KIẾN THỨC VẬT LÍ LỚP 12 QUA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI THPT

Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lớp 12

Hệ thống toàn bộ kiến thức vật lí lớp 12
... Vật thật cho ảnh ảo lớn vật + Vật ảo cho ảnh thật nhỏ vật * Với gương cầu lồi: + Vật thật cho ảnh ảo nhỏ vật + Vật ảo cho ảnh thật lớn vật + Vật ảo cho ảnh ảo lớn nhỏ vật g) Thị trường gương ... tích ảnh vật bình phương độ phóng đại * Với thấu kính hội tụ: + Vật thật cho ảnh thật lớn nhỏ vật + Vật thật cho ảnh ảo lớn vật + Vật ảo cho ảnh thật nhỏ vật * Với thấu kính phân kỳ: + Vật thật ... * Nếu vật đặt quang hệ cho ảnh cuối Nếu vật đặt hệ cho ảnh cuối * Với hệ gồm gương phải ý số lần tạo ảnh gương tạo ảnh gương trước * Với quang hệ ghép sát: (khoảng cách quang cụ l = 0) + Hệ thấu...
 • 32
 • 587
 • 9

Tài liệu Tóm tắt kiến thức vật lớp 12 pptx

Tài liệu Tóm tắt kiến thức vật lí lớp 12 pptx
... (100 t + )(V) 12 12 C 400cos (100 t + )(V) D 200 cos (100 t )(V) 12 2cos (100t 46 Mt mỏy bin ỏp cú cun s cp gm 2000 vũng, cun th cp gm 100 vũng in ỏp v cng dũng in mch s cp l 120 V, 0,8A in ... thi gian t, phúng x ca mt cht phúng x - gim 128 ln Chu kỡ bỏn ró ca cht phúng x ú l A 128 t B t 128 Trong quỏ trỡnh bin i C 238 92 U t thnh D 206 82 128 t Pb ch xy phúng x v - S ln phúng x ... cụng sut tiờu th ca mch l cc i Tỡm giỏ tr cc i ú A R = 20, Pmax = 120 W B R = 10, Pmax = 125 W C R = 10, Pmax = 250W D R = 20, Pmax = 125 W 36 Cho mch in nh hỡnh v Bit 1,4 cun dõy cú L = H, r = 30;...
 • 54
 • 374
 • 0

Tóm tắt kiến thức vật lớp 12 ppsx

Tóm tắt kiến thức vật lí lớp 12 ppsx
... bảo tồn vật trạng thái cân C Khi momen lực tác dụng lên vật vật đứng n D Khi vật chịu tác dụng cặp lực ngược chiều, độ lớn vật đứng n Câu 25: Một vật rắn quay xung quanh trục cố định qua vật, điểm ... độ góc ròng rọc thời điểm vật nặng chuyển động 1m sau thả ? Bài : Động vật rắn quay quanh trục cố định A/ Tóm tắt lý thuyết - Động quay vật rắn : Wđ = I ω 2 - Động vật rắn vừa quay vừa tịnh tiến ... men lực tác dụng lên vật rắn ( hoạc hệ vật ) trục quay cố định khơng tổng mơ men động lượng vật rắn ( hay hệ vật ) trục bảo tồn Nếu M = L = const Hệ vật: L1 + L2 + = const Vật có mô men quán...
 • 28
 • 277
 • 0

on tap kien thuc co ban (bang he thong bai tap trac nghiem)

on tap kien thuc co ban (bang he thong bai tap trac nghiem)
... lai tơi sáng đất nớc D Gồm hai ý A B Câu 34: Trong từ sau từ không đồng nghĩa với từ Sơn hà? A Giang sơn B Sông núi C Nớc non D Sơn thủy Câu 35: Trong nhận xét sau đây, nhận xét cho hai ài thơ ... Vẻ đẹp số phận long đong Câu 61: Thành ngữ sau có nghĩa gần với thành ngữ Bảy ba chìm? A Cơm niêu nớc lọ B Lên thác xuống ghềnh C nhà rách vách nát D Cơm thừa canh cạn Câu 62: Trong dòng sau, dòng ... lẽ ầm ĩ Câu 104: Cặp từ trái nghĩa phù hợp để điền vào chỗ trống câu sau? Non cao tuổi cha già, Non sao.nớc, nớc mànon A xa gần Ôn tập Ngữ Văn B - 11 - C nhớ quên D cao thấp Quất Thị Thúy...
 • 14
 • 1,185
 • 12

185 bài tập trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý 2010

185 bài tập trắc nghiệm ôn thi ĐH Vật lý 2010
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 310
 • 2

Bài tập trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn Sinh 12 potx

Bài tập trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp môn Sinh 12 potx
... điểm đáng ý đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A)cổ sinh; trung sinh; tân sinh B)Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C)Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D)cổ sinh; tân sinh; trung sinh Câu 44Nhận xét ... vật hạt kín, sâu bọ, chim thú đặc điểm đại…….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh) , phát triển ưu hạt trần bò sát đặc điểm đại……(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) chinh phục đất liền động vật, thực vật sau ... trung sinh B)Kỉ phấn trắng đại trung sinh C)Kỉ thứ đại tân sinh D)Kỉ thứ đại tân sinh Phát sinh loài người Câu 1Dạng vượn người hoá thạch cổ nhất: A)Ôxtralôpitec B)Parapitec C)Đriôpitec D)Crômanhôn...
 • 15
 • 302
 • 2

Kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 gồm 200 câu trắc nghiệm ôn thi đại học

