dịch A K2SO4 B KNO3 C NaNO3 D NaOH Câu 10: Có mẫu kim loại Na, Ca, Al, Fe Chỉ dùng thêm nước ... KHSO4 CH3NH2 Chỉ dùng giấy quì tím nhúng vào dung dịch, quan sát đổi màu nhận biết dãy dung dịch nào? A Hai dung dịch NaCl KHSO4 B Hai dung dịch CH3NH2 KHSO C Dung dịch NaCl D Ba dung dịch NaCl,...
 • 4
 • 1,040
 • 5

Phan biet mot so chat vo co_chuan do va Hoa hoc va van de phat trien kinh te, xa hoi, moi truong.doc

Phan biet mot so chat vo co_chuan do va Hoa hoc va van de phat trien kinh te, xa hoi, moi truong.doc
... A H 2SO4 B NaCl C K 2SO4 D Ba(OH)2 Câu 20: Khối lượng K2Cr2O7 phản ứng chuẩn độ dung dịch chứa 15,2g FeSO4 (có H 2SO4 loãng làm môi trường) A 4,5g B 4,9g C 9,8g D.14,7 Câu 21: Hòa tan ag FeSO4 ... KMnO4 0,1M (có H 2SO4 loãng làm môi trường) giá trị a là: A 1,78g B 2,78 C 3,78g D 3,87g Câu 22:Dùng dung dịch KMnO4 0,02M để chuẩn độ 20ml dung dịch FeSO4 axit hóa dung dịch H 2SO4 loãng Sau cho ... hồng Nồng độ mol dd FeSO4 A 0,025M B 0,05M C 0,1M D 0,15M Câu 23: Chuẩn độ 30ml dung dịch H 2SO4 chưa biết nồng độ dùng hết 30ml dung dịch NaOH 0,1M Nồng độ mol dung dịch H 2SO4 là: A 0,02M B 0,03M...
 • 3
 • 171
 • 1

Phân biệt một số loài trong chi ehretia p browne được dùng làm thuốc

Phân biệt một số loài trong chi ehretia p browne được dùng làm thuốc
... 2.1.3 Phng ph p nghiờn cu 2.I.3.I Nghiờn cu v thc vt - Nghiờn cu c im hỡnh thỏi bng phng ph p mụ t phõn tớch [4] - Giỏm nh tờn khoa hc bng phng ph p mụ t so sỏnh o S dng cỏc khoỏ phõn loi ti h v chi ... chi Ehretia P, Browne 1.3 Cỏc nghiờn cu v hoỏ hc cựa chi Ehretia P. Browne Phn 2: Thc nghim v kt qu 10 2.1 10 Nguyờn vt liu v phng ph p nghiờn cu 2.1.1 Nguyờn liu nghiờn cu 10 2.1.2 Phng tin nghiờn ... t Phn 1: Tng quan 1.1 Thc vt 1.1.1 c im h vũi voi (Boraginaceae) 2 1.1.2 c im ca chi Ehretia P. Brovvne 1.1.3 c im v phõn b mt s loi thuc chi Ehretia P. Browne 1.2 Tỏc dng v cụng dng ca chi Ehretia...
 • 58
 • 151
 • 0

Một số từ dễ nhầm lẫn trong tiếng anh

Một số từ dễ nhầm lẫn trong tiếng anh
... cho danh từ số ít, không xác định] - Others: … khác [Dùng cho danh từ số nhiều, không xác định] - The other: … lại [Dùng cho danh từ số ít, xác định] - The others: … lại [Dùng cho danh từ số nhiều, ... Bài gửi 145 Thanks Thanked 46 Times in 19 Posts Ðề: Một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn tiếng Anh - hay Sự khác biệt "House" and "Home" Trong tiếng Anh nói "HOUSE" người ta chủ ý nói kiến trúc, nhà,công ... Posts Ðề: Một số cặp từ dễ gây nhầm lẫn tiếng Anh - hay Phân biệt Particular, Special and Especial Cả từ special, especial, particular có khác mặt ý nghĩa cách sử dụng Special tính từ thường...
 • 86
 • 122
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân biệt một số từ tiếng trung dễ nhầm lẫnmột số từ viết tắt trong tiếng anhmột số từ đồng âm trong tiếng anhphần i một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và khuyến khích đầu tư trong nướcphần ii một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư công cho nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mớitim cac tu ngu goi ta am thanh san truong trong gio ra choi hay chon mot so tu de viet thanh 1 doan van ta canhphân tích một số vấn đề chính tại công ty cho thấy ưu nhược điểm của công ty trong 2 năm qua như sauhọc phần iii một số vấn đề về tâm lý học và ứng dụng trong quản lý giáo dụcbồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học học phần iii một số vấn đề tâm lý học và giáo dục học ứng dụng trong quản lý giáo dụcphân biệt một số thuật ngữ trong franchisingmột số từ viết tắt trong đề tàiphần i một số vấn đề lý luận về từ điển đối chiếu và về từ điển ucraina việt việt ucrainaphần 3 một số vấn đề tồn tại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệpphần i một số vấn đề về tên gọi chữ viết chính tả và sử dụng từ ngữphân biệt một số đồ dùng đc ở trong lớp và chức năng sử dụng của mỗi loạiMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểncâu hỏi trắc nghiệm vật liệu cơ khíQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon thơm thiên nhiênĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng đánh giá hiệu quả công việc tại công ty truyền tải điện 1Phân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Đề cương ôn thi Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cao học CNTTThực hiện công nghiệp hoá và hiện đại hóa nông thônGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTACÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2HCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nay