Bộ đề IELTS Reading có đáp án THE STAR TUTORING

Bộ 10 đề IELTS Reading đáp án cực sát đề thi thật ( IELTS Reading practice )

Bộ 10 đề IELTS Reading có đáp án cực sát đề thi thật ( IELTS Reading practice )
... ix 18 vii 19 1946 20 (the) wealthy (members) (of) (society) 21 social, economic, environmental 22 (the) 1970s 23 NOT GIVEN 24 YES 25 NO 26 NO 27 NOT GIVEN IELTS Reading Practice PAPER RECYCLING ... prizes donated by (8 ) In the second strategy, staff were given more control over their (9 ) In the third strategy, nurses who appeared to be taking (1 0) sick leave or (1 1) were identified ... NOTGIVEN NO YES (local) busunesses 9.(work/working) schedule/ rostering/ roster(s) 10 excessive 11 voluntary absence / absenteeism 12 twenty / 20 13 communication IELTS Reading Practice ...
 • 35
 • 421
 • 1

BỘ ĐỀ CHỌN LỌC ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ CHỌN LỌC CÓ ĐÁP ÁN
... (2,5điểm) Dùng nguồn điện hiệu điện khơng đổi U0 = 32V để thắp sáng bóng đèn loại (2,5V-1,25W).Dây nối đèn điện trở khơng đáng kể Dây nối từ bóng N M đèn đến nguồn điện điện trở R=1Ω n a) ... ta dùng bóng đèn 6V-9W mắc nối tiếp vào mạch điện hiệu điện U=240V để chúng sáng bình thường Nếu bóng bị cháy, người ta nối tắt đoạn mạch bóng lại cơng suất tiêu thụ bóng tăng hay giảm ... Bài 5:(2điểm) Dùng điện trở m=20kg giống nhau, điện trở giá trò R= Ω A B C D E G H mắc theo sơ đồ hình vẽ Dùng dây dẫn điện trở không đáng kể nối điểm A với E, B với G, C với H, Dvới I Hãy...
 • 11
 • 401
 • 4

Bộ đề thi HSG (có đáp án) very hot

Bộ đề thi HSG (có đáp án) very hot
... THANH TIỀN BỘ ĐỀ BDHSG HĨA % Na2CO3 = 31,8 178 100% = 17,8% ®Ị % Na2SO4 = 100% - (23,6% + 17,8%) = 58, ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN: HỐ HỌC THỜI GIAN:150 PHÚT (khơng kể thời gian giao đề) CÂU I: ... LÊ THANH TIỀN BỘ ĐỀ BDHSG HĨA ®Ị 12 HƯỚNG DẪN CHẤM HỌC SINH GIỎI LỚP 46 GV: LÊ THANH TIỀN Câu Nội dung 1) -Dùng Cu để thử dung dòch, nhận ddAgNO nhờ tạo dung dòch màu xanh BỘ ĐỀ BDHSG HĨA lam: ... 0,36mol 0,44 mol 0,1đ 0,1đ 0,1đ 0,1đ 0,1đ 0,1đ BỘ ĐỀ BDHSG HĨA ®Ị 13 Thi chän ®éi tun dù thi häc sinh giái tØnh M«n :Ho¸ häc líp ( 150 ) §Ị thi : C©u 1: (2, ®iĨm ) H·y chØ chÊt ®¬n...
 • 77
 • 239
 • 0

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI LÝ ( ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI LÝ ( CÓ ĐÁP ÁN)
... 113(m) B 11,3(m) C 13,1(m) D 6,28(m) Cõu 15: Khung dao ng (C = 10àF; L = 0,1H) Ti thi im uC = 4(V) thỡ i = 0,02(A) Cng cc i khung bng: A 2.104(A) B 20.104(A) D 4,47.102(A) u C 4,5.10 (A) r u r ... ng x = 10cos 2t (cm) Vt i qua v trớ cõn bng ln u tiờn Wủ /2 Wt t(s) vo thi im: A (s) B (s) C (s) D (s) 12 Cõu 4: Mt lũ xo cú cng k = 10(N/m) mang vt nng cú lng m = 1(kg) Kộo vt m v trớ ... B (H) p vo hai u A, B mt hiu th xoay chiu uAB = U0cos100t(V) Thay i R n giỏ tr R = 2 5() thỡ cụng sut cc i in dung C cú giỏ tr: A 4.10 4.10 (F) hoc (F) B 10 (F) hoc 4.10 (F) 10 10 C (F) hoc (F)...
 • 51
 • 337
 • 2