Kiểm tra trắc nghiệm tiếng anh lớp 12 gồm 200 câu trắc nghiệm ôn thi đại học
... camping this weekend A We will probably go camping this weekend B We will not go camping this weekend Page 12 Grade 12 MULTIPLE CHOICE C We may not go camping this weekend D We must not go camping this ... clean this room every day A This room should be cleaned everyday B This room should been cleaned everyday C This room should clean everyday D This room should be clean everyday Page Grade 12 MULTIPLE ... exploded Page Grade 12 MULTIPLE CHOICE 51.I haven"t eaten this kind of food before A This is the first time I"ve eaten this kind of food B I haven"t eaten this kind of food already C This is the first...
 • 28
 • 354
 • 1

Bài tập trắc nghiệm ôn thi HSG tiếng Anh lớp 8

Bài tập trắc nghiệm ôn thi HSG tiếng Anh lớp 8
... reached D to reach 86 They are going their homework tonight A to B doing C D does 87 They bought new fishing rods to go A swimming B shopping C sailing D fishing 88 She has to the ... for you 80 My teacher said I harder next semester A learn B learned C leaning D should learn 81 A new shopping is opening in Nam’s neighborhood today A small B mall C hall D house 82 Students ... underline B read C listen D spell 83 What you have lunch ? A to B for C in D of 84 I ‘ll try my best my English A improving B improve C improved D to improve 85 He is not tall enough ...
 • 4
 • 399
 • 2

Bài tập trắc nghiệm ôn thi HSG tiếng Anh lớp 8

Bài tập trắc nghiệm ôn thi HSG tiếng Anh lớp 8
... noise I wish 1 58 Im sorry that I didnt finish my homework last night I wish 159 Kieu My stains her white dress Kieu My wishes 160 Khanh lost her handbag Khanh wished ễN THI H KII TI ANH C NG I ... cards with names on them But they (not wait) for him 38. Hoa wants(go) to West Lake Park this Sunday 39.Nam doesnt think so He thinks of (watch) .football match on TV 40.After (do) her ... liking D has liked 78. The eggs .taken to the market once a week A is B are C was D were 79.This is the first time I this kind of food A eat B am eating C has eaten D have eaten 80 .Look! A man after...
 • 21
 • 355
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi tiếng anh 12

Bài tập trắc nghiệm ôn thi tiếng anh 12
... nothing could be done A It was too late for nothing to be done B It was too late for anything to be done C It was such late that nothing could be done D It was so late that nothing to be done This ... you didn’t tell us about this A I wish you told us about this B I wish you would tell us about this C I wish you had told us about this D I wish you have told us about this 28 I’m afraid he won’t ... month ago Mr Brown bought this car five years ago A Mr Brown started to buy this car five years ago B It has been five years when Mr Brown bought this car C Mr Brown has had this car for five years...
 • 89
 • 739
 • 0

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi Đại Học - Cao Đẳng
... không tật, không điều tiết II Mắt cận thi , không điều tiết III Mắt viễn thi , không điều tiết IV Mắt không tật, có điều tiết V Mắt cận thi có điều tiết VI Mắt viễn thi ... của mắt là ε = l’ = 3.1 0-4 rad a 7,5.1 0-3 cm b 1,5.1 0-3 cm c 7,5.1 0-4 cm d 7,5.1 0-2 cm 81 Tại thời điểm O mặt thoáng chất lỏng yên lặng, ta tạo dao động điều hòa vuông góc mặt thoáng có chu ... dòng điện lấy d a và b đúng 63 I Thi nghiệm Hertz II Thi nghiệm Ruthefrord III Thi nghiệm với khe Young IV Thi nghiệm với tế bào quang Thi nghiệm chứng tỏ ánh sáng có...
 • 12
 • 432
 • 1

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi 1

Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Thi 1
... lợng thấp 12 9 Tính vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện biết hiệu điện hãm 12 V Cho e = 1, 6 .10 -19 C; me = 9 ,1. 10- 31 kg A 1, 03 .10 5 m/s B 2,89 .10 6 m/s C 4 ,12 .10 6 m/s D 2,05 .10 6 m/s 13 0 Nguyên ... u 1u = 9 31 MeV/c Năng lợng liên kết hạt nhân He A 7, 718 8 MeV B 77 ,18 8 MeV C 7 71, 88 MeV D 7, 718 8 eV 10 14 6 Khối lợng hạt nhân Be 10 , 011 3 (u), khối lợng nơtrôn mn = 1, 0086 (u), khối l- ợng prôtôn ... kim loại 13 2 Để triệt tiêu dòng quang điện ta phải dùng hiệu hãm 3V Cho e = 1, 6 .10 -19 C; me = 9 ,1. 10- 31 kg Vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện A 1, 03 .10 6 m/s B 1, 03 .10 5 m/s C 2,03 .10 5 m/s...
 • 27
 • 409
 • 0

Bài tập trắc nghiệm ôn thi 2

Bài tập trắc nghiệm ôn thi 2
... A, B, C sai Đáp án trắc nghiệm lí thuyết Chương II: Sóng học A 10 B C * D * * * * * * * * * A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C D * * * * * * * * * * A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C D * * * ... ∆φ = 2n.π B ∆φ = (2n + 1) π Câu 24 : Đơn vị cường độ âm là: A J/ m2 B W/ m2 C J/ (kg.m) Câu 25 : Âm sắc phụ thuộc vào: C ∆φ = (2n + 1) D ∆φ = (2n + 1) D N/ m2 π λ Với n = 1, 2, 3,… A Tần số B Phương ... Câu 22 : Tại nguồn O, phương trình dao động sóng u = a sin ωt Phương trình dao động điểm M cách O đoạn d có dạng: A u = a sin (ωt - 2 d ) 2 d ) v 2 d D u = a sin ω (t ) C u = a sin (ωt - λ 2 d...
 • 3
 • 298
 • 1

Xem thêm