Bộ đề Ôn TNTHPT đáp án tham khảo

Bộ đề Ôn TNTHPT có đáp án tham khảo
... tâm bán kính mặt cầu (S) b) Viết phương trình tiếp diện mặt cầu (S) vuông góc với đường thẳng x − y +1 z − = = (d) : −2 Câu V.b (1,0 điểm) 2+i − + 3i z= Giải phương trình: 1− i 2+i ĐÁP ÁN a3 ĐỀ ... 1), bán kính R = 3; b) hai mặt phẳng: x+2y +2z + = x+2y+2z –10=0  x = 2i Va z = −3 ± i IVb 1) y – z + = 0; 2) B(0, 3, 5);Vb   x = −1 + i ĐỀ 11 I 2.+ m < :pt nghiệm đơn.+ m = 0: pt nghiệm ... trình Chuẩn: Câu IV.a (2,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ 0xyz cho mặt cầu (S) phương trình x + y + z − 2x − y − 6z = a) Xác định tọa độ tâm bán kính mặt cầu b) Tìm tọa độ giao điểm (S)...
 • 24
 • 156
 • 0

bộ đề1 : bộ đề thi toeic đáp án nhá

bộ đề1 : bộ đề thi toeic có đáp án nhá
... EMPORIUM MEMORANDUM TO: Sales Staff FROM: Management A.W DATE: October 9th, 2009 SUBJECT: Flyer misprint This is to alert you to a misprint in an advertisement for our store in this week's local ... brochures 10 $0 Referral $0 bonus Sub-total: 246 $620 $5,100 Shipping: $500 Total: $6,600 To: marccar@stansupplies.com From: ivel@officecorral.com Subject: Invoice no 0907282 Hi Marc, We received ... www.english-test.net sinhvienit.net TOEIC Test 1, Questions Questions 155-157 refer to the following memo Memorandum To: Supervisors From: Janelle Requia, Human Resources Director Re: Vacations As of January...
 • 35
 • 378
 • 3

tron bộ đề thi CHKII đáp án

tron bộ đề thi CHKII có đáp án
... A Bộc lộ vui mừng B Bộc lộ ngạc nhiên C Bộc lộ cảm xúc ( vui mừng, thám phục, đau xót ) ngời nói Câu 11 Tìm trạng ngữ câu sau (đáp án nhất) Mùa xuân, vời, muôn loài hoa đua nở A Mùa xuân B Trong ... nổi; B Vào sinh tử; C Một nangs hai sơng; D Nếm mật nằm gai II Phần tự luận Đề: Viết đoạn văn miêu tả vật mà em thích Đáp án chấm tiếng việt cuối học kỳ II I Phần trắc nghiệm: Mỗi câu lựa chộn đợc...
 • 4
 • 59
 • 0

Bộ đề tiếng anh đáp án chi tiết

Bộ đề tiếng anh có đáp án chi tiết
... of the parties you have ever attended - The End -6 ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án B 23 A 45 D A 24 C 46 B D 25 B 47 D C 26 C 48 B B 27 C ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… THE END Đáp án I Phần trắc nghiệm: Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án B 23 C 45 A D 24 B 46 D A 25 A 47 A C 26 C 48 A A 27 C 49 C ... ………………………………………………………………………………………………………………… -THE END - ĐÁP ÁN Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (64 x 0,125 = điểm) Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án C 23 B 45 B D 24 B 46 B C 25 A 47 D D 26 B 48...
 • 162
 • 3,785
 • 81

100 đề đọc hiểu và Bộ đề thi thử đáp án môn Văn THPT quốc gia 2015

100 đề đọc hiểu và Bộ đề thi thử có đáp án môn Văn THPT quốc gia 2015
... phần 100 tập đáp án Đọc hiểu 25 đề thi thử theo dạng ( thang điểm 10, đáp án câu: Câu 1: Đọc hiểu, Câu 2: Nghị luận xã hội, Câu 3: Nghị luận văn học, liên hệ vấn đề xã hội 2.2.4/Bồi dưỡng thi ... thấy bút pháp sử thi cảm hứng lãng mạn văn học giai đoạn 1945 – 1975 -HẾT- ĐÁP ÁN CHẤM THI THỬ QUỐC GIA THPT NĂM 2015- ĐỀ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu I (5,0 điểm) ... vùng miền (Tây Nguyên Nam Bộ) , lối suy nghĩ, lối viết nhà văn 1,0 ĐỀ SỐ 25 THI THỬ QUỐC GIA THPT NĂM 2015 Môn: NGỮ VĂN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề … Câu III (5,0 điểm):...
 • 7
 • 3,665
 • 63

bộ đề thi HSG ĐÁP ÁN

bộ đề thi HSG CÓ ĐÁP ÁN
... n = A0 số tận luỷ thừa bậc n tận vẩn ( X 1) n = B1 số tận luỷ thừa bậc n tận vẩn ( X 5) n = C số tận luỷ thừa bậc n tận vẩn ( X 6) n = D6 số tận luỷ thừa bậc n tận vẩn ... cách đặt vấn đề nh em tự đề đợc nhiều hay Cách đặt vấn đề cung nh trình bày nội sẻ không tránh khỏi phần sai sót mong đồng nghiệp góp ý chân thành đề thi Ô-lim -pic huyện Môn Toán Lớp Năm học ... } Nếu số tận số tận chẳng hạn ta sẻ toán chứng minh tổng hai số chia hết cho (vì chử số tận tổng 4) Các toán cụ thể : Hảy chứng minh a) 12921997 + 33331997 Theo toán ta 12921997...
 • 49
 • 152
 • 0

ĐỀ TỔNG HỢP ĐÁP ÁN

BÔ ĐỀ TỔNG HỢP CÓ ĐÁP ÁN
... gian nan cúi đầu trước khó khăn, đầu hàng thử thách, gian nan ( Đây vấn đề nghị luận) 2/ Giải thích, chứng minh vấn đề: thể triển khai ý: + Cuộc sống nhiều gian nan, thử thách người không khuất ... nghĩ: học tập, sống thân phải ý thức phấn đấu vươn lên Bởi đời đường phẳng mà đầy chông gai, lần vấp ngã không chán nản bi quan mà phải biết đứng dậy vươn lên Để điều cần phải làm gì? Câu ... Diễn đạt sáng, gợi hình- gợi cảm Lí lẽ phân tích sâu sắc, tính thuyết phục cao - Về nội dung: + Hai ý cần làm bật: 1) Mùa xuân thiên nhiên Cảnh vật tươi tắn, rộn ràng, đầy sức sống (có màu sắc,...
 • 3
 • 83
 • 0

bo de thi toan co dap an

bo de thi toan  co dap an
... VV tip theo Tng s thi gian chy ca VV l thnh tớch ca c i, thi gian chy ca i no cng ớt thỡ thnh tớch cng cao ) Gi s i tuyn gm : chú, mốo, g, vt cú tc t l vi 10, 8, 4, Hi thi gian chy ca i tuyn l ... nguyên dơng x y, cho: PHềNG GIO DC V O TO THI THễNG TIN PHT HINHC SINH GII BC THCS CP TH X MễN TON NM HC 2008 - 2009 Thi gian : 120 (Khụng k thi gian phỏt ) Bi 1:(4 im) a) Thc hin phộp tớnh: ... không ? Câu 2: (2 điểm) Trên quãng đờng AB dài 31,5 km An từ A đến B, Bình từ B đến A Vận tốc An so với Bình 2: Đến lúc gặp nhau, thời gian An so với Bình 3: Tính quãng đờng ngời tới lúc gặp ?...
 • 45
 • 99
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ đề thi toeic có đáp án5 bộ đề thi toeic có đáp áncác bộ đề thi toeic có đáp ándownload bộ đề thi toeic có đáp ántải bộ đề thi toeic có đáp ánbộ đề thi b1 có đáp ánđề thi máy tính bỏ túi lớp 9 co dap anđề thi toán có đáp ánđề thi hóa có đáp ánđề thi thử có đáp ánđề thi toeic có đáp ánđề sql server có đáp ánđề anh văn có đáp ánđề thi toeic có đáp án onlineđề thi toeic có đáp án mfhàm bậc 2Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)Đề cương toán 6DE KIEM TRA ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG 1Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Word Form Revision Unit 1 - 450 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTbai tap chuanĐề Cương Lý 650 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 10 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT50 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 11 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTQuy ho ch khu d ch v d y c c k n ng ch m s c c b n cho b m v bD n u t x y d ng chung c cao t ng ng Tr n H ng oBài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 16. Thân to ra do đâu ?Th c tr ng v gi i ph p t ng c ng u t c a Vi t Nam sang L o1. Thông tư số 29 2012 TT-BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.2. Thông tư liên tịch số 28 2015 TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sơ giáo dục đại học công lập.Giáo án bai giang Phép vị tự